En

PROF.DR. SÜLEYMAN YÜKÇÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe  1977
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe  1979
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe  1984
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans  1989
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1996
 • NO AD YIL
  1  Havayolu işletmeciliğinde maliyet ve fiyatlandırma önerileri...  2018
  2  İŞLETMELERDE KISITTAN ÇIKIŞ YOLLARI...  2017
  3  Ticari Yaşamdaki Hediye Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi...  2016
  4  hastane işletmelerinde müşteri karlılığının faaliyete dayalı maliyet yöntemi ile analiz ed...  2016
  5  Matrahları Yakınsama ve Iraksama İkileminde TMS 12 Gelir Vergileri Standardı Uygulamaları...  2016
  6  sürdürülebilirlik maliyeti örneği olarak maden sahası restorasyonu...  2016
  7  hastane işletmelerinde kısıtlar teorisi yaklaşımı ve örnek bir uygulama...  2015
  8  osmanlı devleti'nde temettuat defterleri'nin önemi ve vergisel açıdan değerlendirilmesi: tire k...  2014
  9  Gerçeğe Uygun Değer Kavramına Gerçekçi Bir Yaklaşım...  2013
  10  Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların TMS 37 Standardı Kapsamında İncelenme...  2013
  11  Customer-Driven Profitability Analysis: A Management Accounting Approach Through Customer Portfolio ...  2013
  12  TMS 10 Raporlama Tarihinden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar Standardına İlişkin Uygulamalar...  2013
  13  Effect of Packing Cost On The Sales Price And Contribution Margin...  2013
  14  Grade and Composition of the First Money in Anatolia...  2013
  15  Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: IAS 40/TMS 40 Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulamalar...  2013
  16  MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDEKİ DEGİŞİKLİKLER VE HATALAR STANDARDINA İLİ...  2012
  17  Faaliyete Dayalı Maliyet Sisteminin Kar Maksimizasyonu Açısından Fiyatlandırma Kararlarında Ku...  2012
  18  Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ek Ödeme Yükümlülüğü ve Muhasebeleştirme Önerisi...  2012
  19  THE USAGE OF TOTAL COST OF OWNERSHIP TOGETHER WITH QUALITY COSTING...  2012
  20  Kredili Mevduat Hesabı ve Muhasebeleştirilmesi...  2012
  21  Fraud Auditing in Electronic Auditing Practices...  2012
  22  20 Yüzyılın İlk Yarısında Maliyet Muhasebesinin Gelişimi...  2012
  23  Maddi Duran Varlıklarda Terkin...  2011
  24  Nakit Esası ve Tahakkuk Esası Yaklaşımlarının Dönem Karına Etkisi...  2011
  25  Ortadoğu'da Zaman Tünelinde Ticaret...  2011
  26  İade Malların Değerlemesi...  2011
  27  Lisanslı Depoculuk İşletmelerinde Lisanslama Çalışmalarının Muhasebeleştirilmesi...  2011
  28  Muhasebenin Mühendislik Boyutu: Ürün Ağacı ve Rota Uygulaması...  2010
  29  Hizmet Üretim Maliyetleri Esaretten Kurtarılmalı...  2010
  30  Fason Takibi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Dönem Sonu Uygulamaları...  2010
  31  TOPSIS yöntemine göre performans değerleme...  2010
  32  Implementation Proposal For The Assessment of Occupational Accident Costs In Terms Of Quality Costs...  2009
  33  Zaman Esaslı Faaliyete Dayalı Maliyetleme Yaklaşımının Otomobil Parçaları Üreten Bir İşle...  2009
  34  Applications Of Management And Cost Accounting in Republic History of Turkey...  2009
  35  TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardına Göre Web Sitesi Maliyetlerinin Muhasebeleştiril...  2009
  36  Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı Karışıklık...  2009
  37  Türkiye'de Elektronik Ticaretin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Uygulama Önerileri...  2009
  38  TMS-18 Hasılat Standardına İlişkin Uygulama Önerileri...  2008
  39  Yemek Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi...  2008
  40  TMS 23-Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebesi-II...  2008
  41  TMS-23 Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebesi-1...  2008
  42  Dönem Sonunda Gelir ve Giderlerde Mali Yıl Ayrımı...  2006
  43  Meslek Mensubunun Yönetim Danışmanlığı Faaliyetinde Kullanabileceği Teknikler...  2001
  44  Yönetim Danışmanlığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin İşi mi...  2001
  45  Önemli Bir Dönem Sonu İşlemi: Miktar Dengesi Her Zaman Eksik Vermez...  1999
  46  Muhasebe Uygulamalarında Benchmarking ve Türkiye Açısından Değerlemesi...  1998
  47  Otel İşletmelerinde Kalite Maliyetleri ve Tek Düzen Hesap Planında İzlenmesi...  1996
 • NO AD TARİH
  1  havayolu işletmeciliğinde maliyet ve fiyatlandırma önerileri... 13/12/2017 - 17/12/2017
  2  Savaş Sanayi İşletmeciliğinde Maliyet ve Gelir Unsurları Üzerine Bir Araştırma... 13/12/2017 - 17/12/2017
  3  Investment Properties: Go Throughs and Applications Consistent with IAS 40... 19/06/2013 - 22/06/2013
  4  Hasılat Standardına İlişkin Uygulama Önerileri... 19/06/2013 - 22/06/2013
  5  the importance of temettuat books in the 19 th century-ottoman history: the case of the temettuat bo... 19/06/2013 - 22/06/2013
  6  Implementation and Applications of IAS 10 - Events after the Reporting Period (Balance Sheet Date)... 19/06/2013 - 22/06/2013
  7  Ortaklar? Hesaplarının Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre İrdelenmesi, Ek Ödeme ve Borçlanma Ya... 24/04/2013 - 28/04/2013
  8  Fraud Auditing in Accounting Practices... 15/09/2010 - 18/09/2010
  9  The Fisrt Money in Anatolia... 20/07/2008 - 24/07/2008
  10  KOBİ'lerde Hedef Fiyat Baskısı... 07/12/2007 - 08/12/2007
  11  Muhasebe Standartlarının Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Öneriler... 01/10/1997 - 05/10/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Batı Anadolu'da Metal Para Bulguları, Persler ve Sonrası (MÖ 650- MÖ 30) Orta Doğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000 - MÖ 2000)...  2018
 • NO Görev
  1 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016-Devam ediyor
  2 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Mart 2009
  3 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1995- Eylül 1997