En

PROF.DR. SÜLEYMAN KAYNAK TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1983
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1985
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  1988
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Birinci Derece Akrabalarında Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu olan Sağlıklı Olguların Makulad...  2018
  2  Evaluation of systemic risk factors in different optical coherence tomographic patterns of diabetic ...  2018
  3  Evaluation of Outer Retinal Microstructure in Eyes with Epiretinal Membrane and Macular Hole...  2018
  4  Akut Arka Vitreus Dekolmanı Gelişen Hastalarda Maküladaki Anatomik Yapının Değerlendirilmesi...  2018
  5  A Novel Biomarker in Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment: Serum Chitinase-3-Like P...  2018
  6  Effectiveness of Intravitreal Ranibizumab for Diabetic Macular Edema with Serous Retinal Detachment...  2018
  7  The prevalence and systemic risk factors of diabetic macular edema: a cross-sectional study from Tur...  2018
  8  Is There a Relationship Between Use of Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Agents and Atrophic C...  2018
  9  Cilioretinal Artery Occlusion Combined with Central Retinal Vein Occlusion: What Is the Best Imaging...  2017
  10  Comparison of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular degen...  2017
  11  Suprachoroidal Hemorrhage and Approache of Treatment...  2017
  12  Rare Clinical Sign of Hodgkin's Lymphoma: Ocular Involvement...  2017
  13  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  14  Diyabetik maküla ödeminde foveal kist büyüklüğünün görsel prognoza etkisi...  2016
  15  Evaluation of inner segment/outer segment junctions in different types of epiretinal membranes...  2016
  16  Retinotomi ve Retinektomi...  2016
  17  Effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness...  2016
  18  İdiyopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma...  2016
  19  Transkonjoktival Sütürsüz Yöntem ile Aktif Silikon Alınması: 23-Gauge Sistemi Güvenilir ve Et...  2016
  20  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisinde Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü İnhibitörü...  2015
  21  Görme Keskinliği Düşük Olan Yaş Tip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Ranibizumab Enjeksiy...  2015
  22  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents....  2015
  23  Combined Central Retinal Vein and Cilioretinal Artery Occlusion in a Patient Who Underwent Allogenei...  2015
  24  Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Tedavi Stratejileri: Yeni Terminoloji Işığında Ne Zaman ...  2015
  25  Correlation of Choroidal Thickness with Serum Cortisol Level...  2015
  26  Diyabetik Maküla Ödemi ve Steroidler...  2015
  27  An Overview of Nd:YAG Laser Capsulotomy...  2014
  28  Anterior migration of dexamethasone implant in a pseudophakic patient with intact posterior capsule...  2014
  29  Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi...  2014
  30  İyi Gören Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonlu Hastalarda Erken Ranibizumab Tedavisinin Etkinliği...  2014
  31  Bilateral foveal retinoschisis accompanying unilateral peripheral retinoschisis...  2014
  32  Glokom Hastalığı ve Yaşa Bağlı Makula Dejeneransının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri...  2014
  33  Comparative study of photodynamic therapy monotherapy versustriple management in age-related macular...  2014
  34  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji...  2013
  35  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde implant uygulamaları...  2013
  36  Mixed fungal endophthalmitis after cataract surgery due to Aspergillus terreus and Aspergillus fumig...  2013
  37  Diabetik maküler ödem ve kanıta dayalı tedavi seçenekleri...  2012
  38  Ocular toxoplasmosis developed after liver transplantation...  2012
  39  Low-fluence photodynamic therapy combinations in the treatment of exudative age-related macular dege...  2012
  40  İlk üç doz sonrası stabilizasyon oranları açısından ranibizumab ve pegaptanib sodyum monoter...  2012
  41  Transluminal Nd: YAG Laser Embolysis for Branch Retinal Artery Occlusion: A case Report...  2012
  42  Vitrektomize gözlerde katarakt cerrahisi sonuçlarımız...  2012
  43  Koroid neovaskülarizasyonunda ranibizumab monoterapisinin sonuçları...  2011
  44  Histological changes in the healing process of sclerotomy sites after 20-gauge and transconjunctival...  2011
  45  Lens dislokasyonu ile kombine yırtıklı retina dekolmanlarında yaklaşım ...  2010
  46  The effects of intravitreally injected bevacizumab on the retina and retina pigment epithelium: expe...  2010
  47  Diyabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlıgının optik koheren...  2010
  48  Makula pigment optik dansitesinin yaşa bağlı değişim analizi...  2010
  49  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  50  Tavşanlarda oluşturulan deneysel Candida endoftalmisinde farklı tedavi seçeneklerinin karşıla...  2009
  51  İdiyopatik Maküla Deliklerinin Tedavisinde Düşük Konsantrasyonlu İndosiyanin Yeşili ile Retin...  2009
  52  Silikon Yağının Candida albicans'ın İn Vitro Canlı Kalımı ile Bazı Virülans Faktörleri Ü...  2009
  53  Unilateral orbital emphysema after sneezing....  2009
  54  Geleneksel dekolman cerrahisinde sihirli çevreleme mesafesi: 12 mm...  2009
  55  Retinoblastoma tedavi kararındaki zorluklar....  2009
  56  Verteporfinle fotodinamik tedavi sırasında görülen yan etkiler...  2009
  57  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  58  Dev Yırtıklı Retina Dekolmanında Cerrahi Yaklaşım...  2008
  59  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi: Olgu sunumu...  2008
  60  Göz İçi Yabancı Cisimlerde Cerrahi Sonuçlarımız...  2007
  61  Phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with long axial length....  2007
