En

PROF.DR. ZERRİN TOPRAK KARAMAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER, KENT VE ÇEVRE POLİTİKALARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi  1977
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi IKTISAT FAK. Kamu Yönetimi  1980
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  1985
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1996
 • NO AD YIL
  1  Corporate social responsibilities of stakeholders in terms of secure tourism at disasters and sustai...  2017
  2  Perceptions of Immigrants by the Local People and Administrative Perspectives Regarding the Immigran...  2015
  3  An Analytical Study of Turkish Immigrants and Other Foreigners in the United Kingdom in Terms of the...  2012
  4  An Emprical Study Of The Effects Of Social And Cultural Differences Of Foreign Retired Residents On ...  2012
  5  Yabancı Emekli Yerleşiklerin Yerelde Kamusal Hayata Katılım İstekliliği ve Yerel Halkla İliş...  2009
  6  Türkiye'de Yabancı Mezarlıkları ve Küresel İlişkiler Ağında Stratejik Gelişmeler; İzmir ...  2009
  7  Participation to the public life and becoming organized at local level in Romani settlements in Izmi...  2009
  8  Nasıl Bir Yerel Yönetim?...  2009
  9  Willingness of Foreign Retired Residents to Participate in Local Public Life and Strategic Approache...  2008
  10  Milli Egemenlik Fikrinin Gelişimi ve Milli Beraberlik...  2006
  11  Altın Madeni Ruhsatı Açısından Efemçukuru Köyünün Sosyo Ekonomik Değerlendirmesi(ÇED Ara...  2004
  12  Özbekistan'da Yönetimin Yeniden Yapılanması...  1997
  13  "Kamu Yönetiminde Gizlilik Faktörünün Çevre Korumacı Politikalara Etkisi"...  1996
  14  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri II...  1993
  15  Gayri Sıhhi Müesseseler ve Genel Özellikleri I...  1993
  16  Milli Egemenlik Fikrinin Gelişimi ve Milli Beraberlik...  1987
  17  Atatürk'ün 100.Doğum Yılı Seri Konferansları : I...  1981
 • NO AD TARİH
  1  Kamu Politikasında Gündem Belirleme: Dağlık Alanlar Planlaması ve Yönetimi Farkındalığı Ya... 28/09/2016 - 30/09/2016
  2  Dış Göçler: Bulgaristan'dan İzmir'e Gelen Türk Soylu Göçmenler ve Kamusal Hayatta Görünür... 25/11/2014 - 26/11/2014
  3  Kamu Yönetimi Yapılanmasında Müzakereci Ortamlarda Yönetişim Etiği: Türkiye'de Kent Konseyle... 23/07/2011 - 25/07/2011
  4  Avrupa Peyzaj Sözleşmesi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  5  Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Felsefesinde Yerel Yönetimler... 14/10/2010 - 15/10/2010
  6  Toplumsal Siyasallaşmada Etkili Demokratik -İzlenebilir Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimler Öz... 13/05/2010 - 14/05/2010
  7  21.Yüzyıla başlarken Kent Güvenliği ve Analitik Bir Değerlendirme... 17/11/2004 - 17/11/2004
  8  İzmir YG21 Modelinde Bütünleşik Kıyı Yönetimi... 22/10/2004 - 23/10/2004
  9  İzmir Yerel Gündem 21 Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi Çalışma Grubu Süreci ve Etkinlik... 03/11/2002 - 08/11/2002
  10  21.Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası... 01/11/2000 - 02/11/2000
  11  Yönetimde Kadının Rolünü Etkileyen Faktörler... 01/01/1992 - 01/01/1992
 • NO AD YIL
  1  Kent Yönetimi ve Politikası...  2016
  2  Yerel Yönetimler...  2014
  3  Çevre Yönetimi ve Politikası...  2012
  4  Çevre Yönetimi ve Politikası...  2012
  5  Yerel Yönetimler...  2010
  6  Kent Yönetimi ve Politikası...  2008
  7  Kent Yönetimi ve Politikası...  2008
  8  Kent Yönetimi ve Politikası...  2008
  9  Yerel Yönetimler...  2006
  10  Çevre Yönetimi ve Politikası...  2003
  11  Kent Yönetimi ve Politikası...  2001
  12  İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi...  2000
  13  21.yy.a Girerken İzmir Büyükkent Bütününde Belediye Zabıtası...  2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afetlerde Hızlı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Alan Yönetiminde Kritik Sorgulamalar Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  2  Afet Yönetimine Giriş ve Türkiye'de Örgütlenme Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  3  Afet Yönetiminde Erken Uyarı ve Afet Tipleri Bütünleşik Afet Yönetimi...  2017
  4  Afetlerde Hızlı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Alan Yönetiminde Kritik Sorgulamalar Bütünleşik Afet Yönetimi...  2016
  5  Afet Yönetiminde Erken Uyarı ve Afet Tipleri Bütünleşik Afet Yönetimi...  2016
  6  Afet Yönetimine Giriş ve Türkiye'de Örgütlenme Bütünleşik Afet Yönetimi...  2016
  7  Türkiye'de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri Göç ve Uyum...  2015
  8  Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu Raporu İzmir Ekoloji Forumu...  2015
  9  Yöneticinin Notu, 2014 yılı durum değerlendirmesi İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2014
  10  Some Social-Economic Difficulties in Planning the Isolated Urban Zones for Land Use: The Parishes of Roma in İzmir City İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2014
  11  Etik Felsefe ve Çevre Etiği Etik...  2012
  12  Reform Tartışmaları Kapsamında Merkez ve Yerel Yönetim İlişkileri Nasıl Bir Yerel Yönetim?...  2011
  13  Yerel Yönetimlerde Başkanın Politik Lider Rolü Prof.Dr.İl han Özay' Armağan...  2011
