En

PROF.DR. YALÇIN ÇEBİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden İşletme  2000
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Automated Antonym Dictionary Generation Tool For Turkish (AADICT)...  2016
  2  Rule-Based Sentence Detection Method (RBSDM) for Turkish...  2013
  3  Automated Synonym Dictionary Generation Tool for Turkish (ASDICT)...  2013
  4  Omni-directional vision system with fibre grating device for obstacle detection...  2011
  5  Event Reporting with Fairness in Wireless Sensor Networks...  2010
  6  A Multi-Event Congestion Control Protocol for Wireless Sensor Networks...  2008
  7  Kritik Kablosuz Ağların Kullanım Parametreleri...  2005
  8  Surface gravity vectors: an approach for open pit mine optimisation...  2005
  9  Zipf's Law and Mandelbrot s Constants for Turkish Language using Turkish Corpus (TurCo)...  2004
  10  Türkçe Külliyat Oluşturulması ve Türkçe Metinlerde Kullanılan Kelimelerin Uzunluk Dağılım...  2003
  11  A 300MB Turkish Corpus and Word Analysis...  2002
  12  Çocuklarda Görme Keskinliğinin Hızlı Görme Uyarılı Potansiyeller (VEP) ile Değerlendirilmes...  2002
  13  Sivas-Divriği Demir Cevher Yatağı Rezervinin Jeoistatistik Yöntemle Belirlenmesi...  2001
  14  Belirli Bir Dekapaj için Değişik Ekskavatör-Kamyon Kombinasyonlarının Maliyet Analizi ile Değ...  2000
  15  Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Taş Ocakları ve Kalker Ocaklarının Rehabilita...  1999
  16  Selection of the Most Economical Stripping Method for the Lignite Field Konya-Ilgın-Çavuşçu...  1991
  17  Realization of Flat Fission Power Density in a Hybrid Blanket over Long Operation Periods...  1989
  18  Untersuchung der Gebirgdruckverteilung beim Abbau Maechtiger Kohlenflöze...  1988
  19  A 244CMO2/Nat.UO2 Hybrid Blanket with Flat Fission Power Production...  1988
  20  A Fast Hybrid Blanket with Flat Fission Power over a Long Operational Period...  1987
 • NO AD TARİH
  1  LOW COST WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR GREENHOUSE MONITORING APPLICATIONS... 22/11/2016 - 25/11/2016
  2  Yeraltı Madenciliğinde Kablosuz Algılayıcı Ağları için Güç Yönetimi... 16/05/2016 - 19/05/2016
  3  Low Cost Wireless Sensor Networks For Environment Monitoring... 02/09/2015 - 04/09/2015
  4  Türkçe için Kural Tabanlı Metin Özetleme Yazılımı... 08/05/2014 - 09/05/2014
  5  DENIAL OF SERVICE ATTACKS IN WSN... 24/10/2013 - 25/10/2013
  6  Türk Dillerinin Bilgisayarlı Çevirisi Ve Karşılaşılan Sorunlar... 24/09/2012 - 28/09/2012
  7  Türk Lehçeleri Arası Otomatik Çeviri Ve Karşılaşılan Sorunlar... 25/04/2012 - 27/04/2012
  8  Minimum Değişim Uzaklığı Ve Kök Kombinasyonu Teknikleri Kullanımı İle Cümlelerdeki Deyimse... 21/06/2010 - 24/06/2010
  9  Türk Lehçeleri Arası Çeviri Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  10  Türkçe için Kural Tabanlı Otomatik Derlem Oluşturma Altyapısı... 09/12/2009 - 11/12/2009
  11  Turkish Spelling Error Detection and Correction by Using Word N-grams... 02/09/2009 - 04/09/2009
  12  Privacy Impact Assessment Methodologies for Protection of Personal Data... 25/12/2008 - 26/12/2008
  13  A Unified Event Reporting Solution for Wireless Sensor Networks... 05/12/2008 - 13/12/2008
  14  Many-to-One Congestion Control Scheme for Densely Populated WSNs... 26/09/2007 - 28/09/2007
  15  Personal Data Protection in Turkey: Technical and Managerial Controls... 07/05/2007 - 11/05/2007
  16  Computer Aided Lip Reading Tool... 03/05/2007 - 05/05/2007
  17  Türkçe Derlem Oluşturmada Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar... 15/11/2006 - 18/11/2006
  18  Bilgisayar Destekli Türkçe Derlem Oluşturma Aşamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Ö... 09/06/2006 - 10/06/2006
  19  Türkçe Derlem Olusturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 14/05/2005 - 14/05/2005
  20  Turkish Word N-gram Analyzing Algorithms for a Large Scale Turkish Corpus - TurCo... 05/04/2004 - 07/04/2004
  21  Word Statistics of Turkish Language on a Large Scale Text Corpus - TurCo... 05/04/2004 - 07/04/2004
  22  Akıllı Kartlar ile Web Tabanlı, Ön Ödemeli Satış Otomasyon Sistemi... 02/09/2003 - 07/09/2003
