En

PROF.DR. MEHMET ŞEREFİTTİN CANDA (Emeklilik Tarihi : 10/09/2011 ) TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1972
  Tıpta Uzmanlık  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi  1975
  Doçent  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji  1980
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
 • NO AD YIL
  1  A case of a gastrointestinal stromal tumor diagnosed at the postpartum period...  2016
  2  Angiocentric Glioma: The Infiltrative Glioma with Ependymal Differentiation...  2013
  3  Effects of erythropoietin on the volume of infarction after spinal cord ischemia model...  2012
  4  Pathologic features, Ki-67 indices and melan-A expression in adrenal neoplasms....  2011
  5  Solitary fibrous tumor of the perithyroidal soft tissue mimicking substernal goiter...  2010
  6  Papillary thyroid carcinoma mimicking anaplastic thyroid carcinoma following fine-needle aspiration ...  2010
  7  Pin site metastasis of meningioma...  2007
  8  Pin Site Metastasis of Meningioma: A Case Report...  2007
  9  Birincil beyin lenfomas: Bir olgunun klinikopatolojik özellikleri...  2007
  10  Primary hyperparathyroidism due to atypical parathyroid adenoma presenting with peroneus brevis tend...  2007
  11  optochiasmatic cavernous angioma: unexpected diagnosis. case report...  2007
  12  Optochiasmatic cavernous angioma: Unexpected diagnosis: Case report...  2007
  13  Tumour vascularity is of prognostic significance in adult, but not paediatric astrocytoma...  2006
  14  Cushing's syndrome due to ectopic CRH secretion by adrenal pheochromocytoma accompanied by renal inf...  2006
  15  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  16  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  17  Early protective effects of iloprost, a stable prostacyclin analog, during spinal cord ischemia in a...  2005
  18  Cystic ovarian teratoma with intracystic floating globules...  2005
  19  Cavitary Bronchiolitis Obliterans With Organizing Pneumonia...  2004
  20  Prognostic significance of anaplasia and angiogenesis in childhood medulloblastoma: a pediatric onco...  2004
  21  The Role of gamma probe activity counts in minimally invasive parathyroidectomy. Preliminary results...  2004
  22  Association of invasive breast carcinoma and glioblastoma multiforme: a case report with histologica...  2004
  23  An unusual mesenteric paraganglioma producing human chorionic gonadotropin...  2004
  24  Antinociceptive and Neurotoxicologic Screening of Chronic Intrathecal Administration of Ketorolac Tr...  2004
  25  Ameliyat öncesi sestamibi ile paratroid lokalizasyonu ve minimal invaziv paratroidektomi: İlk sonu...  2003
  26  thyroid hemiagenesis with multinodular goiter: a case report and review of the literature...  2003
  27  The pathology of echinococcosis and the current problem in western turkey...  2003
  28  The pathology of echinococcosis and the current echinococcosis problem in Western Turkey (A report o...  2003
  29  Thyroid hemiagenesis with multinodular goiter: A case report and review of the the literature...  2003
  30  The possible role of dartoic muscle degeneration in the pathogenesis of idiopathic scrotal calcinosi...  2003
  31  Thymus metastasis of thyroid papillary carcinoma (case report)...  2003
  32  Expression of Bcl-2, Bax and p53 proteins in pituitary adenomas: an immunohistochemical study...  2003
  33  The importance of radiological follow-up in clinical acute viral encephalitis...  2003
