En

PROF.DR. SEVDA DEMİRBİLEK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1982
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  1984
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Politika Bilim Dalı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam Sorunu...  2016
  2  Esnek Çalışma Biçimlerinin Dönüşümü Olarak "Güvenceli Esneklik"...  2012
  3  Kültürel Açıdan Bilgi Toplumu...  2009
  4  Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Manisa İli Örneği...  2008
 • NO AD TARİH
  1  Çalışma Zamanı Kültürünün Tüketim Toplumu Açısından İncelenmesi... 21/10/2017 -
  2  İş ve Meslek Danışmanları Açısından Dezavantajlı Grupların İstihdamı ve Sosyal İçerme ... 26/11/2014 - 27/11/2014
  3  Çalışma Zamanı ile İş-Aile Yaşamı Çatışması İlişkisi... 02/10/2013 - 05/10/2013
  4  İş Yaşamı Kalitesi Açısından Personel Güçlendirmenin Değerlendirilmesi... 16/11/2006 - 18/11/2006
  5  Türkiye'de İş Kazalarının Meydana Gelmesine Yol Açan Başlıca Etkenlerin İstatistiksel Anali... 01/07/1995 - 02/07/1995
 • NO AD YIL
  1  Sosyal Politika Bağlamında Sosyal Hizmet...  2009
  2  Sosyal Güvenlik Sosyolojisi...  2005
  3  Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği...  1999
  4  Türkiye'de Sağlık Hizmetleri...  1999
  5  Türk Sosyal Sigorta Kurumlarının Emeklilik Sistemleri ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları...  1998
  6  Sosyal ve Kültürel Hayatımızda Vakıflar ve İlgili Mevzuat...  1996
  7  Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri...  1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  ABD'de Sosyal Sınıf Sosyoloji...  2012
  2  Irk ve Etnisite Sosyoloji...  2012
  3  Risk Toplumu Endüstri Sosyolojisi...  2011
  4  Risk Toplumu Endüstri Sosyolojisi...  2011
  5  Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal Hizmetin Rol ve İşlevleri Türk İş Yaşamında Ayrımcılık...  2011
  6  Yeniden Yapılandırma Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2007
 • NO AD YIL
  1  İş Barışı...  1986
  2  Vakıfların Türk Kültür ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi...  1989
  3  Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Uzerindeki Etkileri...  1990
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
  4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2008- Temmuz 2011
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2005- Temmuz 2008