En

PROF.DR. MUSTAFA YILMAZ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI EL CERRAHİSİ BİLİM DALI / YARA İYİLEŞMESİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi  2002
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Ağız,Yüz ve Çene Hastalıkları Cerrahisi  2012
 • NO AD YIL
  1  Epidemiologic Analysis and Evaluation of Complications in 1266 Cases with Maxillofacial Trauma...  2018
  2  Effect of Adipocyte-secreted Factors on EpCAM+/CD133+ Hepatic Stem Cell Population...  2016
  3  Mastopeksi...  2015
  4  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumatic Sciatic Nerve Injuries...  2013
  5  Autologous rabbit adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells for the treatment of bone injurie...  2013
  6  Doku Genişletici Uygulamalarında Komplikasyonların Azaltılması...  2011
  7  Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi...  2011
  8  Surgical management of hidradenitis suppurativa...  2010
  9  A Practical Dressing to be used in Experimental Studies on Extremities of Rabbits: Scientific Letter...  2010
  10  Topukta malign melanoma eksizyonu sonrasında popliteal lenf nodu metastazı: olgu sunumu ...  2009
  11  Our experience on forehead flaps for the reconstruction of face defects and assessment of patient ex...  2008
  12  A Comparison of Vascularized Fibular Flap and Iliac Crest Flap for Mandibular Reconstruction...  2008
  13  Dorsal Nasal Augmentation with Rip Cartilage Graft: Long-Term Results and Patient Satisfaction....  2007
  14  Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi...  2007
  15  Repair of fractures of the orbital floor with porous polyethylene implants....  2007
  16  Deep vein thrombosis after sex reassignment surgery: Case report....  2007
  17  An Anatomic Variation of the Mental Nerve and Foramina: a Case Report....  2006
  18  Aerobic Actinomyces Spp. Infection within a Silicone Tissue Expander: a Case Report...  2006
  19  Total Lower Eyelid Reconstruction Using Paranasal Flap...  2006
  20  Surgical Management of Ameloblastoma in the Mandible: Segmental Mandibulectomy and Immediate Reconst...  2006
  21  Alt Ekstremitede Epidermoid Karsinomu ve Piyojenik Granülomu Taklit Eden Amelanotik Malign Melanom...  2005
  22  Follow-Up Form for Patients Undergoing Orthognathic Surgery...  2005
  23  Question Mark Ear Deformity and a Modified Surgical Correction Method: a Case Report...  2005
  24  Management of Close-Range, High-Energy Shotgun and Rifle Wounds to the Face...  2005
  25  Dermal Suspension Flaps For McKissock's Vertical Bipedicle Flap vs. Classical McKissock's Technique:...  2005
  26  Geniş Tam Kat Alt Göz Kapağı Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Klinik Deneyimlerimiz ve Literatü...  2004
  27  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözofageal Rekonstrüksiyon...  2004
  28  Modifications of the Inverted T-Shaped Silicone Implant for Treatment of Temporomandibular Joint Ank...  2004
  29  Craniofacial Reconstruction With High-Density Porous Polyethylene Implants...  2004
  30  Dermatofibrosarkoma Protuberanslı Olgulardaki Klinik Deneyimlerimiz...  2004
  31  Reduction Mammaplasty for Phyllodes Tumor Causing Asymmetry in an Adolescent Female...  2003
  32  Giant Ganglion Cyst of the Quadriceps Femoris Tendon...  2003
  33  Dermalipectomy for Body Contouring After Bariatric Surgery in Aegean Region of Turkey...  2003
  34  Treatment Options in Extravasation Injury. An Experimental Study in Rats...  2002