  34  Histochemical and immunohistochemical features of a case showing association of meningioma and prola...  2002
  35  The histopathologic and the immunohistochemical features of secretory meningiomas...  2001
  36  Tiroid Papiller Karsinomlarında Ki-67, Bcl-2 ve P53 İmmun Reaktivitelerinin Klinikopatolojik Progn...  2001
  37  Göz kapağı diffüz nörofibromu: Nörofibromatozis tip-1 birlikteliği olan bir olgu sunumu...  2001
  38  The asbestosis and mesothelioma problem in Turkey and report of the 5 cases...  2001
  39  Primary lymphoma of thyroid: A case report...  2001
  40  Anjiomatöz meningiom ve immündokukimyasal özellikleri...  2000
  41  The histopathological features of cerebellar hemangioblastoma: two case reports...  2000
  42  Primary mediastinal B cell lymphoma (case report)...  2000
  43  Deneysel Hipovolemik-hipotansif Serebral İskemi Modelinde Ngnitro-L- arginin metil ester'in sağalt...  2000
  44  Servikal diskektomi sonrası histopatolojik incelemenin önemi...  2000
  45  Ependimomların histopatolojik özellikleri ve 21 olgunun sunumu...  2000
  46  Pineal Germinoma Causing the Metastasis in Anterior - Superior of the Third Ventricle...  1999
  47  Prognostic parameters in astrocytoma: p53 and c-erbB-2, immunoreactivity, PCNA and AgNOR Count...  1999
  48  Serebellar Hemanjioblastomun Patolojik Bulguları ve von Hippel - Lindau Sendromu...  1999
  49  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
  50  The Validity of Mahmood Scoring System in Meningiomas...  1998
  51  Clear cell meningiomların patolojisi...  1998
  52  Acute effects of Nd: YAG Laser on intervertebral disc and endplate: An experimental study using a ca...  1998
  53  Foreign body cystic granuloma simulating recurrence of anaplastic astrocytoma. Case report...  1998
  54  Kordomaların histopatolojik, doku kimyasal ve immun doku kimyasal özellikleri ve bir olgu sunumu...  1998
  55  Astrositomlarda Damar Proliferasyonunun Morfometrik Ölçümüyle CD44 ve Fibronektinin İmmun Doku ...  1997
  56  Birincil Hiperparatiroidi Brown Tümör...  1997
  57  Medulloblastomlarda nöronal diferansiyasyon, proliferatif aktivite ve apoptotik indeks/mitotik inde...  1997
  58  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (78 olgu)...  1997
  59  Orbital tümörlerin patolojisi...  1997
  60  Pontoserebellar Köşe Yerleşimli Glial Tümörler (2 Olgu)*...  1997
  61  Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (Olgu Sunumu)...  1997
  62  Metastatik Spinal Tümörlerde Histopatoloji Yaşam Kalitesi ve Yaşam Süresi...  1997
  63  Santral nörositom (olgu sunumu)...  1997
  64  Tiroglossal Duktus Kistlerinin Patolojisi (13 olgu)...  1997
  65  Pontoserebellar köşe tümörleri (22 olgu)...  1997
  66  Right Atrila Hydatid Cyst - MR Imaging...  1996
  67  Ege Bölgesindeki malign mezotelyoma sıklığının araştırılması...  1996
  68  Çocukluk Çağı Merkez Sinir Dizgesi Tümörleri*...  1996
  69  Yeni sınıflandırmanın ışığında (DSÖ, 1991) tükrük bezi tümörlerinin sınıflandır...  1996
  70  Supratentorial yerleşimli yüksek dereceli glial tümörlerde prognostik faktörler...  1996
  71  Metastatik Beyin Tümörleri...  1995
  72  Oligodendrogliomların histopatolojik ve immundokukimyasal özellikler...  1995
  73  Meningiomlarda AgNOR ile histopatolojik ve biolojik davranış ilişkisinin araştırılması...  1995
  74  Nevüslerin Patolojik Bulguları...  1995
  75  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (46 Olgu)...  1995
  76  Adamantinöz kraniofaringiomlar (5 olgunun patolojik özellikleri)...  1995
