En

PROF.DR. ŞERİFE REYHAN UÇKU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI EPİDEMİYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkında bilgi ve...  2019
  2  Educational intervention to improve appropriate digoxin therapeutic drug monitoring: aquasi-experime...  2019
  3  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eşdeğer İlaçlar Hakkı...  2019
  4  EKONOMİK KRİZİN YAŞLI KADINLARIN KRONİK HASTALIKLARINA VE BAKIMLARINA ETKİSİ...  2019
  5  Falls, fear of falling and related factors in community-dwelling individuals aged 80 and over in Tur...  2019
  6  Evaluation of Legal Legislation Compliance and Readability of Clinical Trial Informed Consent Forms...  2019
  7  Geçici Koruma Politikası Altında İzmir'de Yaşayan Suriyeli Evli Kadınların Doğum Kontrol Yö...  2018
  8  Nurses' Knowledge, Attitudes and Opinions Towards Clinical Research: A Cross-Sectional Study in a Un...  2018
  9  Appropriateness of digoxin measurement in hospitalized patients...  2018
  10  Bir üniversite hastanesinde yatan, digoksin ile tedavi edilen hastalarda omeprazol kullanımı:2011...  2018
  11  Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler...  2018
  12  KAYSERİ İLİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN DEPREM BİLGİ ...  2017
  13  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı...  2017
  14  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzey...  2017
  15  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumlar...  2016
  16  A New Apraxia Test for Turkish Elderly; DEKODa...  2016
  17  YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?...  2016
  18  Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?...  2015
  19  Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly:...  2014
  20  Allergic reactions to hymenopthera stings in Turkish school children...  2014
  21  The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people livin...  2014
  22  Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly....  2014
  23  A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door surv...  2014
  24  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendiril...  2014
  25  Obesity prevalence in the elderly and the association between obesity and cardiovascular risks...  2014
  26  Vitamin D Requirements and Supplementation during Pregnancy...  2013
  27  Prevalence of food insecurity and malnutrition, factors related to malnutrition in the elderly: A co...  2013
  28  The Comparison of the Serum Steroid Levels of the Patients with or without Atrial Fibrillation: Case...  2013
  29  Waist:height ratio: a superior index in estimating cardiovascular risks in Turkish adults...  2013
  30  Investigation of Relationship between Blood Hemoglobin Level and Acute Pulmonary Embolism in Emergen...  2013
  31  Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Sunumu; Ülke Örnekleri Üzerinden Değerlendirmeler...  2013
  32  Prevelance and risk factors of dementia among community dwelling elderly people in İzmir, Turkey...  2013
  33  The Efficiency of Anthropometric Indices and Body Fat on Estimating Impaired Serum Lipids in Turkish...  2013
  34  YAŞLILARDA KÖTÜ SAĞLIK ALGISI KORONER KALP HASTALIĞI VE ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?...  2013
  35  Türkiye'de Özürlülük ve Özürlülere Sunulan Hizmetler...  2012
  36  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  37  Bir Üniversite Hastanesi Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirimlerinin Değerlendirilmesi...  2012
  38  Evde bakım özel sektörün ilgisini çeker mi?...  2011
  39  İzmir, Güzelbahçe'de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile i...  2011
  40  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  41  Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Görülen Depresif Bulgular Üzerine Günlük Yaşam Etkinli...  2011
  42  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  43  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  44  Alkol kullanım sorunları nasıl önlenir? Alkol kullanım bozukluklarının tanı ve tedavisinde k...  2010
  45  Reliability and validity of revised Turkish version of Mini Mental State Examination (rMMSE-T) in co...  2009
  46  Toplum yaşlılarında ilaç kullanımına ilişkin özellikler...  2008
  47  Toplum Yaşlılarında İlaç Kullanımına İlişkin Özellikler...  2008
  48  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: how do prevalence and risk factor...  2008
  49  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: How do prevalence and risk factor...  2008
  50  Türkiye'ye ilişkin yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi...  2008
