En

PROF.DR. HİKMET HÜSEYİN ÇATAL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Yapı) Bölümü  1986
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Yapı) Anabilim Dalı)  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapı  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Solution of Free Vibration Equations of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Beams Resting on Elastic...  2011
  2  A method for static and dynamic analyses of stiffened multi-bay coupled shear walls...  2009
  3  Free Vibration of Semi-Rigid Connected Reddy-Bickford Piles Embedded in Elastic Soil...  2008
  4  Free Vibration of Semi-Rigidly Connected Piles Embedded in Soils with Different Subgrades...  2008
  5  Free Vibration of Piles Embedded in Soil Having Different Modulus of Subgrade Reaction...  2008
  6  Çerçevelerin Serbest Titreşim Analizi...  2007
  7  Performans Analizi ve Kapasite Spektrumu...  2007
  8  Türkiye'deki Deprem Şartnamelerinin Tarihsel Süreci...  2007
  9  Earthquake response of semi-rigid supported single storey frames modelled as continuous system...  2007
  10  Buckling analysis of partially embedded pile in elastic soil using differential transform method...  2006
  11  Geriye yayılma yapay sinir ağları ile düzlem çerçeve ve kirişlerin titreşim frekanslarının...  2006
  12  Free vibration of semi-rigid connected and partially embedded piles with the effects of the bending ...  2006
  13  Dynamic Analysis of Semi-Rigid Frames...  2005
  14  Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları...  2004
  15  Çok serbestlik dereceli sistemlerin lineer olmayan titreşimi:genelleştirilmiş diferansiyel quadr...  2004
  16  Geriye yayılma sinir ağı kullanılarak elastik kirişlerin statik ve dinamik analizi...  2004
  17  Uzaysal Çerçevelerin Matris-Deplasman Yöntemi İle Çözümü...  2004
  18  Diferansiyel quadrature metodu ile dikdörtgen ve kare plakların statik hesabı...  2004
  19  Yarı Rijit Düğüm Noktalı Düzlem Çerçevelerde Rijitlik İndeksinin Eğilme Momenti Dağılım...  2003
  20  10 Nisan 2003 İzmir Depremi...  2003
  21  Depremde hasar gören yapılarda hasar tesbitinin temel ilkeleri...  2003
  22  3 Şubat 2002 Sultandağı ve 1 Ekim 1995 Dinar depremlerinin yapı mühendisliği yönünden kıyas...  2003
  23  Dairesel plakların harmonik diferansiyel quadrature (HDQ) yöntemiyle lineer statik ve titreşim he...  2003
  24  Plakların diferansiyel quadrature metodu ile stabilite ve titreşim analizi...  2003
  25  3 Şubat 2002 Sultandağı depremin yapı mühendisliği yönünden incelenmesi...  2002
  26  Genelleştirilmiş diferansiyel quadrature yöntemiyle bir ve iki boyutlu düzlem yapıların dinami...  2002
  27  Free vibration of partially supported piles with the effects of bending moment, axial and shear forc...  2002
  28  Yapı periyotlarının kıyaslanması...  2001
  29  17 Ağustos 1999 körfez depremi...  1999
  30  27 Haziran 1998 Adana Depremi...  1998
  31  A report on Dinar earthquake of October 1,1995 and response spectra...  1997
  32  Çubuk uç kuvvetlerinin ikinci mertebe teorisine göre hesabı için bir bilgisayar programı...  1996
  33  Elastik Zemine Oturan Çubuğun İkinci Mertebe Rijitlik Matrisinin Hesabı...  1996
  34  Senirkent sel felaketinin yapı mühendisliği açısından irdelenmesi...  1995
  35  izmir sel felaketinin yapı mühendisliği açısından irdelenmesi...  1995
  36  Çok katlı yapılarda yatay kuvvetlerin hesabı için bir yöntem...  1995
  37  Senirkent sel felaketi ile ilgili teknik rapor...  1995
  38  Analysis of Laterally Loaded Pile Group With Variable Foundation Modulus...  1995
  39  Çift tabakalı uzay kafes sistemlerin plak anaolojisi ile çözümü...  1993
  40  Depreme dayanıklı yapı tasarımının ana ilkeleri...  1990
  41  Depremden hasar gören yapıların onarım ve güçlendirilmesi...  1990
  42  Elastik zemine yaslanan yüklü kazıkların analizi için bir yöntem ve uygulama...  1986
 • NO AD TARİH
  1  Deprem sonrası düzenlenen hasar tespit formlarının kıyaslanması... 19/04/2019 - 21/04/2019
  2  Deprem Nedeniyle Binalarda Oluşan Hasarlar... 19/04/2019 - 21/04/2019
  3  Dinamik hesap modelleri... 30/11/2018 - 02/12/2018
  4  Dynamic response analysis of axially loadded Timoshenko beams on two-parameter foundation... 21/09/2016 - 23/09/2016
  5  Timoshenko Kirişlerinin Serbest Titreşim Analizinin Diferansiyel Transformasyon Metodu ile İncele... 14/10/2015 - 16/10/2015
  6  Depremlerde Mikrobölgelemenin Ana İlkeleri... 17/01/2011 - 21/01/2011
  7  İzmir'de 1999 Yılında Gerçekleştirilen Radius Projesi Çalışmaları ve Mikro Bölgelendirmeni... 03/12/2010 - 03/12/2010
  8  Yapı Dinamiğinin temel ilkeleri, zemin yapı etkileri... 19/10/2010 - 19/10/2010
  9  Deprem riski açısından İzmir'deki üç pilot bölgedeyapı stoğubelirlenmesi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  10  Deprem ve Yapı Denetimi... 17/08/2009 - 17/08/2009
  11  Deprem tepki spektrumlarının hesaplanması... 28/05/2009 -
  12  Baca dinamiği... 12/02/2009 -
  13  Depremler Sonrası Gözlenen Betonarme Yapı Hasarları ve Nedenleri... 08/10/2003 - 10/10/2003
  14  Yatak Katsayısı Değişken Zemine Gömülü Kazıkların Serbest Titreşimi... 08/09/2003 - 12/09/2003