  62  Transscleral fixation of a black diaphragm intraocular lens in severely traumatized eyes requiring v...  2007
  63  Secondary proliferations in heavy silicone oil endotamponade...  2007
  64  Effect of ultraviolet B radiation on the absorption characteristics of various intraocular lenses...  2007
  65  Pediatric silicone oil surgery...  2006
  66  Disappointment of patients on antidepressant therapy after excimer laser treatment...  2006
  67  Anjioid streaks'e bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda argon lazer fotokoagülasyon ve fo...  2006
  68  Fakoemulsifikasyon cerrahisinde ultrason gücünün kullanım modaliteleri...  2006
  69  Intraocular lens haptic fracturing with neodymium: YAG laser: In vitro study...  2006
  70  Tamsulosin kullanan katarakt hastalarında cerrahi sırasında gelişen flopi iris sendromu...  2006
  71  Sekonder skleral sütürlü göziçi lens implantasyonlarında arka segment komplikasyonları...  2006
  72  Retinitis pigmentosoya bağlı makula ödeminde iç limitan membran soyulması...  2006
  73  Staining of vitreous with triamcinolone acetonide in retained lens surgery with phacofragmentation...  2006
  74  İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası endoftalmi...  2006
  75  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  76  Microincisional cataract surgery and Thinoptx rollable intraocular lens implantation...  2005
  77  Vitreoretinal cerrahide iç limitan membran soyulması...  2005
  78  Microbial growth in various perfluorocarbon liquids...  2005
  79  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  80  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin internal limitan membran üzerine etk...  2005
  81  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin histopatolojik değerlendirilmesi....  2005
  82  Ağır silikon yağı (Oxane Hd) endotamponadı sonrasında gelişen ikincil proliferasyonlar...  2005
  83  Prematür retinopati gelişiminde risk faktörlerinin incelenmesi....  2005
  84  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age...  2005
  85  Makula deliği cerrahisinde ICG destekli ILM soyulması sonrasında hızlı gelişen optik atrofi...  2005
  86  Refraktif cerrahi sonrası retinada dev yırtık...  2005
  87  Sympathetic ophthalmia and indocyanine green angiography...  2004
  88  Transscleral fixation of foldable intraocular lenses....  2004
  89  Prematür retinopatisinde tedavi sonuçlarımız...  2004
  90  Surgical management of postoperative endophthalmitis: Comparison of 2 techniques...  2003
  91  Interaction of intraocular lenses with various concentrations of silicone oil: an experimental study...  2003
  92  Management of free floating iris cycts in the anterior chamber: A case report...  2003
  93  Indocyanine green angiography of retinal astrocytomas associated with tuberous sclerosis...  2003
  94  Unilateral purtscher-like retinopathy after weight-lifting...  2003
  95  Vitreusa düşen lens parçalarında pars plana fakofragmantasyon...  2003
  96  Fundus flavimakulatus ile eş zamanlı üveit...  2003
  97  Dev retinal yırtıklı bir olguda postoperatif hipotoni...  2003
  98  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb enflamasyonları...  2002
  99  Colour Doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion....  2002
  100  Silikonlu gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisi...  2002
  101  Retina ve koroid neovaskülarizasyonu ile seyreden radyasyon retinopatisi...  2002
  102  Travmatik optik sinir zedelenmeleri....  2002
  103  Tavşanlardaki endoftalmi modelinde, mikrobiyolojik ajanların silikon yağı ortamındaki in vivo d...  2002
  104  Growth Behaviourof Microbiological Agents In Vitro Oil...  2002
  105  Biometri teknikleri ve özellikli olgularda biometrik değerlendirme...  2002
  106  Lens lüksasyon ve sublüksasyonlarinda pars plana fakofragmantasyon...  2002
  107  Silikon cerrahisi ve komplikasyonları...  2002
  108  Preserved human amniotic membrane transplantation in the treatment of primary pterygium...  2001
  109  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa tedavisi sonuçlarımız...  2001
  110  Tilt and decentration after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocul...  2001
  111  Peripapillary subretinal neovascular membranes...  2000
  112  Arka kapsül yırtığında katlanabilir intraoküler lens implantasyonu...  2000
  113  Eğik diskte klinik değerlendirme...  2000
  114  Retinal breaks and rhegmatogenous retinal detachment in association with branch retinal vein occlusi...  1999
  115  Duraplasti sonrasında mikroskopik bulgular ve klinik anlamı...  1998
  116  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  117  Extraocular muscle imbalance after scleral buckling...  1996
  118  Bilateral duplication of the optic canals....  1996
  119  Canalis opticus'un morfometrik değerlendirilmesi...  1995
  120  Canalis opticus açıklıklarının lokalizasyon özellikleri...  1995
  121  Fissura orbitalis superior'un orijinal tipleri....  1995
  122  Skleritle başlayan wegener granülomatosis...  1994
  123  İrisin Metastatik Adenokarsinomları...  1987
  124  Orbital Psödotümör Ya da Lemfositer Hiperplazi...  1986
 • NO AD TARİH
  1  Vitrektomi Esnasında Gelişen Epitelyal Kist... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  Genç Yaş Grubunda Görülen Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Tedavi Sonuçları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  3  Diyabetik Hastada Epiretinal Membran Cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  4  Dev Yırtıklı Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Gelişen Maküla Deliği Tedavisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  5  SALUTE D - Diyabetik maküler ödeme bağlı görme bozukluğu olan Türk hastalarda Lucentis'in (Ra... 13/11/2018 - 18/11/2018
  6  Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Eş Zamanlı Çift Protokol Uygulaması: 12 Aylık Sonuçlarım... 13/11/2018 - 18/11/2018
