Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

PROF.DR. ŞERİFE REYHAN UÇKU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI EPİDEMİYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
 • NO AD YIL
  1  Appropriateness of digoxin measurement in hospitalized patients...  2018
  2  Bir üniversite hastanesinde yatan, digoksin ile tedavi edilen hastalarda omeprazol kullanımı:2011...  2018
  3  Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler...  2018
  4  KAYSERİ İLİ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN DEPREM BİLGİ ...  2017
  5  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı...  2017
  6  Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzey...  2017
  7  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumlar...  2016
  8  A New Apraxia Test for Turkish Elderly; DEKODa...  2016
  9  YAŞAMIN SON DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ: GEREKSİNİM VE SUNUM NE DURUMDA?...  2016
  10  Bulaşıcı olmayan hastalıklarla savaşım kampanyalarla başarılır mı?...  2015
  11  Relationship of socioeconomic status with health behaviors and self-perceived health in the elderly:...  2014
  12  Allergic reactions to hymenopthera stings in Turkish school children...  2014
  13  The diagnostic accuracy of the revised mini nutritional assessment short form for older people livin...  2014
  14  Prevalence and risk factors of depression among community dwelling elderly....  2014
  15  A Composite score for Dokuz Eylül Cognitive State Neurocognitive test battery:A door to- door surv...  2014
  16  Manisa İli'nde özkıyım girişimlerine ilişkin özellikler: Beş yıllık verinin değerlendiril...  2014
  17  Obesity prevalence in the elderly and the association between obesity and cardiovascular risks...  2014
  18  Vitamin D Requirements and Supplementation during Pregnancy...  2013
  19  Prevalence of food insecurity and malnutrition, factors related to malnutrition in the elderly: A co...  2013
  20  The Comparison of the Serum Steroid Levels of the Patients with or without Atrial Fibrillation: Case...  2013
  21  Waist:height ratio: a superior index in estimating cardiovascular risks in Turkish adults...  2013
  22  Investigation of Relationship between Blood Hemoglobin Level and Acute Pulmonary Embolism in Emergen...  2013
  23  Yaşlılara Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Sunumu; Ülke Örnekleri Üzerinden Değerlendirmeler...  2013
  24  Prevelance and risk factors of dementia among community dwelling elderly people in İzmir, Turkey...  2013
  25  The Efficiency of Anthropometric Indices and Body Fat on Estimating Impaired Serum Lipids in Turkish...  2013
  26  YAŞLILARDA KÖTÜ SAĞLIK ALGISI KORONER KALP HASTALIĞI VE ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?...  2013
  27  Türkiye'de Özürlülük ve Özürlülere Sunulan Hizmetler...  2012
  28  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  29  Bir Üniversite Hastanesi Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalık Bildirimlerinin Değerlendirilmesi...  2012
  30  Evde bakım özel sektörün ilgisini çeker mi?...  2011
  31  İzmir, Güzelbahçe'de koroner kalp hastalığı beş yıllık insidansı ve risk faktörleri ile i...  2011
  32  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  33  Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Görülen Depresif Bulgular Üzerine Günlük Yaşam Etkinli...  2011
  34  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  35  Do General Practitioners Diagnose and Treat Patients With Alcohol Use Problems?...  2010
  36  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  37  Alkol kullanım sorunları nasıl önlenir? Alkol kullanım bozukluklarının tanı ve tedavisinde k...  2010
  38  Reliability and validity of revised Turkish version of Mini Mental State Examination (rMMSE-T) in co...  2009
