En

PROF.DR. MUSTAFA TANYERİ İŞLETME FAKÜLTESİ İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama  1978
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama  1980
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama  1991
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi  2007
 • NO AD YIL
  1  Green Business Strategy and Export Performance: An Examination of Boundary Conditions from an Emergi...  2019
  2  Differentiation of container shipping service in Turkey...  2018
  3  İnternet Ortamındaki Alışveriş Deneyiminin İnternetten Satın Alma Niyetine Etkisi ve Bir Uygu...  2017
  4  Davranışsal ekonomi yaklaşımlarının ürün ilgilenim seviyesine göre incelenmesi...  2013
  5  Tourism for Peace: Theory Put in Practice for Turkey and Armenia...  2011
  6  İhracat Pazarlama Karması Kararları İçin Bilgi Gereklilikleri: Kuru İncir İhracatçıları Ü...  2011
  7  Yüksek Öğretimde Markalaşma...  2011
  8  Değişik Ölçekli Firmalarda İhracat Pazar Fırsatlarına Yönelik Yaklaşımlar...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Antecedents and Consequences of Green Export Business Strategies: The Mediating Role of Organization... 24/06/2019 - 27/06/2019
  2  Antecedents of Export Performance: The Role of Institutional and Resource-Based Factors... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  İzmir Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Projelerin Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalı... 18/10/2017 - 22/10/2017
  4  Service differentiation among strategic alliance members in container shipping... 23/08/2016 - 26/08/2016
  5  THE ROLE OF LOCAL FOOD IN TOURISM AND EVALUATION OF THE EFFECTS IN DESTINATION ECONOMIC DEVELOPMENT ... 28/06/2013 - 30/06/2013
  6  Davranışsal Ekonomi Yaklaşımlarının Ürün İlgilenim Seviyesine Göre İncelenmesi... 19/06/2013 - 22/06/2013
  7  Ünlü CEO'ların Saygınlıkları, Kişilik Özellikleri ve Temsil Ettikleri Firmanın Marka Kişil... 19/06/2013 - 22/06/2013
  8  Tourism as a Cultural Bridge Connecting Turkey & EU... 20/11/2006 - 26/11/2006
  9  Marketing Trends For Logistics... 02/12/2004 - 03/12/2004
 • NO AD YIL
  1  Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Pazarlamada Yeni Bir Paradigmaya Doğru...  2009
  2  İhracatın Geliştirilmesi ve Ortak Pazarlama Grupları...  1992
  3  Orta ve Küçük İşletmelerde İhracata Yönelik Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri...  1990
  4  Avrupa Topluluğu'nda Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiye'nin Uyumu...  1989
 • NO AD TARIH
  1  2009 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU...  6/2016 - 12/2016
  2  2010 YILI TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU...  6/2016 - 1/2017
  3  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - 3/2017
  4  Teknik Tekstiller Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite Etüdü Projesi...  1/2013 - 3/2013
  5  A Multilateral University Consortium to Strengthen Tourism Education, Research, and Industry Outreach...  8/2010 - 12/2012
  6  Ege Bölgesi Kalkınma Projesi İl raporları...  4/2003 - 4/2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Nisan 2013- Nisan 2016
  3 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2012- Kasım 2015
  4 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2010- Mart 2012
  5 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  6 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2009- Kasım 2012
  7 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  8 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Dış Ticaret Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2009- Kasım 2011
  9 İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2009- Ocak 2012
  10 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2009- Ocak 2012
  11 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2008- Haziran 2009
  12 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2007- Kasım 2008
  13 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2007- Ekim 2010
  14 İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Dış Ticaret Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2006- Haziran 2009
  15 Anlaşmazlık Çözümü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  16 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2005- Temmuz 2006
  17 İşletme Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Aralık 2005- Temmuz 2006
  18 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2004- Nisan 2007
  19 İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı, Aralık 2002- Aralık 2005
  20 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Aralık 2001- Aralık 2004
  21 İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2001- Ocak 2003
  22 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Müdürü, Aralık 1998- Aralık 2001
  23 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 1998- Temmuz 2001
  24 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 1998- Nisan 2001
  25 İşletme Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 1998- Temmuz 1998
  26 İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 1996- Temmuz 1998
  27 DEÜ Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 1996- Şubat 1997
  28 İşletme Fakültesi İşletme Fakültesi Başkanı, Mayıs 1995- Mayıs 1998