En

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1985
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  An evaluation of thyrotoxic autoimmune thyroiditis patients with triplex Doppler ultrasonography....  2014
  2  The effect of radioiodine on the intima media thickness of the carotid artery...  2013
  3  The role of dynamic subtraction MRI in detection of hepatocellular carcinoma....  2008
  4  The role of SPIO-enhanced MRI in the detection of malignant liver lesions....  2006
  5  MDCT findings in neuroendocrine carcinoma of the gallbladder: case report....  2006
  6  Echo-contrast enhanced power-Doppler ultrasound for assessment of angiogenesis in renal cell carcino...  2005
  7  Mezenterik pannikülitte görüntüleme bulguları...  2004
  8  Infarction of an accessory spleen secondary to splenic vein thrombosis in essential thrombocytosis....  2004
  9  CT findings of non-functioning neuroendocrine pancreatic tumors....  2002
  10  Ectopic spleen and left sided vena cava in Beckwith-Wiedemann syndrome....  2002
  11  Lipoma of the Pancreas: MRI findings....  2001
  12  Aktif Eğitimde Entegre Uygulamalar, Öğrenci Başarı Değerlendirme Örneği ve Yıllara Göre So...  2001
  13  Aneurysmatic dilatation of the paraumbilical vein in an infant....  2000
  14  Koroner arter by-pass grefti olarak kullanılan internal mammarian arterin renkli Doppler ultrasonog...  2000
  15  Various radiological appearances of angiomyolipomas in the same kidney...  2000
  16  Meme kitlelerinin tanısında ekokontrast renkli Doppler US...  2000
  17  Esophageal duplication cyst coexisting with Bochdalek's hernia and polysplenia...  1999
  18  Esophageal duplication cyst coexisting with Bochdalek's hernia and polysplenia....  1999
  19  Subcapsular hemorrhage of Adult Wilm's tumor....  1999
  20  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
  21  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan et...  1998
  22  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (78 olgu)...  1997
  23  Renal, gastric and thyroidal amyloidosis due to familial Mediterranean fever....  1997
  24  Domperidonun insan safra kesesi ve oddi sfinkter motilitesine etkisi,...  1997
  25  Ovarian ektopik gebelikte TV Doppler ultrasonografi...  1996
  26  99mTc-MIBI scintigraphy in metastatic renal cell carcinoma:clinical validation of the relationship b...  1996
  27  Pelvik kitleli olgularda Doppler ultrasonografi ile kan akım ölçümünün tanısal değeri...  1996
  28  Right Atrila Hydatid Cyst - MR Imaging...  1996
  29  The Prokinetic Effect of Domperidone in Gallbladder Not Upon Dopaminergic Receptors...  1996
  30  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik de...  1995
  31  Kemik İliği Tutulumuna Yol Açan Hastalık Gruplarında MRG'nin Tanıya Katkıları...  1995
  32  Pelvimetrik Ölçümlerde Yeni Bir Yaklaşım: MR_PELVİMETRİ...  1994
  33  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) servix kanseri protokolü radyoterapi erken dönem...  1994
  34  Meme İnvaziv Duktal Karsinomu ve Tiroid Papiller Karsinomu Birlikteliği (Olgu Sunumu)...  1994
  35  Nöromuskuler hastalıkların tanısında ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezona...  1993
  36  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
 • NO AD TARİH
  1  'Single Energy Metal Artifact Reduction? (SEMAR) Tekniği ile Abdomen BT: Olgu Sunumu... 01/11/2016 - 05/11/2016
  2  Tedavisiz iyileşen BT ile kanıtlanmış akut apandisit olgusu... 21/10/2015 - 25/10/2015