  7  İzole Maküler Ven Tıkanıklığında İntravitreal Tedavi Alternatiflerinin Karşılaştırılmas... 13/11/2018 - 18/11/2018
  8  Maküler telenjiektazi tip 2 olgularında multimodal görüntüleme bulguları... 13/11/2018 - 18/11/2018
  9  Comparison of the outcomes of two different intravitreal treatment protocols in treatment naive phak... 20/09/2018 - 23/09/2018
  10  Intravitreal sulfur hexafluoride injection for the treatment of symptomatic focal vitreomacular trac... 20/09/2018 - 23/09/2018
  11  Outcomes of intravitreal ranibizumab monotherapy and dexamethasone implant combination regimen in th... 20/09/2018 - 23/09/2018
  12  Intravitreal Ranibizumab Monotherapy in Naive Eyes with Myopic Choroidal Neovascularisation... 30/08/2018 - 02/09/2018
  13  Primer epiretinal membran ameliyatı yapılan hastalarda diğer gözün durumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  14  Makula deliği olan ve cerrahi uygulanan hastaların diğer göz durumlarının incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  15  Maküla deliği cerrahisi sonuçlarımızın anatomik ve fonksiyonel açıdan incelenmesi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  16  Makula deliği cerrahisi uygulanan olgularda vitreomakuler traksiyon varlığının sonuç görsel p... 24/10/2017 - 29/10/2017
  17  Yüksek Kesili Vitrektomi Sisteminin Avantajları... 24/10/2017 - 29/10/2017
  18  Sistemik problemi olmayan olguda varisella zoster virüs retiniti... 24/10/2017 - 29/10/2017
  19  Primer epiretinal membran cerrahisi yapılan gözlerde anatomik ve görsel sonuçlar... 24/10/2017 - 29/10/2017
  20  Dev yırtıklı retina dekolmanında katlanmış retinal flebin membran süpürücü yardımıyla a... 24/10/2017 - 29/10/2017
  21  Vitreomakuler traksiyon sendromu: Taban genişliği ve görme keskinliği arasındaki ilişki... 24/10/2017 - 29/10/2017
  22  İntravitreal dexamethasone implant for refractory macular edema secondary to silicone-oil tamponade... 07/09/2017 - 10/09/2017
  23  Outcomes of intravitreal ranibizumab injections in treatment-naive diabetic macular edema patients w... 07/09/2017 - 10/09/2017
  24  Demarcation laser photocoagulation for subclinical retinal detachment: Can progression to retinal de... 07/09/2017 - 10/09/2017
  25  Intravitreal ranibizumab therapy for symptomatic retinal arterial macroaneurysm... 07/09/2017 - 10/09/2017
  26  Başlangıç görme keskinliği iyi olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonksiyon... 09/11/2016 - 13/11/2016
  27  Diyabetik proliferatif vitreoretinopati ve traksiyonel retina dekolmanında bimanüel cerrahinin kol... 09/11/2016 - 13/11/2016
  28  Maküla deliği cerrahisinde dual membran blue ile epiretinal membran ve internal limitan membran so... 09/11/2016 - 13/11/2016
  29  Başlangıç görme keskinliği düşük olan diyabetik maküla ödemli hastaların anatomik ve fonk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  30  Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yö... 09/11/2016 - 13/11/2016
  31  Diyabetik maküla ödemi tanısıyla izlenen hastaların uzun dönem takip sonuçları... 09/11/2016 - 13/11/2016
  32  Erken dönem kuru tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda santral maküla ve koroid kalınlığı... 09/11/2016 - 13/11/2016
  33  Farklı yaşlardaki retinoskizisli olguların klinik özellikleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  34  Subklinik retina dekolmanlarında çevreleyici lazer fotokoagülasyon sonrası hastalığın doğal ... 09/11/2016 - 13/11/2016
  35  Retina alt kadranda 180 derece retinektomi yapılan hastalarda teknik ve sonuçlar... 09/11/2016 - 13/11/2016
  36  An ab-externo direct suturation technique for the scleral fixation of a subluxated intraocular lens... 10/09/2016 - 14/09/2016
  37  Clinical significance of serum chitinase-3-like protein 1 in diabetic macular edema... 08/09/2016 - 11/09/2016
  38  Successful surgical management of a case with suprachoroidal hemorrhage... 08/09/2016 - 11/09/2016
  39  Macular perfusion variations with age and sex with optical coherence tomography angiogram in healthy... 08/09/2016 - 11/09/2016
  40  Comparision of macular pigment optical density in patients with dry and wet age-related macular dege... 05/02/2016 - 09/02/2016
  41  Diyabetik maküla ödemli olgularda intravitreal deksametazon implant sonrası koroid kalınlığı ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  42  YAŞA BAĞLI MAKÜLA DEJENERESANSI OLAN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE AKRABALARINDA MAKÜLADAKİ OPT... 04/11/2015 - 08/11/2015
  43  EPİRETİNAL MEMBRAN VE MAKÜLER HOL OLAN GÖZLERDE RETİNA DIŞ SEGMENT YAPILARININ SPEKTRAL DOMAİ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  44  Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile ilişkili başlıca gen polimorfizmlerinin Türk toplumunda i... 04/11/2015 - 08/11/2015
  45  Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Visucam 500 cihazı ile yapılan makula pigment optik dansites... 04/11/2015 - 08/11/2015
  46  Proliferatif vitreoretinopatide retinektominin yeri ve önemi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  47  Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  48  Diyabetik makülopatide periferik retinal iskeminin değerlendirilmesi: periferik iskemik indeks ve ... 04/11/2015 - 08/11/2015
  49  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Anti-VEGF ile tedavinin direkt medikal maliyet-etkinlik değe... 04/11/2015 - 08/11/2015
  50  Ön kamaraya uygulanmak üzere hazırlanan parenteral sefuroksim sodyum solusyonlarının farmasöti... 04/11/2015 - 08/11/2015
  51  Ön kamaraya uygulanan sefuroksim sodyum preparatının çeşitli sulandırma solusyonlarına bağl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  52  İyi gören diyabetik maküla ödemli hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  53  Az gören diyabetik maküla ödemi hastalarında uygulanan intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  54  Santral seröz koryoretinopatili olgularda intravitreal aflibersept uygulamasının etkinliği... 04/11/2015 - 08/11/2015
