En

DOÇ.DR. SAADET İLKİM KAYA (Emeklilik Tarihi : 16/10/2017 ) MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Anabilim Dalı  1987
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım  2005
 • NO AD YIL
  1  Mekân Renklerinin Zihinsel Engelli Çocukların Mekânı Algılamasındaki Etkisi...  2016
  2  A Post Occupancy Evaluation of Shared Circulation Spaces of the Faculty of Arts and Sciences of Doku...  2011
  3  Özürlü Çocuklar İçin Oyun Alanları Tasarlamak...  2011
  4  Dosya: Işık,Renk ve Doku, "Renk Algısının Mekan Üzerindeki Etkileri"...  2008
  5  "Marjinalite Kavramına Farklı Yaklaşımlar: Çin'den Walled City Örneği"...  2003
  6  "İzmir'de Bir Marjinal Mekan: Çingene Mahallesi....  2002
  7  Alışveriş Merkezleri ve Engelliler: İzmir İçin Bir Çalışma...  2002
  8  Mimar adaylarına Temel Tasarım eğitiminde uygulanan bir program üzerine düşünceler...  2000
  9  İzmir Özelinde Göç ve Yapılanmış Çevre: Gecekondulaşma Olgusu, Toplu Konut Uygulamaları...  1996
 • NO AD TARİH
  1  "The Effect of Ethnic Cultures on Defining the Socio-Cultural İdentity of Metropolitan Settlements ... 23/07/2002 - 27/07/2002
  2  Today's Spas: Design + Design Philosophy + Architecture... 03/10/2001 - 07/10/2001
  3  Beginning Architectural Education: What, Why, How?... 14/10/1998 - 16/10/1998
  4  Konut-Kullanıcı İlişkisi: Evka Küçük Konut Örneği... 05/10/1989 - 07/10/1989
  5  Küçük Konut-Kullanıcı-Mekan İlişkisi... 17/05/1989 - 21/05/1989
  6  İzmir'de Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri ile Uygulanmış Toplu Konut Örneklerinin İrdelenmes... 17/05/1989 - 21/05/1998
  7  Küçük Konut Kullanıcıları ve Kullanım Özellikleri... 19/10/1988 - 21/10/1988
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  2  Tarihte İzmir'de Yabancılar-Levantenler (Sosyo-Ekonomik Katkılarıyla) İZMİR YEREL GÜNDEM 21, Türkiye Doğumlu Olmayan Yerleşik Yabancılar...  2007
  3  İzmir'de Göç Olgusu ve Barınma Sorunu İzmir Kentinde Gündem 21'e Doğru...  1996
 • NO AD TARIH
  1  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
  2  21.Yüzyıla Girerken Mahalle Yönetimi...  10/1998 - 9/2000
 • NO Görev
  1 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2014- Kasım 2017
  2 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ağustos 2014
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ocak 2012- Ağustos 2014
  5 Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2010- Mayıs 2012
  6 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2009- Ekim 2012
  7 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2009- Eylül 2012
  8 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2006- Eylül 2009
  9 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Eylül 2006- Eylül 2009
  10 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Kasım 2005- Kasım 2008
  11 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Ekim 2004- Mart 2006
  12 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2000- Eylül 2001