En

PROF.DR. SÜLEYMAN KAYNAK TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1983
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  1988
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Intravitreal Ranibizumab and Dexamethasone Implant Injections as Primary Treatment of Diabetic Macul...  2020
  2  Demarcation Laser Photocoagulation for Subclinical Retinal Detachment: Can Progression to Retinal De...  2019
  3  Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifiye Sütür Y...  2019
  4  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2019
  5  Birinci Derece Akrabalarında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Sağlıklı Olguların Makulad...  2018
  6  Evaluation of systemic risk factors in different optical coherence tomographic patterns of diabetic ...  2018
  7  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  8  Akut Arka Vitreus Dekolmanı Gelişen Hastalarda Maküladaki Anatomik Yapının Değerlendirilmesi...  2018
  9  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  10  The prevalence and systemic risk factors of diabetic macular edema: a cross-sectional study from Tur...  2018
  11  Is There a Relationship Between Use of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Agents and Atrophic C...  2018
  12  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  13  Suprachoroidal Hemorrhage and Approache of Treatment...  2017
  14  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  15  Rare Clinical Sign of Hodgkin's Lymphoma: Ocular Involvement...  2017
  16  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  17  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  18  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  19  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  20  Retinotomi ve Retinektomi...  2016
  21  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  22  Transkonjoktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Et...  2016
  23  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiy...  2015
  24  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü İnhibitörü...  2015
  25  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents....  2015
  26  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  27  Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Tedavi Stratejileri: Yeni Terminoloji Işığında Ne Zaman ...  2015
  28  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  29  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  30  An Overview of Nd:YAG Laser Capsulotomy...  2014
  31  Anterior migration of dexamethasone implant in a pseudophakic patient with intact posterior capsule...  2014
  32  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  33  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  34  Bilateral foveal retinoschisis accompanying unilateral peripheral retinoschisis...  2014
  35  Comparative study of photodynamic therapy monotherapy versustriple management in age-related macular...  2014
  36  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  37  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji...  2013
  38  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde implant uygulamaları...  2013
  39  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  40  Diabetik maküler ödem ve kanıta dayalı tedavi seçenekleri...  2012
  41  Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation...  2012
  42  Low-fluence photodynamic therapy combinations in the treatment of exudative age-related macular dege...  2012
  43  Transluminal Nd: YAG Laser Embolysis for Branch Retinal Artery Occlusion: A case Report...  2012
  44  İlk üç doz sonrası stabilizasyon oranları açısından ranibizumab ve pegaptanib sodyum monoter...  2012
  45  Vitrektomize gözlerde katarakt cerrahisi sonuçlarımız...  2012
  46  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  47  Histological changes in the healing process of sclerotomy sites after 20-gauge and transconjunctival...  2011
  48  Lens dislokasyonu ile kombine yırtıklı retina dekolmanlarında yaklaşım ...  2010
  49  The effects of intravitreally injected bevacizumab on the retina and retina pigment epithelium: expe...  2010
  50  Diyabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlıgının optik koheren...  2010
  51  Makula pigment optik dansitesinin yaşa bağlı değişim analizi...  2010
  52  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  53  Tavşanlarda oluşturulan deneysel Candida endoftalmisinde farklı tedavi seçeneklerinin karşıla...  2009
  54  İdiyopatik Maküla Deliklerinin Tedavisinde Düşük Konsantrasyonlu İndosiyanin Yeşili ile Retin...  2009
  55  Silikon Yağının Candida albicans'ın İn Vitro Canlı Kalımı ile Bazı Virülans Faktörleri Ü...  2009
  56  Unilateral orbital emphysema after sneezing....  2009
  57  Geleneksel dekolman cerrahisinde sihirli çevreleme mesafesi: 12 mm...  2009
  58  Retinoblastoma tedavi kararındaki zorluklar....  2009
  59  Verteporfinle fotodinamik tedavi sırasında görülen yan etkiler...  2009