  51  Pre-test results of the revised Turkish version of standardised mini mental examination test in an e...  2008
  52  İzmir?de Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 75 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve ...  2007
  53  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  54  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  55  Working conditions and related neuropsychiatric problems among shoemakers in Turkey: Do child worker...  2007
  56  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  57  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  58  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  59  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  60  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  61  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular...  2006
  62  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  63  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  64  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  65  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
  66  Risk factors for death and injuries in earthquake: cross-sectional study from Afyon, Turkey....  2005
  67  Kurumda ve evde yaşayan yaşlılarda sağlık durumu değerlendirmesi...  2005
  68  Comparison of knowledge scores of medical students in problem-based learning and traditional curricu...  2005
  69  Risk factors for death and injuries in earthquake: cross-sectional study from Afyon, Turkey...  2005
  70  Toplum İçinde Yaşayan Yaşlılarda Günlük Yaşam Etkinliklerinde Bağımlılık Düzeyi ve Etki...  2004
  71  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  72  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  73  Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir...  2003
  74  Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması...  2003
  75  Community-based Education Programme of Dokuz Eylul School of Medicine...  2003
  76  Hospital-acquired infections in elderly patients: results of a West Anatolian University Hospital su...  2003
  77  İZMİR ÇAMDİBİ-1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ YAŞLILARINDA YETERSİZLİK VE KRONİK HASTALIK P...  2003
  78  Prevalence And Risk Factors of Obesity of Reproductıve AgeWomen in an Urban Area of Izmir...  2002
  79  Güzelbahçe erişkinlerinde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin sıklığı...  1999
  80  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Rahim İçi Araç Kullanımındaki...  1998
  81  Prevalence of bysinosis among textile workers....  1996
  82  Kanser hastalarının eşlerinde depresyonun Beck depresyon ölçeği ile değerlendirilmesi...  1996
  83  15-49 Yaş Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yönteml...  1996
  84  Narlidere'de Beklenen Yaşam Sürelerinde On Yıllık Süreçte Gözlenen Değişimler...  1996
  85  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Görülen Kızamık Salgınının Seroepidemiyolojisi...  1994
  86  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi...  1994
  87  Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ....  1993
  88  Kentlerde Birincil Sağlık Örgütlenmesi...  1993
  89  Adölesan Çağı Kız Öğrencilerinde Menarş ve Mensturasyon Özellikleri...  1993
  90  Yaşlılarda Sosyal Durum Değerlendirmesi...  1992
  91  Yaşlılarda Depresyon Epidemiyolojisi...  1992
  92  Narlidere Bölgesindeki 15-49 Yaş Grubundaki Evli Kadınlarda Premenstruel Semptomların Belirlenme...  1992
  93  Endemik Guatrın Epidemiyolojik İncelenmesi...  1987
  94  RİA'ya Bağlı Komplikasyonlar....  1986
  95  Güzelbahçe'de Guatr Epidemiyolojisi ve Troid Fonksiyonlarının İncelenmesi....  1985
 • NO AD TARİH
  1  Seksen yaş ve üzeri bireylerde karşılanmamış sosyal hizmet gereksinimi ve ilişkili etmenler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  2  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eşdeğer İlaçlar Hakkı... 04/11/2019 - 07/11/2019
  3  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Biyobenzer İlaçlar Hakkında Bilgi, Düşünce ... 04/11/2019 - 09/11/2019
  4  Educational intervention to improve appropriate digoxin therapeutic drug monitoring: A Quasi-experim... 03/10/2019 - 06/10/2019
  5  Are we still in trouble with digoxin... 03/10/2019 - 06/10/2019
  6  SEKSEN YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARDA KARŞILANMAMIŞ SAĞLIK HİZMETİ GEREKSİNİMİ VE İLİŞKİLİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  İZMİR BALÇOVA'DA YAŞAYAN 80 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE DÜŞME, DÜŞME KORKUSU VE İLİŞKİL... 13/11/2018 - 17/11/2018