  3  Künt abdominal travmada çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları... 21/10/2015 - 25/10/2015
  4  Radiologic features of granulomatous hepatitis... 06/03/2014 - 10/03/2014
  5  Intra-abdominal Sarcoidosis: Radiologic Manifestations... 06/03/2014 - 10/03/2014
  6  Does radioiodine I-131 effect on the intima media thickness of the common carotid artery in the trea... 15/10/2011 - 19/10/2011
  7  Does radioiodine theraphy for hyperthyroidism increase the intima media thickness of the common caro... 25/04/2010 - 29/04/2010
  8  OVERDE SEYREK GÖRÜLEN ENDOSERVİKAL BENZERİ ( MULLERİAN ) MÜSİNÖZ KARSİNOMA OLGUSU... 30/04/2008 - 04/05/2008
  9  Havadan tanı: Abdomende havaya ait bulgularla doğrudan tanı konabilecek patolojiler.... 27/10/2007 - 31/10/2007
  10  Kolonda intraluminal gossipiboma... 27/10/2007 - 31/10/2007
  11  Terminal ileum patolojilerinin tanısında ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi... 27/10/2007 - 31/10/2007
  12  Konjestif kalp yetmezliği bulunan olguda kontrastlı BT de karaciğer siroz bulgularını taklit ed... 11/10/2006 - 15/10/2006
  13  Renal ve perirenal infiltratif patolojiler... 11/10/2006 - 15/10/2006
  14  Abdominal duvar hernileri... 26/10/2005 - 30/10/2005
  15  Kanserli olgularda metastazı taklit eden hepatik psödotümörler... 20/04/2005 - 24/04/2005
  16  Local staging in RCC: Is perinephric stranding and increased perirenal vascularity really helpful?... 04/03/2005 - 08/03/2005
  17  Renal hücreli karsinomlarda periferik çizgilenme ve perirenal vaskülarite artışı evrelemede ya... 27/10/2004 - 31/10/2004
  18  MRG'de dinamik kontrastlı seriye uygulanan sayısal çıkarma yönteminin hepatosellüler karsinom ... 27/10/2004 - 31/10/2004
  19  Renal hücreli karsinomlarda ekokontrastlı Power Doppler ultrasonografi ile anjiyogenez değerlendi... 27/10/2004 - 31/10/2004
  20  Pankreatik parankim metastazlarının radyolojik görüntüleme bulguları.... 27/10/2004 - 31/10/2004
  21  Multi-detector CT for pre-operative detection and staging of colonic carcinoma... 15/06/2004 - 18/06/2004
  22  Dev intraabdominal kitlelerde BT ve MRG.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  23  Hepatoselüler karsinom tanısında dinamik MRG ve süperparamanyetik demir oksitin yeri.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  24  MRG'de karaciğer lezyonlarının saptanmasında süperparamanyetik demir oksitin (Endorem) rolü.... 05/11/2002 - 08/11/2002
  25  Kitleyi taklit eden fokal bakteriyal nefrit: olgu bildirisi.... 05/11/2002 - 08/11/2002
  26  Renal kitlelerin ayırıcı tanısında power Doppler ultrasonografi ve SHU 508a'nın (Levovist) kom... 05/11/2002 - 08/11/2002
  27  MR kolanjiyopankreatografi: üç boyutlu yüksek rezolüsyonlu TSE ve multislice single-shot TSE tek... 05/11/2002 - 08/11/2002
  28  Pankreasta multipl metastatik lezyonlar gösteren meme karsinomu olgusu.... 26/10/2001 - 31/10/2001
  29  Tiroidit olgularında renkli Doppler ultrasonografi bulguları.... 26/10/2001 - 31/10/2001
  30  Aksesuar dalakta enfarkt... 26/10/2001 - 31/10/2001
  31  Dalakta littoral hücreli anjiom... 26/10/2001 - 31/10/2001
  32  Karaciğer kitlelerinin ayırıcı tanısında renkli Doppler US ve eko kontrast madde kullanımın... 26/10/2001 - 31/10/2001
  33  Rektum tümörlerinin preoperatif evrelemesinde BT'nin yeri.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  34  Aktif eğitimde entegre uygulama öğrenci başarı değerlendirmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  35  Hepatik ven varyasyonlarının cerrahi ve klinik önemi.... 27/10/2000 - 31/10/2000