  55  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde birinci yıldaki maliyet etkinlik değerlendirmesi... 04/11/2015 - 08/11/2015
  56  Akut Posterior Vitreus Dekolmanı Olan Hastalarda Optik Koherens Tomografi ile Foveal Bulguların De... 04/11/2015 - 08/11/2015
  57  Neovasküler yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu hastalarda dirençli subretinal sıvı varlığı:... 04/11/2015 - 08/11/2015
  58  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  59  Is it really necessary to switch to combination therapy or to a new anti-VEGF agent in polypoidal ch... 17/09/2015 - 20/09/2015
  60  Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole... 17/09/2015 - 20/09/2015
  61  The association between macular pigment optical density and refractive errors.... 17/09/2015 - 20/09/2015
  62  Refractory subfoveal subretinal fluid in patients with neovascular age-related macular degeneration:... 17/09/2015 - 20/09/2015
  63  Refractory subfoveal subretinal fluid in neovascular ARMD: Is there a protective effect on visual ac... 12/09/2015 - 14/09/2015
  64  Ocular findings in patients with systemic sclerosis... 05/09/2015 - 09/09/2015
  65  IOL Opacification: A Novel Complication of Silicone Oil Endotamponade?... 11/07/2015 - 14/07/2015
  66  Choroidal Thickness Alterations After Dexamethasone Intravitreal Implant in cases with diabetic macu... 11/07/2015 - 14/07/2015
  67  Improvement of visual acuity based on optical coherence tomography patterns following intravitreal r... 06/06/2015 - 09/06/2015
  68  Koroid Kalınlığı ile Serum Kortizol Düzeyinin İlişkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  69  Farklı evrelerdeki epiretinal membranların görme keskinliği, santral retina kalınlığı ve fot... 05/11/2014 - 09/11/2014
  70  Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  71  Nükleus Drop Hastalarında Nükleusun Farklı Tekniklerle Yenilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  72  Maküla Deliği Ameliyatı Sırasında Vitreoskizis Görülmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  73  Retinal Ven Tıkanıklarında Maküler Kistik Sıvı Büyüklüğünün Tedavi Yanıtına Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  74  Ozurdex Uygulanan Posterior Üveit Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişimleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  75  Vitrektomize Gözde Gelişen Matür Kataraktın Özellikleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  76  Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında Yapılan Laser Uygulaması ve Epiretinal Membran Gelişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  77  Harada Hastalığının Tanı ve Takibinde Optik Koherens Tomografi Bulgularının Önemi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  78  Araştırma Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Katarakt Cerrahilerinde İntraoperatif Kompl... 05/11/2014 - 09/11/2014
  79  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Subretinal Sıvının Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  80  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunda Pigment Epitel Dekolmanı Varlığının Görsel Prognoza Etki... 05/11/2014 - 09/11/2014
  81  Diyabetik Maküla Ödeminde Foveal Kist Büyüklüğünün Görsel Prognoza Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  82  Hyperreflective Dots in Diabetic Macular Edema with OCT... 05/11/2014 - 09/11/2014
  83  Ozurdex Uygulanan Dirençli Diyabetik Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreklektif Nokta... 05/11/2014 - 09/11/2014
  84  Ozurdex Uygulanan Dirençli Maküla Ödemi Olgularında İntraretinal Hiperreflektif Nokta Değişim... 05/11/2014 - 09/11/2014
  85  Ozurdex Uygulanan Dirençli Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olgularında İnraretinal Hiperrefle... 05/11/2014 - 09/11/2014
  86  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi İle Deksametazon İmplant Yanıtının Değerlendi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  87  Glokom Olguları ile Normal Olguların Optik Sinir Etrafındaki Koroid Kalınlıklarına Göre Karş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  88  Yüksek Hipermetroplarda Optik Düşük Kohorens Reflektometri ve A-scan Ultrasonografi Ölçümleri... 05/11/2014 - 09/11/2014
  89  Tek Gözünde Yaş Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Olan Olguların Diğer Gözünde Maküla ... 05/11/2014 - 09/11/2014
  90  Diyabetik Maküla Ödemi Hastalarında Daha Önce Uygulanan Laser Fotokoagülasyon Tedavisi ile Epir... 05/11/2014 - 09/11/2014
  91  Diyabetik Maküla Ödeminde Subretinal Sıvı Varlığının Görme Prognozuna Etkisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  92  Diyabetik Maküler Ödemde Yeni Skorlama Projesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  93  Vitreomaküler Traksiyon Sendromunda Spontan İyileşme... 05/11/2014 - 09/11/2014
  94  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal ozurdex impla... 11/09/2014 - 14/09/2014
  95  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pat... 11/09/2014 - 14/09/2014
  96  Acute retinal necrosis developed after intravitreal Ozurdex implantation... 11/09/2014 - 14/09/2014
  97  Evaluation of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after intravitreal dexamethasone... 11/07/2014 - 12/07/2014
  98  Evalution of intraretinal hyperreflective foci density with SD-OCT after Ozurdex application in pati... 20/03/2014 - 23/03/2014
  99  Katarakt ameliyatı sonrası kontrolsüz ilaç kullanımına bağlı keratit ve endoftalmi gelişimi... 14/03/2014 - 16/03/2014
  100  Katarakt cerrahisi sonrası görme keskinliğinin öngörülmesinde preoperatif potansiyel görme ke... 06/11/2013 - 10/11/2013
  101  Retina Dekolmanı Gelişen Koroid Kolobomlu Hastada Vitrektomi Ameliyatının Başarısı... 06/11/2013 - 10/11/2013
