En

DR.ÖĞR.ÜYESİ MAHMURE NAKİBOĞLU TEZER BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik-Kimya  1978
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BOTANİK DALI  1982
  Doktora  Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi  1991
 • NO AD YIL
  1  The induction of growth inhibition and apoptosis in HeLa and MCF-7 cells by Teucrium sandrasicum ext...  2016
  2  İzmir'in Nadir Bitkisi Salvia smyrnaea'da Gözlemlenen İlginç Varyasyonlar....  2013
  3  İzmir'in Ekonomik ve Tıbbi Değer Taşıyan Endemik Bitkileri...  2012
  4  Antioxidant capasities of some endemic plants used in turkey folk medicine II...  2009
  5  Antioxidant Activities of Endemic Sideritis leptoclada and Mentha dumetorum Aqueous Extracts Used in...  2009
  6  A Hands On Group Work Paper Model For Teaching DNA Structure, Central Dogma And Recombinant DNA...  2009
  7  Comparison of Antioxidant Capacities of the Leaves and Flowers of Salvia fruticosa Grown in Turkey...  2008
  8  Cooperative Learning (Jigsaw) And Field Trıp Combination In Biology Education....  2008
  9  Antioxidant Capacities of Endemic Sideritis sipylea and Origanum sipyleum from Turkey...  2007
  10  Fen Bilimleri EğitimindeLisansüstü Tez Çalışmalarında Uygulanan Nitel ve Nicel Yöntemler...  2005
  11  Lise Biyoloji Laboratuvarlarında "İşbirlikli Öğrenme" Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi...  2005
  12  Biyoloji Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yaklaşımları Konusdunda Öğretmen Adaylarının Gör...  2004
  13  Kuramdan Uygulamaya Beyin Fırtınası (Brainstorming) Yöntemi...  2003
  14  Aktif Öğrenmede Bir Grup Tartışma yöntemi olarak Beyin Fırtınası...  2002
  15  The Classification of the Salvia L.(Labiatae) Species Which are Distrubuted in West Anatolia Accordi...  2002
  16  Öğretmen Adaylarının Kavram Geliştirme ve Kavram Öğretimi Stratejisini Yö...  1999
  17  Güney - Batı Anadolu bölgesinde yayılış gösteren bazı Sideritis L. türlerinin toplanm...  1998
  18  Şifalı Çay Olarak kullanılan Sideritis L. (Dağ Çayı) Türleri Üzerinde Biyosistematik Araşt...  1997
  19  Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yayılış Gösteren Bazı Origanum L.Türlerinde Biyosistematik ...  1997
  20  Nane (Mentha) Türlerinin Polen Morfolojisi Üzerinde Bir Araştırma...  1996
  21  Chemotaxonomical Studies on the Sideritis Species of Türkiye I...  1995
  22  Bazı Labiatae Üyelerinin Polen Morfolojileri Üzerinde Bir Araştırma...  1994
  23  Tıbbi Bitkilerin Flavonoidleri(Flavonoids of the medicinal plants)...  1994
  24  Floristic Records of Some Sideritis L. species Collected From Türkiye...  1994
  25  2000'li Yıllara Yaklaşırken Üniversitelerimizdeki Biyoloji Eğitimine Bir Bakış...  1994
  26  Bazı Adaçayı Türleri ve Bu Türlerin Ekonomik Önemi...  1993
  27  Karyological Studies on some Salvia Species of Turkey. I.S.fruticosa Mill.,S.tomentosa Mill.,S.Offic...  1993
  28  Karyological Studies on some Salvia Species of Turkey II. S.viridis L.,S.glutinosa L., S.virgata Jac...  1993
  29  Şifalı Çay Olarak Kullanılan Bitkiler ve Adaçayı...  1993
  30  Investigatıons on Salvia L.(Sage) species Collected from Turkey...  1992
  31  Batı Anadolu'nun Endemik Türleri Üzerinde Araştırmalar. Thymus zygoides (Yer kekiği) Üzerinde...  1990
  32  İzmir ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Salvia L.(Adaçayı) Türlerinin Biyosistematiği ...  1990
  33  Beş Vicia (Bakla) Türünün Fenolik Bileşiklerine göre Sınıflandırlması Üzerine Ön Denemel...  1987
 • NO AD TARİH
