En

DOÇ.DR. RAMAZAN KIZIL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2011
 • NO AD YIL
  1  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2019
  2  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  3  Is dry heat treatment (fluidotherapy) effective in improving hand function in patients with rheumato...  2018
  4  Ultrasonographic and clinical evaluation of additional contribution of kinesiotaping to tendon and n...  2018
  5  Is continuous passive motion effective in patients with lymphedema? A randomized controlled trial...  2018
  6  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  7  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  8  Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQ...  2013
  9  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  10  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  11  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  12  Servikal disk hernileri...  2009
  13  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  14  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  15  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  16  Lateral epikondilitli hastalarda splint ve fizik tedavi veya splint tedavilerinin etkinliğinin kar...  2009
  17  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  18  Romatizmal hastalıklarda fizik tedavi uygulamaları...  2006
  19  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  20  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  21  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  22  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  23  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  24  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  25  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  26  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  27  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  28  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  29  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  30  Osteoartrit osteoporoz ilişkisi...  2004
  31  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  32  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  33  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  34  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  35  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araşt...  1995
  36  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
  37  Romatoid artritte sulfasalazin...  1992
  38  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
  39  Kuadriplejik bir hastada yemek yeme ve yazma yardımları...  1992
  40  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
 • NO AD TARİH
  1  ÜST EKSTREMİTE SEKELLERİNDE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI VE ENGELLİLİK ORANLARININ DEĞERLEND... 08/03/2018 - 10/03/2018
  2  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  3  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  4  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  5  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  6  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  7  Trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: Üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  8  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  9  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  10  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  11  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  12  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  13  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  14  Reliability and validity of the Turkish version of the ECOS-16 Questionnarie... 18/10/2006 - 21/10/2006
  15  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  16  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  17  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  18  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  19  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  20  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  21  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  22  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  23  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  24  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  25  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  26  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  27  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  28  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  29  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  30  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  31  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  32  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  33  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  34  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  35  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  36  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  37  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  38  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  39  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  40  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  41  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  42  Postmenopozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  43  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  44  Adheziv kapsülitte teknesyum 99-m human immunglobulin sintigrafisinin yeri... 06/03/2002 - 09/03/2002
  45  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  46  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
  47  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  48  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  49  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
  50  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH)'a bağlı servikal omurga tutulumu ve disfaji: olgu sun... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon İlkeleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  2  Sinoviyal Fizyoloji Romatoloji...  2012
  3  Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon İlkeleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2011
 • NO AD TARIH
  1  In-Vitro Koşullarda Kök Hücre Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi...  8/2016 - 8/2019
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006