  102  Makülar Hol Hacminin Postoperatif Makula Kalınlığı Üzerine Etkisi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  103  Retina Polikliniğine Başvuran Hastaların Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi ile Değerlendirilmesi... 06/11/2013 - 10/11/2013
  104  Maküler Ödem Tedavisinde Deksametazon İmplantının Erken Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  105  Epiretinal Membranlı Fakik Olgularda Ne Zaman Vitrektomi Yapılmalı?... 06/11/2013 - 10/11/2013
  106  23 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Teknik ile Yapılan Silikon Alınması Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  107  Diyabetik maküla ödemi tedavisinde intravitreal ranibizumab uzun dönem sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  108  Retinal Ven Oklüzyonuna Bağlı Makula Ödemi Tedavisinde Ranibizumab Sonuçlarımız... 06/11/2013 - 10/11/2013
  109  Koroid Neovaskülarizasyonunda intravitreal Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları... 06/11/2013 - 10/11/2013
  110  Optik sinirin psödoduplikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  111  Diyabete İkincil Gelişen Geniş Subhyaloid Hemorajide Cerrahi Yaklaşım... 06/11/2013 - 10/11/2013
  112  İntakt arka kapsülü olan olguda Ozurdex implantının arka kameraya migrasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  113  Büyük kemik fraktürü sonrasında görülen sektöryel koroidal iskemi(Triangle Sendromu)... 06/11/2013 - 10/11/2013
  114  Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven staz... 06/11/2013 - 10/11/2013
  115  Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme... 06/11/2013 - 10/11/2013
  116  Reliability of potential acuity-meter predictions in phaco surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  117  Results of Ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusion... 26/09/2013 - 29/09/2013
  118  Results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 26/09/2013 - 29/09/2013
  119  The effect of macular hole volume on postoperative central macular thickness... 26/09/2013 - 29/09/2013
  120  Results of silicone oil removal with 23-Gauge suturless transconjonctival technique... 08/06/2013 - 11/06/2013
  121  Early results of OZURDEX in macular edema... 08/06/2013 - 11/06/2013
  122  Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degen... 08/06/2013 - 11/06/2013
  123  Travmatik lens luksasyonlarında farklı cerrahi yaklaşımların postoperatif retina dekolmanı sı... 17/10/2012 - 21/10/2012
  124  Az görme ile başvuran olguda Hodgkin lenfoma saptanması... 17/10/2012 - 21/10/2012
  125  Görme keskinliği >=0.8 olan yaş tipe bağlı makula dejenerasyonlu hastalarda tedavi sonuçlarım... 17/10/2012 - 21/10/2012
  126  Düşük düzeyde görme keskinliğine sahip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan hastalarda intr... 17/10/2012 - 21/10/2012
  127  Diyabetik makula ödemi, retina damar tıkanıklığı ve üveite bağlı ikincil gelişen makula ö... 17/10/2012 - 21/10/2012
  128  Bilateral retina pigment epiteli dekolmanı bu hastada doğru karar nedir?... 17/10/2012 - 21/10/2012
  129  Psödofakik retina dekolmanlı hastalarda kombine vitreoretinal cerrahi ve serklaj uygulamanın fonk... 17/10/2012 - 21/10/2012
  130  Santral seröz retinopatide spontan düzelme... 17/10/2012 - 21/10/2012
  131  Spontaneous resolution of central serous chorioretinopathy in short follow-up period... 06/09/2012 - 09/09/2012
  132  Functinal and anatomical outcomes of combined vitreoretinal surgery with encircling band in pseudoph... 06/09/2012 - 09/09/2012
  133  Results of early treatment of ranibizumab injection in macular edema related to retinal vein occlusi... 04/11/2011 - 05/11/2011
  134  Earyl results of intravitreal ranibizumab treatment in diabetic macular edema... 04/11/2011 - 05/11/2011
  135  Koroid neovaskülarizasyonunda intravitreal ranibizumab tekil tedavisinin uzun dönem sonuçları... 05/10/2011 - 09/10/2011
  136  kuru tip yaşa bağlı senil makula dejeneresansı olan hastalarda drusen tipleri... 05/10/2011 - 09/10/2011
  137  Vitrektomize Gözlerde Katarakt Cerrahisi Sonuçlarımız... 05/10/2011 - 09/10/2011
  138  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  139  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  140  Retinal Detachment in a Professional Boxer with Megalocornea... 04/06/2011 - 07/06/2011
  141  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  142  Koroidal Nevüsün Optikal Koherens Tomografi ve Fundus Otofloresans Görüntüleri... 29/09/2010 - 03/10/2010
  143  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  144  Türkiye'de Göz hastalıkları Olgularında Malpraktıs İdddialarının Değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  145  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  146  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  147  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  148  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  149  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  150  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  151  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  152  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  153  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  154  The analysis of macula pigment optical density change by age... 02/09/2010 - 05/09/2010
  155  OCT and autoflorescent images of choroidal nevus... 02/09/2010 - 05/09/2010
  156  Early endophthalmitis after bevacizumab injection in diabetic patients... 02/09/2010 - 05/09/2010
  157  Challinging points in diagnosis of retinal capillary hemangioma... 02/09/2010 - 05/09/2010
  158  Early results of ranibizumab in patients choroidal neovascularization... 02/09/2010 - 05/09/2010
  159  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  160  kromoforlu lenslerin kullanılması yararlı mıdır?... 28/04/2010 - 29/04/2010