  60  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  61  Dev Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Yaklaşım...  2008
  62  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi: Olgu sunumu...  2008
  63  Göz İçi Yabancı Cisimlerde Cerrahi Sonuçlarımız...  2007
  64  Phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with long axial length....  2007
  65  Transscleral fixation of a black diaphragm intraocular lens in severely traumatized eyes requiring v...  2007
  66  Secondary proliferations in heavy silicone oil endotamponade...  2007
  67  Effect of ultraviolet B radiation on the absorption characteristics of various intraocular lenses...  2007
  68  Pediatric silicone oil surgery...  2006
  69  Disappointment of patients on antidepressant therapy after excimer laser treatment...  2006
  70  Anjioid streaks'e bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda argon lazer fotokoagülasyon ve fo...  2006
  71  Intraocular lens haptic fracturing with neodymium: YAG laser: In vitro study...  2006
  72  Fakoemulsifikasyon cerrahisinde ultrason gücünün kullanım modaliteleri...  2006
  73  Tamsulosin kullanan katarakt hastalarında cerrahi sırasında gelişen flopi iris sendromu...  2006
  74  Sekonder skleral sütürlü göziçi lens implantasyonlarında arka segment komplikasyonları...  2006
  75  İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası endoftalmi...  2006
  76  Retinitis pigmentosoya bağlı makula ödeminde iç limitan membran soyulması...  2006
  77  Staining of vitreous with triamcinolone acetonide in retained lens surgery with phacofragmentation...  2006
  78  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  79  Microincisional cataract surgery and Thinoptx rollable intraocular lens implantation...  2005
  80  Vitreoretinal cerrahide iç limitan membran soyulması...  2005
  81  Microbial growth in various perfluorocarbon liquids...  2005
  82  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin internal limitan membran üzerine etk...  2005
  83  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  84  Ağır silikon yağı (Oxane Hd) endotamponadı sonrasında gelişen ikincil proliferasyonlar...  2005
  85  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin histopatolojik değerlendirilmesi....  2005
  86  Prematür retinopati gelişiminde risk faktörlerinin incelenmesi....  2005
  87  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age...  2005
  88  Makula deliği cerrahisinde ICG destekli ILM soyulması sonrasında hızlı gelişen optik atrofi...  2005
  89  Refraktif cerrahi sonrası retinada dev yırtık...  2005
  90  Sympathetic ophthalmia and indocyanine green angiography...  2004
  91  Prematür retinopatisinde tedavi sonuçlarımız...  2004
  92  Transscleral fixation of foldable intraocular lenses....  2004
  93  Surgical management of postoperative endophthalmitis: Comparison of 2 techniques...  2003
  94  Interaction of intraocular lenses with various concentrations of silicone oil: an experimental study...  2003
  95  Indocyanine green angiography of retinal astrocytomas associated with tuberous sclerosis...  2003
  96  Unilateral purtscher-like retinopathy after weight-lifting...  2003
  97  Management of free floating iris cycts in the anterior chamber: A case report...  2003
  98  Vitreusa düşen lens parçalarında pars plana fakofragmantasyon...  2003
  99  Fundus flavimakulatus ile eş zamanlı üveit...  2003
  100  Dev retinal yırtıklı bir olguda postoperatif hipotoni...  2003
  101  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb enflamasyonları...  2002
  102  Colour Doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion....  2002
  103  Silikonlu gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisi...  2002
  104  Travmatik optik sinir zedelenmeleri....  2002
  105  Retina ve koroid neovaskülarizasyonu ile seyreden radyasyon retinopatisi...  2002
  106  Tavşanlardaki endoftalmi modelinde, mikrobiyolojik ajanların silikon yağı ortamındaki in vivo d...  2002
  107  Biometri teknikleri ve özellikli olgularda biometrik değerlendirme...  2002
  108  Growth Behaviourof Microbiological Agents In Vitro Oil...  2002
  109  Lens lüksasyon ve sublüksasyonlarinda pars plana fakofragmantasyon...  2002
  110  Silikon cerrahisi ve komplikasyonları...  2002
  111  Preserved human amniotic membrane transplantation in the treatment of primary pterygium...  2001
  112  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa tedavisi sonuçlarımız...  2001
  113  Tilt and decentration after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocul...  2001
  114  Peripapillary subretinal neovascular membranes...  2000
  115  Arka kapsül yırtığında katlanabilir intraoküler lens implantasyonu...  2000
  116  Eğik diskte klinik değerlendirme...  2000
  117  Retinal breaks and rhegmatogenous retinal detachment in association with branch retinal vein occlusi...  1999
  118  Duraplasti sonrasında mikroskopik bulgular ve klinik anlamı...  1998
  119  Extraocular muscle imbalance after scleral buckling...  1996
