En

PROF.DR. AHMET ALİ GENÇ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1979
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1984
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Permanent neurological complication after central neuraxial blockage : a case report...  2009
  2  Karpal tünel sendromu tanısında subjektif yakınmaların kantitatif olarak kullanılabilirliği...  2005
  3  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  4  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
  5  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştır...  2003
  6  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  7  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  8  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  9  Primary progressive aphasia....  2000
  10  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
  11  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  12  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  13  The Investigation of Effects of Radical Neck Dissections to the Brainstem by Brainstem Auditory Evok...  1997
  14  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  15  Kortikobazal dejenerasyon. Olgu sunumu....  1995
  16  Martin Gruber ( M - G ) anastomozunun anatomik incelenmesi....  1995
  17  Amiyotrofik lateral skleroz ve multipl myeloma iki olgu nedeniyle...  1994
  18  Diabetes Mellitüsün Akustik refleks üzerindeki etkilerinin incelenmesi...  1989
  19  Superior sagital sinüs trombozu...  1989
 • NO AD TARİH
  1  Temporal Lob Epilepsisi ile Başvuran Nadir Görülen Bir Nörosarkoidoz Olgusu... 05/05/2017 - 07/05/2017
  2  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  3  Trigeminal sinirde kontrast tutulumu olan bir multipl skleroz olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  4  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  5  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  6  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerin... 19/10/2002 - 23/10/2002
  7  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  8  Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni... 03/05/2000 - 06/05/2000
  9  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  10  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  11  Clinical and genetic evaluation of patients with dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  12  Duchenne Musküler Distrofi:Delesyonlu İkizler... 26/04/1998 - 30/04/1998
  13  Primer Progresif afazi olgu sunumu... 24/10/1997 - 29/10/1997
  14  Crossed aphasia due to right perisylvian infarction.... 14/06/1997 - 16/06/1997
  15  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  16  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  17  Serebrovasküler olay sonrası gelişen hemiplejilerde omuz subluksasyonu, kol fonksiyonları, ve om... 15/05/1997 - 18/05/1997
  18  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  19  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  20  Kortikobazal dejenerasyon: Bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  21  ALS ve multipl myelom (2 olgu nedeniyle)... 04/10/1993 - 06/10/1993