En

PROF.DR. ZEYNEP ARIKAN İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Muhasebe Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1988
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bilim Alanı  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  2008
 • NO AD YIL
  1  Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan Uygulamalar...  2016
  2  OECD ve AB Üyesi Ülkelerde Vergi Sistemlerinin Stratejik Tasarımı: Karşılaştırmalı Ülke An...  2011
  3  Comparative Decision Analysis of the Implementation of Tax Cancellation in Countries...  2008
  4  Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Önleme Faaliyetleri...  2007
  5  En İyi Vergi Alternatifinin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)'nin Uygulanması...  2006
  6  Japon Vergi Sistemi...  2006
  7  Küreselleşen Dünyada Vergi Cennetlerinin Ekonomik Analizi...  2005
  8  Türk Vergi Sistemi'nin Genel Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri...  2005
  9  Vergi Borçlarında Tecil...  2005
  10  Mali Politikalarda Yeniden Yapılanmanın Bir Yönü: Analitik Bütçe Uygulaması...  2004
  11  Muhasebe Düzensizlikleri (Accointing Irregularities) ve Vergilendirme (Taxation)...  2004
  12  Sermaye Hareketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Bir Öneri: Tobin Vergisi...  2004
  13  Türkiye'de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları...  2004
  14  Re'sen Tarhiyat Şekilleri ve Hukuksal Boyutu...  2003
  15  Re'sen Vergilendirme ve Sorunlar...  2003
  16  Re'sen Tarhiyatın Muhatabı...  2003
  17  Anayasal Vergi Düzenine Eleştirisel Bir Yaklaşım...  2000
  18  Deprem vergisi...  1999
  19  1999 Bütçesi ve 4369 Sayılı Yasa...  1998
  20  Yeni Vergi Yasa Tasarısı Üzerine Bazı Görüş ve Değerlendirmeler...  1998
  21  Vergilendirmede Demokrasi...  1998
  22  Vergilendirme Yetkisi ve Kullanımı...  1998
  23  Vergi Hukukunun Kaynaklarından Mukteza ve Sonuçları...  1998
  24  AB Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi ve Vergi Sistemi Üzerine Etkileri...  1998
  25  Avrupa Birliği Vergi Politikasının Türk Kamu Maliyesi Sistemi Üzerindeki Etkileri...  1998
  26  Türkiye için Ombudsman Uygulaması...  1996
  27  Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Sonuçları...  1996
  28  Şirket Hukuki Yapısının Seçiminde Vergilendirmenin Rolü ve Önemi...  1996
  29  Gümrük Birliği ve Etkileri...  1995
  30  Vergiye Karşı Başkaldırı Nedenleri ve Çözüm Yolları...  1995
  31  Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Sonuçları ...  1995
  32  Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Önlenmesi Yolları...  1995
  33  Türkiye'de Peşin Vergi Uygulamaları...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Doğal Afetlere Yönelik Vergisel Uygulamaların Değerlendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  2  Tütün ve Tütün Mamülleri Üzerinden Alınan Vergiler ve Dünya Uygulamaları... 09/11/2017 - 11/11/2017
  3  Türkiye'de Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi... 09/11/2017 - 11/11/2017
  4  Türkiye'de Beyan Sisteminin Zaafları... 02/11/2017 - 05/11/2017
  5  Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi Uygulaması... 28/09/2017 - 01/10/2017
  6  Türkiye'de Yoksullukla Mücadelede Vergisel Düzenlemeler... 28/09/2017 - 01/10/2017
  7  Gecekonduların Emlak Vergisi Açısından Değerlendirilmesi... 27/07/2017 - 29/07/2017
  8  Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması... 27/07/2017 - 29/07/2017
  9  Girişimcilik ve Türk Vergi Sistemi... 14/07/2017 - 16/07/2017
  10  The Rate Structure of Value-Added Tax And It's Applications Results... 19/05/2017 - 23/05/2017
  11  Evaluation Of Turkish Income Tax Tariff In Terms Of Tax Justice... 04/11/2016 - 06/11/2016
  12  Taxation of the Minumum Wage in Turkey... 01/09/2016 - 04/09/2016
  13  Sin Tax And İmplementations Results... 19/05/2016 - 22/05/2016
  14  Taxable Income and the Practices Disrupting the Structure of Global System in Income Tax (Vergilendi... 29/10/2015 - 30/10/2015
  15  Cornerstones of Accounting History... 15/09/2010 - 18/09/2010
  16  New Approaches to SMEs:Consulting Incentives to Micro Enterprises:New Employment Facilities Against ... 15/04/2010 - 16/04/2010
  17  Decision-Making Problem of Generating Tax Structure and Tax System: A Comparative Country Analysis... 21/08/2008 - 22/08/2008
  18  Vergi Terkininin Kritik Kontrol Noktalarının Analizi... 02/07/2007 - 04/07/2007
  19  An Approach on Carbon Tax to Global Warming... 05/09/2005 - 07/09/2005
  20  Geçiş Ekonomilerinde Mali Disiplin... 02/05/2002 - 04/05/2002
  21  Tax Constitution and its Application in Turkey... 12/03/1999 - 14/03/1999
  22  4369 Sayılı Vergi Yasanın Teknik Yönden Değerlendirilmesi... 08/10/1998 - 08/10/1998
  23  Economic,Fiancial and Social Systems in the Reign of Süleyman the Magnificent... 07/04/1990 - 07/04/1990
 • NO AD YIL
  1  Türk Vergi Sistemi...  2016
  2  Vergi Usul Hukuku...  2016
  3  Türk Vergi Yargısı...  2010
  4  Türk Vergi Hukukunda Mali İkametgah...  2007
  5  Resen vergi Tarhı...  2001
  6  Parafiskal Gelirler Parafiskal Kurumlar...  1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sin Taxes and Their Implementation Results Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance...  2017
  2  Taxation of The Minimum Wage in Turkey RECENT STUDIES IN ECONOMICS, IASSR...  2017
  3  Vergi Mükellefinin Hakları Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'E Armağan Kitabı...  2014
  4  Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Vergiden Muaf Olmasının Şartlarında Yapılan Değişiklikler Prof. Dr. Aytaç EKER, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül EKER'e Armağan...  2012
  5  Vergi Ahlakı Etik...  2012
  6  Vergilendirme Hizmeti Prof.Dr.Nezihe SÖNMEZ'e Armağan...  1997
 • NO AD TARIH
  1  Uluslararası Vergilendirme Problemleri ve Türkiye Örneği...  6/2004 - 12/2006
  2  Türk Vergi Sisteminde Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri...  5/2004 - 12/2004
  3  Türkiye'de Mali Disiplin Sorunu ve Çözüm Önerileri...  11/2002 - 12/2004
  4  Türkiye'de Yatırımların ve İhracatın Teşviki(Sorunlar-Çözüm Önerileri)...  8/1992 - 5/1993
  5  Vergilerin Sanayicinin Finansman Yapısı ve İşletme Kararları Üzerindeki Etkileri...  10/1991 - 10/1992
  6  Türk Vergi Sistemindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri...  6/1991 - 1/1992
 • NO Görev
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2016-Devam ediyor
  2 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018
  3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
  4 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Haziran 2013
  6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2007- Haziran 2010
  7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2006- Temmuz 2006
  8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2006- Mayıs 2006
  9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 2005- Nisan 2008
  10 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2004- Haziran 2007
  11 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Nisan 2003- Nisan 2006
  12 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2003- Nisan 2006
  13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2003- Nisan 2006
  14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2002- Nisan 2003
  15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Nisan 1999- Nisan 2002
  16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1998- Haziran 2001