  120  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  121  Bilateral duplication of the optic canals....  1996
  122  Canalis opticus açıklıklarının lokalizasyon özellikleri...  1995
  123  Canalis opticus'un morfometrik değerlendirilmesi...  1995
  124  Fissura orbitalis superior'un orijinal tipleri....  1995
  125  Skleritle başlayan wegener granülomatosis...  1994
  126  İrisin Metastatik Adenokarsinomları...  1987
  127  Orbital Psödotümör Ya da Lemfositer Hiperplazi...  1986
 • NO AD TARİH
  1  Yeni Tanı Almış Diyabetik Maküler Ödem Olgularında İntravitreal Aflibercept Tedavisi Sonuçla... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  Noneksüdatif Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan gözlerde katarakt cerrahisi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  The effects of cataract surgery in eyes with nonexudative age-related macular degeneration... 04/09/2019 - 08/09/2019
  4  Cystoid macular edema after uneventful phacoemulsification surgery in eyes with epiretinal membrane... 04/09/2019 - 08/09/2019
  5  Wrinkled pigment epithelium detachment: a novel biomarker for better anatomic and functional outcome... 04/09/2019 - 08/09/2019
  6  Intravitreal ranibizumab and dexamethasone implant injections as primary treatment of diabetic macul... 04/09/2019 - 08/09/2019
  7  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  8  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  9  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  10  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  11  SALUTE D - Diyabetik maküler ödeme bağlı görme bozukluğu olan Türk hastalarda Lucentis'in (Ra... 13/11/2018 - 18/11/2018
  12  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  13  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  14  Maküler telenjiektazi tip 2 olgularında multimodal görüntüleme bulguları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  15  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  16  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  17  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  18  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  19  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  20  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  21  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  22  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  23  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  24  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  25  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  26  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  27  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  28  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  29  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  30  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  31  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  32  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  33  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  34  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  35  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  36  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  37  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  38  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  39  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  40  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  41  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  42  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  43  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  44  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  45  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  46  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  47  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  48  YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERESANSI OLAN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA MAKÜLADAKİ OPT... 04/11/2015 - 08/11/2015
  49  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  50  Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili başlıca gen polimorfizmlerinin Türk toplumunda i... 04/11/2015 - 08/11/2015
  51  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  52  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  53  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  54  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  55  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  56  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  57  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  58  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  59  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  60  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  61  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde birinci yıldaki maliyet etkinlik değerlendirmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  62  Akut Posterior Vitreus Dekolmanı Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Foveal Bulguların De... 04/11/2015 - 08/11/2015