  14  Kent Konseyleri Kuruluş Felsefesi ve Uygulama Temelleri Kent Konseyleri Sempozyumu...  2011
  15  Planlama ve İmar, Barınma ve Konut, Kent Güvenliği (Fiziksel ve Sosyal Altyapı içinde) İzmir kent sağlık gelişim planı...  2011
  16  E-Yönetişim & E-Devlet Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama...  2010
  17  Democratic Gains in Public Administration at Local Level in Terms of CSR: Theory and Practice-Based Approaches at Izmir Metropolitan City, Turkey Professionals' Perspectives of Corporate Social Responsibility...  2009
  18  Uluslararası Emekli Göçünün Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Antalya ve Çevresi Üzerine Ampirik Bir Çalışma Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği...  2008
  19  Roman Yerleşiklerde Kamusal Yaşama Katılım ve Örgütlenme İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar...  2007
  20  Some Social Economic Difficulties in Planning the Isolated Urban Zones for Land Use: The Parishes of Roma İn Izmir City Romanies In The Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  21  Some social-economic difficulties in Planning the ısolated urban zones for land use:the parishes of Roma in İzmir City Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  22  Comments of Survey to Romanies - Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir Romanies in the Metropolitan Municipality Area of Izmir...  2007
  23  Türkiye'de Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi Politikaları Çevre Yönetimi ve Politikası...  1998
  24  Siyasi Partilerin Çevre Politikaları Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman-Çevre Yönetimi ve Politikası Kitabı...  1998
  25  Türkiye'de Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi Politikaları Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman-Çevre Yönetimi ve Politikası Kitabı...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede Baraj Yönetimi ve Stratejik Yaklaşımlar...  4/2012 - 2/2013
  2  Nükleer Kaza ve Ataklarda Bütünleşik Kriz Yönetimi...  9/2011 - /
  3  Bulgaristan'dan Gelip İzmir'de Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma Ve Toplum İle Uyumlarının Sağlanması...  9/2010 - 9/2012
  4  Yabancı Emekli Göçünün Sosyal ve Ekonomik Etkileri: Antalya ve Çevresinde Ampirik Bir Çalışma...  5/2006 - 5/2008
  5  21.Yüzyıla Başlarken Türkiye'de Uzlaşmacı ve Çatışmacı Değerler...  10/2000 - 11/2003
  6  21. Yüzyıla Başlarken Çatışmacı ve Uzlaşmacı Değerler...  10/2000 - 11/2003
  7  Siyasette Kadınlar ve Gençler...  1/1999 - 2/1999
  8  Efemçukuru- Menderes Yöresi Çevresel Etki Değerlendirmesi...  9/1998 - 10/1999
  9  21.Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası...  10/1998 - 3/2000
  10  21.Yüzyıla Girerken Mahalle Yönetimi...  10/1998 - 9/2000
  11  Belediye Meclislerinde Yerel Siyasetin Oluşumu-Yerel Gündem 21 Projesi, İzmir ili Ölçeğindeki Araştırmanın Koordinatörlüğü...  1/1998 - 3/2000
 • NO AD YIL
  1  İzmir;i Sevenler Platformu, Türk Başarı Ödülleri Kurulu tarafından, İzmir Yerel Çevre Kül...  2001
  2  ;Kamu Hizmetlerinde Verimliliğin Sağlanmasında Alternatif Kurumlar Olarak Vakıflar;(1989) Tür...  1989
  3  ;Nüfus Planlamasının Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Önemi;(1990) Yeni Asır Gazetesi Şevket B...  1990
  4  ;İzmir Körfezi Nasıl Kurtulur;(1991) Yeni Asır Gazetesi Şevket Bilgin İkincilik Ödülü,...  1991
  5  ;Türkiye;de Şeriat ve Geleceği(1997) Yeni Asır Gazetesi Şevket Bilgin Birincilik Ödülü, Doç...  1997
  6  ;Türkiye;de Kentleşme ve Kent Yönetimine Siyaset Etkisi;(1994) Milliyet Gazetesi , Sosyal Bilimle...  1994
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ocak 2018-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ocak 2018-Devam ediyor
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2017-Devam ediyor
  4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2016-Devam ediyor
  5 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2016-Devam ediyor
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ocak 2015- Ocak 2018
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2014- Kasım 2017
  9 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2014- Haziran 2016
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2011- Kasım 2014
  11 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  12 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2008- Kasım 2011
  14 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2008- Ağustos 2011
  15 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2008- Ağustos 2011
  16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  18 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2005- Kasım 2008
  19 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Ağustos 2005- Ağustos 2008
  20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2005- Şubat 2007
  21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2002- Kasım 2005
  24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Haziran 1995- Kasım 1996
  25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1995- Kasım 1996
  26 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 1994- Ağustos 1995
  27 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1992- Haziran 1994