  39  Toplum yaşlılarında ilaç kullanımına ilişkin özellikler...  2008
  40  Toplum Yaşlılarında İlaç Kullanımına İlişkin Özellikler...  2008
  41  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: how do prevalence and risk factor...  2008
  42  Home accidents in the community-dwelling elderly in Izmir, Turkey: How do prevalence and risk factor...  2008
  43  Türkiye'ye ilişkin yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi...  2008
  44  Pre-test results of the revised Turkish version of standardised mini mental examination test in an e...  2008
  45  İzmir?de Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 75 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve ...  2007
  46  Elder abuse and neglect in two different socioeconomic districs in Izmir, Turkey...  2007
  47  İş stresi ölçeğinin İzmir Konak Belediyesi'nde çalışan erkek işçilerde geçerlilik ve gü...  2007
  48  Working conditions and related neuropsychiatric problems among shoemakers in Turkey: Do child worker...  2007
  49  İzmir Konak ilçesinde 20 yaş ve üzeri nüfusta sosyoekonomik göstergeler ve koroner kalp hastal...  2007
  50  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  51  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  52  The association of job strain with coronary hearth disease and metabolic syndrome in municipality wo...  2006
  53  The prevalence and the risk factors of dementia in the elderly population in a low socio-economic re...  2006
  54  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular...  2006
  55  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  56  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri...  2006
  57  Effects of community-acqucired infections on fever, leukocyte count and the length of stay in elderl...  2006
  58  The prevalence of metabolic syndrome among young adults in Izmir, Turkey...  2005
  59  Risk factors for death and injuries in earthquake: cross-sectional study from Afyon, Turkey....  2005
  60  Kurumda ve evde yaşayan yaşlılarda sağlık durumu değerlendirmesi...  2005
  61  Comparison of knowledge scores of medical students in problem-based learning and traditional curricu...  2005
  62  Risk factors for death and injuries in earthquake: cross-sectional study from Afyon, Turkey...  2005
  63  Toplum İçinde Yaşayan Yaşlılarda Günlük Yaşam Etkinliklerinde Bağımlılık Düzeyi ve Etki...  2004
  64  Yaşlıda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme...  2004
  65  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar...  2004
  66  Aile Hekimliği Türkiye İçin Uygun Değildir...  2003
  67  Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması...  2003
  68  Community-based Education Programme of Dokuz Eylul School of Medicine...  2003
  69  Hospital-acquired infections in elderly patients: results of a West Anatolian University Hospital su...  2003
  70  İZMİR ÇAMDİBİ-1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ YAŞLILARINDA YETERSİZLİK VE KRONİK HASTALIK P...  2003
  71  Prevalence And Risk Factors of Obesity of Reproductıve AgeWomen in an Urban Area of Izmir...  2002
  72  Güzelbahçe erişkinlerinde kalp damar hastalığı risk faktörlerinin sıklığı...  1999
  73  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Rahim İçi Araç Kullanımındaki...  1998
  74  Prevalence of bysinosis among textile workers....  1996
  75  Kanser hastalarının eşlerinde depresyonun Beck depresyon ölçeği ile değerlendirilmesi...  1996
  76  15-49 Yaş Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Kullandıkları Aile Planlaması Yönteml...  1996
  77  Narlidere'de Beklenen Yaşam Sürelerinde On Yıllık Süreçte Gözlenen Değişimler...  1996
  78  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Görülen Kızamık Salgınının Seroepidemiyolojisi...  1994
  79  Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi...  1994
