En

PROF.DR. ALİ TAHSİN GÜNEŞ (Emeklilik Tarihi : 17/02/2017 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1974
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar  1981
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji  1984
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
 • NO AD YIL
  1  Blocking or enhancing effects of some basic emollients on the UVA penetration...  2018
  2  Rozaseada lazer tedavisi...  2016
  3  Possible triggering effect of influenza vaccination on psoriasis...  2015
  4  Bazoselüler karsinom...  2013
  5  Anjiyoödem: Tanı ve tedavi yaklaşımları...  2013
  6  Efficacy of the addition of salicylic acid to clindamycin and benzoyl peroxide combination for acne ...  2012
  7  Leukocytoclastic vasculitis presenting as acute hemorrhagic edema in a 21-year-old patient...  2011
  8  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment...  2011
  9  Botulinum toksin-tarihçe ve uygulama alanları...  2011
  10  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler...  2011
  11  A case of papular purpuric gloves and socks syndrome receiving unnecessary treatment...  2011
  12  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler...  2011
  13  Çölyak hastalığı, psoriyazis ve vitiligo birlikteliği...  2010
  14  Coexistence of hypomelanosis of Ito and focal segmental glomerulosclerosis: a case report...  2010
  15  Moğol lekesi ve eşlik eden dermatozların sıklığı...  2010
  16  Erythema multiforme-like eruption localized to a sun-exposed area...  2010
  17  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?...  2008
  18  Papular acantholytic dyskeratosis of the anogenital area with positive direct immunofluorescence res...  2007
  19  Pemphigoid, morfea, vitiligo birlikteliği...  2007
  20  A case of Behcet's disease: extensive venous involvement without clinical signs of peripheral occlus...  2006
  21  Comparison of weekly and daily incremental protocols of narrowband ultraviolet B phototherapy for ps...  2006
  22  Naproxen-induced lichen planus: report of 55 cases...  2006
  23  Angioma serpiginosum: dermoscopy for diagnosis, pulsed dye laser for treatment...  2006
  24  Development of psoriasis after meloxicam...  2006
  25  Travmatik yaradan yıllar sonra gelişen sikatriks sarkoidozu...  2006
  26  Effects of some emollients on the transmission of ultraviolet...  2006
  27  Acil viral dermatozlar...  2006
  28  Çocuklukta başlayan ve ileri yaşta tanı koyulan IgA pemfigus...  2006
  29  Peeling Skin Syndrome...  2006
  30  Radyoterapi ve pemfigoid...  2006
  31  Psoriyazis vulgariste folliküler tutulum...  2006
  32  Histopathologic and direct immunofluorescence findings of the papulopustular lesions in Behçet's di...  2006
  33  Klobetazol krem, kalsipotriol krem ve tretinoin kreminin UVA geçirgenliği üzerine etkileri...  2006
  34  Nevüs nevosellularislerin dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerinin ve bu özelliklerin aras...  2006
  35  Effects of calcipotriol cream and ointment, clobetasol cream and ointment and tretinoin cream on the...  2005
  36  Is there any association between hepatitis G virus (HGV), other hepatitis viruses (HBV, HCV) and Beh...  2005
  37  Liken planusta ilaçla uyarılma...  2005
  38  Effects of topical petrolatum and salicylic acid upon skin photoreaction to UVA...  2005
  39  Pemfigoidin ilaçla uyarılımı...  2005
  40  Behçet hastalığında artmış plazma nitrit ve nitrat düzeyleri...  2005
  41  Bullous apppearance of pilomatricoma...  2003
  42  Multipl pilomatricoma with perforation...  2002
  43  Recurrent leser-trelat sign associated with two malignancies...  2002
  44  Tıp etiği açısından hekimlerin ilaç ve gereç firmaları ile ilişkileri...  2002
  45  Effects of topical petrolatum and salicylic acid on the erythemogenicity of UVB...  2002
  46  İlaçla uyarılan psoriyazis...  2002
  47  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  48  Lack of TP53 mutations in a case of porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata...  2000
