En

PROF.DR. HATİCE SEMA ÖNCEL (Emeklilik Tarihi : 16/10/2019 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1975
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  1978
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1984
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
 • NO AD YIL
  1  An investigation into the effects of kinesiotaping for posture correction on kyphosis angle, pain, a...  2019
  2  Translation and validation of the Turkish version of the Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQ...  2013
  3  Osteoporoza bağlı kifozu olan hastalarda omuz retraksiyon ortezinin denge, kifoz açısı ve yaşa...  2013
  4  Kırk beş yaş ve üzeri hastalarda radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındal...  2013
  5  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  6  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e...  2012
  7  postmenopozal osteoporoz...  2011
  8  the efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with chronic l...  2010
  9  A placebo-controlled, multicenter, randomized, double-blind, flexible-dose, two-way crossover study ...  2008
  10  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  11  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  12  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  13  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  14  The relation between tooth loss and bone mass in postmenopausal osteoporotic women in Turkey:a multi...  2003
  15  Osteoporozda medikal tedavi...  2002
  16  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  17  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  18  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  19  Türkiyede osteoporoz risk faktörleri...  2001
  20  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  21  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  22  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlar...  2000
  23  The relationship between consumption of alchol, tobacco, tea, coffee and bone density in postmenopau...  2000
  24  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  25  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  26  Brainstem Auditory Evoked Potentials In Patients With Cervical Spondylarthrosis And Vertigo...  1999
  27  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  28  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  29  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  30  Postmenopozal osteoporozda sodyum monoflorofosfat tedavi sonuçları...  1997
  31  Atypical Psoriatic Spondylitis Case, Successfully Treated with Methotrexate...  1996
  32  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi...  1996
  33  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  34  Gonartrozda kesikli ultrason ile kesikli kısa dalga tedavi etkinliklerinin klinik ve sonografik de...  1995
  35  Tenisçi dirseğinde düşük enerjili lazer ile kesikli ultrason tedavilerinin etkinliğinin araşt...  1995
  36  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
  37  Romatoid artritte sulfasalazin...  1992
  38  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG ile araştırılması...  1992
  39  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: spinal ve ekstraspinal görünümler...  1992
  40  Kuadriplejik bir hastada yemek yeme ve yazma yardımları...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Postmenopozal Osteoporoza Bağlı Torakal Kifozu Olan Hastalarda Postürü Düzeltmeye Yönelik Kine... 17/04/2019 - 21/04/2019
  2  diz osteoartritinde TENS, İnterferansiyel akım ve kısa dalga diaterminin etkinliği: Çok merkezl... 11/05/2011 -
  3  Osteoporoza bağlı kifotik postürü olan hastalarda omuz retraksiyon harnesi (posturex) adlı kors... 11/05/2011 - 15/05/2011
  4  The efficacy of pulsed/continuous short wave diathermy in chronic low back pain... 13/06/2009 - 17/06/2009
  5  Radius distal uç kırığı geçiren hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral kırık varlığ... 15/10/2008 - 19/10/2008
  6  Radius distal uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler... 15/10/2008 - 19/10/2008
  7  Periferik arter hastalığı olan kişilerde osteoporoz, subklinik vertebral kırık varlığı ve e... 15/10/2008 - 19/10/2008
  8  Diz osteoartritinde etofenamat fonoforezinin etkinliği: Randomize çift kör kontrollü çalışma... 22/06/2005 - 26/06/2005
  9  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  10  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  11  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  12  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  13  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  14  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  15  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  16  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  17  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  18  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  19  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  20  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  21  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  22  Hemodiyaliz sırasında yapılan egzersizin diyaliz yeterliliğine etkisi... 05/09/2001 - 09/09/2001
  23  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  24  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  25  Ankilozan spondilitli hastalarda serum prokollajen-C düzeyleri... 13/10/1999 - 16/10/1999
  26  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  27  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  28  Consumption of alcohol, tobacco, tea, cofee and bone density in postmenopausal osteoporotic women... 11/09/1998 - 15/09/1998
  29  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  30  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  31  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  32  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  33  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  34  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  35  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  36  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  37  Postmenopozal osteoporozda kemik mineral yoğunluğunu etkileyen faktörler... 27/05/1995 - 31/05/1995
  38  Gonartrozda diklofenak sodyum iyontoforezi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  39  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  40  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz: klinik ve radyolojik özellikler... 20/04/1992 - 22/04/1992
  41  Gonartrozda kesikli ultrason etkinliğinin klinik ve MRG tekniği ile araştırılması... 27/10/1991 - 02/11/1991
  42  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH)'a bağlı servikal omurga tutulumu ve disfaji: olgu sun... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO AD YIL
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
  2  Ekstrasellüler Martiks, 1. Uluslar arası katılımlı Sağlıkta ve Hastalıkta Ekstrasellüler Ma...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  multipl skleroz fiziksel tıp ve rehabilitasyon...  2011
  2  osteoporozda klinik bulgular osteoporoz...  2005
  3  ikincil osteoporoz osteoporoz...  2005
  4  osteoporozda ayırıcı tanı osteoporoz...  2005
  5  bifosfonatlar osteoporozda kemik kalitesi...  2004
 • NO AD TARIH
  1  meme kanseri olan hastalarda osteoporoz ve osteoporoza bağlı vertebral kırıkların araştırılması...  4/2008 - 4/2009
  2  distal radius uç kırıklarından sonra osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörler...  4/2008 - 4/2009
  3  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  4  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2001- Nisan 2004
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 1996- Kasım 1999