En

PROF.DR. ŞEVKET ERBİL ÜNSALTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ROMATOLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Romatolojisi  2011
 • NO AD YIL
  1  Colchicine resistance and low vitamin D in familial Mediterranean fever...  2016
  2  Inactive Disease in Enthesitis-related Arthritis: Association of Increased Body Mass Index....  2016
  3  Association Between Vitamin D Receptor Polymorphism and Familial Mediterranean Fever Disease in Turk...  2016
  4  Development of a medication adherence scale for familial Mediterranean fever (MASIF) in a cohort of ...  2015
  5  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
  6  How Pricing And Reimbursement Policies Affect The Budget Impact of The Treatment of Systemic Juvenil...  2015
  7  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
  8  Response to: mean platelet volume and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with Henoch-Schonle...  2014
  9  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
  10  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
  11  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever...  2014
  12  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever....  2014
  13  Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi....  2014
  14  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
  15  Juvenile idiopathic arthritis...  2013
  16  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  17  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  18  Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık...  2012
  19  Mevalonate Kinase Deficiency (Hyper IgD Syndrome with Periodic Fever) - Different Faces with Separat...  2012
  20  A pediatric patient with familial mediterranean fever presented with vomiting...  2012
  21  Assessing the effect of ANA positivity on clinical picture of the juvenile idiopathic arthritis in a...  2012
  22  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  23  The distribution of juvenile idiopathic arthritis in the eastern Mediterranean: results from the reg...  2011
  24  Depression and anxiety in children and adolescents with familial Mediterranean fever...  2010
  25  Does breast-feeding affect severity of familial mediterranean fever?...  2009
  26  Altered circadian rhythm: possible trigger of familial mediterranean fever attacks....  2009
  27  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
  28  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...  2009
  29  Subscapular abscess after blunt trauma...  2009
  30  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency....  2009
  31  Health-related quality of life of school-age children with familial mediterranean fever...  2009
  32  The interaction of oxidative stress response with cytokines in the thyrotoxic rat: is there a link?...  2009
  33  Mean platelet volume in children with familial mediterranean fever...  2009
  34  Does c-reactive protein play a role in the development of autoimmunity in hashimoto thyroiditis?...  2009
  35  Can we use faecal calprotectin to distinguish abdominal pain of familial mediterranean fever from ac...  2009
  36  Intra-articular triamcinolone acetonide injection in juvenile idiopathic arthritis...  2008
  37  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis....  2008
  38  Noninflamatuar kas iskelet sistemi ağrı sendromları...  2008
  39  Etanercept for therapy-resistant macrophage activation syndrome...  2008
  40  Çocukluk çağının ender görülen vaskülitleri...  2008
  41  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
  42  Rhupus arthropathy as the presenting manifestation in Juvenile SLE: a case report...  2007
  43  Çocukluk çağında Behçet Hastalığı...  2007
  44  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
  45  Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum...  2007
  46  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
  47  An unusual complication of dorsal penile nerve block for circumcision...  2006
  48  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
  49  An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM) on b...  2006
  50  Juvenil Skleroderma...  2006
  51  Juvenil Dermatomiyozit...  2006
  52  Juvenil sistemik lupus eritematozus...  2006
  53  Pediatrik romatolojide klinik değerlendirme...  2006
  54  Lineer skleroderma...  2005
  55  Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis...  2004
  56  Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme...  2003
  57  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
  58  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
  59  Andersson lesion: spondylitis erosiva in adolescents. two cases and review of the literature...  2002
  60  The association of HLA-DR4 antigen with juvenile chronic arthritis and slipped capital femoral epiph...  2001