  1  Teucrium sandrasicum Extracts; Antioxidant Properties and Cytotoxic Effect on MCF-7 and HeLa Cell... 21/04/2014 - 25/04/2014
  2  İzmirin Ekonomik ve Tıbbi Değer Taşıyan Endemik Bitkileri... 22/05/2012 - 23/05/2012
  3  Antioxidant capasities of some endemic plants used in turkey folk medicine... 22/10/2009 - 25/10/2009
  4  A Hands On Group Work Paper Model For Teaching DNA Structure, Central Dogma And Recombinant DNA... 21/09/2008 - 26/09/2008
  5  Cooperative Learning (Jigsaw) And Field Trıp Combination In Biology Education.... 21/09/2008 - 26/09/2008
  6  Biyoteknoloji Öğretiminde WEB Tabanlı Probleme Dayalı Biyoetik Tartışmalar.(The Effects Of We... 21/09/2005 - 23/09/2005
  7  İnteraktif Öğretimde Bir Laboratuvar Uygulaması... 17/04/2004 - 17/04/2004
  8  Fen Bilimleri Eğitiminde Lisasüstü Tez Çalışmalarında Uygulanan Nitel ve Nicel Yöntemler... 01/10/2003 - 04/10/2003
  9  Aktif Öğrenmede Bir Grup Tartışması Yöntemi olarak Beyin Fırtınası... 16/09/2002 - 18/09/2002
  10  Lise Biyoloji Laboratuarlarında İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi... 16/04/2002 - 18/04/2002
  11  Öğretmen Adaylarının Kavram Geliştirme ve Kavram Öğretimi Stratejilerine Yönelik Görüşler... 18/03/1999 - 20/03/1999
  12  Şifalı Çay Olarak Kullanılan Sideritis L. (Dağ Çayı) Türleri Üzerinde Biyosistematik Araşt... 17/09/1997 - 20/09/1997
  13  Nane (Mentha) Türlerinin Polen Morfolojisi Üzerinde Bir Araştırma.... 17/09/1997 - 20/09/1997
  14  Eğitim Sistemimizdeki Yapılanma Sorunları ve Bir Model Önerisi.... 18/09/1996 - 20/09/1996
  15  Kazdağlarının Tıbbi ve Aromatik Bitkileri... 09/09/1996 - 13/09/1996
  16  Beyin Fırtınası Yönteminin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeri.... 15/09/1995 - 18/09/1995
  17  2000li Yıllara Yaklaşırken Üniversitelerimizdeki Biyoloji Eğitimine Bir Bakış.... 15/09/1994 - 17/09/1994
  18  Bazı Labiatae Üyelerinin Polen Morfolojileri Üzerinde Bir Araştırma... 06/07/1994 - 08/07/1994
  19  Bazı Salvia L. (Adaçayı) Türlerinin Yaprak Ektresi Kromatografilerine Göre Karşılaştırılma... 18/07/1990 - 20/07/1990
  20  Batı Anadolunun Endemik Bitkileri Üzerinde Sitotaksonomik Araştırmalar.... 18/07/1990 - 20/07/1990
  21  Investigations on Some Salvia L.species collected from Turkey.... 21/09/1988 - 23/09/1988
  22  Sideritis sipylea ve Sideritis tymolea P.H Davis Endemik Türleri Üzerinde Sitotaksonomik ve Kemota... 21/09/1988 - 23/09/1988
  23  Beş Vicia Türünün Fenolik Bileşiklerine Göre Sınıflandırılması Üzerine Ön Denemeler... 03/09/1987 - 03/09/1987
 • NO AD YIL
  1  Çiçekli Bitkiler...  2010
  2  Tohumlu Bitkiler Laboratuvar Klavuzu...  1998
  3  Tohumlu Bitkiler Laboratuar Kılavuzu....  1994
  4  Mikrobiyoloji Laboratuvar Klavuzu...  1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Chromosome Numbers of Salvia Flora of Turkey and The East Aegean Island...  2000
  2  Chromosome Numbers of Sideritis Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 11 (Supplement)...  2000
  3  Investigations on Salvia L.(Sage) species Collected from Turkey Recent Advances in Medicinal, Aromatic and Spice Crops...  1992
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye için Endemik Teucrium Sandrasicum'un Antioksidan Özellikleri ve MCF-7, HeLa ve L929 Hücre Hatlarına Sitotoksik Etkilerinin Belirlenmesi...  3/2015 - 3/2016
  2  Genista lydia Türünün Antioksidan Özellikleri, Sitotoksik Etkileri ve Apoptotik Hücre Ölümünün Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
  3  Scutellaria rubicunda Türüne ait Ekstraktların; Antioksidan, Antikarsinojen ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması...  11/2013 - 9/2015
