En

PROF.DR. TANER KEMAL ERDAĞ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Submandibular gland invasion and feasibility of gland-sparing neck dissection in oral cavity carcino...  2018
  2  Türkiye Kaynaklı Kulak Burun Boğaz Yayınlarının Atıf Analizi ve Beş Ülke ile Karşılaştı...  2017
  3  Extracranial head and neck schwannomas: A series of 14 patients (Ekstrakraniyal baş boyun schwannom...  2017
  4  Kulak burun boğaz uzmanlık tezleri yayına dönüşüyor mu? (Do the otorhinolaryngology specializ...  2017
  5  Kulak Burun Boğaz Hekimleri Olarak Predatör Dergi Tehlikesinin Farkında mıyız?...  2017
  6  A New Trend in the Management of Pediatric Deep Neck Abscess: Achievement of the Medical Treatment A...  2017
  7  Türk Otorinolarengoloji Arşivi'nde Olgu Sunumlarına Hala Yer Var mı?...  2017
  8  Tonsillektomi sonrası kanama: 10 yıllık deneyimimiz...  2017
  9  Parotisin Reküren Pleomorfik Adenomları: Klinik Deneyimimiz...  2016
  10  Kulak burun boğazda günübirlik cerrahi uygulamaları...  2016
  11  Larengomalazi: Klinik Deneyimimiz...  2016
  12  Analysis of histopathological aspects and bone destruction characteristics in acquired middle ear ch...  2016
  13  Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media...  2016
  14  The treatment of pharyngoesophageal perforation following anterior cervical spine intervention...  2015
  15  Web of Science Kulak Burun Boğaz Dergilerinde En Çok Atıf Alan 100 Türk Makalesi...  2015
  16  Imaging features of primary retropharyngeal leiomyosarcoma with rhabdomyosarcomatous differentiation...  2015
  17  Placebo-controlled, randomized, double-blind study; effect of steroid for nasal polyposis surgery...  2015
  18  Assessment of Subepithelial Angiogenesis in Acquired Cholesteatoma between Pediatric and Adult Patie...  2015
  19  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri...  2015
  20  Turkey's place in Europe in respect of pediatric otorhinolaryngology publications in scope of Scienc...  2015
  21  Elective superior mediastinal dissection for laryngeal carcinoma involving subglottis...  2014
  22  Submandibular bez pleomorfik adenomları...  2014
  23  The effects of behavior type and anger parameters on hearing aid satisfaction in hearing aid users...  2014
  24  Nasopharyngeal mature teratoma in the newborn....  2014
  25  Endolaringeal Uzanımlı Tiroglossal Duktus Kisti...  2014
  26  Spinal accessory nerve monitoring and clinical outcome results of nerve-sparing neck dissections...  2014
  27  Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis...  2014
  28  Primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible...  2014
  29  Türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongre bildirilerinin analizi ve yayımlanma...  2014
  30  Patterns of cervical lymph node metastases in oral tongue squamous cell carcinoma: implications for ...  2014
  31  Evaluation of treatment outcomes and prognostic factors for idiopathic peripheral facial paralysis i...  2013
  32  Osteopetrozise ikincil gelişen mandibula osteomiyeliti: olgu sunumu...  2013
  33  Türk ulusal rinoloji kongrelerinde sunulan bildirilerin yayınlanma oranları...  2013
  34  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niceliksel ve niteliksel analizi...  2013
  35  Rinoloji yayınlarımızın science citation index kapsamında dünyadaki yeri...  2013
  36  Pediatric laryngeal cancer with 5-year follow up: Case report....  2013
  37  Servikal Lenfadenopati Ayırıcı Tanısında Sık Rastlanmayan Bir Enfeksiyon: Tularemi...  2013
  38  Intramasseteric solitary fibrous tumor...  2013
  39  Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers...  2012
  40  Branchial Cleft Cyst with Xanthogranulomatous Inflammation...  2012
  41  Is elective neck dissection necessary for the surgical management of T2N0 glottic carcinoma?...  2011
  42  Metastatic adenocarcinomas of the temporal bone: a report of three cases...  2011
  43  The preventive effect of N-nitro L-arginine methyl ester in experimentally induced myringosclerosis...  2011