  49  Evidence for Borrelia burgdorferi in morphea and lichen sclerosus by PCR...  2000
  50  Helicobacter pylori and Behçet's disease...  1999
  51  Lichen ruber planus-HBV ve HCV...  1998
  52  Scrofuloderma: Detection of Mycobacterium tuberculosis by polymerase chain reaction...  1998
  53  Scrofuloderma: Detection of Mycobacterium tuberculosis by polymerase chain reaction...  1998
  54  Sarcoidosis; Searching a Proof for and Old Hypotesis...  1998
  55  Behçet hastalığında diyastolik fonksiyonların pulsed doppler ile araştırılması...  1994
  56  Mastocytosis Macularis Adultorum...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Sütyen askısı kuşağındaki bası alanlarında çoklu molloskum pendulumlar:bir tuberoskleroz ol... 05/05/2015 - 10/05/2015
  2  Psoriyazisli kadın olgularda genitoüriner enfeksiyonlar; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  3  Psoriyazisli olgularda üst solunum yolu enfeksiyonları; demografik ve klinik özellikler... 04/05/2011 - 08/05/2011
  4  Akne vulgariste klindamisin ve benzoil peroksid kombinasyonuna salisilik asid eklenmesinin etkinlik ... 04/05/2011 - 08/05/2011
  5  Comparison of tretinoin 0.05% cream and 3% alcohol-based salicylic acid preparation in the treatment... 06/10/2010 - 10/10/2010
  6  Ito Hipomelanozu ve Fokal Segmental Glomeruloskleroz birlikteliği; olgu sunumu.... 15/11/2009 - 18/11/2009
  7  Fotosensitif alanlara lokalize eritema multiforme benzeri döküntü; olgu sunumu.... 11/11/2009 - 15/11/2009
  8  Limfangiyoma benzeri kaposi sarkomu.... 14/10/2008 - 18/10/2008
  9  Çölyak sayrılığı, palmoplantar pustular psoriyazis ve vitiligo birlikteliği... 14/10/2008 - 18/10/2008
  10  Eruptif melanositik nevus ve langerhans hücreli histiyositoz birlikteliği... 04/06/2008 - 08/06/2008
  11  Morphea-like mycosis fungoides... 22/05/2008 - 25/05/2008
  12  A case of papular acantholytic dyskeratosis localized to the vulvocrural area, with positive immunof... 12/10/2005 - 15/10/2005
  13  Angioma Serpiginosum: dermatoscopy for diagnosis, pulsed dye laser treatment... 12/10/2005 - 16/10/2005
  14  Histopathologic and direct immunofluorescence features of the papulopustular lesions for the diagnos... 12/10/2005 - 15/10/2005
  15  Meloxicam induced psoriasis... 02/10/2005 -
  16  Comparison of weekly and daily incremental protocols in narrowband ultraviolet B phototherapy for ps... 02/10/2005 -
  17  Dowling-Degos and Kitamura: different features of the same entity?... 02/10/2005 -
  18  Soyulan deri sindromu... 02/12/2004 - 05/12/2005
  19  Nevus nevosellularislerde klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerin değerlendirilmesi... 02/12/2004 - 05/12/2004
  20  Pemphigoid, morphea, vitiligo birlikteliği... 31/08/2003 - 04/09/2003
  21  Lack of association between hepatitis viruses and Behçet?s syndrme... 10/10/2001 - 14/10/2001
  22  Psoriasis vulgaris in the follicle... 21/09/2001 - 24/09/2001
  23  Porokeratosis palmaris, plantaris et disseminata; analysis of TP53 mutations... 29/09/1999 - 03/10/1999
  24  Evidence for Borrelia burgdorferi in Morphea and Lichen Sclerosus... 07/10/1998 - 11/10/1998
  25  Behçet sayrılığı ve Helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  26  Behçet sayrılığı ve helicobacter pylori... 06/10/1997 - 09/10/1997
  27  Role of M. tuberculosis, Dermatopathology in Anatolia, IInd Regional Clinicopathology Colloquium an... 01/01/1997 -
  28  Porokeratosis palmaris plantaris et disseminata... 01/10/1996 - 05/10/1996
  29  Lichen Ruber Planus ve HCV-HBV... 01/10/1996 - 05/10/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çeşitli Kültürlerde Güneş Fotodermatoloji...  2015
  2  Deri Anatomisi Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve Ürünler...  2015
  3  Hipertrikoz Pediyatrik Dermatoloji...  2005
  4  Musinozis folikülaris Pediyatrik Dermatoloji...  2005
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1996- Ağustos 1999
  2 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1993- Ağustos 1996
  3 Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 1990- Ağustos 1993