  36  Konjenital bilier atrezide vena cava inferior anomalisi.... 27/10/2000 - 31/10/2000
  37  Erişkin Beckwith-Wiedemann sendromunda ektopik dalak ve sol taraflı vena kava: olgu sunumu.... 27/10/2000 - 31/10/2000
  38  Çocukluk çağı pyelonefritlerinde renkli Doppler US'nin yeri... 26/10/1999 - 31/10/1999
  39  Çocukluk çağı pyelonefritlerinde renkli Doppler US'nin yeri.... 26/10/1999 - 31/10/1999
  40  Meme kitlelerinin renkli Doppler US ile değerlendirilmesinde US kontrast ajanların katkıları... 26/10/1999 - 31/10/1999
  41  İzmir Bölgesinde Tiroid Kanserleri (159 Olgu)... 27/04/1999 - 01/05/1999
  42  Kronik karaciğer hastalarında Doppler ultrasonografi.... 27/10/1998 - 31/10/1998
  43  Low incidence of complications after native kidney biopsy in pediatric patients. 8th Radiological Sy... 15/10/1998 - 17/10/1998
  44  Different radiological appearence of anjiomyolipomas in the same kidney... 25/04/1998 - 28/04/1998
  45  Efficacy of Ultrasound - Guided Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules... 25/04/1998 - 28/04/1998
  46  Troid Nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi : 1993-1997 yıllarına ait ... 28/10/1997 - 02/11/1997
  47  Troid nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi: yöntemin başarısını et... 28/10/1997 - 02/11/1997
  48  Erişkin tip Wilms' tümörüne bağlı spontan subkapsüler renal hematom.... 28/10/1997 - 02/11/1997
  49  Bochdalek hernisi ve polispleni birlikteliği olan özefagus duplikasyon kisti: Olgu bildirisi.... 28/10/1997 - 02/11/1997
  50  Bochdalek hernisi ve polispleni birlikteliği olan özafagus duplikasyon kisti: olgu bildirisi... 28/10/1997 - 02/11/1997
  51  Koroner by-pass için kullanılan arteria mamaria internanın akım karakteristikleri: Pre ve postop... 28/10/1997 - 02/11/1997
  52  Normal popülasyonda umblikal ven patensisi... 06/10/1996 - 10/10/1996
  53  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  54  Endometrıum kanserlerınde postoperatıf intrakavıter HDR brakıterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  55  Serviksin seyrek görülen skuamöz hücreli karsinom varyantları; papiller shk ve lenfoepitelyoma ... 25/09/1996 - 28/09/1996
  56  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  57  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (65 Olgu)... 31/05/1995 - 03/06/1995
  58  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  59  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri prokolu radyoterapi erken dö... 28/05/1995 - 02/06/1995
  60  Adnexial ve uterin kitlelerin transvaginal doppler ultrason ile değerlendirilmesi... 06/11/1994 - 11/01/1994
  61  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri protokolu radyoterapi erken d... 19/05/1994 - 23/05/1994
  62  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
  63  Mechanism of the Effect of Domperidone on Gallbladder; Not Upon Dopaminergic Receptors... 06/04/1994 - 08/04/1994
  64  Pelvimetrik Ölçümlerde Yeni Yaklaşım: MR Pelvimetri... 10/10/1993 - 14/10/1993
  65  safra kesesine Domperidonun etkisi... 05/05/1993 - 05/07/1993
  66  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) endometrium kanseri tedavi protokolü.... 03/03/1993 - 07/05/1993
  67  Serviks Ca İnvazyonunun MR Görüntülemesinde Gd-DTPA Kullanımı... 21/09/1992 - 23/09/1992
  68  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO AD YIL
  1  DEJOG Tedavi Protokolü...  1995
 • NO AD TARIH
  1  Radyoaktif iyot tedavisi alan hipertiroidi hastalarında I-131 in carotis intima media kalınlığı üzerine etkisi...  11/2008 - 11/2010