  44  A randomized clinical study: outcome of submucous resection of compensatory inferior turbinate durin...  2011
  45  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend...  2011
  46  Severe stridor can be the only presenting symptom of retropharyngeal abscess...  2009
  47  Cochlear Implantation in Neurobrucellosis...  2009
  48  Otoskleroz ve tinnitus...  2009
  49  Cartilage tympanoplasty: indications, techniques, and results....  2009
  50  Peritonsiller apse tedavisinde antibiyotik giderinin değerlendirilmesi...  2009
  51  The frequency of auditory neuropathy detected by universal newborn hearing screening program...  2008
  52  Fish bone in the tongue causing lingual abscess...  2008
  53  Klippel-Feil sendromlu bir çocukta odyolojik değerlendirme...  2008
  54  The Microdebrider and its Complications in Endoscopic Surgery For Nasal Polyposis...  2008
  55  Efüzyonlu otitis media'da cerrahi tedavi...  2007
  56  Pediatrik trakeotomi...  2007
  57  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
  58  Diagnostic Contribution of Virtual Endoscopy in Diseases of the Upper Airways....  2007
  59  Tiroglossal duktus kisti revizyon cerrahisinde Sistrunk işleminin yeri...  2007
  60  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi...  2007
  61  A schwannoma mimicing hypopharyngeal carcinoma...  2006
  62  Paranazal sinüs tümörlerinde radikal ve adjuvan radyoterapi sonuçları...  2006
  63  Timpanik membran greftlemesinde sirkümferensiyel subanüler yöntem: ilk sonuçlar...  2006
  64  Narrow duplicated internal auditory canal: radiological findings and review of the literature...  2005
  65  Pathologic evalution of routine tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric populatio...  2005
  66  Prognostic factors in early glottic carcinoma: implications for treatment...  2005
  67  Larengofarenjeal yassı epitel hücreli kanserlerde birinci bölgeye metastaz sıklığı...  2003
  68  The effects of hyaluronic acid, epidermal growth factor, and mitomycin in an experimental model of a...  2003
  69  Large submandibular gland calculus with perforation of the floor of the mouth...  2003
  70  Cystic schwannoma of the maxillary sinus...  2002
  71  Accelerated radiotherapy in locally advanced head neck carcinomas:are concomittant boost and chemoth...  2002
  72  Involvement of level I neck lymph nodes in advanced squamous carcinoma of the larynx....  2002
  73  Parotis lipomlarının ayırıcı tanı özellikleri ve 5 olgunun sunumu...  2002
  74  Oral kavite ve larengofarenjeal yerleşimli epidermoid karsinomlarda posterior servikal üçgende le...  2001
  75  Kronik otitis media komplikasyonları...  2001
  76  Kronik otitis medianın akut alevlenmelerinde topikal siprofloksasin kullanımının etkinlik ve gü...  2001
  77  Nasomaxillary frame translocation in medial maxillectomy...  2001
  78  Boyun disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)...  2001
  79  İnverted papillom ve cerrahi tedavisi...  2001
  80  Pharyngocutaneous fistula and total laryngectomy: possible predisposing factors with emphasis on pha...  2000
  81  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: cerrahi uygulanan ve uygulanmayan kulaklar ve ...  2000
  82  Radikal boyun diseksiyonu ve modifikasyonlarnın diseke edilen lenf nodu sayısı açısından karş...  2000
  83  Malign vagal paraganglioma...  2000
  84  Pektoralis major miyokutan flep ile rekonstrüksiyon uygulamalarımız...  2000
  85  Metastatic thyroid carcinoma of the mandibule...  1999
  86  Tiroglossal Duktus Kistlerinin Patolojisi (13 olgu)...  1997
  87  Larinks kanserinde tiroid bezi tutulumu ve eş zamanlı tiroid patolojileri...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Günübirlik Cerrahi Ünitemizde Son 3 Yıllık Klinik Deneyimimiz... 04/04/2019 - 07/04/2019
  2  A Single center experience of pediatric Hodgkin lymphoma... 16/11/2018 - 19/11/2018
  3  Cholesteatoma matrix removal of labyrinthine fistula: Long-term surgical and hearing outcome... 20/06/2018 - 23/06/2018
