En

PROF.DR. AYŞE FİLİBELİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği  1979
  Yüksek Lisans  İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Bilimleri (İnşaat Mühendisliği) Dalı  1982
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Teknolojisi  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Disintegration of Biological Sludge: Effect of Ozone Oxidation and Ultrasonic Treatment on Aerobic d...  2010
  2  Anaerobik Yöntemle Stabilize Edilen Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Nihai Bertaraf Açıs...  2010
  3  Effects of Fenton Pre-treatment on Waste Activated Sludge Properties...  2010
  4  Effect of Low Frequency Ultrasound on Anaerobic Biodegradability of Meat Processing Effluent...  2010
  5  Ozone Oxidation of Biological: Effects on Floc Disintegration, Solubilization and Cell Lysis...  2010
  6  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı...  2010
  7  Ultrasonic Pre-treatment of Biological Sludge: Consequences on Disintegration, Anaerobic Biodegradab...  2010
  8  Rheological characterization of sludges during the belt filtration dewatering using an immobilizatio...  2010
  9  Improving Anaerobic Biodegradability of Biological Sludges by Fenton Pre-treatment: Effects on singl...  2010
  10  Assesment of Fenton Process as a Minimization Technique for Biological Sludge: Effects on Anaerobic ...  2008
  11  Aerobic and anaerobic bioprocessing of activated sludge: Floc disintegration by enzymes...  2008
  12  Arıtma Çamurlarının Biyolojik Dezentegrasyonu: Enzimatik Arıtımın Çamur Minimizasyonu Üzeri...  2008
  13  Historical development of sludge management in Turkey...  2007
  14  Arıtma Çamuru Miktarının Azaltılması ve Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Yapılan ...  2006
  15  Toward efficient sludge processing using novel rheological parameters: dynamic rheological testing...  2006
  16  Evaluation of conditioning responses of thermophilic-mesophilic anaerobically and mesophilic aerobic...  2006
  17  Modern rheometric characterization of sludges...  2005
  18  Dual polymer conditioning of water treatment residuals...  2005
  19  Volatile Fatty Acid Formation In An Anaerobic Hybrid Reactor...  2004
  20  Use of drainability and filterability simulations for evaluation of oxidative treatment and polymer ...  2004
  21  Determination of biokinetic constants of a thermophilic anaerobic reactor...  2003
  22  Determination of Kinetic Constants of an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  23  Concentrated Wastewater Treatment Studies by Using an Anaerobic Hybrid Reactor...  2002
  24  Termofilik Anaerobik Reaktörlerde Biyokinetik Parametrelerin Belirlenmesi...  2002
  25  Çamur Yataklı Anaerobik Filtre Reaktörde İşletmeye Alma Fazının İncelenmesi...  2001
  26  Solidification of Tannery Wastes...  2000
  27  Comparison of Different Anaerobic Model Studies...  1999
  28  Organik Yükleme Değerinin DSFF Reaktörlerinin Verimi Üzerine Etkisi...  1997
  29  Katı Atıkların Geri Kazanılması ve Değerlendirilmesi...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumu: Atıksu Arıtma Teknolojileri,... 17/10/2012 - 19/10/2012
  2  Türkiye'de Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Yönetimi... 17/10/2012 - 19/10/2012
  3  Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde Çamur Üretim Potansiyeli: Mevcut Durum... 17/10/2012 - 20/10/2012
  4  Arıtma Çamuru Yönetiminde Yasal Mevzuat: Türkiye ve Dünya Örnekleri... 17/10/2012 - 20/10/2012
  5  Current Situation and Future Perspectives in Municipal Wastewater Treatment and Sludge Management in... 06/09/2012 - 07/09/2012
  6  Evaluation of Stabilized Treatment Plant Sludges for Land Application... 27/09/2011 - 30/09/2011
  7  Arıtma Çamurlarının Dezentegrasyonu... 04/11/2010 - 05/11/2010
  8  Yüksek Yağ İçeriğine Sahip Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı... 16/06/2010 - 18/06/2010
  9  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Ultrasonik Yöntemle Ön Arıtımı... 04/11/2009 - 06/11/2009
  10  Membran biyorekatörlerin (MBR) çamur minimizasyonundaki rolü... 02/11/2009 - 03/11/2009
  11  Ön Arıtma İşlemi Olarak Fenton Prosesi Uygulamasının Anaerobik Çamur Çürüme Üzerindeki Et... 27/05/2009 - 29/05/2009
  12  Türkiye'de Arıtma Çamuru Potansiyeli: Yasa Mevzuat, Arıtma Çamurlarının Özellikleri ve Yarar... 27/11/2008 - 29/11/2008
  13  Fenton Prosesinin Biyolojik Arıtma Çamurlarının Minimizasyonu Açısından Değerlendirilmesi... 02/11/2008 - 06/11/2008
  14  Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempoyumu '08... 02/11/2008 - 06/11/2008
