En

PROF.DR. SEMİH KÜÇÜKGÜÇLÜ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Association between night-time surgery and occurrence of intraoperative adverse events and postopera...  2019
  2  Intraoperative ventilation settings and their associations with postoperative pulmonary complication...  2018
  3  Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, pro...  2018
  4  The LAS VEGAS risk score for prediction of postoperative pulmonary complications.Bu çalışmada 492...  2018
  5  Epidemiology, practice of ventilation and outcome for patients at increased risk of postoperative pu...  2017
  6  A comparison of usage of the laryngeal mask UniqueTM in denticulate and edentulate geriatric patient...  2017
  7  Evaluation of Ibuprofen's Precipitation Characteristics...  2017
  8  Dişsiz geriyatrik hastalarda Laringeal Maske Unique TM ile Supreme TM' nin Karşılaştırılması...  2016
  9  Morbidity and mortality predictivity of nutritional assessment tools in the postoperative care unit...  2016
  10  Comparison of three differentinsertion techniques with LMA-Unique TM in adults: results of a randomi...  2016
  11  A Longitudinal 1H MRS Investigation of the Frontal Lobe in Mania: A pilot study...  2016
  12  Investigating the frequency and causes of diffucult mask ventilationin intraoperative in geriatric p...  2015
  13  Cardioprotective Effects of Remifentanil in a Sympathetic Hyperactivity Model in Rabbits...  2015
  14  Sezaryende Uygulanan Anestezi Yöntemlerinin Retrospektif olarak İncelenmesi...  2015
  15  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  16  Parsiyel Larenjektomisi Bulunan Bir Hastada Endobronsiyal Bloker ile Tek Akciger Ventilasyonu...  2014
  17  In vivo proton magnetic resonance spectroscopic examination of benzodiazepine action in humans...  2010
  18  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels, immunological parameters of the cerebro...  2009
  19  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  20  The Influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  21  The influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  22  Gebe tavşanlarda bupivakainin olüşturduğu epileptiform EEG aktivitesi üzerine efedrinin etkisi...  2008
  23  Ratlarda oluşturulan medulla spinalis travma modelinde ketorolak trometamin'in spinal hücre hasar...  2008
  24  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitonea...  2008
  25  Sıçanlarda intratekal uygulanan esmolol'ün analjezik etkinliğinin ve nörotoksisitesinin değerl...  2007
  26  Termal ağrı modelinde intratekal ropivakainin analjezik etkilerine intratekal midazolamın etkisi...  2007
  27  Jinekolojik cerrahide anestezi...  2006
  28  Effects of CO2 pneumoperitoneoum on inorganic fluoride:an experimental study in rabbits...  2006
  29  Right Lung atelectasis during general anesthesia with laryngeal mask airway...  2006
  30  Supratentoriyal Yer Kaplayan Oluşumlarda Remifentanil ve Fentanilin Hemodinami ve Postoperatif Erke...  2004
  31  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  32  rat hemorajik şok modelinde isofluran ve sevofluranın plazma hepatik Glutatyon- S-transferaz üzer...  2000
  33  Travma ve Pentoksifilin...  1999
  34  Horner Syndrome During Cesarean Section Epidural Anesthesia (case report)...  1999
  35  Pediyatrik olgularada kaudal blok uygulamsında klonidin ile bupivakainin karşılaştırılması...  1999
  36  Tavşanlarda oluşturulan Hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteri translo...  1998
  37  Çocuk Hastalarda rektal premedikasyonda klonidin ile midazolamın karşılaştırılması...  1998
  38  Doğum analjezisinde epidural % 0.125 bupivakain-fentanyl (50 ?g) ile %0.125 bupivakain-meperidin (2...  1997
  39  Interskalen pleksus bloğu sonrası ani solunum durması ve bilinç yitimi (Olgu sunumu)...  1997
  40  Enteral beslenme sırasında gelişen özafagus tıkanması ( Olgu sunumu)...  1997
  41  Epidural yolla uygulanan benzodiazepinlerin tavşan solunum sistemi, homodinamik ve spinal kord üze...  1997
  42  Yeniden canlandırma(CPR) konusunda uygulanan klasik ve aktif eğitim yöntemlerinin karşılaştır...  1996
  43  Mekanik Ventilatör Tedavisi Uygulanan Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon...  1996
  44  Multiple-dose activated charcoal in an accidental vancomycin overdose...  1996
  45  New Technique for Catheterization of the Sacral Canal in Rabbits...  1996
  46  Solunum durması ve adele içi ketamin uygulaması...  1995
  47  Deri altına yerleştirilen santral venöz kateterler...  1995
  48  Tavşanlarda Sacral Epidural Kanalın Kronik Kateterizasyonu için yeni bir teknik...  1995
  49  Kas Gevşetici Kullanılmadan Yapılan Entübasyonda Tiyopental ile propofol'ün değerlendirilmesi...  1994
  50  Budd-Chıarı sendromu tedavisi için ortotopik karaciğer transplantasyonu...  1994