  80  Yaşlılarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ....  1993
  81  Kentlerde Birincil Sağlık Örgütlenmesi...  1993
  82  Adölesan Çağı Kız Öğrencilerinde Menarş ve Mensturasyon Özellikleri...  1993
  83  Yaşlılarda Sosyal Durum Değerlendirmesi...  1992
  84  Yaşlılarda Depresyon Epidemiyolojisi...  1992
  85  Narlidere Bölgesindeki 15-49 Yaş Grubundaki Evli Kadınlarda Premenstruel Semptomların Belirlenme...  1992
  86  Endemik Guatrın Epidemiyolojik İncelenmesi...  1987
  87  RİA'ya Bağlı Komplikasyonlar....  1986
  88  Güzelbahçe'de Guatr Epidemiyolojisi ve Troid Fonksiyonlarının İncelenmesi....  1985
 • NO AD TARİH
  1  Ulakbim veritabanında yaşlılarda sosyal dışlanma konusunun bibliyometrik analizi... 21/03/2018 - 22/03/2018
  2  Bir Üniversite Hastanesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Araştırmalarda Görev Alma D... 24/11/2017 - 25/11/2017
  3  Hasta ve Hasta Yakınlarının Klinik Araştırmalar Hakkında Algı, Bilgi, Tutum ve Davranışlar... 24/11/2017 - 24/11/2017
  4  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Klinik Araştırmalar Hakkındaki Bilgi Düzey... 24/11/2017 - 25/11/2017
  5  Yaşlılarda istismar varlığı ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  6  Yaşlılarda devletin ihmali ve etkileyen etmenler... 22/03/2017 - 23/03/2017
  7  Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Ayaktan Başvuranların Birinci Basamak Kullanı... 15/03/2017 - 19/03/2017
  8  İzmir'de Yaşayan Suriyelilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Erişimi Etkileyen Etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  9  Uluslararası Acil Durum Veri Tabanına Göre Türkiye Cumhuriyeti Tarihindeki Afetler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  10  MEME KANSERİ TARAMASININ MORTALİTEYİ AZALTMADAKİ ETKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ METAANALİZLERİN... 15/03/2017 - 19/03/2017
  11  Nurses' knowledge opinions and attitudes toward clinical research- a cross sectional survey at Dokuz... 26/06/2016 - 30/06/2016
  12  GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?... 20/10/2015 -
  13  BIR BÜYÜKŞEHIRIN BIR İLÇESINDE YAŞAYAN 65-79 YAŞ BİREYLAEDE SARKOPENİ RİSKİ VE ETKİLEYE... 05/10/2015 - 09/10/2015
  14  Tanımlayıcı Bir Alan Araştırması: Suriye?li Sığınmacı Kadınların Üreme Sağlığı, İz... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumu... 05/10/2015 - 09/10/2015
  16  BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE DEPRESYON BELİRTİSİ SIKLIĞI VE ... 05/10/2015 - 09/10/2015
  17  Türkiye'de Yaşlılarda İstismar Ve İhmal... 17/03/2015 - 18/03/2015
  18  İZMİR'iN ALİAĞA İLÇESİ BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE 2011 YILINDA MEYDANA GELEN ÖLÜMLE... 20/10/2014 -
  19  GENÇ YAŞLILARDA SOSYO-EKONOMİK DURUM ÖLÜMLERİ BELİRLER Mİ?... 20/10/2014 - 24/10/2014
  20  Türkiye'de Doğumda Yaşam Beklentisinin Toplam Harcama içinde Sağlığa Ayrılan Pay ve Kişi Ba... 20/10/2014 -
  21  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  22  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler... 27/10/2013 - 31/10/2013
  23  Manisa ili'nde beş yıllık dönemde gerçekleşen özkıyım girişimlerinin özellikleri... 27/10/2013 - 31/10/2013
  24  TWO-YEAR INCIDENCE OF CORONARY EVENT IN TURKISH PEOPLE AGED 65-74 YEARS... 23/06/2013 - 27/06/2013
  25  Prevalence of obesity and abdominal obesity among Turkish elderly living in an urban area... 23/06/2013 - 27/06/2013
  26  Yaşlılarda gıda güvencesizliği, malnutrisyon varlığı ve malnutrisyonla ilişkili etmenler: T... 22/05/2013 - 23/05/2013
  27  Yaşlılarda obezite sıklığı ve obezitenin kardiyovasküler risklerle ilişkisi: Toplum tabanlı... 22/05/2013 - 26/05/2013
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Programında Yaşam Döngüsü Bloğu Deneyimi... 02/05/2012 - 05/05/2012