  15  Tehlikeli Atık Sınıfındaki Arıtma Çamurlarının Yönetimi... 02/11/2008 - 06/11/2008
  16  Rheological Evaluation of Polymer-Conditioned Sludges... 01/09/2008 - 02/09/2008
  17  Sludge Minimization by Fenton Process: Effects on Anaerobic Sludge Bioprocessing... 01/09/2008 - 02/09/2008
  18  Arıtma Çamurlarının Biyolojik Dezentegrasyonu: Enzimatik Arıtımın Çamur Minimizasyonu Üzeri... 24/10/2007 - 27/10/2007
  19  Biological sludge disintegration: fate and effects of hydrolytic enzymes for enhanced dewaterability... 24/06/2007 - 28/06/2007
  20  Historical development of sludge management in Turkey... 28/03/2007 - 30/03/2007
  21  Aerobic and anaerobic bioprocessing of activated sludge: Floc disintegration by enzymes... 28/03/2007 - 30/03/2007
  22  Arıtma Çamuru Dezentegrasyonu... 07/06/2006 - 09/06/2006
  23  Better forthcoming to efficient sludge processing using novel rheological parameters: dynamic rheolo... 09/08/2005 - 12/08/2005
  24  Evaluation of conditioning responses of thermophilicmesophilic anaerobically and mesophilic aerobica... 09/08/2005 - 12/08/2005
  25  Agricultural Usage of Treatment Plant Sludges In Turkey... 14/07/2005 - 15/07/2005
  26  Magnezyum Amonyum Fosfat Kristalizasyonunda Pomza Taşının Kullanılması... 23/03/2005 - 25/03/2005
  27  Şartlandırma İşleminin Arıtma Tesisi Çamurlarının Su Verme Kapasitesi Üzerindeki Etkileri... 23/03/2005 - 25/03/2005
  28  Sludge rheology and sludge processing: From state-of-the-art to state-of-the-science... 23/03/2005 - 25/03/2005
  29  Konsantre Organik Atıkların Ototermal Aerobik Termofilik Çürüme İşlemi ile Arıtılması... 20/10/2004 - 22/10/2004
  30  Biyolojik Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Reolojik Parametrelerin G... 13/10/2004 - 15/10/2004
  31  Çamur Şartlandırma ve Susuzlaştırma İşlemlerinin Arıtma Çamurlarının Reolojik Özellikler... 02/06/2004 - 04/06/2004
  32  Use of drainability and filterability simulations for evaluation of oxidative treatment and polymer ... 02/03/2004 - 03/03/2004
  33  Arıtma Tesisi Çamurlarının Susuzlaştırma Kapasitesinin Kimyasal Şartlandırma ile Geliştiril... 22/10/2003 - 24/10/2003
  34  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Dondurma / Çözme Yöntemi ile Şartlandırılması: Ör... 09/10/2003 - 10/10/2003
  35  Çamur Bertarafında Stabilizasyonun Önemi ve Çamur Stabilizasyon Seçenekleri: Örnek Çalışma... 30/10/2002 - 01/11/2002
  36  Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Karakterizasyonu ve Su Verme Özelliklerinin Geliştirilme... 30/10/2002 - 01/11/2002
  37  Improvement of settleability of treatment plant sludges... 23/09/2002 - 25/09/2002
  38  Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesi... 20/09/2002 - 22/09/2002
  39  Sludge management in Turkey... 08/07/2002 - 12/07/2002
  40  Supernatant characterization of sludge treatment systems... 08/07/2002 - 12/07/2002
  41  Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi... 17/05/2001 - 20/05/2001
  42  Tahtalı Baraj Haznesinde Oluşan Katı Atık Yükleri... 18/04/2001 - 21/04/2001
  43  Anaerobik Çürütücülerin Biyokinetik Modellemesi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  44  Anaerobic Wastewater Treatment Studies Using Upflow Anaerobic Filter Model... 19/10/1998 - 21/10/1998
  45  Factors Effecting Performance of Anaerobic Downflow Stationary Fixed Film Reactors: Model Study... 08/09/1997 - 11/09/1997
  46  The Treatment of Yeast Wastewater Using Anaerobic DSFF Reactors : Model Study... 16/10/1996 - 18/10/1996
  47  Gökovadaki Su Kaynakları ve Kirlenmeye Karşı Alınması Gereken Önlemler... 28/06/1994 - 30/06/1994
 • NO AD YIL
  1  ORYAPI HEBİL EVLERİ SİTESİ YÜKSEK KLORÜR İÇEREN DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ ÇIKIŞ SULARINI...  2010
  2  Anaerobik Arıtma...  2009
  3  "ET İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ YENİDEN KULLANIM ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" DE...  2008
  4  IWA Facing Sludge Diversities: Challenges, Risks, and Opportunities...  2007
  5  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" TÜBİTAK YDABÇAG-198Y093 proj...  2001
  6  "Bergama Belediyesi Eski Katı Atık Döküm Sahasındaki Metan Gazı ve Diğer Gazların Araştır...  2001
  7  "Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalışma)" DEÜ-BAP projesi sonuç raporu...  1999
  8  "SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünlerini Değerlendirme Ticaret ve Sanayi A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisi...  1998
  9  "BETONSAN Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan...  1997
  10  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1997