  63  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  64  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  65  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  66  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  67  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  68  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  69  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  70  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  71  IOL Opacification: A Novel Complication of Silicone Oil Endotamponade?... 11/07/2015 - 14/07/2015
  72  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  73  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  74  Koroid Kalınlığı ile Serum Kortizol Düzeyinin İlişkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  75  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  76  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  77  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  78  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  79  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  80  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  81  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  82  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  83  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  84  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  85  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  86  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  87  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  88  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  89  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  90  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  91  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  92  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  93  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  94  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  95  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  96  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  97  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  98  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  99  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  100  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  101  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  102  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  103  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  104  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  105  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  106  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  107  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  108  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  109  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  110  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  111  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  112  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  113  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  114  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  115  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  116  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  117  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  118  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  119  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  120  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  121  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  122  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  123  Results of Ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusion... 26/09/2013 - 29/09/2013
  124  Results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 26/09/2013 - 29/09/2013
  125  The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness... 26/09/2013 - 29/09/2013
  126  Results of silicone oil removal with 23-Gauge suturless transconjonctival technique... 08/06/2013 - 11/06/2013
  127  Early results of OZURDEX in macular edema... 08/06/2013 - 11/06/2013
  128  Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degen... 08/06/2013 - 11/06/2013
  129  Travmatik lens luksasyonlarında farklı cerrahi yaklaşımların postoperatif retina dekolmanı sı... 17/10/2012 - 21/10/2012
  130  Az görme ile başvuran olguda Hodgkin lenfoma saptanması... 17/10/2012 - 21/10/2012
  131  Görme keskinliği >=0.8 olan yaş tipe bağlı makula dejenerasyonlu hastalarda tedavi sonuçlarım... 17/10/2012 - 21/10/2012
  132  Düşük düzeyde görme keskinliğine sahip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda intr... 17/10/2012 - 21/10/2012
  133  Diyabetik makula ödemi, retina damar tıkanıklığı ve üveite bağlı ikincil gelişen makula ö... 17/10/2012 - 21/10/2012
  134  Bilateral retina pigment epiteli dekolmanı bu hastada doğru karar nedir?... 17/10/2012 - 21/10/2012