  23  Effects of Optimization Direction in Determination of Open-Pit Mine Limits by Learchs-Grossmann Algo... 08/06/1998 - 13/06/1998
  24  TS-ISO EN-9000 Kalite Güvence Yönetim Sisteminin Endüstriyel Hammaddeler Sektöründe Uygulanmas... 16/10/1997 - 17/10/1997
  25  The Evaluation of Coal Borehole Data for Resource Estimation by Using Computers... 05/05/1997 - 10/05/1997
  26  A Computer program for the selection of open pit mining equipment and economical evaluation of open ... 18/10/1994 - 20/10/1994
  27  3,000,000 ton/yıl Üretim Kapasiteli Bir Kalker Ocağı İçin Ekonomik Üretim Yönteminin Seçimi... 13/05/1991 - 16/05/1991
  28  Kalın Kömür Damarlarının Kazanılması Sırasında Oluşan Gerilmelerin İncelenmesi... 23/05/1988 - 27/05/1988
  29  Örtü Kazı Yöntemlerinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi... 11/05/1987 - 15/05/1987
 • NO AD YIL
  1  Root-Suffix Seperation of Turkish Words - Basics, Design and Method...  2010
  2  Rule-Based Natural Language Processing Methods for Turkish...  2010
  3  Maden İşletme Terimleri Sözlüğü...  1989
 • NO AD TARIH
  1  ÇAGRISIM, Türkçe'yi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu...  5/2013 - 5/2015
  2  Türkçe Dilbilimsel Çözümleme Araçları Ve Sözlükleri Için Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi...  6/2012 - /
  3  Türkçe için Kural Tabanlı Bilgi Özetleme...  6/2011 - 6/2013
  4  Türk Lehçeleri Arası Otomatik Çeviri Yazılımı...  3/2009 - 3/2011
  5  Izgara Desenli Lazer Görüntüsü Yardımı İle Bulunulan Ortamın Üç Boyutlu Yapısının Algılanması...  2/2009 - 2/2011
  6  Türk Lehçeleri için Geniş Ölçekli Türkçe Derlem Oluşturmaya Kural Tabanlı bir Yaklaşım...  1/2008 - 6/2009
  7  Eğrisel Ayna Ve Matris Desenli Lazer Noktalar Kullanarak Çevrenin Üç Boyutlu Yapısını Oluşturan Tümyönlü (Omni Directional) Bir Görüntüleme Sisteminin Geliştirilmesi...  10/2008 - 10/2009
  8  Mekan Bağımsız Eğitim...  5/2007 - 5/2008
  9  Oyun Tabanlı Eğitim Yazılımı...  1/2006 - 6/2008
  10  04.KB.FEN.108 Güncel Türkçe nin İstatistiksel ve Kriptanalitik Ölçütlerinin Belirlenmesi...  2/2004 - 11/2006
  11  Açık Maden Ocaklarında Üretim Planlaması için Optimizasyon ve 3 Boyutlu Simulasyon Yazılımı Geliştirilmesi...  3/2001 - 3/2002
  12  İzmir İli Bornova Belkahve Mevkii Taşocaklarının Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  9/2000 - 3/2001
  13  İzmir İli Işıkkent Mevkiinde Bulunan Taşocaklarına Yönelik Nihai Rehabilitasyon ve Rekültivasyon Projesi...  2/2000 - 11/2000
  14  Açık Maden Ocaklarında Üretim Planlama ve Optimizasyonu için Yazılım Geliştirilmesi...  11/1998 - 11/1999
  15  Konya-Ilgın Çavuşçu Linyit Sahası Ön Fizibilite Etüdü...  1/1989 - 7/1989
  16  Ankara-Nallıhan-Acıbaşı Kireçtaşı Sahası Açık İşletme Projesi...  6/1986 - 6/1987
 • NO AD YIL
  1  A Computer Program for the Selection of Open-Pit Mining Equipment and Economical Evaluation of Open-...  1994
  2  Zipf?s Law and Mandebrot Constants for Turkish Language Usign Turkish Corpus (TurCo)...  2004
 • NO AD YIL
  1  Carl Duisberg Ges.e.V.  1989
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  2 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  3 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  4 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2018-Devam ediyor
  5 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  6 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  7 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2013- Aralık 2016
  9 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  10 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  11 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  12 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2010- Aralık 2013
  13 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2009- Temmuz 2012
  14 Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Aralık 2009- Temmuz 2012
  15 Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  16 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2009- Temmuz 2012
  17 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ağustos 2008- Temmuz 2011
  18 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 1998- Eylül 2001