  4  Endoscopic Management of Pediatrc Tongue Base Masses... 02/06/2018 - 02/05/2018
  5  An Infantil Giant Temporoparietal Cystic Mass... 02/06/2018 - 05/06/2018
  6  Çocukluk çağı Hodgkin lenfomasında tek merkez deneyimi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  7  Kolesteatom matrixinin kaldırıldığı labirent fistülü cerrahisinde uzun dönem cerrahi ve işi... 28/04/2018 - 01/05/2018
  8  Boyun cerrahileri sonrası gelişen şilöz fistüller... 08/11/2017 - 12/11/2017
  9  Yenidoğanda dev temporoparietal bölge kistik kitlesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  10  Treatment Results in Pediatric Head and Neck Rhabdomyosarcomas: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  11  Head and Neck Hemangiomas of Childhood: A Single Center Experience... 12/10/2017 - 15/10/2017
  12  Supraklaviküler Bölge Kitleleri... 08/10/2017 - 12/10/2017
  13  Türkiye Kaynaklı Kulak Burun Boğaz Yayınlarının Atıf Analizi ve Beş Ülke ile Karşılaştı... 08/10/2017 - 12/10/2017
  14  Geriatric Tonsillectomy: Review of 26 Cases... 07/10/2017 - 11/10/2017
  15  Pilomatrixoma: Review of Seven Cases... 07/10/2017 - 11/10/2017
  16  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  17  Baş Boyun Yerleşimli Rabdomyosarkomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  18  Çocukluk Çağı Baş Boyun Yerleşimli Hemanjiomlarda Tedavi Deneyimimiz... 19/04/2017 - 23/04/2017
  19  Assessment of Auditory Brainstem Response in Children with Hearing Loss; Only Air Conduction or Both... 03/02/2017 - 05/02/2017
  20  Kulak burun boğaz uzmanlık tezleri yayına dönüşüyor mu?... 26/10/2016 - 30/10/2016
  21  Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonlarında medikal tedavinin yeri... 26/10/2016 - 30/10/2016
  22  Erişkin ve Çocuk Hastalarda Tiroglossal Duktus Kisti: 15 Yıllık Klinik Deneyim... 26/10/2016 - 30/10/2016
  23  Oral kavite karsinomlarında submandibular gland tutulumu ve gland koruyucu boyun diseksiyonunun uyg... 26/10/2016 - 30/10/2016
  24  Geriatrik Tonsillektomi: Klinik Deneyimimiz... 22/09/2016 - 25/09/2016
  25  Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Revıew of Seven Patients... 18/06/2016 - 21/06/2016
  26  OUR ADENOTONSILLECTOMY EXPERIENCE IN CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE... 18/06/2016 - 21/06/2016
  27  Early and Delayed Diagnosis of Auditory Neuropathy: Two Cases Report... 18/06/2016 - 21/06/2016
  28  Cochlear Implantation In A Patient With CHARGE Syndrome... 18/06/2016 - 21/06/2016
  29  Tonsillektomi sonrası kanama komplikasyonu, 10 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  30  Parotisin Yineleyen Pleomorfik Adenomları: Klinik Deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  31  Malignite dışı pediatrik majör tükürük bezi cerrahileri: 5 yıllık analiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  32  Laringomalazi: Son 5 yıllık klinik deneyimimiz... 28/10/2015 - 01/11/2015
  33  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda aspergilloza bağlı akut trakeobronşit ve pulmoner tutulum... 21/10/2015 - 24/10/2015
  34  Wİideband Aural Acoustic Absorbance in Normal Children and in Children with otitis Media with Effus... 27/05/2015 - 30/05/2015
  35  CHARGE SENDROMU VE KOANAL ATREZI BIRLIKTELIĞI ? KLINIK DENEYIMIMIZ... 16/05/2015 - 19/05/2015
  36  Kolesteatomun proliferatif ve destrüktif özelliklerinin pediatrik ve erişkin hastalarda karşıla... 05/11/2014 - 09/11/2014
  37  KBB'de Günübirlik Cerrahi Uygulamaları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  38  Timpanomastoidektomi uygulanan hastalarda klinik ve fonksiyonel sonuçlarımız... 05/11/2014 - 09/11/2014
  39  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  40  Kongenital Aural Atrezi Olgularımızın Odyolojik Bulguları... 05/09/2014 - 05/09/2014
  41  The contribution of European countries to the pediatric otorhinolaryngology literature evaluated in ... 31/05/2014 - 03/06/2014
  42  Publication rates of 2008 and 2010 European society of pediatric otorhinolaryngology congress presen... 31/05/2014 - 03/06/2014