  135  Psödofakik retina dekolmanlı hastalarda kombine vitreoretinal cerrahi ve serklaj uygulamanın fonk... 17/10/2012 - 21/10/2012
  136  Santral seröz retinopatide spontan düzelme... 17/10/2012 - 21/10/2012
  137  Spontaneous resolution of central serous chorioretinopathy in short follow-up period... 06/09/2012 - 09/09/2012
  138  Functinal and anatomical outcomes of combined vitreoretinal surgery with encircling band in pseudoph... 06/09/2012 - 09/09/2012
  139  Results of early treatment of ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusi... 04/11/2011 - 05/11/2011
  140  Earyl results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 04/11/2011 - 05/11/2011
  141  Koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal ranibizumab tekil tedavisinin uzun dönem sonuçları... 05/10/2011 - 09/10/2011
  142  kuru tip yaşa bağlı senil makula dejeneresansı olan hastalarda drusen tipleri... 05/10/2011 - 09/10/2011
  143  Vitrektomize Gözlerde Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız... 05/10/2011 - 09/10/2011
  144  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  145  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  146  Retinal Detachment in a Professional Boxer with Megalocornea... 04/06/2011 - 07/06/2011
  147  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  148  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  149  Koroidal Nevüsün Optikal Koherens Tomografi ve Fundus Otofloresans Görüntüleri... 29/09/2010 - 03/10/2010
  150  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  151  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  152  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  153  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  154  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  155  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  156  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  157  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  158  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  159  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  160  The analysis of macula pigment optical density change by age... 02/09/2010 - 05/09/2010
  161  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  162  Challinging points in diagnosis of retinal capillary hemangioma... 02/09/2010 - 05/09/2010
  163  Early endophthalmitis after bevacizumab injection in diabetic patients... 02/09/2010 - 05/09/2010
  164  OCT and autoflorescent images of choroidal nevus... 02/09/2010 - 05/09/2010
  165  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  166  kromoforlu lenslerin kullanılması yararlı mıdır?... 28/04/2010 - 29/04/2010
  167  Travmatik submaküler hemoraji nedeniyle intravitreal R-TPA ve SF6 gaz uygulaması: Olgu sunumu... 19/11/2009 - 23/11/2009
  168  Postoperatif Aspergillus Terreus endoftalmisinde tedavi seçenekleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  169  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  170  Usher sendromunda makula patolojilerinde tedavi yaklaşımları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  171  Foveal retinoskizis tanısında optik koherans tomografinin yeri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  172  20-Gauge standart, 23 ve 25-gauge transkonjunktival sütürsüz sklerotomi sonrası sklerotomi alan... 07/10/2009 - 11/10/2009
  173  Healing mechanism and histological changes of sclerotomy sites after 20-Gauge standard, 23 and 25-ga... 13/06/2009 - 16/06/2009
  174  Nd: YAG laser embolysis for branch retinal artery occlusion... 13/06/2009 - 16/06/2009
  175  Comparative study on photodynamic monotherapy and photodynamic therapy and anti-VEGF triple manageme... 13/06/2009 - 16/06/2009
  176  Management of traumatic closed free funnel retinal detachment: parachute retina... 14/05/2009 - 17/05/2009
  177  Vitreoretinal surgical management of congenital retinoschisis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  178  Unilateral orbital emphysema after sneezing: case report... 14/05/2009 - 17/05/2009
  179  Retinoblastoma: Experience From a Single Center in Turkey... 22/03/2009 - 24/03/2009
  180  Diabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlığının OKT ile değe... 19/11/2008 - 23/11/2008
  181  İntravitreal oblik tunnel enjeksiyon tekniğinin standart enjeksiyon yöntemi ile karşılaştırı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  182  23G pars plana vitrektomi ile combine koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  183  Pars plana vitrektomi yoluyla vitreusa dislike intraoküler lens, nucleus drop ve ön kamera lensi ... 19/11/2008 - 23/11/2008
  184  Topikal anestezi ile fako cerrahisi esnasında gelişen nukleus dropun aynı seansda tedavisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  185  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  186  Pars plana vitrektomi esnasında suprakoroidal hemoraji gelişimi: Olgu sunumu... 19/11/2008 - 23/11/2008
  187  Hapşurma sonrası gelişen orbital amfizem... 19/11/2008 - 23/11/2008