  61  Uveitis in juvenile arthritis...  2001
  62  Short-term follow-up of the juvenile rheumatoid knee with fat-saturated 3D MRI...  2001
  63  The Turkish version of childhood health assessment questionnaire (CHAQ) and the child health questio...  2001
  64  Assessment of protein energy malnutrition in children with chronic arthritis...  2001
  65  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 2...  2000
  66  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 1...  2000
  67  Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report....  1998
  68  An acute vasculitis resembling polyarteritis nodosa...  1998
  69  Akut Romatizmal Ateş, Juvenil Romatoid Artrit, Lyme Artriti. Ne kadar benziyorlar? Ne kadar birbiri...  1998
  70  Posterior fossa tumor due to viral encephalitis in a child...  1997
  71  A case of juvenile ankylosing spondylitis and crohn's disease...  1997
  72  İzmir'in Çeşme Alaçatı ve Urla ilçelerinde Beta Talasemi taşıyıcılığı...  1994
  73  Akut lenfoblastik lösemi ve hepatorenal kandidiazis...  1994
  74  Bir Apert sendromu olgusu...  1994
  75  A case of mixed gonadal dysgenesis with 45X/ 46XY karyotype and aortic coarctation...  1993
  76  Oculocerebral hypopigmentation syndrome (cross syndrome)...  1991
  77  Heterozigot beta talaseminin ortaya çıkarılmasında ozmotik frajilite testlerinin önemi...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of intestinal inflammation in children with FMF... 11/11/2016 - 16/11/2016
  2  the rate of obesıty and overweıght among turkısh chıldren wıth juvenıle ıdıopathıc arthrıt... 28/10/2016 - 01/11/2016
  3  the systemıc onset juvenıle ıdıopathıc arthrıtıs natıonal regıstry ın turkey: a prelımın... 28/10/2016 - 01/11/2016
  4  ınvestıgatıng the frequency of restless leg syndrome and growıng paın ın famılıal medıterra... 28/10/2016 - 01/11/2016
  5  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  6  Entezit İlişkili Artritte İnaktif Hastalık: Artmış Vücut Kitle İndeksi ile İlişki... 21/04/2016 - 24/04/2016
  7  JIAda Semptomların İdaresinde Kinesiotape Alternatif Bir Yöntem Olabilir Mi Bir Olgu Sunumu... 21/04/2016 - 24/04/2016
  8  Vaskülit ile Karışan Nimesulidin Tetiklediği Ayak Parmaklarında Dolaşım Bozukluğu... 21/04/2016 - 24/04/2016
  9  İzotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Sakroiliit... 21/04/2016 - 24/04/2016
  10  JIA lı Çocuklarda Intraartiküler Kortikosteroid Enjeksiyonları Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyon... 21/04/2016 - 24/04/2016
  11  Ailesel Akdeniz Ateşli Çocuklarda Büyüme Ağrısı ve Huzursuz Bacak Sendromu Ölçütlerinin Ar... 21/04/2016 - 24/04/2016
  12  Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit : Olgu Sunumu... 21/04/2016 - 24/04/2016
  13  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda intestinal inflamasyonun değerlendirilmesi.... 21/04/2016 - 24/04/2016
  14  Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu.... 14/04/2016 - 17/04/2016
  15  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  16  Gövde kas enduransı adölesan yüzücülerde 200metre yüzme performansı üzerinde rol oynar mı?... 06/11/2015 - 08/11/2015
  17  PUBLICATION RATES AND FEATURES OF PEDIATRIC RHEUMATOLOGY ABSTRACTS: INVESTIGATION OF EULAR 2009 CONG... 10/06/2015 - 13/06/2015
  18  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever... 19/09/2013 - 22/09/2013
  19  Ailesel akdeniz ateşi olan çocuklarda D vitamini düzeyi... 08/10/2012 - 10/10/2012
  20  The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing sp... 16/05/2012 - 19/05/2012
  21  Pulmoner Kaviter Lezyon Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Antite; Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis... 03/05/2012 - 05/05/2012
  22  Behçet disease: evaluation of clinical manifestations in Turkish children... 14/09/2011 - 18/09/2011
  23  Relationship of serum ghrelin, leptin, resistin, adiponectin levels with nutritional status and infl... 14/09/2011 - 18/09/2011
  24  Juvenile idiopathic arthritis and Wegener granulomatosis: causal or casual relationship?... 14/09/2011 - 18/09/2011
  25  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  26  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  27  Behçet's disease in the differential diagnosis of multiple sclerosis... 09/09/2010 - 12/09/2010
  28  Anne sütü ailesel Akdeniz ateşi hastalığının ağırlığını etkileyebilir mi?... 16/06/2009 - 21/06/2009
  29  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki... 16/06/2009 - 21/06/2009
  30  Ailesel Akdeniz ateşi tanılı çocuklarda ortalama platelet hacminin değerlendirilmesi... 16/06/2009 - 21/06/2009
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  32  Clues to remind leukemia in patient withs arthritis: case presentations.... 14/09/2008 - 17/09/2008
