En

PROF.DR. ZAFER AKÇIĞ (Emeklilik Tarihi : 30/08/2016 ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YER FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji  1972
  Yüksek Lisans  İstanbul Üniversitesi FEN.FAK.(JEOFIZIK) Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı  1976
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Jeofizik) Anabilim Dalı  1983
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Mass and stress changes in the Menderes Massif (Western Anatolia, Turkey)...  2016
  2  Curie Point Depths and Heat Flow of Eastern Anatolia (TURKEY)...  2014
  3  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  4  Isostasy of the Eastern Anatolia (Turkey) and Discontinuities of its Crust...  2011
  5  A comparison of two travel-time tomography schemes for crosshole radar data: Eikonal-equation-based ...  2010
  6  Multi-Disciplinary Earthquake Researches in Western Turkey: Hints to Select Sites to Study Geochemic...  2010
  7  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
  8  Engineering-geological and geotechnical investigations for risk assessment of the University Olympic...  2010
  9  Investigation of crustal thickness in eastern Anatolia using gravity, magnetic and topographic data...  2007
  10  Oligosen-Miyosen Yaşlı Jipslerin Statik Elastik ve Dinamik Elastik özellikleri...  2004
  11  Afyon ve Çevresi'nin depremselliği: 03 Şubat 2002 Çay Depremi Eşşiddet Haritası ve Deprem Ris...  2003
  12  Yarım Wenner görünür özdirenç verilerine ters evrişim uygulaması...  1997
  13  Geophysical investigation of Kosemtug tumulus, Bandirma (NW Turkey)...  1997
  14  Güç Spektrumu ile Doğal Gerilim Verisinin Nicel Yorumu...  1996
  15  Hilbert dönüşümlerinin gravite yönteminde kullanılması...  1995
  16  Bandırma-Kösemtuğ tümülüsünde manyetik ve SP uygulamaları...  1995
  17  SP yönteminde Hartley dönüşümü kullanarak güç spektrum uygulamaları...  1994
  18  Yukarı analitik uzanım yöntemi ile alçak geçişli süzgeçlerin eşlemesi...  1994
  19  Gravite yönteminde güç spektrumunun değişik modellere uygulanması...  1994
  20  Arkeolojide jeofizik yöntemler...  1992
  21  Kösemtuğ tümülüsünün jeofizik yöntemlerle araştırılması...  1992
  22  Tarsus-Donuktaş tapınağının jeofizik yöntemlerle araştırılması...  1992
  23  Düşey elektrik sondajlarda ilişki katsayısının uygulanması...  1990
  24  Gravite verilerine güç spektrumu yönteminin kayan pencereli uygulaması...  1990
  25  Güç spektrumunun SP yönteminde küre modeline uygulanması...  1990
  26  Batı Anadolu depremselliğinin Markov yöntemi ile araştırılması: Jeofizik, ....  1989
  27  Batı Anadolu'nun yapısal sorunlarının gravite verileri ile irdelenmesi:...  1988
  28  Jeofizikte trend analizi...  1982
 • NO AD TARİH
  1  Examination of subsurface loading: a case from Western Turkey... 07/09/2015 - 11/09/2015
  2  Relationship Between Peak Period and Vs Values: Case Study of Izmir New City Center... 13/10/2014 - 17/10/2014
  3  Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Statik ve Dinamik Koşullar Altında Gerilme ve Deformasyon D... 24/04/2014 - 25/04/2014
  4  İzmir Metropol Alanı Zeminlerinin Pik Periyot ve Vs30 Değerleri ile İrdelenmesi / Investigation ... 24/11/2013 - 27/11/2013
  5  Micro-seismic activity around Izmir City... 01/10/2012 - 05/10/2012
  6  Local Site Effect Evaluations From Strong Motion Network in the City of Izmir... 18/08/2012 - 25/08/2012
  7  An assessment of the microseismicity of the Izmir Metropolitan area from local strong motion network... 18/08/2012 - 25/08/2012
  8  İzmir Metropolitan Alanındaki Kuvvetli Yer İstasyonlarının Zemin Özelliklerini Tanımlamaya Y... 23/11/2010 - 26/10/2010
