En

PROF.DR. KAMİL TÜĞEN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü  1980
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi I.I.B.FAK. MALIYE Maliye  1983
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama  1992
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1998
 • NO AD YIL
  1  Yoksulluğu Önlemeye Yönelik Sosyal Bütçe Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilm...  2017
  2  Adjustments in the Financial Management of Municipalities and the EU Accession Process of Turkey...  2014
  3  les privatisations en Turquie: un regard critique...  2013
  4  Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des Municipalités dur...  2013
  5  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Dokuz Eylül Üniversitesindeki Uygulamanın Değerlendiri...  2011
  6  Critical Control Points On Performance-Based Budgeting System...  2008
  7  Analysis of Critical Control Points of Alternative Decisions on The Choice of Performance Based Budg...  2008
  8  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı...  2008
  9  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Etkinliğinin Belirleyicileri...  2007
  10  Gelişmiş Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Yönelik Reform Arayışları ve Büt...  2007
  11  Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kritik Kontrol Noktaları Ana...  2007
  12  Çok Yıllı (Orta Vadeli) Bütçeleme Sistemi ve Uygulamaları...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları: Türkiye Varlık Fonunun Değerlendirilmesi, Dr. Öğ... 05/12/2018 - 08/12/2018
  2  Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Denetim... 05/12/2018 - 08/12/2018
  3  Türkiye'de 2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirilmesi... 19/05/2016 - 22/05/2016
  4  The Evaluation of the Effects of Global Tax Competition on Central Government Budget in Turkey... 22/04/2015 - 24/04/2015
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Buca Ekonomisine Katkıları... 23/10/2014 - 24/10/2014
  6  LES PRIVATISATIONS EN TURQUIE : UN REGARD CRITIQUE... 20/11/2012 - 23/11/2012
  7  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Uygulamasının Değerlendirilmesi... 25/03/2011 - 27/03/2011
  8  Türkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemine Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi... 24/09/2009 - 25/09/2009
 • NO AD YIL
  1  Devlet Bütçesi...  2018
 • KİTABIN ADI: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  YASAMA DENETİMİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ...  2017
  2  Kamu İç Kontrol Sistemi (İdari Denetim) Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi...  2017
  3  Mali Kural Uygulamaları ve Hazine İlişkisi Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  4  Kamu Paylarının Yönetimi ve Devlet Destekleri Teoride ve Uygulamada Hazine...  2016
  5  The Evaluation of the Effects of Global Tax Competition on Central Government Budget in Turkey Economic Integrations, Competition and Cooperation...  2016
  6  Türkiye'de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Anlayışı Prof.Dr.Naci Birol MUTER'e Armağan...  2014
  7  Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Belediyelerin Mali Yönetimlerindeki Değişimlerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Fevzi DEVRİM? e Armağan...  2014
  8  İç Denetimde Etkinlik: 'İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı'ndan Beklentiler Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar...  2013
  9  Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Açısından Performans Göstergelerinin Belirlenmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Prof.Dr.Aytaç Eker ve Yrd.Doç.Dr.Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  10  Bütçe Uygulamalarında Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Prof. Dr. Aytaç Eker'e Armağan \n Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar\n...  2010
  11  Bütçe Reform Sürecinde Bir Araç Olarak Mali Kurallar ve Avrupa Birliği Üyesi Ülke Örnekleri BÜTÇE SÜRECİNDE PARLAMENTONUN DEĞİŞEN ROLÜ - ULUSLARARASI SEMPOZYUM...  2009
 • NO AD TARIH
  1  TÜRKİYE'DE MERKEZİ BÜROKRASİNİN KAMU EKONOMİSİ ALGISI VE ETKİLERİ: DEVLET BÜTÇESİ EKSENLİ BİR ANALİZ...  11/2009 - 2/2011
  2  Vergilerin Sanayicinin Finansman Yapısı ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri...  10/1991 - 10/1992
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Denetim Kurulu Üyesi, Eylül 2018- Nisan 2019
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017-Devam ediyor
  3 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  4 Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2017-Devam ediyor
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2017- Nisan 2019
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Nisan 2019
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2017- Nisan 2019
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2015- Şubat 2018
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2014- Kasım 2017
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Nisan 2014- Nisan 2017
  12 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Nisan 2014- Nisan 2017
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2012- Şubat 2015
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2014
  16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Mart 2011- Mart 2014
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2009- Şubat 2012
  18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Şubat 2009- Şubat 2012
  19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2008- Kasım 2011
  20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2008- Şubat 2009
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Mart 2007- Şubat 2009
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2005- Kasım 2008
  23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2002- Kasım 2005
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 1999- Eylül 2001
  25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 1999- Şubat 1999