  188  Prematür doğan çocuklarda uzun dönem takiplerinin oftalmolojik sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  189  23 Gauge transkonjonktival sütürsüz pars plana vitrektomi erken sonuçlarımız.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  190  Topikal anestezi altında kombine katarakt cerrahisi ve silikon yağı alınması.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  191  Isolated renal metastasis from ocular melanoma: Report of a case... 16/10/2008 - 19/10/2008
  192  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  193  Spontaneous suprachoroidal haemorrhage in a patient on warfarin, aspirin and amiodorone therapy... 13/06/2008 -
  194  Prompt management of crystalline lens drop during topical phaco surgery... 13/06/2008 -
  195  The Effects Of İntravitreally İnjected Bevacizumab On The Retina And Retina Pigment Epithelium: Ex... 13/06/2008 - 15/06/2008
  196  Dev yırtıklı dekolmanlarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar... 30/11/2007 -
  197  Travmatik optik sinir avulsiyonu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  198  Fotodinamik tedavi sırasında ve erken dönemde görülen yan etkiler... 30/10/2007 - 02/11/2007
  199  Diabetik olgularda pars plana vitrektomi sonrası nüks vitreus hemorajilerinin değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  200  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi-olgu sunumu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  201  Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  202  Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık?... 30/10/2007 - 02/11/2007
  203  Lens dislokasyonu ile kombine retina dekolmanlarında yaklaşım... 30/10/2007 - 02/11/2007
  204  İdiopatik makula deliklerinin tedavisinde düşük konsantrasyonlu indosiyanin yeşili ile retina i... 30/10/2007 - 02/11/2007
  205  Diabetik hastalarda katarakt operasyonu öncesinde makulanın değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  206  Koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin teknik özellikleri... 30/10/2007 - 02/11/2007
  207  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  208  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  209  İkincil piggyback göz içi lens implantasyonu.... 30/10/2007 - 02/11/2007
  210  Outcome of zone 1 retinopathy of prematurity.... 14/09/2007 -
  211  İntravitreal bevacızumab'ın retina pigment epitel düzeyine ulaşımı ve etkileri:deneysel in-vi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  212  Makula ödemi tedavisinde Bevakizumab kullanımı güvenilir mi? ?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  213  Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde bimanual cerrahinin etkinliğinin değerlendirilmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  214  Diyabetik makular ödemin cerrahi tedavisinin değerlendirilmesi?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  215  Results of phacoemulsification in eyes with long axial length.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  216  Sütürlü lens implantasyonu yapılan hastalarda arka segment komplikasyonları... 17/09/2005 - 21/09/2005
  217  Fundus değişiklikleri ile presente olan hipofiz makroadenomu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  218  Ön kamara fakik GİL cerrahisi sonrası gelişen dev yırtıklı dekolman-ardışık cerrahiler ile... 17/09/2005 - 21/09/2005
  219  Standart fako cerrahisi sonrası gelişen multipl komplikasyonların rehabilitasyonu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  220  İntravitreal triamsinolon kullanımı sonrası karşılaşılabilecek sorunlar... 17/09/2005 - 21/09/2005
  221  Silicone oil in pediatric complicated retinal detachments.... 15/10/2004 - 16/10/2004
  222  Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikon yağının kullanımı... 09/10/2004 - 13/10/2004
  223  Vitrektomili gözlerde değişik silikon removal teknikleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  224  Vitrektomi ile kombine mikroinsizyonel katarakt cerrahisi.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  225  Vitreusa lükse lens ve lens fragmanlarında triamsinolon ile pars plana fakofragmantasyon sonuçlar... 09/10/2004 - 13/10/2004
  226  Silikon alınması olgularında klinik sonuçlar?.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  227  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında ön kamarada kristalin lens parçaları.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  228  Aplastik anemide bilateral spontan subhyaloid hemoraji... 09/10/2004 - 13/10/2004
  229  Genç erişkinlerde Harada hastalığının değişik klinik yönleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  230  Silikon yağının internal limitan membrane üzerine etkisinin histopatolojik olarak gösterilmesi... 09/10/2004 - 13/10/2004
  231  Fakoemülsifikasyon sonrasında korneal insizyon fistülü ve ağır hipotoni... 09/10/2004 - 13/10/2004
  232  Subfoveal koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik terapi klinik sonuçlarımız.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  233  Implantation of iris prosthetic lenses in cases of aniridia and silicon removal after traumatic deta... 18/09/2004 - 22/09/2004
