En

PROF.DR. OSMAN KARADENİZ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM ANABİLİM DALI KELAM TARİHİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İzmir Yüksek İslam Enstitüsü  1975
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam ve İslam Felsefesi (Kelam) Anabilim Dalı  1984
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam  1991
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Alâkatu'l-vahy bi'l-akl...  1998
  2  Filozof-Peygamber İlişkisi...  1998
  3  Akıl-Vahiy İlişkisi...  1997
  4  İlim-Din İlişkisi Üzerine...  1994
  5  Kader Konusunda Bazı Yanlış Anlamalar...  1992
  6  Kelâmcılara Göre Kur'ân-ı Kerim'in i'câzı Meselesi...  1986
  7  Hasan Basri ve Kelâmi Görüşleri...  1985
 • NO AD TARİH
  1  Seyyid Bey'in Kader'e Bakışı... 16/05/1997 - 16/05/1997
  2  İzmirli'nin Din-Hikmet Anlayışı ve Din-i İslâm ve Din-i Tabiî Adlı Eseri... 24/11/1995 - 25/11/1995
  3  Akıl-Vahiy İlişkisi... 19/10/1995 - 22/10/1995
  4  Tarikat-ı Muhammediyye... 22/11/1991 - 23/11/1991
  5  Yeni Kelâm Araştırmalarında Bazı Problemler... 27/06/1989 - 30/06/1989
 • NO AD YIL
  1  İlim ve Din Açısından Mu'cize...  1999
  2  Nesefi Akaidi Tercümesi...  1999
  3  İnanç Esaslarını Temellendirme Sorunu...  1999
  4  Tabii Din ve İslam Dini...  1998
  5  Ecel Üzerine...  1992
 • NO AD TARIH
  1  Kadı Abdulcebbar ve Gazali'de Te'vil Problemi...  6/2000 - 4/2005
 • NO Görev
  1 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Kasım 2017-Devam ediyor
  2 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  3 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  4 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Mayıs 2017-Devam ediyor
  5 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mayıs 2017-Devam ediyor
  6 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Kasım 2016- Mart 2018
  7 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  8 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  9 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2012- Ocak 2013
  10 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Ağustos 2012- Ağustos 2016
  11 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  12 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Ağustos 2014
  13 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Şubat 2011- Şubat 2014
  14 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Ocak 2011- Ağustos 2012
  15 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  16 İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2009- Haziran 2012
  17 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2008- Ağustos 2011
  18 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Kelam Tarihi Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2008- Ağustos 2011
  19 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Sistematik Kelam Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2006- Kasım 2009
  20 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009
  21 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2005- Nisan 2008
  22 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2004- Haziran 2006
  23 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Sistematik Kelam Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2003- Kasım 2006
  24 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2002- Nisan 2005
  25 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2002- Ağustos 2004
  26 İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 1999- Nisan 2002
  27 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 1999- Şubat 2002
  28 İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Klasik İslam Mezhepleri Bilim Dalı Başkanı, Kasım 1998- Kasım 2001
  29 İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1997- Eylül 1999
  30 İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 1996- Mayıs 1999
  31 İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 1993- Mayıs 1996