En

PROF.DR. İHSAN ŞÜKRÜ ŞENGÜN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1991
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  2  Vestibular impairment in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy...  2017
  3  Safety and efficacy of eculizumab in anti-acetylcholine receptor antibody-positive refractory genera...  2017
  4  nöropatik ağrının fizyopatolojisi...  2017
  5  Preoperative parameters and their prognostic value in amyotrophic lateral sclerosis patients undergo...  2016
  6  Importance of diaphragm thickness in amyotrophic lateral sclerosis patients with diaphragm pacing sy...  2016
  7  santral alveoler hipoventilasyonlu hastada diyafragma pil uyarı sistemi:olgu sunumu ve ilk türkiye...  2015
  8  Tetraplejik hastada diyafragma pil uyarı sistemi: Olgu sunumu ve ilk Türkiye deneyimi...  2014
  9  Pregabalin in Chronic Pelvic Pain...  2013
  10  Results Of Diaphragm Pacing Application in Amyotrophic Lateral Sclerosis Patients. First Turkish Exp...  2013
  11  Nöropatik Ağrı Mekanizmaları...  2011
  12  Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients....  2011
  13  Amyotrofik Lateral Sklerozun Patogenezi...  2009
  14  Elektrofizyolojik Testlerin Romatolojide Kullanımı...  2006
  15  Atrial Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında İnme Alt Tipleri ve Diğer Risk Fajtörleri...  2004
  16  Myastenia gravis tedavisinde mikofenolat mofetil...  2004
  17  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
  18  Bir Olgu Nedeniyle Guillain Barre Sendromunda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  2003
  19  serum anti-fas antibody levels in amyotrophic lateral sclerosis...  2003
  20  PARP expression is increased in astrocytes but decreased in motor neurons in the spinal cord of spor...  2003
  21  Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu...  2003
  22  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
  23  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  24  Coexistence of myasthenia gravis and multiple sclerosis in two cases; a coincidence?...  2002
  25  Primer Progresif Afazi: Bir Olgu Sunumu...  2001
  26  Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biop...  2001
  27  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  28  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  29  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  30  Amyotrofik Lateral Skleroz'un Patogenez....  1999
  31  Myastenia Gravis?in Patogenezi...  1999
  32  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  33  Multipl Sklerozda Yüksek Doz Metil Prednizolon Tedavisinin Klinik Tablo Üzerine Etkileri...  1993
  34  Nöromuskuler hastalıkların tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezona...  1993
  35  Multipl Sklerozda Akkiz Monoküler Pendüler Nistagmus...  1990
  36  Hallervorden-Spatz Hastalığı...  1990
  37  beckwith-wiedemann sendromu...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  2  Solunum Güçlüğü Gelişen Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati Olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  3  VESTIBULAR IMPAIRMENT IN CHRONIC INFLAMMATORY DEMYELINATING PERIPHERAL NEUROPATHY... 05/06/2016 - 08/06/2016
  4  Otoimmun Limbik Ensefalit: Bir Olgu Sunumu... 02/06/2016 - 05/06/2016
  5  Halüsinasyonlarla Seyreden, Temporal Lob Semiyolojisi Gösteren ve İnteriktal Parietal Odak Saptan... 21/11/2014 -
  6  propafenon'na yanıtlı myotonik distrofi... 21/11/2014 - 27/11/2014
  7  Inpatient physiotherapy management for stiff person syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  8  Wolfram (DIDMOAD) sendromlu Bir Olgu... 15/11/2013 - 21/11/2013
  9  Plazmafereze Yanıt Veren Bir Otonom Nöropati Olgusu... 15/11/2013 -
  10  Plazmaferez İle Düzelen Bir Stiff-person Olgusu... 15/11/2013 -
  11  Anti GAD antikoru pozitif ensefalit olgusu... 27/09/2013 - 29/09/2013
  12  PRELIMINARY RESULTS OF DIAPHRAGM PACİNG APPLİCATİON İN AMYOTROPHİC LATERAL SCLEROSİS PATİENTS... 26/05/2013 - 29/05/2013