  9  Menemen (İzmir) ve Çevresine Ait Mikrogravite Alan Çalışmalarının İlksel Sonuçları... 23/11/2010 - 26/11/2010
  10  Investigation of Micro-Earthquake Activity In Izmir: Results Obtained from Local Seismic Station Net... 18/10/2010 - 22/10/2010
  11  Site amplification at strong-ground motion stations in Metropolitan Izmir, Turkey... 06/09/2010 - 10/09/2010
  12  Site Characterization of Izmir Metropolitan Area using Equivalent Linear Dynamic Site Response and R... 06/09/2010 - 10/09/2010
  13  Microtremor HVSR study for assessing site effects in the Urla, Turkey related to 2003 Mw5.6 and 2005... 06/09/2010 - 10/09/2010
  14  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  15  Estimation of site response from a new strong-motion network in Western Anatolia, Turkey... 30/08/2010 - 03/09/2010
  16  Numerical Deformation Modelling Using GNSS Dataon extensional Zone... 20/06/2010 - 26/06/2010
  17  Magnetic studies around the Bitlis Zagros Suture Zone (Turkey)... 20/06/2010 - 26/06/2010
  18  Karşılıklı Kuyu Radar Verisinin Seyahat Zamanı Tomografisinde Kullanılan İki Algoritmanın Ka... 24/05/2010 - 26/05/2010
  19  Site Characteristics of Strong Motion Earthquake Stations in Metropolitan Izmir, Aegean Region of Tu... 03/03/2010 - 05/03/2010
  20  Urla'nın Yerel Zemin Özellikleri ve CBS Tabanlı Haritalanması... 10/12/2009 - 11/12/2009
  21  İzmirNet Kuvvetli Yer Hareketi Deprem İstasyon Ağında CBS Tabanlı Sismolojik Haritalama Çalı... 10/12/2009 - 11/12/2009
  22  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  23  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  24  İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  25  İzmir Metropolü İle Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  26  Estimation of the lithospheric flexure with response functions and modeling methods... 10/05/2009 - 16/05/2009
  27  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sism... 08/11/2007 - 09/11/2007
  28  Bursa Metropol Alanı Zemin Özelliklerinin Mikrotremor Ölçümleri ile İrdelenmesi... 08/11/2007 - 09/11/2007
  29  Genç kıta-kıta çarpışma bölgesi Doğu Türkiye'ye ait gravite ve manyetik çalışmalar... 08/11/2007 - 09/11/2007
  30  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sism... 08/11/2007 - 09/11/2007
  31  Düşük Taşıma Gücüne Sahip Alüvyonel Zemin Üzerinde Yeralan Yüzeysel Temelde Meydana Gelen ... 16/04/2007 - 22/04/2007
  32  Seismicity of the Bursa Region (Turkey) and its vicinity: results from a microseismic experiment... 15/04/2007 - 20/04/2007
  33  17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Depremleri... 14/11/2006 - 17/11/2006
  34  Investigation of The Isostatic Structure of Western Anatolia wıth Effective Elastic Thickness... 04/10/2005 - 08/10/2005
  35  The geophysical imaging survey and VLF-EM application of the Daskyleion... 04/10/2005 - 07/10/2005
  36  Isostasy of Eastern Anatolia... 04/10/2005 - 07/10/2005
  37  The Investigation of the Metropolis Archaelogical Site by Resistivity Method... 04/09/2005 - 07/09/2005
  38  Yüzeysel Temeller Üzerinde Rüzgar Türbinlerinin İnşasında Jeosentetiklerin Kullanımı: Örne... 11/04/2005 - 17/04/2005
  39  Rock Mass Characterization of İmranlı Dam Site Rocks (Sivas, Turkey)... 12/11/2004 - 13/11/2004
  40  Batı Anadolu Grabenlerinin Gravite Verileri ile Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  41  Otomatik Değerlendirme Tekniklerinin Şapinuva Hitit Arkeolojik Kentinde Uygulaması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  42  Doğu Anadolu Bölgesi'ne Ait Gravite Verilerinin Değerlendirilmesiyle İlgili İlksel Sonuçlar... 20/10/2003 - 24/10/2003