  161  Travmatik submaküler hemoraji nedeniyle intravitreal R-TPA ve SF6 gaz uygulaması: Olgu sunumu... 19/11/2009 - 23/11/2009
  162  Brillant mavisi ile maküla deliği cerrahi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  163  Postoperatif Aspergillus Terreus endoftalmisinde tedavi seçenekleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  164  Foveal retinoskizis tanısında optik koherans tomografinin yeri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  165  Usher sendromunda makula patolojilerinde tedavi yaklaşımları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  166  20-Gauge standart, 23 ve 25-gauge transkonjunktival sütürsüz sklerotomi sonrası sklerotomi alan... 07/10/2009 - 11/10/2009
  167  Nd: YAG laser embolysis for branch retinal artery occlusion... 13/06/2009 - 16/06/2009
  168  Comparative study on photodynamic monotherapy and photodynamic therapy and anti-VEGF triple manageme... 13/06/2009 - 16/06/2009
  169  Healing mechanism and histological changes of sclerotomy sites after 20-Gauge standard, 23 and 25-ga... 13/06/2009 - 16/06/2009
  170  Vitreoretinal surgical management of congenital retinoschisis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  171  Unilateral orbital emphysema after sneezing: case report... 14/05/2009 - 17/05/2009
  172  Management of traumatic closed free funnel retinal detachment: parachute retina... 14/05/2009 - 17/05/2009
  173  Retinoblastoma: Experience From a Single Center in Turkey... 22/03/2009 - 24/03/2009
  174  Topikal anestezi ile fako cerrahisi esnasında gelişen nukleus dropun aynı seansda tedavisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  175  Pars plana vitrektomi yoluyla vitreusa dislike intraoküler lens, nucleus drop ve ön kamera lensi ... 19/11/2008 - 23/11/2008
  176  23G pars plana vitrektomi ile combine koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  177  23 Gauge transkonjonktival sütürsüz pars plana vitrektomi erken sonuçlarımız.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  178  Hapşurma sonrası gelişen orbital amfizem... 19/11/2008 - 23/11/2008
  179  İntravitreal oblik tunnel enjeksiyon tekniğinin standart enjeksiyon yöntemi ile karşılaştırı... 19/11/2008 - 23/11/2008
  180  Prematür doğan çocuklarda uzun dönem takiplerinin oftalmolojik sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  181  Topikal anestezi altında kombine katarakt cerrahisi ve silikon yağı alınması.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  182  Yaşa bağlı makula dejeneresansı ve glokom hastalığının yaşam kalitesi üzerine etkileri... 19/11/2008 - 23/11/2008
  183  Pars plana vitrektomi esnasında suprakoroidal hemoraji gelişimi: Olgu sunumu... 19/11/2008 - 23/11/2008
  184  Diabetes mellitus hastalarında katarakt ameliyatından sonra makula kalınlığının OKT ile değe... 19/11/2008 - 23/11/2008
  185  Isolated renal metastasis from ocular melanoma: Report of a case... 16/10/2008 - 19/10/2008
  186  Spontaneous suprachoroidal haemorrhage in a patient on warfarin, aspirin and amiodorone therapy... 13/06/2008 -
  187  Prompt management of crystalline lens drop during topical phaco surgery... 13/06/2008 -
  188  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  189  The Effects Of İntravitreally İnjected Bevacizumab On The Retina And Retina Pigment Epithelium: Ex... 13/06/2008 - 15/06/2008
  190  Dev yırtıklı dekolmanlarda cerrahi yaklaşım ve sonuçlar... 30/11/2007 -
  191  Koaksiyel mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin teknik özellikleri... 30/10/2007 - 02/11/2007
  192  Diabetik hastalarda katarakt operasyonu öncesinde makulanın değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  193  İdiopatik makula deliklerinin tedavisinde düşük konsantrasyonlu indosiyanin yeşili ile retina i... 30/10/2007 - 02/11/2007
  194  Lens dislokasyonu ile kombine retina dekolmanlarında yaklaşım... 30/10/2007 - 02/11/2007
  195  Konvansiyonel retina dekolman cerrahisinde sörklaj mesafesi, 12 mm sihirli uzaklık?... 30/10/2007 - 02/11/2007
  196  Traksiyonel retina dekolmanlı ağır proliferatif diabetik retinopatide (APDR) bimanuel cerrahi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  197  Pars plana vitrektomi cerrahisi sonrası gelişen sempatik oftalmi-olgu sunumu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  198  Diabetik olgularda pars plana vitrektomi sonrası nüks vitreus hemorajilerinin değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  199  Fotodinamik tedavi sırasında ve erken dönemde görülen yan etkiler... 30/10/2007 - 02/11/2007
  200  Travmatik optik sinir avulsiyonu... 30/10/2007 - 02/11/2007
  201  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  202  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  203  İkincil piggyback göz içi lens implantasyonu.... 30/10/2007 - 02/11/2007
  204  Outcome of zone 1 retinopathy of prematurity.... 14/09/2007 -
  205  İntravitreal bevacızumab'ın retina pigment epitel düzeyine ulaşımı ve etkileri:deneysel in-vi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  206  Makula ödemi tedavisinde Bevakizumab kullanımı güvenilir mi? ?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  207  Diyabetik makular ödemin cerrahi tedavisinin değerlendirilmesi?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  208  Proliferatif diyabetik retinopati tedavisinde bimanual cerrahinin etkinliğinin değerlendirilmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  209  Results of phacoemulsification in eyes with long axial length.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  210  Sütürlü lens implantasyonu yapılan hastalarda arka segment komplikasyonları... 17/09/2005 - 21/09/2005
  211  Fundus değişiklikleri ile presente olan hipofiz makroadenomu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  212  Ön kamara fakik GİL cerrahisi sonrası gelişen dev yırtıklı dekolman-ardışık cerrahiler ile... 17/09/2005 - 21/09/2005