  35  Reverse Temporalis Muscle Flap for the Reconstruction of Orbital Exenteration Defects...  2002
  36  Effects of Nerve Growth Factor on the Neurotization of Denervated Muscles...  2002
  37  Reconstruction of Soft Tissue Defects Following Total Knee Arthroplasty...  2002
  38  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarında Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarım...  2001
  39  Fasiyal Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar...  2001
  40  Enchondromatosis of the Hand: Severe and Mild Forms, and Treatment Modalities...  2001
  41  Dermoid cyst at the Suprasternal Notch...  2000
  42  Glass in the Nasoethmoidal, Maxillary, and Orbital Area as a Result of Windshield Trauma...  2000
  43  Secondary Epispadias Repair with Rectus Abdominis Musculocutaneous Flap...  2000
  44  Mikrovasküler Cerrahi ile Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler...  1999
  45  Investigation of Metabolisim and Perfusion in Arterialized Venous Replantation: Experimental Study i...  1999
  46  Transverse Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Meme Rekonstüksiyonu...  1998
  47  Marjolin's Ulcer and Chronic Burn Scarring...  1998
  48  The Distally Based Superficial Sural Artery Island Flap: Clinical Experiences and Modifications...  1998
  49  Nevus Lipomatosus Cutaneous Superficialis...  1998
  50  Management of a large arteriovenous fistula in the face: A case of neurofibromatosis type 1...  1997
  51  Sentetik Materyaller ile Yüz Kontur Restorasyonu...  1997
  52  Effects Of The Number of Pedicles on Perfusion and Survival Of Venous Flaps: An Experimental Study i...  1997
  53  Giant Plexiform Fibrohistiocytic Tumor of Skin...  1997
  54  Treatment of Hemangiomas and Vascular Malformations by Electrothrombosis...  1997
  55  Submental Artery Island Flap for Reconstruction of The Lower and Mid Face...  1997
  56  Tc-99m MIBI Scintigraphy in the Evaluation of Inflamatory Breast Cancer...  1997
  57  Anatomical Study of the Origin and Course of the Median Superficial Sural Artery...  1996
  58  Mentosternal Pterygium with Teratoma...  1996
  59  Free Arterialised Venous Forearm Flaps for Limb Reconstruction...  1996
  60  Free Arterialized Venous Forearm Flaps...  1995
  61  Mirror Imaging Cleft Lip in Monozygotic Twins...  1995
  62  Mandibula Prognatisi Tedavisinde Sagital Split Ramus Osteotomisi Sonuçlarımız...  1994
  63  Mandibula Osteosarkomu...  1994
  64  Interferon Alfa-2B ile Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisi: (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  65  Solvent Dehidrate Dura (TutoplastR) ile Üretra Fistülü Onarımı (Klinik Deneysel Çalışma)...  1993
  66  Çocuk Yüz Kemik Kırıklarının Tedavisinde Mini ve Mikro Plak Uygulaması...  1993
  67  Yüz Kemik Kırıkları Osteosentezinde Miniplak Uygulaması (Klinik çalışma)...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Konjenital Temporomandibular Eklem Ankilozu ? Maksillomandibuler Füzyon: Olgu Sunumu... 17/10/2018 - 21/10/2018
  2  Geriatrik Hastalarda Serbest Flep Cerrahisinde Önemli Noktalar Nelerdir?... 09/05/2018 - 13/05/2018
  3  Perianal lenfanjioendotelyoma olgusu... 27/10/2016 - 30/10/2016
  4  Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri... 27/10/2016 - 30/10/2016
  5  Meme Rekonstrüksiyonu Sonrasında Pyoderma Gangrenosum... 27/10/2016 - 30/10/2016
  6  Nadir yerleşimli myofibroplastik sarkom... 06/11/2015 - 07/11/2015