  29  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  30  Kırsal bir alanda yaşlılarda ev koşullarının kazalar açısından değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  31  Yaşlılarda Kötü Sağlık Algısı Koroner Kalp Hastalığı ve Ölümleri Belirler mi?... 04/10/2011 - 07/10/2011
  32  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 23/03/2011 - 24/03/2011
  33  Bel boy oranı kardiyo-metabolik riskleri belirlemede daha başarılı bir ölçütmüdür... 18/10/2010 - 22/10/2010
  34  Yaşlılarda sosyoekonomik durumun sağlık davranışları ve öznel sağlık algısına etkisi: İ... 18/10/2010 - 22/10/2010
  35  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  36  Yetmiş beş yaş ve üzeri yaşlılarda sosyoekonomik durumun süregen hastalık ve engellilik varl... 18/10/2010 - 22/10/2010
  37  Karaburun'da Sağlıklı Yaşlanma Projesi... 01/04/2010 - 04/04/2010
  38  Kentsel bir bölgede toplumda yaşayan yaşlılarda depresyon sıklığı ve risk faktörleri... 01/04/2010 - 04/04/2010
  39  THE COMPARISION OF THE SERUM STEROID LEVELS OF THE PATIENTS WITH OR WITHOUT ATRIAL FIBRILLATION: CAS... 14/09/2009 - 17/09/2009
  40  Menopause increases obesity and serum lipids in women... 26/08/2009 - 29/08/2009
  41  Performance of anthropometric measurments and percentage body fat in predicting elevated serum lipid... 26/08/2009 - 29/08/2009
  42  Otuz yaş ve üstü erişkinlerde beden yağ yüzdesi ve antropometrik ölçümlerin kan yağlarıyl... 19/06/2009 - 20/06/2009
  43  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  44  Lifestyle of Population in Heart of Balçova (BAK) Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  45  Evaluation of 10 year risk of developing coronary heart disease healthy individuals living in Balcov... 28/11/2008 - 02/12/2008
  46  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  47  Health status and disease history of the population aged 30 years and over living in Balcova: The He... 28/11/2008 - 02/12/2008
  48  Balçova'da yaşayan 30 yaş ve üstü yetişkinlerde sağlık durumu ve hastalık öyküsü:Balçov... 21/10/2008 - 25/10/2008
  49  Balçova'da yaşayan sağlıklı bireylerde 10 yıllık koroner kalp hastalığı gelişme riskinin ... 21/10/2008 - 25/10/2008
  50  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  51  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  52  Balçova'nın kalbi (BAK) projesi kapsamındaki kişilerin yaşam alışkanlıklarının değerlendi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  53  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  54  bir sözlü tarih çalışması... 19/09/2008 - 19/09/2008
  55  Reliability and validity of Revised Turkish Version of The Mini Mental State Examination (SMMSE) in ... 05/04/2008 - 08/04/2008
  56  The effects of dietary habits on dementia in the elderly... 05/04/2008 - 08/04/2008
  57  İzmir Konak İlçesinde 20 Yaş ve Üzeri Nüfusta Metabolik Sendrom Prevalansı... 23/10/2007 - 26/10/2007
  58  Pretest results of the revised Turkish version of srandized mini mental examination test in communit... 27/08/2007 - 29/08/2007
  59  Prevelance and Risc Factors of Depression in the Community-Dwelling Elderly an Example of a Big City... 03/05/2007 - 06/05/2007
  60  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  61  Revize edilmiş standardize mini mental testin toplumda yaşayan yaşlılarda uygulanan öntest sonu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  62  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  63  Social determinants of job strain in municipality workers... 11/06/2006 - 16/06/2006
  64  Yaşlı sağlığı örgütlenmesi model önerisi... 07/06/2006 - 09/06/2006
  65  An Elderly Abuse; Assessment Of The Health And Socıal Insecurıty Of The Older Persons By Focus Gro... 02/06/2006 - 06/06/2006
  66  DEÜ Tıp fakültesi Dönem V uygulamasındaki toplum içinde kadın sağlığı uygulaması: Kadın... 02/05/2006 - 05/05/2006
