En

PROF.DR. MUSTAFA ERGÜN (Emeklilik Tarihi : 01/07/2012 ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Yabancı Ülke Üniversiteleri University of Bristol  1971
  Yüksek Lisans  Yabancı Ülke Üniversiteleri The University of Leeds Jeofizik  1972
  Doktora  Yabancı Ülke Üniversiteleri University of Leicester faculty Jeofizik  1977
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  1983
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1987
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1994
 • NO AD YIL
  1  Picking Up the PiecesHarmonising and Collating Seabed Substrate Data for European Maritime Areas...  2019
  2  Geothermal Potential of the Sığacık Gulf (Seferihisar) and Preliminary Investigations with Seismi...  2015
  3  Girit Bölgesinin İzafi Kabuk Kalınlığı Değişiminin Manyetik Ve Serbest Hava Gravite Anomalil...  2009
  4  Girit Yayının Sismolojik Ve Bouguer Gravite Anomalisi Verilerine Göre Yorumlanması...  2006
  5  İzmit Körfezi'nin Yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) İle İlişkisinin İrdelenmesi...  1995
  6  Jeofizikte trend analizi...  1982
 • NO AD TARİH
  1  Kıbrıs Yayı'nın Gravite ve Manyetik Anomalileri ve Tektonik Özellikleri... 07/05/2015 - 08/05/2015
  2  Geothermal Potential of the Sığacık Gulf (Seferihisar) and Preliminary investigations with Seismi... 12/04/2015 - 17/04/2015
  3  Isostasy, Litospheric Dynamics and Crustal Behaviors in the Eastern Mediterranean, Turkey and Black ... 27/04/2014 - 02/05/2014
  4  Doğu Akdeniz, Türkiye ve Karadenizin İzostasisi, Litosferik Dinamiği ve Kabuksal Davranışı... 25/11/2013 - 27/11/2013
  5  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  6  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  7  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/11/2012 - 07/11/2012
  8  Gas hydrate and tectonic investigations in the seas surrounding Turkey, International Geoscience Wor... 05/11/2012 - 07/11/2012
  9  Sediment Transport Pathways and Active Canyon Systems along the Western Black Sea Margin... 05/11/2012 - 07/11/2012
  10  Processing and Preliminary Interpretation of the Seismic Data from Eastern Mediterranean... 05/10/2012 - 07/10/2012
  11  Kula Volcanics and Some Geophsical Signatures... 01/10/2012 - 05/10/2012
  12  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  13  Interpretation of Saros Gulf Magnetic Data with Semi-Automated Interpretation Methods... 01/10/2012 - 05/10/2012
  14  Canyon Systems, Submarine Channels and Possible Sediment Transportation Pathways from Sakarya Outlet... 01/10/2012 - 05/10/2012
  15  Preliminary Results of the Acoustic Survey Along the Sakarya Canyon, Western Black Sea... 01/10/2012 - 05/10/2012
  16  Geological, enviromental and cultural conservation in open-pit coal mines in Muğla region, SW Turke... 24/09/2012 - 28/09/2012
  17  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  18  Observed Gas and Gas Hydrate Accumulatıons Offshore of Zonguldak-Kozlu... 11/05/2011 - 13/05/2011
  19  Acoustic Structures Observed on the Offshore Kozlu Region, Central Black Sea... 09/04/2011 - 12/04/2011
  20  Crustal Structure around the Marmara Sea and the Western Black sea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  21  Distribution of BSRs and gas accumulations offshore of Zonguldak Region, Central Blacksea... 03/04/2011 - 08/04/2011
  22  Preliminary results from high resolution seismic study in the Kozlu High, central Black Sea... 17/10/2010 - 19/10/2010
  23  Facilities of SeisLab Seismic Laboratory at the Institute of Marine Sciences and Technology... 02/02/2009 - 05/02/2009
  24  Fossilized Human Footprints in the Kula Geopark Area and Possible Protection Procedures... 01/10/2008 - 05/10/2008
  25  Possible BSR Reflections on High Resolution Multichannel Seismic Reflection Profiles from Western Bl... 15/09/2008 - 19/09/2008
  26  APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC... 04/10/2005 - 07/10/2005
  27  Evaluatıon Of Gravıty Data Of Western Cyprus... 04/10/2005 - 07/10/2005
  28  DOĞU AKDENİZİN GENEL TEKTONİĞİ VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI... 12/10/2004 - 12/10/2004
  29  STRUCTURE OF THE ANAXIMANDER MOUNTAINS WITH THE SYSTEM OF THE EASTERN MEDITERRANEAN... 07/07/2004 - 11/07/2004
  30  Structure of İzmit Bay (The Eastern Marmara Sea)... 27/03/1995 - 31/03/1995
  31  İzmit Körfezinin Yapısı ve Kuzey Anadolu Fayı (KAF) İle İlişkisinin İrdelenmesi... 01/03/1995 - 04/03/1995
  32  Tectonic evolution of basins in Northeastern Mediterranean Sea... 07/11/1992 - 10/11/1992
  33  The Black Sea Basin and its Turkish coastal features... 04/04/1989 - 08/04/1989
  34  İzmit Körfezinin, Manyetik ve Gravite Verileri ile Genel Yapısının, Yüksek Ayrımlı Sismik Ve... 01/03/1987 - 05/03/1987
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  The Effects of Neotectonic Movements on the Recent Sedimentation of the SW Black Sea Black Sea Oceanography...  1992
  2  Space Domain Iterative Inversion and its Aplication to the Western Anatolia Grabens Geophysical Data Inversion Methods and Applications...  1990
 • NO AD TARIH
  1  7. çerçeve AB projesi , Anatolian pLateau climatE and Tectonic hazards (Alert)...  10/2013 - 10/2017
  2  6.Çerçeve ESONET - European Seas Observatory Network NoE is a Network of Excellence (NoE)...  3/2007 - 2/2010
  3  HERMES- Hotspot Ecosystem Research on the Margins of European Seas...  2/2005 - 2/2009
  4  Urla Ilçesi Kalabak Mevkii'nde Planlanmış Olan Yat Limanı Kompleksi İçin Hazırlanan Çed Raporunda İhtiyaç Duyulan Çevresel Etkinliklerin Ortaya Çıkarılması...  1/2002 - 3/2002
  5  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
  6  Ödemiş Belediyesi Ahrandı yöresinde yeralan Ödemiş Şoförler Yapı Kooperatifi Alanı, çevresinin Mikro-Bölgeleme ve zemin etütleri...  10/2000 - 10/2000
 • NO Görev
  1 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2010- Temmuz 2012
  2 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2009- Temmuz 2012
  3 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Eylül 2001- Ağustos 2003
  4 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdür Vekili, Ocak 2001- Eylül 2001
  5 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2000- Nisan 2001
  6 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 1998- Ocak 2001