  43  Parapharyngeal branchial cyst: A case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  44  Sudden sensorineural hearing loss due to hyperviscosity syndrome: a case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  45  Zygomatic abscess: A rare complication of acute otitis media... 31/05/2014 - 03/06/2014
  46  A Case Report: Kabuki Make-Up Syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  47  A case report of a 34-months old child with Treacher Collins syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  48  Bibliometric analysis of International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology... 31/05/2014 - 03/06/2014
  49  Pediatric nasopharyngeal carcinoma: Dokuz Eylul head and neck tumour group experience... 31/05/2014 - 03/06/2014
  50  A rare case of torticollis: Grisel's Syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  51  Familial pattern of large vestibular aqueduct syndrome in a Turkish family... 31/05/2014 - 03/06/2014
  52  Bilateral severe hearing loss due to Rubinstein-Taybi syndrome: A case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  53  Bibliometric analysis of otology research conducted by European countries in SCI otolaryngology jour... 07/05/2014 - 10/05/2014
  54  Bibliometric analysis of European Archives of Oto-Rhino-Laryngology journal between 1990 and 2013 at... 07/05/2014 - 10/05/2014
  55  Submandibüler gland pleomorfik adenomları... 24/04/2014 - 27/04/2014
  56  Remote fitting for CI and BAHA... 14/11/2013 - 17/11/2013
  57  Retrofaringeal leiomyosarkom; olgu sunumu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  58  Erken evre dudak kanserlerinde elektif boyun diseksiyonunun yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  59  Yetişkinlerde işitme cihazı memnuniyet envanteri üzerine davranış tipi ve öfke parametrelerin... 02/11/2013 - 06/11/2013
  60  Ulusal KBB kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi ve yayına dönüştürülme oranı... 02/11/2013 - 06/11/2013
  61  Pediatrik trakeotomi: 13 yıllık sonuçlarımız... 02/11/2013 - 06/11/2013
  62  Cross-seccional analysis of audiology articles published in the SCI otorhinolaryngology journals by ... 19/06/2013 - 22/06/2013
  63  Rinoloji yayınlarımızın science citation index kapsamında dünyadaki yeri... 23/05/2013 - 26/05/2013
  64  Dört ulusal rinoloji kongresinde sunulmuş olan bildirilerin bilimsel makaleye dönüştürülme or... 23/05/2013 - 26/05/2013
  65  Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niteliksel ve niceliksel analizi... 10/10/2012 - 14/10/2012
  66  Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  67  Her ağız tabanı apsesi Ludwig anjini değildir:iki farklı olgu ışığında gerçek Ludwig anji... 10/10/2012 - 14/10/2012
  68  Dil kanserlerinde boyun metastazlarının bölgelere göre dağılımı ve boyun diseksiyonu tipinin... 10/10/2012 - 14/10/2012
  69  Osteoplastik flep tekniği ile frontal sinus cerrahisi sonuclarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  70  Çocuk hastada eksternal rinoplasti yaklaşımı ile nazal gliom eksizyonu... 10/10/2012 - 14/10/2012
  71  Neurofibroma of the nasal dorsum in a pediatric patient... 20/05/2012 - 23/05/2012
  72  Air-gun pellet injury of the neck leading to mediastinitis... 20/05/2012 - 23/05/2012
  73  T2N0 Glottik larenks karsinomlu hastalarda radikal radyoterapi ile yerel-bölgesel kontrol ve hedef ... 19/04/2012 - 23/04/2012
  74  Larenks kanserlerinde retrosternal diseksiyon spesmeninde metastaz sıklığı... 26/10/2011 - 30/10/2011
  75  Gürültüde İşitme Testi (HINT) Bulgularının İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri (IOI-HA)... 26/10/2011 - 30/10/2011
  76  Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu.... 26/10/2011 - 30/10/2011
  77  Nazal septuma metastaz yapmış renal hücreli karsinom: Olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  78  Mandibula primer intraosseöz karsinomu: Olgu sunumu... 26/10/2011 - 30/10/2011