  51  Tavşanda Epidural Klonidin Uygulamasının Nörotoksik Etkisi...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Laparoskopik Jinekolojik Girişimler de Nöromuskuler Bloker Ajan Kullanılmadan Laringeal Maske Air... 07/11/2018 -
  2  Russel-Silver Sendromlu Bir Olguda Anestezik Yaklaşım... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Taze donmuş Plazma Transfüzyonu sonrası Akciğer hasarı: Olgu Sunumu... 07/11/2018 -
  4  Ultrasound-guided Supraclavicular brachial plexus block versus general anaesthesia for proximal hume... 12/09/2018 - 15/09/2018
  5  The Most Frequently Cited 100 Articles on Ultrasonography in the Anaesthesia Literature... 02/06/2018 - 04/06/2018
  6  Ketojenik Diyet Alan 11 Yaşında Miller-Dieker Sendromlu Olguda Başarılı Anestezi Yönetimi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  7  Ratlarda ekstremite modelinde Sugammadeksin iskemi reperfüzyon üzerine etkisi... 25/10/2017 - 29/10/2017
  8  NUTRIC skor ve diğer tarama araçları kullanılarak postoperatif bakım ünitesinde nutrisyon risk... 06/04/2016 - 10/04/2016
  9  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  10  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  11  Police officer attitudes towards performing cardiopulmonary resuscitation in western part of Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  12  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  13  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  14  Use of C-Mac videolaryngoscope with D-blade during difficultintubation in two cases... 05/12/2013 - 07/12/2013
  15  2005-2010 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi uygulama ve araş... 07/11/2012 - 11/11/2012
  16  Laringeal maske unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırıl... 26/10/2011 - 30/10/2011
  17  LMA uique ve I-gel uygulamasında baş -boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etki... 26/10/2011 - 30/10/2010
  18  The correlations between the cerebrospinal fluid tau levels,immunological parameters of the cerebros... 09/09/2009 - 12/09/2009
  19  Sezeryan girişimlerinde spinal anestezi için fentanil ile kombine edilen üç farklı düşük lev... 29/10/2008 - 01/11/2008
  20  İntratekal bupivakainin dansitesi ve barisitesinin sezaryen olgularında hemodinami ve motor blok ... 29/10/2008 - 01/11/2008
  21  Sıçanlarda medulla spinalis travması sonrasında ketorolak tromethaminin nöroprotektif etkileri:... 20/05/2008 - 23/05/2008
  22  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal uygulanan bupivakainin analjezik etkisine intraperitonea... 25/10/2007 - 28/10/2007
  23  Ratlarda oluşturulan medulla spinalis travma modelinde intratekal yolla verilen ketorolak trometami... 25/10/2007 - 28/10/2007
  24  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal ropivakainin analjezik etkilerine intratekal midazolamı... 25/10/2007 - 28/10/2007
  25  Tavşanlarda epidural kateter yolu ile verilen magnezyum sülfat'ın beyin omirlik sıvısına geçi... 25/10/2007 - 28/10/2007
  26  Tavşanlarda sempatik aşırı aktivite modelinde remifentanilin antiaritmik ve antiiskemik (kardiyo... 25/10/2007 - 28/10/2007
  27  Effects of CO2 Pneumoperitoneum on Nephrotoxicity of Sevoflurane: An Experimental Study in Rabbits.... 01/01/2005 - 05/01/2005
  28  Cardiopulmonary bypass in rats using a membrane oxygenator... 26/09/2004 - 29/09/2004
  29  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  30  Tavşanlarda epidural kateter yoluyla verilen MgSO4` ın motor ve duyu blok yapıcı etkisi varmıd... 27/11/2003 - 01/12/2003
  31  Tavşan pnömoperitoneum modelinde genel anestezi ve epidural anestezinin intestinal perfüzyon üze... 27/11/2003 - 01/12/2003
  32  Supratentoriyal yer kaplayan oluşumlar için kraniyotomi yapılan hastalarda, remifentanil ve fenta... 01/01/2002 - 02/01/2002
  33  Taska dayalı öğrenimde uygulanacak seçmeli staj programına ilişkin öğrenci görüşleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  34  Subaraknoid Kanama Nedeniyle Opere Edilen Hipertiroidili bir Olguda Postoperatif Dönemde Gelişen T... 25/10/2000 - 29/10/2000
  35  Rectal premedication in children: clonidine compared with midazolam... 01/04/2000 - 04/04/2000
  36  rat hemorajik şok modelinde izofluran ve sevofluranın plazma hepatik glutatyon -S Transferaz (alfa... 27/10/1999 - 31/10/1999
  37  the comparison of the caudal route epidural labour analgesia with the lumbar route.... 04/04/1999 -
  38  Omurga Cerrahisinde Alfentanil-Propofol ile Alfentanil-Midazolam Anestezi Yöntemlerinin Wake-Up Tes... 26/03/1998 - 29/03/1998
  39  Yoğun Bakım Hastalarının sedasyonunda midazolam ve propofolün karşılaştırılması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  40  Laparoskopik Kolesistektomi ve Laparoskopik Ekstraperitoneal Girişimlerin Arteriyel Kan Gazları ve... 25/10/1996 - 29/10/1996
  41  Hipoglisemik diffüz serebral etkilenme... 25/10/1996 - 29/10/1996
