En

PROF.DR. AYŞE KARCI TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  ARTICLEComparison of the effect of sevoflurane and propofol onoxygenation during gradual transition ...  2013
  2  Use of airway exchange catheter for bronchoscopy of a patient with Down's Syndrome...  2013
  3  A New Technique for Long Time Catheterization of Sacral Epidural Canal in Rabbits...  2013
  4  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats...  2013
  5  Comparison of two different spinal anesthesia techniques using levobupivacaine in perianal surgery...  2011
  6  Ağrısız Doğum Amacıyla Kullanılan Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Kar...  2008
  7  Ischaemic Preconditioning Attenuates Haemodynamic Response and Lipid Peroxidation in Lower-Extremity...  2008
  8  A New Method for Estimating Arterial Occlusion Pressure in Optimizing Pneumatic Tourniquet Inflation...  2006
  9  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  10  Ischemic preconditioning attenuates the lipid peroxidation and remote lung injury in the rat model o...  2006
  11  Cerebral venous thrombosis initially considered as a complication of spinal-epidural anesthesia...  2005
  12  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung and skeletal muscle tissu...  2005
  13  Travay sürecinde hasta kontrollü epidural analjezi uygulanan gebelerde epidural ve combine spinal-...  2005
  14  Pediyatrik temel yaşam desteği uygulama becerisinin değerlendirilmesinde güvenilirlik analizleri...  2005
  15  Antithrombin III pretreatment reduces neutrophil recruitment into the lung in a rat model of abdomin...  2005
  16  Dilution of rocuronium to 0.5 mg/mL with 0.9% NaCl eliminates the pain during intravenous injection ...  2004
  17  dilution of rocuronium to 0,5 mg/mL with 0,9 % NaCl eliminates the pain during IV injection in awake...  2004
  18  The Analgesic effect of morphine on postoperative pain in diabetic patients....  2004
  19  Controlled Hypotension and Minimal Inflation Pressure: A new Approach for Pneumatic Tourniquet Appli...  2003
  20  Evaluation of quality in patient-controlled analgesia provided by an acute pain service....  2003
  21  Transient Blindness Following Hysteroscopy...  2003
  22  The barrier effect of laminae: laminotomy versus laminectomy,...  2000
  23  Faset eklem enjeksiyonlarına bağlı spinal anestezi: iki olgunun sunumu?,...  1999
  24  Preoperatif uygulanan tek doz omeprazol ve femotidin'in mide asit sekresyonu ve volümüne etkileri...  1998
  25  The effects of bupivacain-glucose monohydrete on neural structures an experimental study,...  1997
  26  Coccygodynia,...  1997
  27  İsofloran Anestezi Uygulamasının Kan Prolactin Düzeyine Etkisi...  1993
  28  Nöro-Anestezi'de Propofol-Fentanyl ile Tiyopental-Prilokain-Fentanyl Sürekli İnfüzyonları Yönt...  1991
  29  Tip II popliteyal entrapment sendromu ve cerrahi tedavisi...  1991
  30  Genel Anestezi Altında Yapılan Kraniyotomilerde İnsizyon Yerine % 1' lik Prilocain (Citanest...  1990
  31  Spinal Epidural Kombinasyon Anestezisinde Meperidin...  1990
  32  Düşük taze gaz akımlı anestezi uygulaması...  1990
  33  Total Inravenous Anaesthesia with Propofol in Orthopaedic Spine Surgery and The Wake-Up Test...  1990
  34  Minimal Taze Gaz Akımlı Anestezi uygulaması...  1989
  35  Eine seltene Komplikation mit expiratorischer Obstruktion...  1989
  36  Premedikasyonda oral olarak kullanılan flunitrozepamın oral diazem ve intramuskuler diazem-atropin...  1989
  37  Çocuk Anestezisinde Vecuronyum Bromid' in Priming Yöntemi ile Uygulanması...  1989
  38  Vekuronyum ve Suksinilkolin'in Kardiyovasküler Sisteme ve Serum Histamin Düzeyine Etkilerinin ...  1987
  39  Bazı nöromusküler bloker ilaçların blokaj ve histamin salınımı üzerine etkileri...  1987
  40  Spinal - Epidural Anestezi ile Spinal Anestezinin karşılaştırılması...  1986
  41  Midazolamın Kardiyovasküler ve Yan Etkilerinin Tiyopentan ile Karşılaştırlarak incelenm...  1986
 • NO AD TARİH
  1  Yüksek Riskli Gebede Kardiyak Arrest ve Mutlu Son... 15/12/2016 - 15/12/2016
  2  Plethysmographic Variability Index And Perfusion Index In Patients With Axillary Brachial Plexus Ner... 07/10/2016 - 10/10/2016
  3  Perfusion index as a predictor of successful neuraxial anesthesia: Preliminary results... 05/09/2015 - 07/09/2015
  4  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats... 17/11/2014 - 19/11/2014
  5  The Analgesic Effect of Morphine on Postoperative Pain in Diabetic Patients... 17/11/2014 - 19/10/2014
  6  Down Sendromlu bir olguda endoskopik bronşiyal rüptür onarımında tüp değiştirici kullanılma... 07/11/2012 - 11/11/2012
  7  sıçanlarda tek akciğer ventilasyonuna kademeli geçişte inhalasyon anestezikleri ile propofolün... 07/11/2012 - 11/11/2012
  8  Karci A, Karagöz S, Girgin P, Bozdoğan DG.: Comparison of Modified Mallampati Classification, Uppe... 31/05/2011 - 03/06/2011