  4  Türkiye'de Doğal Yayılışlı Teucrium L. (Yavşan otu, Kutsal ot) Türlerinden Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların Antioksidant ve Antikarsinojen Etkilerinin Araştırılması...  5/2012 - 5/2015
  5  Labiatae Familyasına Ait Bazı Bitki Türlerinde Genom Analizleri ve Türlerin Biyoteknolojik Potansiyellerinin Belirlenmesi...  3/2010 - 3/2013
  6  Biyolojik kavramların, Bilişsel Olarak Algılanmasında Yaşanan Problemler ve Çözüm Arayışları (2006)...  1/2006 - 1/2010
  7  Yapılandırmacı (Constructivist) ve Gelişimci (Developmentalizm) Öğretilerin Biyoloji Öğretimi Temelinde Karşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi (2006)...  1/2006 - 1/2010
  8  İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Bazı Biyoloji Deneylerinin Öğretimi ve Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri (2001)...  1/2000 - 1/2001
  9  Ortaöğretim Biyoloji Müfredat Programlarında Biyoteknoloji Konularının Öğretiminde Yaşanılan Kavram. Yanılgılarının Belirlenmesi, Kavram Haritalarının Oluşturulması ve Basit Laboratuar Uygulamalarının Sunumu...  1/2000 - 1/2001
  10  Biyoloji Eğitiminde Laboratuar ve Uygulamada Yeni Deney Tasarımları (2000)...  1/1999 - 1/2000
  11  Şifalı Çay Olarak Kullanılan Bazı Bitkilerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması...  5/1998 - 5/1999
  12  Biyoloji Eğitiminde Beyin Fırtınası Yöntemi Üzerinde Bir Araştırma (1998)...  1/1997 - 1/1997
  13  Bazı Tıbbi Bitkilerin Antimikrobial veAntioksidan Etkilerinin Araştırılması (1998)...  1/1997 - 1/1998
  14  Güney-Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Bazı Sideritis (Dağ çayı) Türlerinin Toplanması ve Üzerinde Biyosisitematik Araştırmalar (1998)...  5/1996 - 5/1998
  15  Şifalı Çay Olarak Kullanılan Sideritis L.(Dağ (Çayı) Türleri Üzerinde Kemotaksonomik Araştırmalar (1997)...  1/1996 - 1/1997
  16  Türkiye Mentha L. (Nane) Türlerinin Kemotaksonomisi Üzerine Bir Araştırma (1997)...  1/1995 - 1/1997
  17  Ege ve Batı Akdeniz Bölgesinde yayılış Gösteren Bazı Origanum L. (Mercanköşk) Türlerinde Biyosistematik Araştırmalar (1997)...  5/1995 - 5/1997
  18  In-situ Convesation of Genetic Diversity (1996)...  1/1994 - 1/1996
  19  Şifalı Çay Olarak Kullanılan Sideritis L. (Dağ çayı) Türleri Üzerinde Biyosistematik Araştırmalar (1994)...  1/1993 - 1/1994
  20  İzmir ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salvia L. (Adaçayı) Türleri Üzerinde Kemotaksonomik Araştırmalar (1990)...  1/1989 - 1/1990
 • NO AD YIL
  1  Teşekkür Belgesi DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı...  1998
  2  Teşekkür belgesi.Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı...  1999
  3  Teşekkür Belgesi. DEÜ Rektörlüğü...  1999
  4  Teşekkür Belgesi , DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü...  2000
  5  TEŞEKKÜR BELGESİ(DEÜ Buca Eğitim Fak. Dekanlığı)...  1999
  6  Hizmet Ödülü...  2009
  7  Tubitak Bilimsel Teşvik Ödülü...  2009
 • NO AD YIL
  1  Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu Bursu  1979
 • NO Görev
  1 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2015-Devam ediyor
  2 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2014- Aralık 2017
  3 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Eylül 2016
  4 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Şubat 2015
  5 Fauna ve Flora Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008- Kasım 2011
  6 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2005- Nisan 2008
  7 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mayıs 1999- Ocak 2002