En

PROF.DR. DUYGU ÖZTİN PASSERAT BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü- Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  1987
  Yüksek Lisans  Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü-Fransız Dili ve Edebiyatı A.B.D.  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı A.B.D.  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi DİLBİLİM  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Passions dans Sémantique Structurale: du modèle actantiel ver sla sémiotique des passions...  2018
  2  Le discours orienté dans les Dés-Orientés de Maalouf...  2018
  3  Eyleyenler Şemasından Duygular Göstergebilimine...  2017
  4  L'énonciation dans le roman historique...  2006
  5  La Turquie en Europe dans le Langage Caricatural (Karikatürlerle Avrupada Türkiye)...  2006
  6  La production du sens dans les vidéo clips...  2003
  7  Moderato Cantabile'nin anlatı evreni...  1999
  8  le langage scénaristique comme un langage intermédiaire...  1999
  9  Dil öğretiminde sinema: Pastoral senfoni örneği...  1999
 • NO AD TARİH
  1  II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (CONGIST19)... 18/09/2019 - 20/09/2019
  2  Sanatı Anla(mlandır)ma... 06/10/2017 - 15/10/2017
  3  Le cinéma dans l'enseignement de langue étrangère... 18/09/2003 - 19/09/2003
  4  Senaryo dilinde fiilsiz sözcelerin kullanım değerleri... 07/05/1998 - 10/05/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Quand le pathos (dé)masque l'ethos Les masques du discours...  2018
  2  Gerekçelendirme Söyleminde bir strateji olarak Tersinleme Ayşe Eziler Kıran'a Armağan...  2017
  3  Les Discours politique et journalistique en France à propos de l'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne. L'Islam et l'Occident Biopsies d'un Dialogue...  2008
  4  Müzik Kliplerinde Anlam Oluşturma Göstergebilim Tartışmaları...  2001
  5  Peygamberin Son beş Gününü Anla(mlandır)maya Çalışmak Her Yönüyle Tahsin Yücel...  2000
 • NO AD YIL
  1  Fransa Hükümeti  1992
  2  Fransa Hükümeti  1996
  3  Fransa Hükümeti  2001
  4  Fransa hükümeti  2006
  5  YÖK  2013
 • NO Görev
  1 Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  2 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ekim 2016- Eylül 2019
  3 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2014- Ekim 2017
  4 Buca Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  5 Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2009- Mart 2012