En

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHTAP TUNÇ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1998
 • NO AD YIL
  1  "Döviz Kuru Belirsizliğinin Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi" ...  2008
  2  "Türkiye'de Kalkınma Sürecinde Dış Açık: Nedenleri ve İzlenen Politikalar"...  2007
  3  "Kalkınmada İnsan Sermayesi: İç Getiri Oranı Yaklaşımı ve Türkiye Uygulaması"...  1998
  4  "Bilgi Toplumu ve Türkiye"...  1998
  5  "Kalkınmada Bir Aşama Olarak Bilgi Toplumu"...  1995
  6  "Bilgi Toplumuna Giderken Nasıl Bir Eğitim"...  1994
  7  "Türkiye'de Eğitimin Ekonomik Kalkınmaya Etkisi"...  1993
  8  "Türkiye'de Faiz oranlarının Belirlenmesinde Merkez Bankasının Rolü"...  1991
 • NO AD TARİH
  1  "İçsel Bölgesel Büyüme Modeli Çerçevesinde İnsan Sermayesinin Rolü"... 18/12/2009 - 18/12/2009
  2  "Dış Ticaret EğitimindeTemel Ekonomi"... 26/11/2007 - 30/11/2007
  3  "On Export Composition and Turkish Economic Growth: Time Series Evidence"... 11/09/2006 - 13/09/2006
  4  "Toplam Kalite Yönetimi Kültürü"... 22/11/2005 - 22/11/2005
  5  "The External Debt, Private Investment and Growth: The Long-run Evidence with Fractional Cointegrati... 16/06/2005 - 19/06/2005
  6  THE EXTERNAL DEBT, PRIVATE INVESTMENT AND GROWTH: THE LONG-RUN EVIDENCE WITH FRACTIONAL COINTEGRATIO... 15/06/2005 - 18/06/2005
  7  "Kalkınmada İnsan Sermayesi"... 05/03/1998 - 05/03/1998
  8  "Kalkınma Planları"... 09/01/1997 - 09/01/1997
  9  "Bilgi toplumuna Giderken Nasıl Bir Eğitim Sistemi?"... 22/12/1994 - 22/12/1994
  10  "İşletmelerde İç ve Dış Müşteri Tatmini, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi"... 20/10/1994 - 20/10/1994
  11  "Kalkınmada Bir Aşama Olarak Bilgi Toplumu"... 09/06/1993 - 09/06/1993
  12  "Türkiye'de Eğitimin Kalkınmaya Etkisi"... 31/01/1992 - 31/01/1992
 • NO AD YIL
  1  İzmir Merkezli Bölgesel Kalkınma Dinamikleri...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Türkiye'de Kalkınma Sürecinde Dış Açıklar:Nedenleri ve İzlenen Politikalar Türkiye Ekonomisi...  2007
  2  Lidya'dan Günümüze Paranın Evrimi ve Ekonomik Gelişmedeki Değişen Rolü Tarih ve Arkeoloji Yazıları İnterdisipliner Yaklaşımlar...  2007
 • NO AD YIL
  1  Döviz Kuru Belirsizliğinin Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi...  2007
 • NO Görev
  1 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016-Devam ediyor
  2 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Aralık 2012