  79  Malignant pleural mesothelioma (MPM) the bronchus,trachea,lymph node,tongue and submental metastases... 03/06/2011 - 07/06/2011
  80  Different features of large vestibular aquaduct syndrome in children... 12/05/2011 - 15/05/2011
  81  Yenidoğanda nadir solunum sıkıntısı nedeni: Üst solunum yolu obstruksiyonlu iki olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  82  Malign plevral mezotelyoma (MPM)'da bronş,trakea,lenf bezi,dil ve submental metastaz (bir olgu nede... 13/04/2011 - 17/04/2011
  83  On bir aylık kız olguda periferik fasiyal paralizi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  84  The five-year analysis of four national otorhinolaryngology journals and their evaluation in respect... 25/03/2011 - 27/03/2011
  85  Pediatrik olguda 4. brankial yarık anomalisi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  86  Temporal kemiğin metastatik tümörleri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  87  İntramasseterik soliter fibröz tümör... 27/10/2010 - 31/10/2010
  88  Osteopetrozisli çocuk hastada mandibula osteomyeliti... 27/10/2010 - 31/10/2010
  89  Nazofarengeal matür teratom... 27/10/2010 - 31/10/2010
  90  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  91  Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının kar... 27/10/2010 - 31/10/2010
  92  Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Uzun ... 27/10/2010 - 31/10/2010
  93  Servikal lenfadenopati ayırıcı tanısında sık rastlanmayan bir enfeksiyon:Tularemi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  94  Nasopharyngeal Hairy Polyp... 05/06/2010 - 08/06/2010
  95  Submandibuler glandın polimorföz düşük dereceli adenokarsinomu: Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  96  Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri... 28/10/2009 - 01/11/2009
  97  Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi... 28/10/2009 - 01/11/2009
  98  Pediatrik mandibula fraktürü; Olgu sunumu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  99  Baş boyun lipomları... 28/10/2009 - 01/11/2009
  100  İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğu Olan Çocuk Olgularda İşitme Eşik Bulgula... 28/10/2009 - 01/11/2009
  101  Ratlarda koklear işlevin değerlendirilmesinde uygun oto-akustik emisyon yönteminin araştırılma... 28/10/2009 - 01/11/2010
  102  Spinal aksesuar sinirin korunduğu boyun diseksiyonu olgularında intraoperatif sinir monitörizasyo... 28/10/2009 - 01/11/2009
  103  Nörofibromatozis tip 2 ve Pilomatrikoma Tanısı Alan Çocuk Olgu Sunumu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  104  PHACES Sendromu... 21/10/2009 - 25/10/2009
  105  Cochlear implantation in neurobrucellosis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  106  Otoskleroz cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Gusher... 08/10/2008 - 12/10/2008
  107  Penetran boyun yaralanmalarında yönlendirici bulgular ve deneyimlerimiz... 08/10/2008 - 12/10/2008
  108  Yetişkinde progresif solunum sıkıntısının nadir sebebi: Epiglot kisti... 08/10/2008 - 12/10/2008
  109  Vokal granülomların botulinum toksini ile tedavisi... 08/10/2008 - 12/10/2008
  110  İntraoperatif rekürren sinir monitorizasyon uygulanarak yapılan tiroidektomi cerrahisi sonuçlar... 08/10/2008 - 12/10/2008
  111  Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-a... 08/10/2008 - 12/10/2008
  112  Ekstrakranial baş boyun schwannomları... 08/10/2008 - 12/10/2008
  113  T2N0M0 Glottik karsinomun tedavisinde elektif boyun diseksiyonuna gerek var mı?... 08/10/2008 - 12/10/2008
  114  Wegener Granülomatözü (3 olgunun Sunumu)... 08/10/2008 - 12/10/2008
  115  Pediatric Tracheotomy: 8 year review.... 08/06/2008 - 11/06/2008
  116  Septum Deviasyonu ve Kontralateral Kompansatuvar Alt Konka Hipertrofisi Olan Hastalarda Uygulanan Ko... 29/05/2008 - 01/06/2008
  117  Çocukluk Çağı Larinks Skuamoz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu... 21/05/2008 - 25/05/2008
  118  Pediatrik trakeotomi: son 7 yıllık sonuçlarımız... 26/05/2007 - 31/05/2007