  7  Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  8  Amniotik Band Sendromu Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  9  Nazal Rekonstrüksiyon Klinik Deneyimlerimiz... 04/11/2015 - 07/11/2015
  10  Tessier 30- Fasiyal Yarık -Olgu Sunumu... 29/10/2014 - 01/11/2014
  11  Malign Melanomda Sentinel Lenf Nodu Diseksiyonun Yeri... 29/10/2014 - 01/11/2014
  12  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Cerrahi Tıp Bilimleri E-Karne Yazılımı.... 07/05/2014 - 09/05/2014
  13  Jüvenil hyalin fibromatozis... 28/10/2013 - 31/10/2013
  14  Rektovajinal fistülde grasilis flebiyle onarim deneyimlerimiz... 28/10/2013 - 31/10/2013
  15  Nadir Bir Zigomikoz Lokalizasyonu: Uyluk Vaka Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  16  Mandibula Yerleşimli Odontojenik Keratokist Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  17  Hemosiderotik Fibrohistiyositik Lipomatöz Lezyon... 28/10/2013 - 31/10/2013
  18  Sindaktili Onarımı ve Postoperatif Parmak Gelişimi... 28/10/2013 - 31/10/2013
  19  Sakrokoksigeal Bölgede İhmal Edilmiş Hidradenitis Süpürütiva Zemininde Gelişmiş Skuamöz Hü... 28/10/2013 - 31/10/2013
  20  Oral Mukozada İğsi Hücreli Malign Melanom... 28/10/2013 - 31/10/2013
  21  Falloplasti Sonrası Glans Penis Rekonstrüksiyonunda İki Yöntemin Karşılaştırılması... 28/10/2013 - 31/10/2013
  22  Replantasyon Sonrası Tanı: KML Olgu Sunumu... 28/10/2013 - 31/10/2013
  23  Hidradenitis Süpürativa Olgularına Sistematik Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  24  Dermatofibrosarkoma Protuberans: Lokalizasyonlara Göre Yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  25  Total diz artroplastisi (TDA) sonrası gelişen yumuşak doku defektlerindeki deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  26  Fasiyal Reanimasyon Sonuçlarımız... 31/10/2012 - 04/11/2012
  27  Bası yaralarına sistemik yaklaşım... 31/10/2012 - 04/11/2012
  28  Sindaktili onarımında klinik deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  29  Periorbital Estetik Cerrahi Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  30  Orbita Taban Fraktürlerinde Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz... 31/10/2012 - 04/11/2012
  31  Alt Dudak Rekonstrüksiyonu 42 Olgunun Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  32  Mandibulanın Odontojenik Kistleri... 14/09/2011 - 18/09/2011
  33  Ortognatik Cerrahi Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  34  Jinekomasti Olgularına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  35  Yüz Bölgesinde Estetik Amaçlı Serbest Flep Uygulamaları... 14/09/2011 - 18/09/2011
  36  Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi ü... 14/09/2011 - 18/09/2011
  37  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 14/09/2011 - 18/09/2011
  38  Metastatik Bazal Hücreli Karsinom İki Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  39  Orbita Taban Fraktürü Olgularının Değerlendirilmesi... 14/09/2011 - 18/09/2011
  40  Abdominal Duvar Endometriyozisi: Olgu Sunumu... 14/09/2011 - 18/09/2011
  41  Malign Melanom Olgularında Lenf Nodlarına Yaklaşım... 14/09/2011 - 18/09/2011
  42  Venöz Ülserlere Yaklaşım... 15/09/2010 - 19/09/2010
  43  El Dorsum Defektlerinin Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebi İle Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  44  Ayak 2. Parmağı ile El Başparmak Rekonstrüksiyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  45  Tortikollis Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  46  Meningokoksemide Klinik Deneyimlerimiz... 15/09/2010 - 19/09/2010