  234  Intravitreal triamcinolone in pars plana phacofragmentation for dislocated lens and lens fragments.... 18/09/2004 - 20/09/2004
  235  Surgical correction of traumatic iridodialysis and lens luxation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  236  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  237  Transient opacification of hydrophilic acrylic IOL after irrigation with carbachol... 18/09/2004 - 22/09/2004
  238  Retained crystalline lens fragments in anterior chamber after phacoemulcification... 18/09/2004 - 22/09/2004
  239  Complication incidence in phacoemulcification surgery during learning period... 18/09/2004 - 22/09/2004
  240  The efficacy of viscoelastics in anterior chamber in vitrectomy surgery combined with phacoemulcific... 18/09/2004 - 22/09/2004
  241  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  242  MICS and phaco modalities with different machines... 18/09/2004 - 22/09/2004
  243  Distribution of intraocular lens power and material in cataract series... 18/09/2004 - 22/09/2004
  244  Retinal detachment following LASIK surgery.... 18/09/2004 - 22/09/2004
  245  MICS and thinoptix implantation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  246  Ultrasonic modalities in phaco surgery and MICS with cold phaco... 18/09/2004 - 22/09/2004
  247  The effect of ultraviolet-B on various intraocular lenses... 18/09/2004 - 22/09/2004
  248  Internal limiting membrane peeling in epiretinal membrane, diabetic macular edema, and macular hole ... 18/06/2004 - 22/06/2004
  249  Triamcinolone acetonide in pars plana phacofragmentation for crystalline lens luxation... 18/06/2004 - 22/06/2004
  250  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age... 18/06/2004 - 22/06/2004
  251  Systemic tuberculosis with bilateral multifocal choroidal involvement: Place of indocyanine gren ang... 18/06/2004 - 22/06/2004
  252  Distribution of indocyanine green angiography... 18/06/2004 - 22/06/2004
  253  The preliminary results of photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization associated... 18/06/2004 - 22/06/2004
  254  Transscleral iris prosthetic IOL in severe traumatic eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  255  Diode laser cyclophotocoagulation for refractory glaucoma... 18/06/2004 - 22/06/2004
  256  Silicone removal by posterior capsulorhexis combined with foldable IOL implantation in eyes with sil... 18/06/2004 - 22/06/2004
  257  Nucleus dislocation in phacoemulsification surgery in vitrectomized eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  258  Clinical results in cases with silicone-oil removal.... 18/06/2004 - 22/06/2004
  259  Ocular hypotonia following pars plana vitrectomy and silicone oil injection due to giant retinal tea... 18/06/2004 - 22/06/2004
  260  Silikon yağının Pseudomonas aerugınosa'nın üreme, aderans ve biyofilm aktivitesi üzerine etki... 30/05/2004 - 03/06/2004
  261  In vitro effects of silicone oil on the growth and adherence of Pseudomonas aeruginosa.... 01/05/2004 - 04/05/2004
  262  Türkiyede prematür retinopatisi tedavisinde uygulanan takip ve tedavi protokollerinin değerlendir... 04/10/2003 - 08/10/2003
  263  Prematür retinopatisi tedavi sonuçlarımız.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  264  Kolobom ile birlikte izlenen inferior rektus hipoplazisi saptanan olgunun klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  265  Tek taraflı akut retinal nekroz sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımı... 04/10/2003 - 08/10/2003
  266  İnternal limitan membran (ILM) kalınlaşması olan retinitis pigmentozalı bir olgunun göz bulgul... 04/10/2003 - 08/10/2003
  267  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  268  Retinal detachment surgery in a case with Ehler-Danlos syndrome... 07/06/2003 - 12/06/2003
  269  The efficacy of several treatment combinations with intravitreal amphotericin B, dexamethasone, pars... 07/06/2003 - 12/06/2003
  270  Phaco surgery in vitrectomized eyes and unexpected intraoperative complications... 07/06/2003 - 12/06/2003
  271  The effect of triamcinolone during vitrectomy... 07/06/2003 - 12/06/2003
  272  Slikonun Candida Albicans'ın İnvitro Üreme ve Bazı Virulans Faktörleri Üzerine Etkisi... 27/05/2003 - 30/05/2003
  273  Anjioid streak olgularında indosyanin yeşil anjiografisi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  274  Posterior mikroftalmus... 05/10/2002 - 09/10/2002
  275  Postoperatif geç dönemde ön kamarada korteks- olgu sunumu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  276  Prematür retinopatisi gelişimindeki risk faktörlerinin incelenmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  277  Trans-skleral fiksasyonla katlanabilir göz içi lens implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  278  Transscleral sutured foldable intraocular lens ımplantation.... 05/06/2002 - 09/06/2002