  8  Evaluation of serum digoxin measurements after educational intervention on healthcare workers in car... 20/10/2018 - 23/10/2018
  9  Evaluation of Legal Legislation Compliance and Readability of Clinical Trial Informed Consent Forms.... 11/09/2018 - 12/09/2018
  10  Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  11  75 yaş ve üzeri yaşlıların sağlık ve sosyal durumları: Karaburun Sağlıklı Yaşlanma Proje... 21/03/2018 - 22/03/2018
  12  YAŞLI VE ÇEVRE SAĞLIĞI: ULUSAL YAYINLARDAKİ YERİ... 21/03/2018 - 22/03/2018
  13  Bir Üniversite Hastanesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Araştırmalarda Görev Alma D... 24/11/2017 - 25/11/2017
  14  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Klinik Araştırmalar Hakkındaki Bilgi Düzey... 24/11/2017 - 25/11/2017
  15  Hasta ve Hasta Yakınlarının Klinik Araştırmalar Hakkında Algı, Bilgi, Tutum ve Davranışlar... 24/11/2017 - 24/11/2017
  16  Yaşlılarda devletin ihmali ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  17  Yaşlılarda istismar varlığı ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  18  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı... 15/03/2017 - 19/03/2017
  19  İzmir'de Yaşayan Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Erişimi Etkileyen Etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  20  Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  21  MEME KANSERİ TARAMASININ MORTALİTEYİ AZALTMADAKİ ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ METAANALİZLERİN... 15/03/2017 - 19/03/2017
  22  Nurses' knowledge opinions and attitudes toward clinical research- a cross sectional survey at Dokuz... 26/06/2016 - 30/06/2016
  23  GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?... 20/10/2015 -
  24  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİSİ SIKLIĞI VE ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  25  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumu... 05/10/2015 - 09/10/2015
  26  Tanımlayıcı Bir Alan Araştırması: Suriye?li Sığınmacı Kadınların Üreme Sağlığı, İz... 05/10/2015 - 09/10/2015
  27  BIR BÜYÜKŞEHIRIN BIR İLÇESINDE YAŞAYAN 65-79 YAŞ BİREYLAEDE SARKOPENİ RİSKİ VE ETKİLEYE... 05/10/2015 - 09/10/2015
  28  Türkiye'de Yaşlılarda İstismar Ve İhmal... 17/03/2015 - 18/03/2015
  29  İZMİR'iN ALİAĞA İLÇESİ BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2011 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLE... 20/10/2014 -
  30  Türkiye'de Doğumda Yaşam Beklentisinin Toplam Harcama içinde Sağlığa Ayrılan Pay ve Kişi Ba... 20/10/2014 -
  31  GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?... 20/10/2014 - 24/10/2014
  32  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  33  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  34  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  35  TWO-YEAR INCIDENCE OF CORONARY EVENT IN TURKISH PEOPLE AGED 65-74 YEARS... 23/06/2013 - 27/06/2013
  36  Prevalence of obesity and abdominal obesity among Turkish elderly living in an urban area... 23/06/2013 - 27/06/2013
  37  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler: T... 22/05/2013 - 23/05/2013
  38  Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovasküler risklerle ilişkisi: Toplum tabanlı... 22/05/2013 - 26/05/2013
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  40  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  41  Kırsal bir alanda yaşlılarda ev koşullarının kazalar açısından değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  42  Yaşlılarda Kötü Sağlık Algısı Koroner Kalp Hastalığı ve Ölümleri Belirler mi?... 04/10/2011 - 07/10/2011
  43  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 23/03/2011 - 24/03/2011
  44  Bel boy oranı kardiyo-metabolik riskleri belirlemede daha başarılı bir ölçütmüdür... 18/10/2010 - 22/10/2010
  45  Yetmiş beş yaş ve üzeri yaşlılarda sosyoekonomik durumun süregen hastalık ve engellilik varl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  46  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  47  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  48  Karaburun'da Sağlıklı Yaşlanma Projesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  49  Kentsel bir bölgede toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon sıklığı ve risk faktörleri... 01/04/2010 - 04/04/2010
  50  THE COMPARISION OF THE SERUM STEROID LEVELS OF THE PATIENTS WITH OR WITHOUT ATRIAL FIBRILLATION: CAS... 14/09/2009 - 17/09/2009
  51  Performance of anthropometric measurments and percentage body fat in predicting elevated serum lipid... 26/08/2009 - 29/08/2009