  47  Vasküler Malformasyon ve Hemanjiyomlara Klinik Yaklaşımımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  48  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  49  Radyasyon Yaralarının Cerrahi Tedavisi... 15/09/2010 - 19/09/2010
  50  Geç Dönemde Yarık Damak Dudak Onarımı Yapılan Olgularımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  51  Alt dudak rekonstrüksiyonu sonuçlarımız... 15/09/2010 - 19/09/2010
  52  Alt Göz Kapağı Silier Hat Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomunun Frozen Yardımlı Eksizyonu... 15/09/2010 - 19/09/2010
  53  Pediatrik hastalarda serbest flep uygulamaları:klinik deneyimlerimiz... 17/12/2009 - 20/12/2009
  54  Skalp yerleşimli marjolin ülser... 17/12/2009 - 20/12/2009
  55  Travmatik pediatrik amputasyon sonuçlarımız... 17/12/2009 - 20/12/2009
  56  Parmak avülsiyon yaralanması sonrasında Replantasyon ve kasık flebi Uygulaması : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  57  Elektrik yanığı sonrası erken dönemde mikrovasküler rekonstrüksiyon... 17/10/2009 - 21/10/2009
  58  Skrotal Kalsinozis... 17/10/2009 - 21/10/2009
  59  Mc Indoe Tekniği ile Opere Edilen Vajinal Agenezi Olgularımız... 17/10/2009 - 21/10/2009
  60  Parotisin kanalliküler Adenomu : Olgu Sunumu... 17/10/2009 - 21/10/2009
  61  Pediyatrik maksillofasiyel travma Olgularına cerrahi yaklaşım... 17/10/2009 - 21/10/2009
  62  Malign melanomda lenf nodlarına yaklaşım ; klinik deneyimlerimiz... 17/10/2009 - 21/10/2009
  63  Topuk rekonstrüksiyonları... 17/10/2009 - 21/10/2009
  64  Kavram Haritaları Oluşturmada CMAP Araçlarının Kullanımı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  65  Yüz Yerleşimli Arteriovenöz Malformasyonların Cerrahisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  66  205 El ve Üst Eksttremite Yanık Kontraktürü olgusunun Değerlendirilmesi... 15/10/2008 -
  67  Renal, İskelet ve Pektoral Anomalileri İçeren Atipik Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu... 15/10/2008 -
  68  Sık Tekrarlayan Hidradenit Süpürativa Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Karsinom... 15/10/2008 - 19/10/2008
  69  Blefaropitoziste Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  70  Odontojenik Tümörlü Hastalarımzla İlgili Klinik Deneyimlerimiz... 15/10/2008 -
  71  Radyoterapi ile Regrese Olan Yüz Bölgesinde Bilateral Dev Skuamöz Hücreli Karsinom Olgusu... 15/10/2008 -
  72  Nadir Görülen Parotis Tümörleri... 15/10/2008 -
  73  Comparison of learning with concept maps and classical methods among medical students... 22/09/2008 - 25/09/2008
  74  58 Üst Ekstremite Malign Tümörü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 - 19/05/2008
  75  18 Hastada Dupuytren Kontraktürü Sonuçlarımız... 16/05/2008 -
  76  Elde Yanığa Bağlı Keloid ve Cerrahi Tedavisi... 16/05/2008 -
  77  197 El ve Üst Ekstremite Yanık Kontraktürü Olgusunun Değerlendirilmesi... 16/05/2008 -
  78  Spagetti Elbileği Yaralanması Olan 104 Hastanın Cerrahi Tedavi ve Postoperatif Fonksiyonel Sonuç... 16/05/2008 -
  79  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  80  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibuler Eklem Ankilozu: Olgu Sunumu... 11/05/2008 - 12/05/2008
  81  Kavram Haritaları Oluşturmada IHMC Cmap Araçlarının Kullanımı... 06/05/2008 -
  82  Serbest Radial Önkol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  83  Sinir Grefti ile Ters Uç Yan Onarım Tekniği Kullanarak Farklı Dokuların Nörotropizminin Değel... 26/11/2007 - 27/11/2007