  9  The effect of lipid pretreatment on ropivacaine induced cardiotoxicity in rats... 06/06/2009 - 09/06/2009
  10  The effect of antinociceptive dose of tramadol on blood glocose levels in rats... 31/03/2008 - 03/04/2008
  11  Propofol Decreases Bispectral Index During The Induction-Delivery Period in Caesarean Section... 03/06/2006 - 06/06/2006
  12  Sezaryen olgularında tiyopental ve propofolün Bispektral İndeks üzerine etkileri... 23/11/2005 - 27/11/2005
  13  Hasta kontrollü analjezide morfine bağlı Bulantı-Kusmanın önlenmesinde ondansetronun etkinliğ... 27/11/2003 - 01/12/2003
  14  Ropivakain ve Bupivakain ile uygulanan kombine spinal epidural analjezinin travay sürecine etkileri... 27/11/2003 - 01/12/2003
  15  Kan Glukoz Düzeylerinin Postoperatif Morfin Tüketimine Etkisi... 27/11/2003 - 01/12/2003
  16  İskemik preconditioning alt ekstremite operasyonlarında turnikeye bağlı iskemi-reperfüzyon hasa... 27/11/2003 - 01/12/2003
  17  AT III abdominal sepsise bağlı akut akciğer hasarını engeller mi?... 24/10/2003 - 28/10/2003
  18  Epidural ve Kombine Spinal-Epidural Analjezinin Travay Sürecine Etkileri... 22/10/2002 - 26/10/2002
  19  Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulamasının Ağrı Tedavisinde Toplam Kalite Yönetimi Programı... 25/10/2000 - 29/10/2000
  20  Hepato-bilio-pankreatik malignitelerde beslenme: DEÜTF deneyimi.... 12/09/2000 - 14/09/2000
  21  Adenotonsillektomi geçiren çocuklarda deksametazonun postoperatif bulantı-kusma üzerine etkisi... 27/10/1999 - 31/10/1999
  22  Tonsillektomi / Adenotonsillektomi (T & AT) uygulanan çocuklarda deksametazonun postoperatif bulant... 27/10/1999 - 31/10/1999
  23  Nöropatik Ağrılı Hastada Oral Meksiletin Kullanımı... 03/10/1999 - 06/10/1999
  24  The barrier effect of lamina: laminoplasty versus laminectomy,... 17/09/1998 - 19/09/1998
  25  Coccygodynia... 15/05/1998 - 19/05/1998
  26  Lamina'nın mekanik bariyer etkisi... 15/05/1998 - 19/05/1998
  27  Omeprazole ve famotidine?in mide asit sekresyonuna etkileri... 27/10/1993 - 31/10/1993
  28  Nöroanestezide arduan(pipecuronium bromür) uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
  29  Alt ekstremite ameliyatlarında turnike uygulanmasının metabolik etkileri... 18/10/1991 - 23/10/1991
  30  Kalp Akciğer pompası süresince propofol-thiopental uygulamalarının karşılaştırılmalı olar... 18/10/1991 - 23/10/1991
  31  Probable underestimation of pain and anxiety of surgical patients. A comparative study... 15/10/1991 - 18/10/1991
  32  Continous infusions of fentanil-propofol and alfentanil-propofol as anesthetic methods in supine sur... 01/04/1991 - 04/04/1991
  33  Propofol'ün intravenöz enjeksiyonu sırasında oluşabilen ağrı/yanma'ya karşı kullanılan baz... 07/11/1990 - 10/11/1990
  34  Açık kalp cerrahisinde propofol ve fentanil kontinü infüzyonu ile total intravenöz anestezi... 07/11/1990 - 10/11/1990
  35  omurga cerrahisinde fentanil propofol ile alfentanil propofol anestezisi karşılaştırması ve wak... 07/11/1990 - 10/11/1990
  36  Total intravenous anaesthesia with propofol in orthopaetic spine surgery... 08/05/1990 - 09/05/1990
  37  Glycopyrrolate (Robinul) ve atropin?in mide sekresyonu volümüne, pH?sına ve kalp dakika atım sa... 25/09/1989 - 27/09/1989
  38  Vekuronyum için değişik priming zamanlarının maksimal depresyon süresine etkileri... 25/09/1989 - 27/09/1989
  39  Kombination von thiopental-prilocain infusionen bei intrakraniellen aneurysma operationen... 12/09/1989 - 16/09/1989
  40  Eine seltene koplikation mit expiratorischer obstruktion... 01/09/1989 - 03/09/1989
  41  Spinal epidural kombinasyonunda dolantin... 26/10/1988 - 29/10/1988
  42  Genel anestezi altında yapılan kraniotomilerde insizyon yerine %1?lik prilokain infiltrasyonu ile ... 26/10/1988 - 29/10/1988
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hipotermi, Hipertermi Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  1991
  2  Continuous infusion of fentayl-propofol and alfentanik-propofol as anaesthetic methods in spinal surgery and the wake up test Intravenous Anaesthesia...  1991
 • NO AD TARIH
  1  Ratlarda klonidin veya lipid ön tedavisinin ropivakain kardiyotoksisitesine olan etkileri...  3/2006 - 3/2007
  2  Kombine Spinal-Epidural ve Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Yöntemleri Kullanılarak Ropivakain ve Bupivakainin Travay Sürecine Etkilerinin Karşılaştırılması...  6/2002 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  Surgery and Anesthesia Best Poster Award...  2014
  2  Dannemiller Memorial Educational Foundation...  2004
  3  Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXIX. Ulu...  2005
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Haziran 2009- Mart 2011
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2009- Mart 2011
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009