  213  Standart fako cerrahisi sonrası gelişen multipl komplikasyonların rehabilitasyonu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  214  İntravitreal triamsinolon kullanımı sonrası karşılaşılabilecek sorunlar... 17/09/2005 - 21/09/2005
  215  Silicone oil in pediatric complicated retinal detachments.... 15/10/2004 - 16/10/2004
  216  Subfoveal koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik terapi klinik sonuçlarımız.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  217  Vitreusa lükse lens ve lens fragmanlarında triamsinolon ile pars plana fakofragmantasyon sonuçlar... 09/10/2004 - 13/10/2004
  218  Vitrektomi ile kombine mikroinsizyonel katarakt cerrahisi.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  219  Aplastik anemide bilateral spontan subhyaloid hemoraji... 09/10/2004 - 13/10/2004
  220  Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikon yağının kullanımı... 09/10/2004 - 13/10/2004
  221  Fakoemülsifikasyon sonrasında korneal insizyon fistülü ve ağır hipotoni... 09/10/2004 - 13/10/2004
  222  Genç erişkinlerde Harada hastalığının değişik klinik yönleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  223  Silikon yağının internal limitan membrane üzerine etkisinin histopatolojik olarak gösterilmesi... 09/10/2004 - 13/10/2004
  224  Silikon alınması olgularında klinik sonuçlar?.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  225  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında ön kamarada kristalin lens parçaları.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  226  Vitrektomili gözlerde değişik silikon removal teknikleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  227  Retinal detachment following LASIK surgery.... 18/09/2004 - 22/09/2004
  228  MICS and phaco modalities with different machines... 18/09/2004 - 22/09/2004
  229  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  230  The efficacy of viscoelastics in anterior chamber in vitrectomy surgery combined with phacoemulcific... 18/09/2004 - 22/09/2004
  231  Complication incidence in phacoemulcification surgery during learning period... 18/09/2004 - 22/09/2004
  232  Retained crystalline lens fragments in anterior chamber after phacoemulcification... 18/09/2004 - 22/09/2004
  233  Transient opacification of hydrophilic acrylic IOL after irrigation with carbachol... 18/09/2004 - 22/09/2004
  234  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  235  Surgical correction of traumatic iridodialysis and lens luxation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  236  Intravitreal triamcinolone in pars plana phacofragmentation for dislocated lens and lens fragments.... 18/09/2004 - 20/09/2004
  237  Implantation of iris prosthetic lenses in cases of aniridia and silicon removal after traumatic deta... 18/09/2004 - 22/09/2004
  238  The effect of ultraviolet-B on various intraocular lenses... 18/09/2004 - 22/09/2004
  239  Ultrasonic modalities in phaco surgery and MICS with cold phaco... 18/09/2004 - 22/09/2004
  240  MICS and thinoptix implantation... 18/09/2004 - 22/09/2004
  241  Distribution of intraocular lens power and material in cataract series... 18/09/2004 - 22/09/2004
  242  Nucleus dislocation in phacoemulsification surgery in vitrectomized eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  243  Internal limiting membrane peeling in epiretinal membrane, diabetic macular edema, and macular hole ... 18/06/2004 - 22/06/2004
  244  Triamcinolone acetonide in pars plana phacofragmentation for crystalline lens luxation... 18/06/2004 - 22/06/2004
  245  Scleral buckling surgery in patients under 18 years of age... 18/06/2004 - 22/06/2004
  246  Systemic tuberculosis with bilateral multifocal choroidal involvement: Place of indocyanine gren ang... 18/06/2004 - 22/06/2004
  247  Distribution of indocyanine green angiography... 18/06/2004 - 22/06/2004
  248  The preliminary results of photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization associated... 18/06/2004 - 22/06/2004
  249  Ocular hypotonia following pars plana vitrectomy and silicone oil injection due to giant retinal tea... 18/06/2004 - 22/06/2004
  250  Clinical results in cases with silicone-oil removal.... 18/06/2004 - 22/06/2004
  251  Diode laser cyclophotocoagulation for refractory glaucoma... 18/06/2004 - 22/06/2004
  252  Transscleral iris prosthetic IOL in severe traumatic eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  253  Silicone removal by posterior capsulorhexis combined with foldable IOL implantation in eyes with sil... 18/06/2004 - 22/06/2004
  254  Silikon yağının Pseudomonas aerugınosa'nın üreme, aderans ve biyofilm aktivitesi üzerine etki... 30/05/2004 - 03/06/2004
  255  In vitro effects of silicone oil on the growth and adherence of Pseudomonas aeruginosa.... 01/05/2004 - 04/05/2004
  256  İnternal limitan membran (ILM) kalınlaşması olan retinitis pigmentozalı bir olgunun göz bulgul... 04/10/2003 - 08/10/2003
  257  Kolobom ile birlikte izlenen inferior rektus hipoplazisi saptanan olgunun klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  258  Türkiyede prematür retinopatisi tedavisinde uygulanan takip ve tedavi protokollerinin değerlendir... 04/10/2003 - 08/10/2003
  259  Prematür retinopatisi tedavi sonuçlarımız.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  260  Tek taraflı akut retinal nekroz sendromunda tanı ve tedavi yaklaşımı... 04/10/2003 - 08/10/2003
  261  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  262  The effect of triamcinolone during vitrectomy... 07/06/2003 - 12/06/2003
  263  The efficacy of several treatment combinations with intravitreal amphotericin B, dexamethasone, pars... 07/06/2003 - 12/06/2003
  264  Retinal detachment surgery in a case with Ehler-Danlos syndrome... 07/06/2003 - 12/06/2003
  265  Phaco surgery in vitrectomized eyes and unexpected intraoperative complications... 07/06/2003 - 12/06/2003