  13  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalara Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İlk... 25/04/2013 - 28/04/2013
  14  Tetraplejik Hastada Diyafragma Pil Uyarı Sistemi: Olgu Sunumu ve İlk Türkiye Deneyimi... 25/04/2013 - 28/04/2013
  15  Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda Diyafragma Pil Uygulamasının Erken Dönem Sonuçları. İl... 03/04/2013 - 07/04/2013
  16  Antibiyotik çağında bir geç nörosifiliz olgusu: 33 yaşında transseksüel hasta... 13/03/2013 - 17/03/2013
  17  Brusella Vasküliti: Bir Olgu... 16/11/2012 - 22/11/2012
  18  Farklı Etiyolojilere Bağlı İki Hipokalemik Paralizi Olgusu... 16/11/2012 - 22/11/2012
  19  Klinik ve Elektrofizyolojik Bulgularla Guillain Barré Sendromunu Taklit Eden Hipokalemik Periyodik ... 25/04/2012 - 29/04/2012
  20  Aripiprazol'e bağlı geç diskinezi... 11/04/2012 - 14/04/2012
  21  Pregabalin in Chronic Pelvic Pain... 26/05/2011 - 29/05/2011
  22  Retinitis Pigmentosa ve Miyoshi miyopatisi birlikteliği... 12/11/2006 - 17/11/2006
  23  Migren nedeni olarak Glomus Jugulare Tümörü... 12/11/2006 - 17/11/2006
  24  Hemiplejik Migren Plus... 12/11/2006 - 17/11/2006
  25  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  26  A case with Myoshi myopathy and retinis pigmentosa.... 05/05/2006 - 06/05/2006
  27  Herediter sferositoz olgusunda iskemik strok... 19/10/2002 - 23/10/2002
  28  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  29  Antifosfolipid sendrom: Olgu sunumu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  30  Strokta atrial fibrilasyonun diğer risk faktörleriyle birlikteliği... 19/10/2002 - 23/10/2002
  31  Primer progresif afazi: olgu sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  32  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  33  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  34  Probabl Alzheimer Hastalığı Olgularında Mental durum Testinin kısa kognitif Muayeneye denkliği... 24/10/1999 - 28/10/1999
  35  Periferik ve Santral Sinir Sisteminin Birlikte Tutulduğu Demyelinizan Hastalıkta Sural Sinirde Eks... 24/10/1999 - 28/10/1999
  36  Servikal Distoni ve Botulinum Toksin-A Uygulaması... 24/10/1999 - 28/10/1999
  37  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  38  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik rela... 24/10/1999 - 28/10/1999
  39  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyl... 24/10/1999 - 28/10/1999
  40  Seririyat-ı Asabiyeden Nöroloji Anabilim Dalına... 24/10/1999 - 28/10/1999
  41  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  42  Cause of death in multiple sclerosis... 14/09/1999 - 16/09/1999
  43  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler... 26/04/1998 - 30/04/1998
  44  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  45  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  46  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  47  Striopallidodentat Kalsifikasyon Saptanan Üç Olgunun Manyetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri... 04/10/1993 - 06/10/1993
  48  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
  49  Rinoserebral Mukormikoz... 08/11/1990 - 11/11/1990
  50  Beckwith-Widemann Sendromu: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  51  Multipl Sklerozda kognitif fonksiyonlardaki değişiklikler ve manyetik rezonans görüntüleme bulg... 08/11/1990 - 11/11/1990
  52  Multipl Sklerozda Monoküler Akkiz Pandüler Nistagmus: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
  53  Yarımalan Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Genikulokalkarin Lezyonlarda İncelenmesi... 08/11/1990 - 11/11/1990
  54  Hallervorden Spatz Hastalığı: Olgu Sunumu... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İmmün aracılı otonomik nöropatiler Temel ve Klinik Nöroimmünoloji...  2013
  2  motor nöron hastalığı nöroloji temel kitabı...  2012
  3  nöropatik ağrı mekanizmaları nöropatik ağrı...  2009