  42  Tavşanlarda oluşturulan hemorajik şok modelinde enteral ve parenteral beslenmenin bakteriyel tran... 25/10/1996 - 29/10/1996
  43  Yoğun Bakım Hastalarında endotrakeal tüpün malpozisyonunun değerlendirilmesi... 25/10/1996 - 29/10/1996
  44  Laparaskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında End-Tidal CO2 ve PaCO2 Ölçümlerinin Karşılaştırm... 25/10/1996 - 29/10/1996
  45  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın serum kreatinin kinaz (CK), aspartat amino tr... 26/03/1996 - 30/03/1996
  46  Tavşan serebral iskemi modelinde magnezyum sülfatın plazma glutamat değerlerine etkisi... 26/03/1996 - 30/03/1996
  47  The effects of magnesium sulfate to plasma neuron specificic enolase levels in rabbit serebral isch... 30/10/1995 - 03/11/1995
  48  The effect of magnesium sulphate to serum creatine kinase, aspartate amino transferase, lactate dehi... 30/10/1995 - 03/11/1995
  49  femur fraktürünü takiben oluşan bir yağ embolisi vakası... 17/10/1995 - 22/10/1995
  50  Diagnostic importance of the pH, PO2, PCO2 values of peritoneal and draınage fluids for the early d... 27/09/1995 - 02/10/1995
  51  yoğun bakım bakteri florasının ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi... 02/11/1994 - 06/11/1994
  52  Karaciğer transplantasyonu... 02/11/1994 - 06/11/1994
  53  Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orortrakeal İntubasyonu İçin Yeni L... 02/11/1994 - 06/11/1994
  54  Kas gevşetici kullanılmadan yapılan entübasyonda pentotal ile propofo'ün değerlendirilmesi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  55  İntrakraniyal girişimlerde magnezyum sülfat'ın yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  56  erken mobilizasyon için cerrahi uygulamanın ARDS'de prognoza olumlu etkisi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  57  Hava yolu direnci artmış hastalarda magnezyum sülfat tedavisinin yeri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  58  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  59  Geriatrik Anestezi; Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi?nde 5 yıllık retrospektif çal... 27/04/1992 - 29/04/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lokal Anestezikler Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  2  Beyin Ölümü Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  3  End-Tidal CO2 monitörizasyonu Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  4  Acil Oksijen Kullanımı ve Alternatif Hava Yolu Araçları T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Acil Hekimliği Sertifika Program...  2006
  5  Beyin Ölümü Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2003
  6  Doğum Analjezisi Maternal-Fetal Tıp &Perinatoloji...  2001
  7  Nöroşirurji hastalarında yoğun bakım Nöroanestezi...  2000
 • NO AD TARIH
  1  European practices in the management of accidental dural puncture in obstetrics...  12/2015 - 12/2018
  2  Postanaesthesia Pulmonary Complications After Use of Muscle Relaxants in Europe, European Prospective MulticentreObservational Study., Araştırmacı, 2014- Devam Ediyor....  3/2014 - 12/2016
  3  Local Assesment of Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery and effects on Postoperative Pulmonary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Cohort Study...  6/2013 - 11/2013
  4  Local Assesment of Ventilatory Maganement During General Anesthesia For Surgery and effects on Postoperative Pulmanary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Chort Study...  6/2013 - 11/2013
  5  Ratlarda termal ağrı modelinde intratekal bupivakainin analjezik etkisi, intraperitoneal ondansetronun etkisi...  6/2006 - 2/2007
  6  Kronik intratekal deksmedetomidine uygulamasının analjezik ve nörotoksik etkisi...  5/2005 - 1/2007
  7  Neurochemical and neuroanotomical status of bipolar and unipolar affective patients in different mood states: A nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy study...  1/2003 - 1/2006
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı D Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  1996
  2  TARK 96 sözlü sunum yarışması 2. lik ödülü...  1996
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Ağustos 2019-Devam ediyor
  3 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  4 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ocak 2019- Mayıs 2019
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2018- Ocak 2019
  6 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hastane Başmüdürlüğü Hastane Başmüdürü Vekili, Eylül 2018- Eylül 2018
  7 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2018- Ocak 2019
  8 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  9 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  10 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ekim 2017-Devam ediyor