  84  Topuk Bölgesi Defektlerinin Serbest Kas Flepleri İle Onarımı... 26/11/2007 - 28/11/2007
  85  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  86  Prefabrike Serbest Radial Önkol Flebi İle Soket Rekonstrüksiyonu... 26/11/2007 - 28/11/2007
  87  Tip III Malolüzyona Bağlı Bilateral Temporal Kas Hipertrofisi Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  88  Pleomorfik Adenomu Taklit Eden İntraparotid Yerleşimli Schwannoma Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  89  Malign Melanom Eksizyonunu Takiben Popliteal Lenf Nodu Metastazı ve Popliteal Lenf Nodu Disseksiyon... 17/10/2007 - 20/10/2007
  90  Ayakta Preaksiyal Polisindaktili Olgusunun Tedavisinde Farklı Yaklaşım: Olgu ve Cerrahi Tekniğin... 17/10/2007 - 20/10/2007
  91  Nazal Septum Yerleşimli Mukozal Malign Melanoma... 17/10/2007 - 20/10/2007
  92  Mandibular Distraksiyon Sonrası Temporomandibular Eklem Ankilozu Olgu Sunumu... 17/10/2007 - 20/10/2007
  93  Improved Rat Epigastric Flap Survival by Induction of Heat Shock Protein-70 with Ischemic Preconditi... 07/07/2007 - 12/07/2007
  94  Reconstruction of Total Uper Lip Defect With Reverse Composite Nasolabial Flap: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  95  Long-Term Results of Maxillary Advancement And Expansion Application at Adult Cleft Lip And Palate P... 25/05/2007 - 27/05/2007
  96  Meningococcal Disseminate Tissue Necrosis: Our Clinic Experiences... 25/05/2007 - 27/05/2007
  97  The Late Results in Prominent Ear Reconstruction With Closed Anterior Scorring And Conchascaphal Sut... 25/05/2007 - 27/05/2007
  98  An Anatomical Variation To Limit The Movement of The Palatal Flaps at The Palatoplasty in Pierre Rob... 25/05/2007 - 27/05/2007
  99  High Velocity Gun Shoot Injury at Lower Extremity... 25/05/2007 - 27/05/2007
  100  Comparison Free Fibular And Free Deep Circumflex Iliac Artery Flap For Mandible Reconstruction... 25/05/2007 - 27/05/2007
  101  The Evaluation of Long-Term Results of Mandibular Symphseal Distraction Osteogenesis... 25/05/2007 - 27/05/2007
  102  3D Modeling On Orthognathic Surgery (Stereolithography)... 25/05/2007 - 27/05/2007
  103  Deep Vein Thrombosis After Sex Reassignment Surgery: Case Report... 25/05/2007 - 27/05/2007
  104  The Effectiveness of Sentinel Lymph Node Dissection in Our Patients: Five Years Review... 23/05/2007 - 27/05/2007
  105  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  106  Kostal Kıkırdak Grefti Kullanılarak Yapılan Dorsal Nazal Augmentasyonların Geç Dönem Sonuçla... 20/09/2006 - 23/09/2006
  107  Sentinel Lenf Nodu Biopsisi Uygulanan Hastalarımızda Yöntemin Etkinliğinin Araştırılması... 20/09/2006 - 23/09/2006
  108  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onaımında Geç Dönem S... 20/09/2006 - 23/09/2006
  109  Erişkin Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Maksiller İlerletme ve Ekspansiyon Uygulamalarının Geç... 20/09/2006 - 23/09/2006
  110  Vertikal Skarlı-Free Nipple Meme Küçültme Operasyonu... 14/09/2005 - 17/09/2005
  111  Alt ekstremite defektlerinin arteriovenöz loop kullanılarak rekonstrüksiyonu... 02/07/2005 - 04/07/2005
  112  Akut dönemde sinir grefti ile onarımlarım uygulanan alt ekstremite travmatik sinir yaralanmaları... 02/07/2005 - 04/07/2005
  113  Obes Hastalarda Geciktirme Uygulanmış Tram Flebi ile Meme Rekonstrüksiyonu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  114  İnternet Bazlı Elektronik Veritabanı ile Klinik Hasta ve Asistan Gelişimi Takip Sistemi... 21/09/2004 - 25/09/2004