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplumsal tanı çalışması: öğrenci geri bildirim... 02/05/2006 - 05/05/2006
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Toplum İçinde Kadın Sağlığı Uygulaması: ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  69  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  70  İnönü Sağlık Ocağı Bölgesindeki Enjeksiyon Yöntemiyle Korunan Kadınların özellikleri... 13/04/2006 - 14/04/2006
  71  Esentepe Sağlık Ocağı Bölgesinde 0?11 Aylık Çocuklarda Uzamış Sarılık Görülme Sıklığ... 13/04/2006 - 14/04/2006
  72  Belediye çalışanlarında iş gerilimi ve iş gerilimini etkileyen etmenler... 28/09/2005 - 01/10/2005
  73  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  74  Validity and reliability of demand-control-support questionnaire in Turkish working population... 21/08/2005 - 25/08/2005
  75  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  76  Güzelbahçe sağlık ocağı bölgesinde 65 yaş ve üzerinde depresyon sıklığı ve risk etmenle... 02/05/2005 - 04/05/2005
  77  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  78  İş stresi modeli olarak iş yükü, iş kontrolü ve destek ölçeğinin Türkçe uyarlaması... 03/11/2004 - 06/11/2004
  79  Temizlik işcilerinde kalp damar hastalığı risk etmenleri sıklığı ve iş stresi ilişkisi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  80  The prevalence of carpal tunnel syndrome and associated occupational risk factors among dentists... 05/10/2004 - 08/10/2004
  81  Association of employment status and hypertension in young males... 23/09/2004 - 25/09/2004
  82  Yaşlılarda depresif belirtiler ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  83  Sosyoekonomik düzeyi düşük bir bölgede yaşlılarda demans sıklığı ve risk etmenleri... 10/06/2004 - 12/06/2004
  84  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  85  Ilıca Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlı sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi... 07/05/2004 - 08/05/2004
  86  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular... 27/04/2004 - 01/05/2004
  87  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  88  Bayraklı 1 nolu sağlık ocağı bölgesinde 18-58 yaş engellilik sıklığı ve engelliliği beli... 08/04/2004 - 10/04/2004
  89  İzmir İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki yaşlılarda ev içi kazalar... 07/04/2004 - 11/04/2004
  90  Yaşlının fiziksel, finansal örselenme ve ihmal edilme... 07/04/2004 - 11/04/2004
  91  Kurumda ve evde yaşayan yaşlılarda sağlık durumu değerlendirmesi... 07/04/2004 - 11/04/2004
  92  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  93  The prevalence of metabolic syndrome in young adults and its relation to other cardiac risk factors.... 10/09/2003 - 13/09/2003
  94  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  95  Bir toplumsal tanı çalışması: Dokuz Eylül Üniversitesinde Dönem IV Staj uygulaması... 23/06/2003 - 25/06/2003
  96  65 yaş üzeri kişilerde sağlık algısı: Çay ilçesi yaşlıları... 23/06/2003 - 25/06/2003
  97  The prevalence of hypertension in young adults and its relation with cardiac risk factors.... 13/06/2003 - 17/06/2003
  98  The prevalence of metabolic syndrome in young adults... 13/06/2003 - 17/06/2003
  99  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  100  Sağlık çalışanlarında olası mesleksel etkenler ve gebelik patolojileri... 20/04/2003 - 23/04/2003
  101  Bir Depremin Ardından; Ölüm ve Yaralanma ile Sonuçlanan Riskler... 23/09/2002 - 28/09/2002
  102  Çambidi 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Yaşlılarda Kronik Hastalık ve Yetersizlik Prevala... 11/09/2001 - 13/09/2001
  103  Yaşlılarda Hastane İnfeksiyonları: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ... 11/09/2001 - 13/09/2001