  119  Burun kanaması ile başvuran olguların değerlendirilmesi ve endonazal endoskopik bipolar koteriza... 26/05/2007 - 31/05/2007
  120  Dil ve ağız tabanı kanserlerinde cerrahi sonrası fistül gelişimini etkileyen prognostik faktö... 26/05/2007 - 31/05/2007
  121  Ses kısıklığının nadir bir nedeni: lokalize larengeal amiloidozis... 26/05/2007 - 31/05/2007
  122  Baş boyunda nekrotizan fasiit: iki olgunun sunumu... 26/05/2007 - 31/05/2007
  123  Dış kulak yoluna fistülize olan parafarengeal abse: olgu sunumu... 26/05/2007 - 31/05/2007
  124  Nervus vagus tümörlerinde klinik deneyimlerimiz... 26/05/2007 - 31/05/2007
  125  Surgical treatment of carotid paragangliomas... 09/11/2006 - 11/11/2006
  126  Malign plevral mezotelyomada brons, trakea, lenf bezi, dil ve submental metastaz ( bir olgu nedeni i... 01/11/2006 - 05/11/2006
  127  Ciddi Stridor nedeni olarak retrofaringeal apse... 19/04/2006 - 23/04/2006
  128  Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  129  Çocuk ve yetişkinlerde tiroglossal duktus kisti bulguları ve tedavisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  130  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  131  Karotis paragangliomları ve cerrahisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  132  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend... 21/05/2005 - 26/05/2005
  133  Parotis yineleyen pleomorfik adenomları... 21/05/2005 - 26/05/2005
  134  Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  135  Fibröz displazili kemikte kolesteatom ve komplikasyonu.... 21/05/2005 - 26/05/2005
  136  Parotis bazal hücreli adenomu: olgu sunumu... 14/04/2005 - 17/04/2005
  137  Accelerated radiotherapy in locally advanced head-neck carcinomas: concomittant boost radiotherapy a... 24/10/2004 - 28/10/2004
  138  Konus elastikusun metaplastik değişiklikleri... 01/10/2004 - 06/10/2004
  139  Paranazal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 25/09/2004 - 28/09/2004
  140  Pediatrik malign baş boyun tümörleri ve tedavi sonuçlarımız... 25/09/2004 - 28/09/2004
  141  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi... 25/09/2004 - 28/09/2004
  142  Postoperative course of tinnitus after stapes surgery in otosclerosis... 11/09/2004 - 16/09/2004
  143  Microdebrider and Complications in Endoscopic Sinus Surgery For Nasal Polyposis: Beyond The First 10... 11/09/2004 - 16/09/2004
  144  Pathologic evaluation of tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric population : is ... 11/09/2004 - 16/09/2004
  145  Audiological findings of a child with large vestibular aquaduct syndrome... 02/06/2004 - 05/06/2004
  146  Yerel ileri evre baş-boyun kanserli hastalarda akselere radyoterapinin (konkomitan boost) yataksız... 21/04/2004 - 25/04/2004
  147  Larinks ve nazofarinks patolojik süreçlerinde sanal endoskopinin tanıya katkısı.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  148  Larengofarengeal semptomlu hastalarda 24 saatlik pH monitörizasyonu ile reflü araştırılması ve... 04/10/2003 - 09/10/2003
  149  Dil skuamöz hücreli karsinomunda metastatik lenf düğümlerinin dağılımı ve N0 boyna yaklaş... 04/10/2003 - 09/10/2003
  150  Kılçık takılması sonucu gelişen lingual ve retrofarengeal abse (2 olgunun sunumu)... 04/10/2003 - 09/10/2003
  151  Timpan membran greftlemesinde sirkümferensiyel sub-annüler yöntem: ilk sonuçlar... 04/10/2003 - 09/10/2003
  152  Hipofarengeal schwannom: Olgu sunumu... 04/10/2003 - 09/10/2003
  153  Küttner tümöründe inflamatuar komponentin ve duktal HLA DR, DP, DQ ekspresyonunun değerlendiril... 29/05/2003 - 31/05/2003
  154  Submandibuler bezin inflamatuar myofibroblastik psödotümörü.... 29/05/2003 - 31/05/2003
  155  Definitif tedavi uygulanmış erken evre glottik larenks karsinomunda prognostik faktörler... 23/04/2003 - 27/04/2003
  156  Larenjektomi spesmenlerinde dijital fotoğraf görüntülemesi... 13/12/2002 - 15/12/2002
  157  The prognostic importance of multidisciplinary approach in the management of laryngeal carcinoma.... 17/09/2002 - 21/09/2002