  115  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  116  Kolda Konjenital Skar ve Ekstensör Karpi Ulnaris Disgenezis Olgusu... 21/09/2004 - 25/09/2004
  117  Subkutan Mastektomi Sonrası Silikon İmplant ile Rekonstrüksyon Uygulanan Hastaların Kozmetik ve ... 21/09/2004 - 25/09/2004
  118  Redüksiyon Mamoplastide Klasik McKissock Tekniği ve Dermal Süspansiyon Flep Kullanımının Estet... 18/06/2004 - 20/06/2004
  119  Kapalı Anterior Skorlama ve Konkaskafal Sütür Tekniği ile Kepçe Kulak Onarımında Geç Dönem ... 18/06/2004 - 20/06/2004
  120  Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmmplant ile Yüz Bölgesi Rekonstrüksiyonları... 14/10/2003 - 17/10/2003
  121  Ortognatik Cerrahi Hasta Takip Formu... 14/10/2003 - 17/10/2003
  122  Diyabetik Ayağın Cerrahi Tedavisi... 14/10/2003 - 17/10/2003
  123  Serbest Latissimus Dorsi Kas Flebi Kullanılarak çok Geniş bir Sakral Bası Yarasının Onarımı... 18/10/2002 - 20/10/2002
  124  Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Faringoözefageal Rekonstrüksiyon... 18/10/2002 - 20/10/2002
  125  Seprafilim Membran Kullanımı ile Fleksör Tendon Onarımı Sonrası Hareket Kısıtlayıcı Adhezy... 18/10/2002 - 20/10/2002
  126  Neurotization of the Denervated Muscle with End-to-Side Nerve Grafts and Nerve Growth Factor... 20/06/2002 - 23/06/2002
  127  The reconstruction of the premaxilla with free medial scapular osteocutaneous flap... 20/06/2002 - 23/06/2002
  128  The Functional Results of Acute Nerve Grafting in Traumetic Sciatic Nerve Injuries... 20/06/2002 - 23/06/2002
  129  A Problem Based Approach to Difficult Noses for Rhinoplasty... 26/05/2002 - 29/05/2002
  130  Reconstruction of the Lower Extremity Defects with an Arteriovenous Loop... 29/04/2002 - 30/04/2002
  131  Neurotization of the Denervated Muscles with end-to-side Nerve Grafts... 29/04/2002 - 30/04/2002
  132  Denerve Kasların Uç-yan Sinir Greftleri İle Nörotizasyonu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  133  Kliniğimizde Baş-boyun Ve Alt Ekstremiteye Uygulanan Serbest Doku Transferlerinin Başarı Oranlar... 27/09/2001 - 30/09/2001
  134  Yarık Dudak-Damak Sonrası Gelişen Maksiller Hipoplazi ve Alveoler İskeletsel bir Defektin Skapul... 27/09/2001 - 30/09/2001
  135  Gelişme Döneminde Yapılan Kas Transferlerinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  136  Velofaringeal Yetmezliğin Tedavisinde Değerlendirme ve Uygun Yöntemin Seçimi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  137  Random Cilt Fleplerinin Yaşamı Üzerine Bencyclane ve Pentoxifylline Etkilerinin Karşılaştırı... 27/09/2001 - 30/09/2001
  138  Zor Burunlarda Probleme Dayalı Rinoplasti Tekniği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  139  Fasiyal Paralizide Temporal Kas Transferi Sonrası Kasın Eğitilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  140  Morbid Obezite Operasyonları Sonrasında Vücut Kontur Restorasyonu Tedavisinde Dermolipektomi Uygu... 27/09/2001 - 30/09/2001
  141  Redüksiyon Mamoplasti Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 27/09/2001 - 30/09/2001
  142  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  143  Topukta Epidermoid Karsinomu Taklit Eden Malign Melanoma ve Sural Flep ile Rekonstrüksiyonu... 27/09/2001 - 30/09/2007