  52  Menopause increases obesity and serum lipids in women... 26/08/2009 - 29/08/2009
  53  Otuz yaş ve üstü erişkinlerde beden yağ yüzdesi ve antropometrik ölçümlerin kan yağlarıyl... 19/06/2009 - 20/06/2009
  54  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  55  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  56  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  57  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  58  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  59  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  60  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  61  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  62  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  64  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  65  bir sözlü tarih çalışması... 19/09/2008 - 19/09/2008
  66  The effects of dietary habits on dementia in the elderly... 05/04/2008 - 08/04/2008
  67  Reliability and validity of Revised Turkish Version of The Mini Mental State Examination (SMMSE) in ... 05/04/2008 - 08/04/2008
  68  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  69  Pretest results of the revised Turkish version of srandized mini mental examination test in communit... 27/08/2007 - 29/08/2007
  70  Prevelance and Risc Factors of Depression in the Community-Dwelling Elderly an Example of a Big City... 03/05/2007 - 06/05/2007
  71  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  72  Revize edilmiş standardize mini mental testin toplumda yaşayan yaşlılarda uygulanan öntest sonu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  73  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  74  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  75  Yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  76  An Elderly Abuse; Assessment Of The Health And Socıal Insecurıty Of The Older Persons By Focus Gro... 02/06/2006 - 06/06/2006
  77  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  78  DEÜ Tıp fakültesi Dönem V uygulamasındaki toplum içinde kadın sağlığı uygulaması: Kadın... 02/05/2006 - 05/05/2006
  79  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Toplum İçinde Kadın Sağlığı Uygulaması: ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  80  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  81  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesindeki Enjeksiyon Yöntemiyle Korunan Kadınların özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  82  Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesinde 0?11 Aylık Çocuklarda Uzamış Sarılık Görülme Sıklığ... 13/04/2006 - 14/04/2006
  83  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  84  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  85  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  86  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  87  Güzelbahçe sağlık ocağı bölgesinde 65 yaş ve üzerinde depresyon sıklığı ve risk etmenle... 02/05/2005 - 04/05/2005
  88  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  89  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  90  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  91  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  92  Association of employment status and hypertension in young males... 23/09/2004 - 25/09/2004
  93  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  94  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  95  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  96  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  97  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular... 27/04/2004 - 01/05/2004
  98  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  99  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  100  İzmir İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  101  Yaşlının fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
  102  Kurumda ve evde yaşayan yaşlılarda sağlık durumu değerlendirmesi... 07/04/2004 - 11/04/2004
  103  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  104  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors.... 10/09/2003 - 13/09/2003
  105  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  106  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  107  65 yaş üzeri kişilerde sağlık algısı: Çay ilçesi yaşlıları... 23/06/2003 - 25/06/2003
  108  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors.... 13/06/2003 - 17/06/2003
  109  The prevalence of metabolic syndrome in young adults... 13/06/2003 - 17/06/2003