  158  Larengofarengeal skuamöz hücreli kanserde I. bölgeye metastaz insidansı... 31/05/2002 - 02/06/2002
  159  Nazofarenks kanserlerinde Dokuz Eylül Baş-Boyun Kanserleri Grubu(DEBBKG) tedavi protokolü sonuçl... 20/04/2002 - 23/04/2002
  160  Yerel ileri larenks kanserlerinde multidisipliner tedavi yaklaşımının prognostik önemi.... 20/04/2002 - 23/04/2002
  161  Kronik otitis media komplikasyonları... 22/09/2001 - 26/09/2001
  162  Deneysel akut timpanik membran perforasyonunda hyalüronik asit, epidermal büyüme faktörü ve mit... 22/09/2001 - 26/09/2001
  163  Deferoksaminin gentamisin ototoksisitesinden koruyucu etkisinin kobayda araştırılması... 22/09/2001 - 26/09/2001
  164  Erken evre glottik karsinomlarda tedavi sonuçlarımız... 22/09/2001 - 26/09/2001
  165  Boyun diseksiyonu sonrası elektrokardiyografide QT aralığı değişiklikleri... 22/09/2001 - 26/09/2001
  166  Maksiller sinüs kistik schwannomu... 22/09/2001 - 26/09/2001
  167  Konjenital iç kulak anomalisine sekonder tekrarlayan menenjitli bir olguda transmastoid BOS fistül... 22/09/2001 - 26/09/2001
  168  Uvulopalatal flap... 22/09/2001 - 26/09/2001
  169  Lokal ileri evre larenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları: prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  170  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  171  Parotis lipomları... 11/10/2000 - 13/10/2000
  172  Late surgical results of head and neck glomus tumors... 13/05/2000 - 18/05/2000
  173  T1 glottik larenks kanserinde epidermal büyüme faktörü (EBF) radyoterapi ilişkisi.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  174  Paranasal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları... 26/03/2000 - 29/03/2000
  175  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: opere kulak, non opere kulak ve presbiakuzili ... 18/09/1999 - 22/09/1999
  176  Radikal boyun diseksiyonu ile modifikasyonlarının lenf nodu diseksiyonu açısından kantitatif ka... 18/09/1999 - 22/09/1999
  177  Boyun disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)... 18/09/1999 - 22/09/1999
  178  Baş boyun epidermoid karsinomlarında posterior servikal üçgene metastaz sıklığı... 18/09/1999 - 22/09/1999
  179  Larinks kanserlerinde tümör stroma eozinofilisinin prognozla ilişkisi.... 18/09/1999 - 22/09/1999
  180  Total larenjektomi sonrası gelişen faringokutan fistüllerde prognostik faktörler... 18/09/1999 - 22/09/1999
  181  Trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz... 18/09/1999 - 22/09/1999
  182  Bir olgu nedeniyle konjenital laringeal atreziler... 18/09/1999 - 22/09/1999
  183  Tiroglossal duktus kistlerinin patolojisi (13 olgu).... 12/10/1996 - 15/10/1996
  184  Parotis tümörleri cerrahi tedavi sonuçlarımız.... 07/10/1991 - 12/10/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuklarda üst hava yolunda tıkanıklık oluşturan akut enfeksiyonlar Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  2  Kulak Burun Boğaz Muayenesi Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  3  Burun ve Paranazal Sinüs Acilleri Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  4  Derin Boyun Enfeksiyonu Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  5  Kulak Acilleri Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Pediatrik Burkitt Lenfoma Hastalarında Dolaşımsal Serbest ve Ekzozomal MikroRNA İfade Seviyelerinin İnvazif Olmayan Tanı Biyobelirteci Olma Potansiyellerinin İncelenmesi....  1/2018 - /
  2  Çocuklarda Orta Kulak Patolojisini Belirlemede Geniş Bant Absorbans Ölçümünün Etkinliğinin Araştırılması...  3/2016 - 3/2017
  3  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
 • NO AD YIL
  1  Sözlü bildiri ikincilik ödülü...  2008
  2  En iyi araştırma birincilik ödülü...  2008
  3  En iyi araştırma ikincilik ödülü...  2009
  4  En iyi klinik çalışma ödülü...  2011
  5  En iyi araştırma birincilik ödülü...  2012
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2014- Eylül 2017
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2012- Temmuz 2015