  144  Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonunda On İki Yıllık Deneyimimiz ve Deği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  145  Sakral Kordoma Tedavisinde Parsiyel Sakrektomi ve Spinal Pelvik Fiksasyon Yöntemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  146  Sakral kordoma tedavisinde parsiyel sakrektomi ve spinal-pelvik fiksasyon yöntemi: Olgu sunumu... 22/05/2001 - 26/05/2001
  147  Bilateral V-Y İlerletme Flebi ile Radikal Sünnet Olgusunun Cerrahi Tedavisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  148  Ekstravazasyon Yaralanmasında Tedavi Yöntemleri... 27/09/2000 - 01/10/2000
  149  Alt Ekstremite Free Flep ile Rekonstrüksiyonunda Arteriovenöz Loop Uygulaması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  150  Geniş Sakrogluteal Defekt Onarımında Transpelvik Rektus Abdominis Myokutan Flep Kullanımı.... 27/09/2000 - 01/10/2000
  151  Gelişme Döneminde Oluşan Periferik Fasial Paralizinin Kraniofasial Kemik Gelişimine Etkisi... 27/09/2000 - 01/10/2000
  152  Gelişme Döneminde Yapılan Subperiosteal Kemik Diseksiyonlarının Kraniofasial Kemik Gelişimi Ü... 27/09/2000 - 01/10/2000
  153  Fasial Fraktürlere Eşlik Eden Yaralanmalar... 27/09/2000 - 01/10/2000
  154  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Cerrahi Yöntemlerin Etkilerinin Araştırılması... 27/09/2000 - 01/10/2000
  155  Palmar Oblik Parmak Ucu Amputasyonlarının Homodigital Nörovasküler Ada Flebi ile Onarımı... 27/09/2000 - 01/10/2000
  156  Question Mark Ear Deformitesi ve Modifiye Bir Onarım Yöntemi... 27/09/2000 - 30/10/2000
  157  Total Diz Artroplastisi Sonrası Görülen Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu... 27/09/2000 - 01/10/2000
  158  Alt Ekstremitenin Free Flap ile Rekonstrüksiyonunda Loop Uygulaması... 30/09/1999 - 03/10/1999
  159  Enkondromatozis: Olgu Sunumu... 30/09/1999 - 03/10/1999
  160  Denerve Kasların Nörotizasyonunda Nerve Growth Factor Etkilerinin Araştırılması... 30/09/1999 - 03/11/1999
  161  Suprasternal Dermoid Kist... 30/09/1999 - 03/10/1999
  162  Orbita ve Çevresinin Rekonstrüksiyonunda Yüksek Dansiteli Poroz Polietilen İmplant Uygulamaları... 30/09/1999 - 03/10/1999
  163  Mandibula Defeklerinin Onarımında Derin Sirkümfleks İliak Arter Bazlı Flep ile Rekonstrüksiyon... 30/09/1999 - 03/10/1999
  164  Reverse Temporal Kas Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  165  Temporal, Masseter, Digastrik Kas Fonksiyonlarının Kraniofasial Morfoloji ve Kemik Gelişimi Üzer... 30/09/1999 - 03/10/1999
  166  Distal Bazlı Süperfisial Sural Arter Ada Flebi: Klinik Deneyim ve Modifikasyonlar... 30/09/1999 - 03/10/1999
  167  Arterialize Venöz Replantasyon Metabolizma ve Perfüzyonunun Araştırılması: Tavşanlarda Deneys... 30/09/1999 - 03/10/1999
  168  Nazoetmoid Maksiller ve Orbital Bölgede Bir Yabancı Cisim Olarak Cam... 30/09/1999 - 03/10/1999
  169  Orta ve Alt Yüz Rekonstrüksiyonunda Submental Arter Ada Flebi... 30/09/1999 - 03/10/1999
  170  Maksillofasiyal Bölgedeki Yakın Mesafeli Yüksek Hızlı Ateşli Silah Yaralanmalarının Rekonstr... 30/09/1999 - 03/10/1999
  171  Konservatif Meme Cerrahisi İçin Bir Areolaplasti Tekniği... 07/04/1999 - 10/04/1999
  172  Zor Burunlar... 10/10/1998 - 12/10/1998
  173  Skarların Estetik Onarımında Dermabrazyon Üzeri İnce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulanmas... 10/10/1998 - 12/10/1998
  174  Adölesanda Meme Asimetrisine Neden Olan Cystosarcoma Phylloides Olgusu ve Süperior Pediküllü Red... 10/10/1998 - 12/10/1998
  175  Rektus Abdominis Kas Deri Flebi ile Sekonder Epispadias Onarımı... 09/03/1998 - 12/03/1998
  176  Beslenmelerine Göre Güncelleştirilmiş Flep Sınıflandırılması: Konvansiyel ve Nonkonvansiyel... 02/09/1997 - 07/09/1997
