En

PROF.DR. NÜKHET HOTAR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi ve Kantitatif Yöntemler  1983
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.D.  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1990
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul Çalışma Ekonomisi  1992
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1998
 • NO AD TARİH
  1  Sosyal Girişimlerde Gönüllülüğü Etkileyen Faktörler ve Gönüllülüğün Yaşam Doyumuna Et... 23/10/2009 - 25/10/2009
  2  Çalışan Çocuk Sorununa Aileleri Açısından Bir Bakış (İzmir İli Örneği)... 29/05/2001 - 31/05/2001
 • NO AD TARIH
  1  Sağlıklı Okullar Aktif Nesiller Projesi...  4/2019 - /
 • NO Görev
  1 Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili, Ocak 2020-Devam ediyor
  2 Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ocak 2020-Devam ediyor
  3 Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2020-Devam ediyor
  4 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu Başkanı, Aralık 2019-Devam ediyor
  5 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Müdür Vekili, Aralık 2019-Devam ediyor
  6 Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2019-Devam ediyor
  7 Hukuk Fakültesi Dekan Vekili, Temmuz 2019- Eylül 2019
  8 Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Eylül 2019
  9 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Eylül 2019
  10 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı, Nisan 2019-Devam ediyor
  11 Veteriner Fakültesi Dekan Vekili, Şubat 2019- Temmuz 2019
  12 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Şubat 2019- Temmuz 2019
  13 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2019- Temmuz 2019
  14 DEÜ Rektörlüğü Üniversitemizde Yeni Yapılacak Kiralamalara İlişkin Karar Komisyonu Başkanı, Ocak 2019-Devam ediyor
  15 Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Ocak 2019- Mayıs 2019
  16 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  17 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  18 Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili, Kasım 2018- Mayıs 2019
  19 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Kasım 2018- Mayıs 2019
  20 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Kasım 2018- Mayıs 2019
  21 Fen Fakültesi Dekan Vekili, Eylül 2018- Kasım 2018
  22 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Eylül 2018- Kasım 2018
  23 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2018- Kasım 2018
  24 DEÜ Rektörlüğü Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyonu Başkanı, Eylül 2018-Devam ediyor
  25 Tıp Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  26 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  27 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  28 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Başkanı, Ağustos 2018-Devam ediyor
  29 İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2018- Aralık 2018
  30 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  31 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  32 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  33 DEÜ Rektörlüğü Üniversitelerarası Kurul Üyesi, Temmuz 2018-Devam ediyor
  34 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, Temmuz 2018-Devam ediyor
  35 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Haziran 2014
  36 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2001- Ağustos 2002
  37 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998- Haziran 2001