  279  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomized eyes with substantial iris defect ... 05/06/2002 - 09/06/2002
  280  Phacoemulsification in eyes filled with silicone oil... 05/06/2002 - 09/06/2002
  281  Different approaches in combined silicone oil removal and phacoemulsification... 05/06/2002 - 09/06/2002
  282  Medical and surgical treatment approaches in Candida endophthalmitis... 05/06/2002 - 09/06/2002
  283  Trans-scleral sutured foldable intra-ocular lens implantation.... 17/05/2002 - 19/05/2002
  284  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomised eyes with substantial iris defect... 17/05/2002 - 19/05/2002
  285  Pars plana phacofragmantation in lens luxation and subluxation... 14/02/2002 - 17/02/2002
  286  Pars plana phacofragmantation in cases with opacified lenses during posterior segment surgery... 14/02/2002 - 17/02/2002
  287  Radyoterapi sonrası geç dönem radyasyon retinopatisi... 23/09/2001 - 26/09/2001
  288  Endofakoemülsifikasyon: Teknik ve Endikasyonlar... 23/09/2001 - 26/09/2001
  289  Makula ödemi ile seyreden uzak yerleşimli retinal makroanevrizma... 23/09/2001 - 26/09/2001
  290  Spor aktivitesine bağlı Purtscher retinopatisi,... 23/09/2001 - 26/09/2001
  291  Pars plana vitrectomy and pars plana insertion of Molteno tube in intractable glaucoma... 03/06/2001 - 07/06/2001
  292  Colour doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  293  Phacoemulsification and foldable surgery combined with pars plana vitrectomy... 03/06/2001 - 07/06/2001
  294  Surgical management in endophthalmitis: comparison of two techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  295  Phythiriasis palpebrarum... 03/06/2001 - 07/06/2001
  296  Yag laser application in free iris cysts in anterior chamber... 03/06/2001 - 07/06/2001
  297  Removal of luxated foldable IOL and capsular tension ring and transscleral sutured IOL implantation... 03/06/2001 - 07/06/2001
  298  Foldable transscleral sutured IOL implantation in aphakia after lensectomy with various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  299  Dying of the lens capsule with tripan blue: various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  300  Repositining of luxated IOLs... 03/06/2001 - 07/06/2001
  301  Phacoemulsification and capsular tension ring insertion in subluxated traumatic cataract... 03/06/2001 - 07/06/2001
  302  Phacoemulsification and foldable IOL implantation with silicone removal via posterior capsulorhexis... 03/06/2001 - 07/06/2001
  303  IOL exchange surgery for the opacified IOLs... 08/02/2001 - 11/02/2001
  304  Pars plana molteno tube implantation surgery in aphakic or pseudophakic eyes with intractable glauco... 08/02/2001 - 11/02/2001
  305  Evaluation of bleb necrosis following trabeculectomy surgery... 18/06/2000 - 23/06/2000
  306  Korneal greft rejeksiyonunda intravenöz pulse steroid kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  307  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa ve karbidopa tedavisi sonuçlarımız.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  308  Erken ve orta dönem bleb başarısızlığında iğne revizyonu ve 5-Fluorourasil kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  309  Eğik diskte klinik değerlendirme... 02/10/1999 - 06/10/1999
  310  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  311  Çocuklarda PPK... 02/10/1999 - 06/10/1999
  312  Extracapsular cataract extraction and IOL implantation after retinal detachment surgery?,... 06/09/1998 - 09/09/1998
  313  Long term follow-up results of congenital cataract surgery.... 06/09/1998 - 09/09/1998
  314  Optociliary veins in central retinal vein occlusion.... 20/07/1998 - 22/07/1998
  315  Santral retinal ven oklüzyonunda optik disk morfolojisinin önemi ile ilgili ön çalışma.... 04/12/1997 - 07/12/1997
  316  Valsalva Retinopatisi.... 16/09/1997 - 20/09/1997
  317  Fossa sacci lacrimalisin anatomik özellikleri.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  318  Bilateral çift canalis opticus.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  319  Katarakt cerrahisi sonrası diabetik olgularda arka segment muayenesi ve fotokoagülasyon uygulanabi... 18/10/1994 - 23/10/1994
  320  Psödofakik büllöz keratopatide pars plana vitrektomi penetran keratoplasti ve lens değişimi.... 27/10/1993 - 30/10/1993
  321  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Endoftalmide klinik tanı ve tedavi yöntemleri Temel Göz Hastalıkları...  2015
  2  Diyabetik Makula Ödemi Tedavisinde İmplant Uygulamaları Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  3  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  4  Endoftalmide klinik, tanı ve tedavi yöntemleri Temel göz hastalıkları...  2010
  5  Santral seröz koryoretinopati Optik koherens tomografi...  2007
  6  Retina Oküler Ayırıcı Tanı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
  2  Transkonjonktival 23 Gauge tekniği ile sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız...  5/2006 - 5/2008
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015