  33  Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi... 14/06/2008 - 18/06/2008
  34  Artritli bir çocukta lösemi düşündürecek ipuçları: olgu sunumları... 14/06/2008 - 18/06/2008
  35  Otoimmun Hepatit ya da sistemik lupus eritematozus? Tanısal bir bilmece... 14/06/2008 - 18/06/2008
  36  Splenomegali ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olguları... 07/05/2008 - 10/05/2008
  37  Adölesan kızda pulmoner nokardiozis... 23/04/2008 - 27/04/2008
  38  Electronic database system instead of paper based documentation for childhood chronic arthritis... 05/09/2007 - 09/09/2007
  39  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency... 05/09/2007 - 09/09/2007
  40  Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA... 05/09/2007 - 09/09/2007
  41  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis... 05/09/2007 - 09/09/2007
  42  Etanercept for therapy resistant macrophage activation syndrome... 21/06/2006 - 24/06/2006
  43  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis and systemic lupus er... 21/06/2006 - 24/06/2006
  44  Tedaviye dirençli makrofaj aktivasyon sendromunda etanercept... 26/04/2006 - 30/04/2006
  45  Juvenil idiyopatik artirit ve sistemik lupus eritamatazuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı... 26/04/2006 - 30/04/2006
  46  Juvenil idiopatik artrit ve sistemik lupus eritematozuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı.... 26/04/2006 - 30/04/2006
  47  Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelitte Göz Tutuluşu: İnflamasyonun Yeni Bir Bulgusu mu?... 26/04/2006 - 30/04/2006
  48  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler triamsinolon asetonid uygulamasının etkinli... 26/04/2006 - 30/04/2006
  49  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JIA... 15/09/2005 - 18/09/2005
  50  Recurrent acute scrotum in mediterranean fever... 15/09/2005 - 18/09/2005
  51  PFAPA syndrome in childhood: 3 cases and review of the literature.... 07/11/2004 - 11/11/2004
  52  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome... 09/10/2004 - 12/10/2004
  53  Hip tuberculosis in childhood... 09/09/2004 - 12/09/2004
  54  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis... 09/09/2004 - 12/09/2004
  55  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  56  Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu... 20/04/2004 - 22/04/2004
  57  Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi... 04/10/2003 - 09/10/2003
  58  Ailevi Akdeniz Ateşinde Yanlış Tanı... 20/05/2003 - 23/05/2003
  59  Yedi yaşında bir çocukta omuz ağrısı ve ateşin nadir bir nedeni: subskapuler kas içinde apse... 15/10/2002 - 19/10/2002
  60  Takayasu arteriti... 30/09/2001 - 05/10/2001
  61  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia... 01/04/2001 - 04/04/2001
  62  Uveitis in juvenil arthritis... 18/06/2000 - 23/06/2000
  63  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  64  A Case of Mixed Gonadal Dysgenesis with 45X/46XY Karyotype and Aortic Coarctation... 24/10/1993 - 27/10/1993
  65  The Prevalence of Thalassemia in Çeşme, İzmir... 24/10/1993 - 27/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  kollojen doku hastalıkları pediatrinin esasları...  2016
  2  Juvenile SLE: wolf in a sheep's clothing Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
  3  Localized scleroderma Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
  4  Pulmonary involvement in rheumatic diseases: from children to adulthood Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
  5  Andersson lesion in early spondyloarthropathies Focus on Arthritis Research...  2004
  6  Pediatrik Romatolojide Muayene Pediatri: Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda serum ghrelin, leptin, rezistin ve adiponektin düzeylerinin nutrisyonel durum ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
  2  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  3  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  4  Validation of the Eular/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides...  2/2007 - 2/2009
  5  Methotrxate withdrawal in juvenile idiopathic arthritis...  12/2006 - 12/2007
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2001
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
  4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurul...  2001
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurul...  2001
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurul...  2001
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurul...  2002
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2015-Devam ediyor
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014- Temmuz 2017
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
  5 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  6 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006