  110  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  111  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  112  Bir Depremin Ardından; Ölüm ve Yaralanma ile Sonuçlanan Riskler... 23/09/2002 - 28/09/2002
  113  Çambidi 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Yaşlılarda Kronik Hastalık ve Yetersizlik Prevala... 11/09/2001 - 13/09/2001
  114  Yaşlılarda Hastane İnfeksiyonları: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ... 11/09/2001 - 13/09/2001
  115  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  116  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adayı Araştırmalarının Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  117  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  118  Güzelbahçe `de 30 yaş üzeri erişkinlerde koroner kalp hastalığı ve kalp damar hastalığı ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  119  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  120  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  121  Yaşlılarda Uygun Olmayan İlaç Kullanımı.... 03/09/1995 - 07/09/1995
  122  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Görülen Kızamık Salgınının Seroepidemiyolojisi... 12/09/1994 - 16/09/1994
  123  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
 • NO AD YIL
  1  YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ...  2012
  2  2001 seçimlerine giderken Türkiye'de sağlık...  2011
  3  Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu...  2011
  4  Sağlıklı Yaşlanma...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kardiyovasküler hastalıkların kontrolü TARİHSEL BAKIŞLA TÜRKİYE'de HALK SAĞLIĞI...  2018
  2  Turkey Comparative Health Systems- A Global Perspective...  2017
  3  Kamp Dışında Yaşayan Sığınmacılar: Çalışma, Gelir, Eğitim, Barınma, Su, Banyo ve Beslenme Koşulları Savaş, Göç ve Sağlık...  2016
  4  Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiye değerlendirmeleri Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2014
  5  Halk Sağlığı Uygulamaları ve Yaşlanma Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  6  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
  7  Sağlıkta Eşitsizlikler ve Yaşlılık Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  8  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  9  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Fibromiyalji sendromlu hastalarda Plazma Kolin düzeyleri ve Leptin ile ilişkisi; olgu-kontrol çalışması...  1/2020 - /
  2  Birinci Basamakta Eşdeğer İlaç Reçeteleme: Aile Hekimlerinin Eşdeğer İlaç Konusunda Bilgi, Düşünce, Davranışlarının Değerlendirilmesi...  7/2019 - /
  3  Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Verilen Eğitim Sonrası Digoksin Terapötik İlaç Düzey İzleminin Değerlendirilmesi...  1/2018 - 12/2019
  4  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Durumları, Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Erişimi Etkileyen Etmenler?...  9/2015 - 3/2016
  5  İzmir İli Balçova İlçesinde Yaşayan 65-79 Yaş Bireylerde Sarkopeni Riskinin Sıklığı ve Etkileyen Etmenler...  8/2014 - 11/2015
  6  koroner kalp hastalığı risk düzeyi bilinen 65-74 yas bireylerde iki yıl içindeki koroner kalp hastalığı ve ölüm insidansının belirlenmesi...  3/2010 - /
  7  Sağlıklı Yaşlanma...  7/2009 - 3/2010
  8  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  9  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  10  Türk Toplumuna Göre Yeniden Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Testin Toplumda Yaşayan Eğitimli ve Eğitimsiz Yaşlılarda Geçerlilik ve Güvenilirliği...  7/2006 - 10/2007
  11  Pratisyen Hekimlerin Alkol Kullanımları Sorunları olan Hastalara Yaklaşımlarının Geliştirilmesi: Randomize Kontrollü Eğitim Çalışması...  4/2005 - 12/2006
  12  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  13  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO AD YIL
  1  En iyi poster ödülü...  2011
  2  araştırma dalında 3. ödülü...  2003
  3  en iyi araştırma...  2004
  4  en iyi araştırma ödülü...  2006
  5  pıoster ödülü ikinciliği...  2006
  6  en başarılı ÖÇM...  2006
  7  en başarılı 3. poster...  2007
  8  2012 yılı birincilik ödülü...  2012
  9  Klinik Araştırmalar Derneği Novartis Poster Birincilik Ödülü...  2017
  10  Poster ikincilik ödülü...  2017
  11  Hafız Cemal Lokmanhekim ve Eşi Sabiha Lokmanhekim Vakfı Ödülleri...  2018
  12  bildiri birincilik ödülü...  2018
  13  Sözlü Bildiri 3. Ödülü...  2017
 • NO AD YIL
  1  Foreign and Commonwealth Office Scholarship , British Council  1989
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Ocak 2016- Ocak 2019
  2 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1997- Ekim 2000