  43  Selçuk Meryemana Lahidinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  44  10 Nisan 2003 Seferihisar Depreminin Yapısal Hasar-Zemin Özellikleri İlişkisinin Araştırılmas... 20/10/2003 - 24/10/2003
  45  . A Research on the Crustal Thickness of Eastern Turkey using Magnetic and Gravity Data... 23/09/2002 - 25/09/2002
  46  Şapinuva Hitit Kentinde Yapılan Jeofizik Çalışmalar... 02/09/2002 - 08/09/2002
  47  Application of hilbert transform, power spectrum method and nomogram method to the gravity, magnetic... 25/09/2000 - 29/09/2000
  48  Interpretation of magnetic data with normalized full gradient methods and application to the archaeo... 25/09/2000 - 29/09/2000
  49  İki Boyutlu Gravite ve Manyetik Anomalilerin Bilgisayarda Değerlendirilmesi... 20/10/1999 - 23/10/1999
  50  Computer in Interpretation of VES Curves... 05/07/1999 - 09/07/1999
  51  Investigation of the Geodynamical Properties of Western Anatolia... 12/11/1998 - 15/11/1998
  52  Application of the Hilbert Transform and Power Spectra in the Potantial Fields... 20/04/1998 - 24/04/1998
  53  Doğal Potansiyel Alanlarda Hilbert Dönüşümünün Kullanılması... 05/04/1993 - 09/04/1993
 • NO AD YIL
  1  Jeofizikte Sinyal Kuramı ve Dönüşümler...  1995
  2  Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri...  1994
  3  Potansiyel Alanlarda Modellemenin Temel İlkeleri...  1990
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Metropol Alanı İçinde SPAC Ölçümü Yapılması...  4/2013 - 4/2013
  2  Gürliman Yapı Yüksek Katlı Yapı Mühendislik Anakayası-Zemin Profili Tanımlanması...  4/2013 - /
  3  İzmir-Yeni Kent Merkezi Opel Otopark Alanı Zemin Transfer Fonksiyonu Hesabı için MSPAC Ölçümleri...  11/2013 - /
  4  Viltur Proje Yüksek Katlı Yapı Mühendislik Anakayası-Zemin Profili Tanımlanması...  8/2013 - /
  5  Ege Kooperatifler Birliği Adına İzmirde Jeofizik Çalışmalar Kullanılarak Yapılan Zemin Araştırma ve Modelleme Çalışmaları...  6/2013 - 6/2013
  6  Heris Tower? Zemin Etüt Raporu...  10/2012 - /
  7  Arkas-Miray İnş. Mistral Kule? Zemin Etüt Raporu...  7/2012 - /
  8  Batı Anadolu Bölgesindeki Deformasyon Degisimlerinin GPS ve Gravite Ölçümleri İle Belirlenmesi...  11/2012 - 5/2014
  9  Kaynak Konumlu Pınargözü Mağarasının Yapısal Özelliklerinin ve Düden Kaynak İlişkisinin Jeofizik, Jeolojik Ve Hidrolojik Yöntemler ile Belirlenmesi (Dedegöl Masifi - Isparta)...  5/2011 - 7/2014
  10  İzmir-Çamaltı Tuzlası İmara Esas Raporu Jeofizik Ölçümler...  7/2011 - /
  11  İzmir-Kadifekale Ege Medeniyetleri Müzesi Alanı Arkeojeofizik Çalışmalar...  9/2011 - /
  12  Folkart Towers? Zemin Etüt Raporu...  7/2011 - /
  13  Kavuklar Towers Zemin Etüt Mikrotremor Ölçüm ve Değerlendirilmesi...  10/2011 - /
  14  İzmir-Urla Limantepe Arkeolojik Alanı Deniz Rezistivite Ölçümleri ve Değerlendirilmesi...  8/2010 - /
  15  İzmir-Aliağa Petkim STAR Rafineri (Socar Turcas) Alanı Ön Zemin Etütlendirme...  6/2010 - 6/2010
  16  İstanbul-Ataşehir DELUXIA Residance Konutları Zemin Etüt Raporlandırılması...  7/2010 - 7/2010
  17  İzmir-Çamaltı Tuzlası İskelesi Depreme Dayanıklılık Raporu ve İskele Kazık Boyu Hesaplanması? ?Deniz Rezistivite, Mikrotremor ,DES, Elektrik Tomografi ve MASW Ölçümleri...  7/2010 - /
  18  İzmir-Zorlu Konak Residance Zemin Etüt Raporu (Downhole)...  10/2010 - /
  19  İzmir Körfezi Kuzey Yerlesim Alanının SPAC Yöntemi ile Zemin Özellikleri...  12/2009 - 6/2011
  20  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  21  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  22  TÜBİTAK/106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  23  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismik Davranışlarının İncelenmesi...  6/2008 - 6/2011
