En

PROF.DR. MİNUSE ÖZLEN PEKER TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalı  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Reliability of the Turkish adaptation of the Modified House Classification System in children with c...  2019
  2  Awareness and knowledge levels of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases: a multicentr...  2019
  3  Reliability, validity and sensitivity to change of neurogenic bowel dysfunction score in patients wi...  2017
  4  Efficacy and safety of urinary catheters with silver alloy coating in patients with spinal cord inju...  2017
  5  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  6  Do antispasmodics affect the body composition and basal metabolic rate in patients with cerebral pal...  2014
  7  Correlation between motor performance scales, body composition, and anthropometry in patients with d...  2013
  8  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  9  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  10  Medulla spinalis yaralanmalarında osteoporoz ve heterotopik ossifikasyon...  2010
  11  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  12  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  13  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  14  Neuralgic amyotrophy as the primary cause of shoulder pain in a patient with rotator cuff tear...  2009
  15  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  16  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  17  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  18  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  19  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  20  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  21  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  22  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  23  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  24  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  25  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  26  Yenidoğanda Obstetrik Brakial Palsi Fizyoterapisi: Olgu Sunumu...  2002
  27  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  28  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  29  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  30  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  31  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  32  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi...  2001
  33  The droopy shoulder syndrome...  2001
  34  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  35  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  36  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  37  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  38  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  39  Traumatic spinal cord injuries in Turkey: a nation-wide epidemiological study...  2000
  40  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  41  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  42  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  43  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlar...  2000
  44  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  45  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  46  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  47  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  48  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  49  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  50  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  51  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  52  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  53  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  54  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  55  Postmenopozal osteoporozda sodyum monoflorofosfat tedavi sonuçları...  1997
  56  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  57  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi...  1996
  58  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  59  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  60  Lomber Disk Hernisine Eşlik Eden Atipik bir Psoriatik Spondilit Olgusu: 0lgu Sunumu...  1996
  61  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  62  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik de...  1995
  63  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araşt...  1995
  64  Nail-Patella sendromu:olgu sunumu...  1994
  65  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
  66  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
  67  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Serebral Palsili Hastalarda Fonksiyonel Mobilite Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve G... 17/04/2019 - 21/04/2019
  2  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  3  Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalığı, Bilgi Düzeyi ve Etkilli Faktörler; Ön- ... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  6  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  7  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  8  Nörojenik barsak disfonksiyon skorunun Türkçe versiyonunun geliştirilmesi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Spinal kord yaralanmalı hastalarda nörojenik barsak disfonksiyon skoru Türkçe versiyonunun geçe... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  11  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  12  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  13  Correlation between expanded hammersmith functional motor scale, body composition and anthropometry ... 16/05/2012 - 19/05/2012
  14  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  15  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  16  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  17  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  18  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  19  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  20  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  21  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  22  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  23  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  24  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  25  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  26  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  27  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  28  Nöraljik amiyotrofi(parsonage turner sendromu):Olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  29  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  30  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  31  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  33  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  34  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  35  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  36  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  37  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  38  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  39  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  40  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  41  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  42  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  43  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  44  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  45  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  46  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  47  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  48  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  49  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril... 06/03/2002 - 09/03/2002
  50  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  51  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  52  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  53  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  54  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  55  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  56  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  57  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  58  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  59  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  60  Tıp eğitiminde staj öncesi kliniğe giriş eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  61  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  62  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  63  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  64  Serum collagen type I C terminal propeptides (CICP) in patients with ankylosing spondylitis... 04/11/1999 - 07/11/1999
  65  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  66  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  67  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  68  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  69  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  70  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  71  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  72  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  73  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  74  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  75  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  76  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  77  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  78  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  79  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  80  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  81  Postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörler... 27/05/1995 - 31/05/1995
  82  Lomber disk hemisine eşlik eden atipik bir psoriatik spondilit olgusu, olgu sunumu... 27/05/1995 - 31/05/1995
  83  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  84  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
  85  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  86  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO AD YIL
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  2  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
  3  Kas İskelet Sistemi - Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş - Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
  2  İnmeli hastalarda denge eğitim cihazının denge üzerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2007 - 2/2007
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2007- Nisan 2010
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2005- Kasım 2008
  3 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2005- Haziran 2008
  4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Temmuz 2004- Haziran 2005
  5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2001- Temmuz 2004