  177  Distraksiyon Yöntemi ile Mandibula Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu... 02/09/1997 - 07/09/1997
  178  Anti-melanom Antikorları ile Radyoimmünsintigrafinin Malign Melanom Metastazlarının Belirlenmesi... 02/09/1997 - 07/09/1997
  179  Pedikül Sayısının venöz Flep Perfüzyon ve Yaşamına Etkileri: Tavşanlarda Deneysel ÇaliŞma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  180  Baş Boyun Yerleşimli Vasküler Malformasyonların Tedavisinde Embolizasyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  181  Nonkonvansiyonel Fleplerin Özellikleri... 02/09/1997 - 07/09/1997
  182  Basıncın Yağ Dokusuna Etkisi: Deneysel Çalışma... 02/09/1997 - 07/09/1997
  183  Tram Flep ile Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız... 02/09/1997 - 07/09/1997
  184  Marjolin's Ulcer Arising on Chronic Burn Scars, and Its Treatment... 27/04/1997 - 29/04/1997
  185  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  186  The effects on microvascular anastomosis of structural changes in vessels after electrical injury... 01/10/1996 - 04/10/1996
  187  Rinoplastinin Nadir Bir Komplikasyonu: Bilateral Maksiller Fraktür... 04/09/1996 - 08/09/1996
  188  Temporomandibular Eklem Ankilozunun Özel Şekillendirilmiş Silikon İmplant ile Tedavisi... 04/09/1996 - 08/09/1996
  189  Dudak RekonstrÜksiyonunda Submental Ada Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  190  Konvansiyonel Olmayan Fleplerin Perfüzyonu... 20/09/1995 - 25/09/1995
  191  Chinese Flebe Alternatif Serbest Arteriovenöz Önkol Flebi... 20/09/1995 - 25/09/1995
  192  Immediate And Delayed Breast Reconstructions with Implants... 08/03/1995 - 11/08/1995
  193  The Modified Strömbeck Method For Reduction Mammaplasty... 08/03/1995 - 11/03/1995
  194  arterialize venöz flep (deneysel veklinik çalışma)... 01/11/1994 - 04/11/1994
  195  Erkek Transseksüelde Kadın Dış Genital Organ Rekonstrüksiyonu... 01/11/1994 - 04/11/1994
  196  İlginç Yerleşimli Bir Kondrosarkom Olgusu... 01/10/1994 - 04/10/1994
  197  Arterialize Venöz Flep... 01/10/1994 - 04/10/1994
  198  Hemanjiom ve Vasküler Malformasyonların Elektrotrombosis ile Tedavisi... 01/10/1994 - 04/10/1994
  199  Mammoplastide Medial Pedikül... 22/04/1994 - 22/04/1994
  200  Liyofilize Dura Kaplı Silikon İmplantlar: Kapsüler Kontraktürü Azaltabilir mi?... 22/04/1994 - 22/04/1994
  201  An Arterial Flap (Experimental And Clinical Study)... 02/06/1993 - 05/06/1993
  202  Rigid Fixation For Silicone Block Implants... 02/06/1993 - 05/06/1993
  203  Çocuk Yüz Kemik Kırıkları Tedavisinde Mini ve Mikroplak Kullanımı... 03/11/1992 - 06/11/1992
  204  Nadir Yüz Yarıkları... 03/11/1992 - 06/11/1992
  205  Üretral Fistüllerin Tutoplastr ile Onarımı... 24/10/1992 - 27/10/1992
  206  Silikon Blok ile Yüz Konturu Düzeltmelerinde Yeni Bir Yöntem... 24/10/1992 - 27/10/1992
  207  Arterial Flep... 24/10/1992 - 27/10/1992
  208  Prefabrike Free Fleple Orbita Bölgesi Rekonstrüksiyonu... 23/04/1992 - 25/04/1992
  209  Ptozis Onarımında Temporal Fasya ile Frontal Askı... 23/04/1992 - 25/04/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Maksilla ve Kafa Kaidesi Defektlerinin Rekonstruksiyonu Grabb ve Smith...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Adipoz kökenli kök hücre yardımlı distraksiyon osteogenez...  6/2009 - 7/2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2012- Ocak 2015
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Aralık 2012