  104  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  105  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adayı Araştırmalarının Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  106  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  107  Güzelbahçe `de 30 yaş üzeri erişkinlerde koroner kalp hastalığı ve kalp damar hastalığı ... 09/10/1999 - 12/10/1999
  108  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  109  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  110  Yaşlılarda Uygun Olmayan İlaç Kullanımı.... 03/09/1995 - 07/09/1995
  111  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesinde Görülen Kızamık Salgınının Seroepidemiyolojisi... 12/09/1994 - 16/09/1994
  112  Alkol kullanım bozukluğu belirleme testi ile alkol kullanım bozukluğu yaygınlığının araşt... 09/09/1994 - 14/09/1994
 • NO AD YIL
  1  YAŞLI VE HASTA BAKIM HİZMETLERİ...  2012
  2  2001 seçimlerine giderken Türkiye'de sağlık...  2011
  3  Türk Tabipleri Birliği Dilovası Raporu...  2011
  4  Sağlıklı Yaşlanma...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Turkey Comparative Health Systems- A Global Perspective...  2017
  2  Kamp Dışında Yaşayan Sığınmacılar: Çalışma, Gelir, Eğitim, Barınma, Su, Banyo ve Beslenme Koşulları Savaş, Göç ve Sağlık...  2016
  3  Güncel veriler üzerinden sağlıkta eşitsizlikler ve Türkiye değerlendirmeleri Türkiye Sağlık Raporu 2014...  2014
  4  Halk Sağlığı Uygulamaları ve Yaşlanma Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  5  Association of employment status and hypertension in young males Unemployment, precarious work and health; Research and policy issues...  2012
  6  Sağlıkta Eşitsizlikler ve Yaşlılık Yaşlı Sağlığı: Sorunlar ve Çözümler...  2012
  7  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  8  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
 • NO AD TARIH
  1  Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarına Verilen Eğitim Sonrası Digoksin Terapötik İlaç Düzey İzleminin Değerlendirilmesi...  1/2018 - /
  2  İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Sağlık Durumları, Sağlık Hizmetlerine Erişimi ve Erişimi Etkileyen Etmenler?...  9/2015 - 3/2016
  3  İzmir İli Balçova İlçesinde Yaşayan 65-79 Yaş Bireylerde Sarkopeni Riskinin Sıklığı ve Etkileyen Etmenler...  8/2014 - 11/2015
  4  koroner kalp hastalığı risk düzeyi bilinen 65-74 yas bireylerde iki yıl içindeki koroner kalp hastalığı ve ölüm insidansının belirlenmesi...  3/2010 - /
  5  Sağlıklı Yaşlanma...  7/2009 - 3/2010
  6  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  7  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  8  Türk Toplumuna Göre Yeniden Düzenlenmiş Standardize Mini Mental Testin Toplumda Yaşayan Eğitimli ve Eğitimsiz Yaşlılarda Geçerlilik ve Güvenilirliği...  7/2006 - 10/2007
  9  Pratisyen Hekimlerin Alkol Kullanımları Sorunları olan Hastalara Yaklaşımlarının Geliştirilmesi: Randomize Kontrollü Eğitim Çalışması...  4/2005 - 12/2006
  10  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 18-55 yaş engelli prevalansı ve çalışma koşullarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi...  8/1999 - 8/2002
  11  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO AD YIL
  1  En iyi poster ödülü...  2011
  2  araştırma dalında 3. ödülü...  2003
  3  en iyi araştırma...  2004
  4  en iyi araştırma ödülü...  2006
  5  pıoster ödülü ikinciliği...  2006
  6  en başarılı ÖÇM...  2006
  7  en başarılı 3. poster...  2007
  8  2012 yılı birincilik ödülü...  2012
  9  Klinik Araştırmalar Derneği Novartis Poster Birincilik Ödülü...  2017
  10  Poster ikincilik ödülü...  2017
  11  Sözlü Bildiri 3. Ödülü...  2017
 • NO AD YIL
  1  Foreign and Commonwealth Office Scholarship , British Council  1989
 • NO Görev
  1 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2010- Mayıs 2013
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1997- Ekim 2000