DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. SEVDA DEMİRBİLEK
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
E-Posta :   s.demirbilek@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 3010361 -
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1982
Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kooperatifçilik Bölümü  1982
Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  1984
Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD  1989
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1989
Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Politika Bilim Dalı  2004
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2010
NO AD YIL
1  Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdam Sorunu...  2016
2  Esnek Çalışma Biçimlerinin Dönüşümü Olarak "Güvenceli Esneklik"...  2012
3  Kültürel Açıdan Bilgi Toplumu...  2009
4  Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Manisa İli Örneği...  2008
NO AD TARİH
1  İş ve Meslek Danışmanları Açısından Dezavantajlı Grupların İstihdamı ve Sosyal İçerme İlişkisi...
 26/11/2014 - 27/11/2014
2  Çalışma Zamanı ile İş-Aile Yaşamı Çatışması İlişkisi...
 02/10/2013 - 05/10/2013
3  İş Yaşamı Kalitesi Açısından Personel Güçlendirmenin Değerlendirilmesi...
 16/11/2006 - 18/11/2006
4  Türkiye'de İş Kazalarının Meydana Gelmesine Yol Açan Başlıca Etkenlerin İstatistiksel Analizi...
 01/07/1995 - 02/07/1995
NO AD YIL
1  Sosyal Politika Bağlamında Sosyal Hizmet...  2009
2  Sosyal Güvenlik Sosyolojisi...  2005
3  Gıda İşkolunda Çalışan Kadınların Koşulları ve Geleceği...  1999
4  Türkiye'de Sağlık Hizmetleri...  1999
5  Türk Sosyal Sigorta Kurumlarının Emeklilik Sistemleri ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları...  1998
6  Sosyal ve Kültürel Hayatımızda Vakıflar ve İlgili Mevzuat...  1996
7  Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri...  1993
NO BÖLÜM ADI YIL
1  ABD'de Sosyal Sınıf Sosyoloji...  2012
2  Irk ve Etnisite Sosyoloji...  2012
3  Risk Toplumu Endüstri Sosyolojisi...  2011
4  Risk Toplumu Endüstri Sosyolojisi...  2011
5  Ayrımcılıkla Mücadelede Sosyal Hizmetin Rol ve İşlevleri Türk İş Yaşamında Ayrımcılık...  2011
6  Yeniden Yapılandırma Sürecinde Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Türkiye Ekonomisi: Makroekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  2007
NO AD YIL
1  İş Barışı...  1986
2  Vakıfların Türk Kültür ve Sosyal Hayatımızdaki Yeri ve Önemi...  1989
3  Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Uzerindeki Etkileri...  1990
NO Görev
1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014-Devam ediyor
2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2008- Temmuz 2011
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2005- Temmuz 2008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi