En

PROF.DR. MUSTAFA HULİSİ ÖZKAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Radius Distal Uç Kırığı Volar Plaklama Sonrası Fizyoterapi Uygulanan Hastalarda Radyolojik Öl...  2018
  2  Suture Anchor Fixation in Osteoporotic Bone: A Biomechanical Study in an Ovine Model....  2017
  3  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  4  Rotator Kılıf Onarım Cerrahisi Sonrasında Omuz MRG ve Omuz Ultrasonografisinin Tanısal Tutarlı...  2014
  5  Biomechanical evaluation of different internal fixation methods for humerus shaft fractures with med...  2013
  6  The effectiveness of scapular stabilization exercise in the patients with subacromial impingement sy...  2011
  7  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  8  Oxford Shoulder Score: cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version Tugay Umut; ...  2011
  9  Donuk Omuz Hastalığının Tedavisinde Anestezi altında Manipulasyonla Birlikte Artroskopik Gevşe...  2011
  10  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  11  Glenohumeral Artroplasti Endikasyonları ve Ameliyat Teknikleri...  2007
  12  A New Method for Estimating Arterial Occlusion Pressure in Optimizing Pneumatic Tourniquet Inflation...  2006
  13  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  14  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  15  Open Surgical Treatment of Recurrent Anterior İnstability of The Shoulder...  2005
  16  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  17  Comparison of the haemodynamic effects of interscalene block combined with general anaesthesia and i...  2003
  18  Indirect MR Arthrography Of The Shoulder İn Detection Of Rotator Cuff Ruptures...  2001
  19  El Yaralanmalarına Yaklaşım...  1999
  20  Anatomic study of posterior interosseus nerve in the arcade of frohse...  1999
  21  The Reverse Effect Of Posterior İnterosseous Nerve Decompression On The Treatment Of Choronic Later...  1998
  22  Traumatic prepatellar neuroma:an unusual cause of anterior knee pain....  1996
  23  İdiopatik Skolyoz Patolojisinin Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi...  1995
  24  Thoracoscopic Anterior Applications To The Spine...  1994
  25  Surgical Treatment Of Spinal Tuberculosis With Alıcı System...  1994
  26  The Effect Of Hook Pattern On The Sagittal Profile İn İdiopathic Scoliosis...  1994
  27  Terminology Of İdiopathic Scoliosis...  1992
  28  Natural History And Pathogenesis Of İdiopathic Scoliosis...  1992
  29  Clasification Of İdiopathic Scoliosis...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  2  latissimus dorsi tendon transfer for ırreperable massive rotator cuff tears:an anatomic study... 02/09/2009 - 05/09/2009
  3  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  4  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  5  Rekonstrükte Edilemeyen Radius Başı KIrıklarında Uygulanan Farklı Tip Radius Başı Protezleri... 27/03/2008 - 29/03/2008
  6  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  7  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  8  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  9  Humerus diafizinde kaynamama sonrası çift plak uygulaması... 14/05/2005 - 19/05/2005
  10  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  11  İki Farklı Brakial Arter Onarım Tekniğinin Radyodiagnostik ve Klinik Karşılaştırması... 19/05/2004 - 23/05/2004
  12  Lateral epikondilitli hastaların cerrahi tedavi sonrası MRG tetkiklerinin klinik bulgularla birlik... 08/10/2003 - 11/10/2003
  13  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  14  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  15  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  16  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  17  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  18  Do the uninvolved shoulders of the anterior instability cases have a tendency to instability: propri... 18/05/2003 - 22/05/2003
  19  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  20  Experience With Tensor Fasciae Latae Myocutaneous Free Flap For Extramity Soft Tissue Reconstruction... 20/06/2002 - 23/06/2002
  21  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  22  Opere evre 2ve 3 subakromial sıkışma sendromlu hastaların izokinetik ve fonksiyonel sonuçalrın... 06/03/2002 - 09/03/2002
  23  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  24  Discrepancies in postoperative shoulder MR imaging... 01/03/2002 - 05/03/2002
  25  Omuz cerrahisinde anestezi ve postoperatif analjezi: İki farklı yöntemin karşılaştırılması... 27/10/2001 - 31/10/2001
  26  Evaluation of physical findings in acute wrist trauma and development of clinical decision rules in ... 04/10/2001 - 07/10/2001
  27  Complex extremity injuries: problems and complications... 10/06/2001 - 14/06/2001
  28  Distal radius fractures... 10/06/2001 - 14/06/2001
  29  Do Concomitant TCCC injuries in distal radius fractures effect the outcome... 10/06/2001 - 14/06/2001
  30  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  31  Dermotenodesis for Surgical Treatment of Mallet Finger Deformity... 21/06/2000 - 21/06/2000
  32  A new technique for the treatment of venous ischemia of radial forearm flow-through free flaps... 21/06/2000 - 21/06/2000
  33  Kronik lateral epikondilitin tedavisinde magnetoterapinin etkisi... 09/02/2000 - 11/02/2000
  34  Humerus diafiz pseudoartrozlarının sirküler eksternal fiksatör ile tedavisi... 09/02/2000 - 11/02/2000
  35  Travmatik omuz instabilitesinde kapsüler pikasyonun yeri... 09/02/2000 - 11/02/2000
  36  Nonopere Rotator Cuff Patolojilerinde Rehabilitasyon... 09/02/2000 - 11/02/2000
  37  Eklem içi distal radius kırıklarının artroskopik yardımlı redüksiyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  38  Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Sonuçları... 03/11/1999 - 07/11/1999
  39  Ramus palmaris nervi medianin dağılımının anatomik incelenmesi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  40  Musculus coracobrachialisin nervus radialisden ayrılan bir dal ile innervasyonu (Olgu sunumu)... 25/10/1999 - 30/10/1999
  41  Nervus medianus'un canalis carpi içindeki pozisyonlarının incelenmesi ve klinik önemi.... 25/10/1999 - 30/10/1999
  42  Nervus medianusun canalis carpi düzeyinde planum medianuma göre pozisyonlarının topografik değe... 25/10/1999 - 30/10/1999
  43  Ramus radioulnaris transversalisin dağılım tipleri ve klinik önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  44  Musculus pronator quadratus varyasyonlarının cerrahi önemi... 25/10/1999 - 30/10/1999
  45  Arthroscopic reduction of intraarticular fractures of the distal radius... 26/05/1999 - 29/05/1999
  46  Artroskopik cerrahi uygulanan triangular fibrokartilaj kompleks (TFCC) yaralanmalarında rehabilitas... 26/10/1998 - 29/10/1998
  47  Kronik el bileği ağrısında TFCC lezyonunun yeri... 26/10/1998 - 29/10/1998
  48  Utilization of biceps tendon in massive rotator cuff tears... 05/10/1998 - 08/10/1998
  49  The reverse effect of PIN decompression at the surgical treatment of resistant tennis elbow... 05/10/1998 - 08/10/1998
  50  The Relationship between recurrent radial arterial arcade and posterior interosseous nerve in the ar... 24/05/1998 - 28/05/1998
  51  Hypothenar fat pad flap for the treatment of choronic and recurrent carpal tunnel syndrome... 24/05/1998 - 28/05/1998
  52  Multifactoriel effects on the patency rates of the forearm arterial repairs... 24/05/1998 - 28/05/1998
  53  Anterior ve çok yönlü omuz instabilitelerinde cerrahi tedavi uygulamalarımız... 13/10/1997 - 17/10/1997
  54  Kronik el bileği ağrısında artroskopik değerlendirme sonuçlarımız... 13/09/1997 - 17/09/1997
  55  Thoracoscopic anterior applications and instrumentations to the spine... 10/07/1997 - 12/07/1997
  56  Gorham Hastalığı: Olgu Sunumu... 31/03/1997 - 05/04/1997
  57  Kienböck hastalığının tedavisinde skafokapitat füzyonun erken sonuçları... 26/10/1996 - 29/10/1996
  58  Humerus Proksimal Uç Kırıkları Sonrası Hemiartroplasti Uygulamalarımız... 26/10/1996 - 29/10/1996
  59  Combined Bone,Labeled white blood cell and bone marrow imaging in diagnosing prosthetic infection... 10/09/1996 - 12/09/1996
  60  Biomechanical analysis of comminuted phalangeal fracture model... 18/08/1996 - 23/08/1996
  61  Rehabilitation results of patients who have had sudeck atrophy after radius distal joint fractures... 18/08/1996 - 23/08/1996
  62  The early results of anterior application of Alıcı anterior plate and Alıcı spinal system... 26/05/1996 - 30/05/1996
  63  Traumatic prepatellar neuroma: an unusual cause of anterior knee pain... 10/05/1996 - 15/05/1995
  64  The role of arthroscopic lavage in the management of gonarthrosis... 10/05/1996 - 15/05/1996
  65  Travmatik karpal instabilitelerde uyguladığımız tedavi yöntemlerimiz ve erken sonuçları... 29/09/1995 - 04/10/1995
  66  İdiopatik skolyoz patolojisinin üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi... 29/09/1995 - 04/10/1995
  67  nervus, arteria ve vena suprascapularisin foramensuprascapulae ile ilişkilerinin anatomik incelenme... 06/09/1995 - 09/09/1995
  68  Anatomic Variations of Transverse Ligament and Suprascapular Foramen; Locations of Suprascapular A... 27/06/1995 - 01/07/1995
  69  Anatomic variations of suprascapular nerve... 27/06/1995 - 01/07/1995
  70  The Effect of hook pattern on the sagittal profile in idiopathic scoliosis... 02/10/1994 - 06/10/1994
  71  Surgical treatment of spine tuberculosis with alıcı spinal system... 02/10/1994 - 06/10/1994
  72  Our results in external fixation of the distal radius fractures... 10/09/1994 - 12/09/1994
  73  Anatomic variations of suprascapular artery, vein and nerve when passing across the foramen suprasca... 16/06/1994 - 18/06/1994
  74  The evaluation of the pathology in idiopathic scoliosis by using 3-D computerized tomography... 31/05/1994 - 03/06/1994
  75  Kongenital skolyozda Alıcı Spinal Sistemi Uygulaması... 01/01/1994 - 01/01/1994
  76  Alıcı Spinal System in the Treatment of İdiopathic Scoliosis... 14/09/1993 - 16/09/1993
  77  Alıcı spinal instruments in the treatment of idiopathic scoliosis... 28/08/1993 - 03/09/1993
  78  Gözden kaçmış servikal dislokasyonların alıcı spinal sistem ile redüksiyon ve posterior füz... 15/05/1993 - 19/05/1993
  79  Alıcı Spinal System in idiopathic scoliosis... 06/09/1992 - 10/09/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Distal Radius Kırıklarında Artroskopik Yaklaşım DİSTAL RADIUS KIRIKLARI Güncel Yaklaşımlar...  2018
  2  Masif Rotator Manşet Yırtıklarında Tendon Transferleri A'dan Z'ye Rotator Manşet...  2016
  3  Assessment Of Proprioceptive Function And Comparison Of Active And Passive Tests Of Proprioception in Patients With Traumatic Anterior Shoulder İnstability Surgery Of The Shoulder And Elbow An İnternational Perspective...  2006
 • NO AD YIL
  1  Hong Kong Universitesi QueenMary Hastanesi  1995
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2018-Devam ediyor