  266  Slikonun Candida Albicans'ın İnvitro Üreme ve Bazı Virulans Faktörleri Üzerine Etkisi... 27/05/2003 - 30/05/2003
  267  Anjioid streak olgularında indosyanin yeşil anjiografisi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  268  Trans-skleral fiksasyonla katlanabilir göz içi lens implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  269  Postoperatif geç dönemde ön kamarada korteks- olgu sunumu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  270  Prematür retinopatisi gelişimindeki risk faktörlerinin incelenmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  271  Posterior mikroftalmus... 05/10/2002 - 09/10/2002
  272  Phacoemulsification in eyes filled with silicone oil... 05/06/2002 - 09/06/2002
  273  Transscleral sutured foldable intraocular lens ımplantation.... 05/06/2002 - 09/06/2002
  274  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomized eyes with substantial iris defect ... 05/06/2002 - 09/06/2002
  275  Different approaches in combined silicone oil removal and phacoemulsification... 05/06/2002 - 09/06/2002
  276  Medical and surgical treatment approaches in Candida endophthalmitis... 05/06/2002 - 09/06/2002
  277  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomised eyes with substantial iris defect... 17/05/2002 - 19/05/2002
  278  Trans-scleral sutured foldable intra-ocular lens implantation.... 17/05/2002 - 19/05/2002
  279  Pars plana phacofragmantation in lens luxation and subluxation... 14/02/2002 - 17/02/2002
  280  Pars plana phacofragmantation in cases with opacified lenses during posterior segment surgery... 14/02/2002 - 17/02/2002
  281  Spor aktivitesine bağlı Purtscher retinopatisi,... 23/09/2001 - 26/09/2001
  282  Radyoterapi sonrası geç dönem radyasyon retinopatisi... 23/09/2001 - 26/09/2001
  283  Makula ödemi ile seyreden uzak yerleşimli retinal makroanevrizma... 23/09/2001 - 26/09/2001
  284  Endofakoemülsifikasyon: Teknik ve Endikasyonlar... 23/09/2001 - 26/09/2001
  285  Removal of luxated foldable IOL and capsular tension ring and transscleral sutured IOL implantation... 03/06/2001 - 07/06/2001
  286  Yag laser application in free iris cysts in anterior chamber... 03/06/2001 - 07/06/2001
  287  Phacoemulsification and foldable surgery combined with pars plana vitrectomy... 03/06/2001 - 07/06/2001
  288  Surgical management in endophthalmitis: comparison of two techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  289  Foldable transscleral sutured IOL implantation in aphakia after lensectomy with various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  290  Dying of the lens capsule with tripan blue: various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  291  Repositining of luxated IOLs... 03/06/2001 - 07/06/2001
  292  Phacoemulsification and capsular tension ring insertion in subluxated traumatic cataract... 03/06/2001 - 07/06/2001
  293  Phacoemulsification and foldable IOL implantation with silicone removal via posterior capsulorhexis... 03/06/2001 - 07/06/2001
  294  Phythiriasis palpebrarum... 03/06/2001 - 07/06/2001
  295  Colour doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  296  Pars plana vitrectomy and pars plana insertion of Molteno tube in intractable glaucoma... 03/06/2001 - 07/06/2001
  297  IOL exchange surgery for the opacified IOLs... 08/02/2001 - 11/02/2001
  298  Pars plana molteno tube implantation surgery in aphakic or pseudophakic eyes with intractable glauco... 08/02/2001 - 11/02/2001
  299  Evaluation of bleb necrosis following trabeculectomy surgery... 18/06/2000 - 23/06/2000
  300  Korneal greft rejeksiyonunda intravenöz pulse steroid kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  301  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa ve karbidopa tedavisi sonuçlarımız.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  302  Erken ve orta dönem bleb başarısızlığında iğne revizyonu ve 5-Fluorourasil kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  303  Eğik diskte klinik değerlendirme... 02/10/1999 - 06/10/1999
  304  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  305  Çocuklarda PPK... 02/10/1999 - 06/10/1999
  306  Extracapsular cataract extraction and IOL implantation after retinal detachment surgery?,... 06/09/1998 - 09/09/1998
  307  Long term follow-up results of congenital cataract surgery.... 06/09/1998 - 09/09/1998
  308  Optociliary veins in central retinal vein occlusion.... 20/07/1998 - 22/07/1998
  309  Santral retinal ven oklüzyonunda optik disk morfolojisinin önemi ile ilgili ön çalışma.... 04/12/1997 - 07/12/1997
  310  Valsalva Retinopatisi.... 16/09/1997 - 20/09/1997
  311  Fossa sacci lacrimalisin anatomik özellikleri.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  312  Bilateral çift canalis opticus.... 06/09/1995 - 09/09/1995
  313  Katarakt cerrahisi sonrası diabetik olgularda arka segment muayenesi ve fotokoagülasyon uygulanabi... 18/10/1994 - 23/10/1994
  314  Psödofakik büllöz keratopatide pars plana vitrektomi penetran keratoplasti ve lens değişimi.... 27/10/1993 - 30/10/1993
  315  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Endoftalmide klinik tanı ve tedavi yöntemleri Temel Göz Hastalıkları...  2015
  2  Diyabetik Makula Ödemi Tedavisinde İmplant Uygulamaları Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  3  Makula Ödeminde Semptomatoloji, Klinik Tanı ve Epidemiyoloji Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Özel Dergisi 2013 - Cilt 6 Sayı 1...  2013
  4  Endoftalmide klinik, tanı ve tedavi yöntemleri Temel göz hastalıkları...  2010
  5  Santral seröz koryoretinopati Optik koherens tomografi...  2007
  6  Retina Oküler Ayırıcı Tanı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
  2  Transkonjonktival 23 Gauge tekniği ile sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız...  5/2006 - 5/2008
 • NO Görev
  1 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  3 Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015