En

DOÇ.DR. RAMAZAN KIZILTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2011
 • NO AD YIL
  1  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  2  Grip ability test in rheumatoid arthritis patients: Relationship with disease activity and hand-spec...  2014
  3  Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQ...  2013
  4  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  5  Anxious personality is a risk factor for developing complex regional pain syndrome type I...  2011
  6  Evaluation of Bone Mineral Density after Replantation or Revascularization Surgery in the Upper Extr...  2010
  7  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2010
  8  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  9  Servikal disk hernileri...  2009
  10  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  11  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  12  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  13  Lateral epikondilitli hastalarda splint ve fizik tedavi veya splint tedavilerinin etkinliğinin kar...  2009
  14  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  15  Romatizmal hastalıklarda fizik tedavi uygulamaları...  2006
  16  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  17  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  18  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  19  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  20  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  21  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  22  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  23  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  24  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  25  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  26  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  27  Osteoartrit osteoporoz ilişkisi...  2004
  28  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  29  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  30  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  31  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  32  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araşt...  1995
  33  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
  34  Romatoid artritte sulfasalazin...  1992
  35  Kuadriplejik bir hastada yemek yeme ve yazma yardımları...  1992
  36  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
  37  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  2  Alt Ekstremite Ampute Hastalarında Yaşam Kalitesi Ve Protez Memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  3  Nöromuskuler Hastalığı Olanlarda ACTIVLIM Anketinin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik Çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  4  MEME KANSERİ İLE İLİŞKİLİ LENFÖDEM TEDAVİSİNDE SÜREKLİ PASİF HAREKET CİHAZI İLE YAPIL... 30/09/2016 - 01/10/2016
  5  MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASINDA LENFÖDEM GELİŞEN HASTALARDA ÇOK KATLI BANDAJLAMA YÖNTEMİ ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  6  trafik kazası mağdurlarında sekellerin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi sağlık kurulu ... 04/06/2015 - 06/06/2015
  7  Romatoid artritli hastalarda "Kavrama Beceri Testi": Klinik parametreler, hastalık aktivitesi ve su... 27/03/2013 - 31/03/2013
  8  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  9  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  10  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  11  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  12  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  13  Reliability and validity of the Turkish version of the ECOS-16 Questionnarie... 18/10/2006 - 21/10/2006
  14  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  15  Diz osteoartritinde denge koordinasyon ve propriosepsiyon egzersizlerinin etkinliği... 22/06/2005 - 26/06/2005
  16  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  17  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  18  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  19  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  20  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  21  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  22  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  23  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  24  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  25  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  26  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  27  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  28  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  29  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  30  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  31  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  32  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  33  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  34  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  35  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  36  Proksimal humerus kırığı olan ve olmayan osteoporozlu hastaların karşılaştırılması... 04/10/2003 - 08/10/2003
  37  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  38  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  39  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  40  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  41  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  42  Postmenapozal osteoporozlu kadın hastalarda vertebra fraktürlerinin sırt ekstansor kas gücü ile... 07/10/2002 - 11/10/2002
  43  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  44  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  45  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
  46  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  47  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
  48  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH)'a bağlı servikal omurga tutulumu ve disfaji: olgu sun... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon İlkeleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2016
  2  Sinoviyal Fizyoloji Romatoloji...  2012
  3  Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon İlkeleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2011
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006