  24  TUBİTAK/106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  25  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  26  İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi 2. Aşama (Üçyol- F. Altay arası sorunlu kesimlerde) Tünel ve İstasyonların Yüzey Deformasyon Projesi 2006...  1/2006 - 12/2006
  27  Homeros Mağarası Araştırması İzmir Büyükşehir Belediyesi 2006...  4/2006 - 8/2006
  28  Mühendislik sismolojisi açısından bursa metropolü ve ovasının sismik hız yapısının yerel deprem tomografisi yöntemi ile incelenmesi...  6/2006 - 6/2008
  29  İzsu Genel Müdürlüğü, İzmir İli, Balçova Arsalarındaki Dere Yataklarının Belirlenerek Yapilaşma Etkilerinin Değerlendirilmesi Etüt Raporu...  4/2005 - 6/2005
  30  Kabaoğlu Heyelan Sahası (Balçova-İzmir) Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporu...  1/2005 - 7/2005
  31  Vezirağa (İzmir) Heyelaninin Mühendislik Etüdü ve Projelendirilmesi...  9/2004 - 2/2005
  32  Yeşildere, Vezirağa Mah. Heyelan Alanı Mühendislik Jeolojisi ve Jeofizik Etüd Raporu...  10/2003 - 4/2004
  33  Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Yapısal Sorunların Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması...  1/2002 - 8/2005
  34  Doğu Anadolu Bölgesi'nin Jeodinamik Yapısının Jeofizik Verilerle İrdelenmesi...  9/2002 - 7/2005
  35  Yeşildere ( Kadifekale / İzmir ) sahası heyelan önleme ve iyileştirme projesi...  8/2001 - 8/2001
  36  DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi (Tınaztepe - Buca) Yeraltı Suyu Etüdü...  9/2001 - 2/2002
  37  Universiade Yerleşim Alanı Minik Bölgeleme Etüdü...  6/2001 - 11/2001
  38  Yeşildere Heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-Jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  1/2001 - 6/2001
  39  Yeşildere heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  6/2001 - 6/2001
  40  Yeşildere sahası heyelan önleme ve iyileştirme projesi...  8/2001 - 8/2001
  41  Foça Belediyesi Kıyı Arkeojeofiziği...  6/2000 - 12/2000
  42  Güçbirliği Holding Bandırma Dut Limanı Rüzgar Enerji Santralleri Mikrobölgeleme Etüdü...  3/2000 - 3/2000
  43  Güzelçamlı Belediyesi S.S. Güzelçamlı Konut Yapı Kooperatifleri İnşaat alanı Mikrobölgeleme Etüdü...  1/1996 - 8/1997
  44  Batı Anadolu Bölgesi'nin Jeodinamik Yapısının İncelenmesi...  9/1995 - /1999
  45  Kuşadası Uydukent Kooperatifler Birliği Mikrobölgeleme Etüdü...  4/1995 - 4/1996
  46  Üç Boyutlu Hilbert Dönüşümünün SP Yönteminde Kurulması ve Seferihisar Jeotermal Alan Verilerine Uygulanması...  2/1995 - 8/1996
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2014- Ağustos 2016
  2 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2014
  3 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Kasım 2011- Kasım 2014
  4 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2011- Haziran 2014
  5 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2010- Nisan 2013
  6 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2008- Kasım 2011
  7 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Aralık 2008- Kasım 2011
  8 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2006- Şubat 2008
  9 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Mayıs 2003- Mayıs 2006
  10 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2001- Nisan 2004
  11 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2001- Ocak 2003
  12 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 1998- Ocak 2001
  13 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 1995- Ocak 1998
  14 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 1992- Ocak 1995
  15 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Mayıs 1991- Mayıs 1996