  11  "Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi (Model Çalışma)"...  1996
  12  "Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi" Ön Raporu...  1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Turkey Turkey Wastewater Sludge: a global overwiev of the current status and future prospects, Water21 Mark...  2011
  2  Sludge/biosolid management in Turkey: From point view of practical applications by local authorities and legal aspects of Turkish environmental policy on sludge/biosolid treatment and handling Global Biosolid Atlas of Wastewater Sludge and Biosolids Management: Moving Forward the Sustainbale ...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Gediz Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması...  2/2016 - 12/2016
  2  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TINAZTEPE YERLEŞKESİ’NDE OLUŞAN EVSEL NİTELİKLİ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGULAMA PROJESİNİN HAZIRLANMASI...  6/2015 - 6/2017
  3  Oryapı Hobi Evleri Sitesi Yüksek Klorür İçeren Deniz Suyu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Deniz ve Kıyı Ortamına Olan Etkilerinin Araştırılması...  7/2010 - 9/2010
  4  Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi...  6/2010 - 6/2013
  5  Modifiye Aktif Çamur Sistemlerinin Aşırı Çamur Üretiminin Azaltılması Üzerine Etkilerinin Araştırılması...  3/2009 - 3/2010
  6  İleri Oksidasyon Prosesleri ile Çamur Dezentegrasyonu...  6/2006 - 6/2008
  7  Kentsel nitelikli arıtma çamurlarından fosfor geri kazanımı...  1/2006 - 1/2007
  8  Arıtma Çamurlarının Su Verme Özelliklerinin Geliştirilmesinde Yeni Bir Uygulama: Enzimlerle Arıtma...  7/2005 - 7/2007
  9  Atıksulardan ve arıtma çamurlarından fosfor geri kazanımı...  12/2003 - 12/2006
  10  Şartlandırma İşleminin Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırma Kapasitesi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması...  5/2003 - 11/2004
  11  Etleme Atıklarının Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi...  1/2002 - 6/2003
  12  Etleme Atıklarının Anaerobik Parçalanabilirliğinin İncelenmesi...  7/2002 - 7/2003
  13  Çeşitli Arıtma Kademelerinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi...  5/2002 - 4/2005
  14  Tahtalı Baraj Havzası Içme Suyu Kalitesinin Izlenmesi (TISKIP) Projesi...  9/2000 - 7/2001
  15  Çeşitli Arıtma Kademelerinde Oluşan Arıtma Çamurlarının Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi...  10/2000 - 1/2005
  16  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  6/1999 - 1/2001
  17  Menemen Belediyesi Katı Atık Kompost Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi...  1/1999 - 6/1999
  18  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirme Tic. Ve San. A.Ş. Atıksu Arıtma Tesisinin Performansının Değerlendirilmesi...  5/1998 - 12/1998
  19  Anaerobik Arıtmada Hybrid Reaktör Uygulaması (Model Çalısma)...  7/1997 - 7/1999
  20  Betonsan Konut Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Ait Çiğli Eski Çöp Döküm Sahası Civarında Bulunan Arazide Metan Gazı Değerlendirme...  6/1997 - 8/1997
  21  SÖKTAŞ Pamuk ve Tarım Ürünleri Değerlendirma Tic. A.Ş. ve San. A.Ş. ISO14000 Çevre Yönetim Sistemi Projesi Mevcut Durum Değerlendirme...  7/1997 - 7/1997
  22  Aydın İli Atıksu Arıtma Tesisi Ön Raporu...  2/1995 - 3/1995
  23  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İncelenmesi...  7/1995 - 6/1996
  24  Düşey Akışlı Sabit Yataklı Anaerobik Reaktörlerin Veriminin İrdelenmesi...  7/1993 - 6/1996
  25  Konsantre Çözünmüş Kirliliklerin Arıtımında Anaerobik Sistemlerin Uygulanması (Model Çalışma)...  2/1992 - 6/1998
 • NO AD YIL
  1  NATO Bursu  1985
  2  Alman Hükümeti Çevre Bakanlığı Bursu  1988
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite Yönetim Kuruluna Seçilmiş Üye, Nisan 2013- Nisan 2017
  2 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Nisan 2015
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Mayıs 2013
  5 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2009- Nisan 2012
  6 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2008- Aralık 2011
  7 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2006- Mart 2009
  8 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2005- Kasım 2008
  9 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Eylül 2003- Haziran 2004
  10 Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2003- Temmuz 2006
  11 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 1997- Ekim 2000
  12 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 1994- Ekim 1997
  13 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1993- Kasım 1996