  15  Diferansiyel quadratur yöntemleriyle yapıların karşılaştırmalı dinamik analizi... 26/04/2003 - 30/04/2003
  16  Geriye yayılma sinir ağı kullanılarak elastik kirişlerin eğilme titreşimlerinin yaklaşık he... 10/09/2001 - 14/09/2001
  17  Elastik çubukların II.Mertebe tesirlerine göre başlangıç değerleri metodu kullanılarak dinam... 10/09/2001 - 14/09/2001
  18  Deprem hasarlarının süneklilik yönünden incelenmesi... 16/11/2000 - 17/11/2000
  19  Taşıyıcı sistemi çok katlı betonarme sistemlerden oluşan yapılarda inşaat derzlerinin yapı... 24/05/2000 - 27/05/2000
  20  Prefabrike yapıların düğüm noktalarının deprem etkisi altında incelenmesi... 04/04/2000 - 04/04/2000
  21  Prefabrike yapılarda zemin-üst yapı etkileşimi... 04/04/2000 - 04/04/2000
  22  Çok katlı betonarme çerçevelerin I. ve II. mertebe dinamik hesabı için bir yöntem... 23/10/1997 - 25/10/1997
  23  Elastik ankastre mesnetli çok katlı çerçevelerin ikinci mertebe dinamik hesabı için bir yönte... 23/10/1997 - 25/10/1997
  24  Uzaysal Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Matris - Deplasman Yöntemi ile Dinamik Analizi İçin Bir M... 15/09/1997 - 19/09/1997
  25  Serbest titreşimli ayrık sistemlerin ikinci mertebe teorisine göre modların hesabı için bir y... 20/12/1996 - 21/12/1996
  26  Izgara Temellerin Çözüm Yöntemlerinin Kıyaslanması... 24/10/1996 - 25/10/1996
  27  Ahşap,çelik ve tünel kalıp sistemlerinin zaman ve ekonomi açısından irdelenmesi... 18/10/1996 - 19/10/1996
  28  Eğilme ve Kesme Tesirinin Dikkate Alındığı Mütemadi Temellerin Sonlu Fark Denklemleri ve Matri... 09/08/1996 -
  29  İnşaat mühendisliği açısından sağlıklı yerleşim bölgelerinin ve yapıların seçimi içi... 20/10/1995 - 21/10/1995
  30  Yarı rijit düğüm noktalı çok katlı çerçevelerin dinamik analizi... 04/09/1995 - 08/04/1995
  31  Winkler zeminine oturan üç boyutlu kapalı çerçevelerin hesabı için bir yöntem ve bilgisayar ... 10/04/1995 - 11/04/1995
  32  Elastik zemine oturan çift doğrultuda sürekli Temellerin matris-deplasman yöntemi ile hesabı i... 19/09/1994 - 21/09/1994
  33  Üç boyutlu taşıyıcı çubuk sistemlerin rijitlik matrisinin kodlama yöntemi ile kurulması ve ... 14/06/1994 - 16/06/1994
 • NO AD YIL
  1  Yapı Dinamiği...  2017
  2  Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Matris Yöntemler- 3. Baskı...  2014
  3  Yapı ve deprem mühendisliğinde matris yöntemler, 2. Baskı...  2005
  4  Yapı ve Deprem Mühendisliğinde Matris Yöntemler 1. Baskı...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Free Flexural Vibrations of Axially Loaded Timoshenko Beams with Internal Viscous Damping Using Dynamic Stiffness Formulation and Differential Transformation Seismic Isolation, Structural Health Monitoring, and Performance Based Seismic Design in Earthquake ...  2019
 • NO AD TARIH
  1  Yayılı Kütleli Sistemlerin Yüksek Mertebeden Kesme Deformasyonu Teorisi, Diferansiyel Quadrature (DQM) ve Diferansiyel Transformasyon (DTM) Yöntemleri Kullanılarak Dinamik Analizi...  11/2007 - 10/2009
  2  Yatak Katsayısı Değişken Elastik Zemine Kısmi Gömülü Kazıkların Serbest Titreşim Analizi...  7/2004 - 7/2006
 • NO AD YIL
  1  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  1997
  2  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2002
  3  Yayın Ödülü...  2002
  4  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2006
  5  Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2006
  6  Bilimsel yayınları teşvik ödülü...  2007
  7  TÜBİTAK...  2009
  8  DEÜ Rektörlüğü...  2016
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018-Devam ediyor
  2 Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2017- Mayıs 2018
  3 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2017- Mayıs 2018
  4 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2017- Mayıs 2018
  5 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Eylül 2017- Haziran 2018
  6 Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2016- Eylül 2016
  7 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Eylül 2016
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2016- Eylül 2016
  9 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ocak 2016- Ocak 2016
  10 Mühendislik Fakültesi Dekanı, Aralık 2015- Temmuz 2016
  11 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Aralık 2015- Temmuz 2016
  12 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2015- Temmuz 2016
  13 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  14 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2014- Ocak 2016
  15 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2014- Ocak 2016
  16 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2011- Haziran 2014
  17 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2011- Haziran 2014
  18 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mart 2010- Haziran 2011
  19 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mart 2010- Haziran 2011
  20 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2010- Haziran 2011
  21 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Haziran 2011
  22 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  23 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 1999- Aralık 2002