  77  Primer santral sinir sistemi lenfomaları...  1995
  78  Medulloblastomlarin histopatolojik bulgularının kopelson yöntemiyle skorlanması ve immundokukimy...  1995
  79  Akciğer Kanserleri (356 olgunun klinik-patolojik özellikleri). Türk Patoloji Dergisi 1995;11-2: 8...  1995
  80  Çocukluk Çağı İntrakraniyal Tümörleri...  1995
  81  association of gastric leiomyoblastoma and uterus myomatosis: a case report...  1995
  82  corpus callosum lipomu: olgu sunumu...  1995
  83  Ekinokokkozis: 47 Olgunun Sunumu ve Türkiye'nin Ekinokokkozis Sorunu...  1995
  84  Gangliogliom: olgu sunumu,...  1995
  85  Astrositomlarda histopatolojik bulgular ve prognoz ile ilişkisi (92 olgu),...  1995
  86  Meme İnvaziv Duktal Karsinomu ve Tiroid Papiller Karsinomu Birlikteliği (Olgu Sunumu)...  1994
  87  Tiroid nodüllerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi...  1994
  88  Paratroid Adenomu...  1993
  89  Tüberküloz Basili Saptanan Balgam Yaymalarındaki Sitolojik Özellikler (104 Olgu) (X)...  1992
  90  Pinkus Tümörü (Fibroepitelyom)*...  1992
  91  Ekinokokus Alveolarisin Patolojisi (5 Olgu)...  1992
  92  Periodontitisli 100 olgunun histopatolojik değerlendirmesi...  1991
  93  Anaplastik Astrositom ve Glioblastom Multiform'un Histopatolojik Ayırıcı Tanısı ve Prognostik ...  1991
  94  Hodgkin Lenfomasının Patolojisi ve Yeni Görüşler (54 Olgu)...  1991
  95  Polimorfik retikülozisin patolojisi (Olgu Sunumu). Ege Tıp Dergisi 1991; 30(1): 146 - 1...  1991
  96  Akciğerin "Small Cell" kanserlerinde Prognostik faktörlerin Araştırılması....  1991
  97  Memenin musinöz karsinomları (Dört Olgu)....  1991
  98  Melanotik Tümörlerin Tanısında S-100 Protein'in Kullanımı...  1990
  99  Sklerozan pnömositomun patolojisi (Bir Olgu)....  1990
  100  Akciğerin Muko-epidermoid Tümörü (Bir Olgu)....  1990
  101  İleri Yaş ve III. Ventrikül Kraniofarinjiomları...  1989
  102  Mediastinal Paratiroid Karsinomu ile Akciğer Epidermoid Karsinomunun Birlikteliği...  1988
  103  Keratoakantomalar...  1988
  104  Konjoktiva Dermoid Tümörü ve Dermolipomunun Patolojisi...  1988
  105  Memenin Malign Tümörleri...  1988
  106  oral kontraseptif alanlarda görülen hipomenorenin izahı...  1987
  107  Tiroid Karsinomlarının Patolojik Bulguları (Histopatolojik bulguların, biyolojik davranışla il...  1987
  108  CYCLOPIA...  1987
  109  . Wegener Granülomatozisinin patolojisi...  1987
  110  Bazal Gözeli Karsinomların Patolojisi...  1987
  111  Mide Pseudolenfomalarının Patolojisi...  1987
  112  Taşlı Kese Olgularında Karaciğerde Histopatolojik Değişiklikler...  1987
  113  Overin Malign Tümörlerinin Erken Tanısında Douglas Sitolojisinin Önemi...  1987
  114  Ankapsüle Peritonitis...  1986
  115  Peptik Ülserlerde Kansere Dejenerasyon...  1979
  116  Tonsilla Papillomları...  1978
 • NO AD TARİH
  1  Anjiosentrik gliom: olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  2  Peritiroidal yumuşak dokuda gelişmiş substernal guatrı taklit eden soliter fibröz tümör: vaka... 24/04/2011 - 27/04/2011
  3  Report of twelve cases with thyroid hemiagenesis: single centre experience from Turkey... 25/04/2009 - 29/04/2009
  4  Primer hiperparatiroidili hastalarda klinik ve patolojik özellikler... 24/10/2007 - 28/10/2007
  5  Diferansiye tiroid kanseri tanısı ile izlediğimiz hastalarımızda klinik bulgular... 24/10/2007 - 28/10/2007
  6  Tc-99m MIBI parathyroid scintigraphy: Correlation with angiogenesis, p-glycoprotein, lesion volume a... 22/10/2006 - 27/10/2006
  7  Birincil merkez sinir sistemi lenfoması: Bir olgu sunumu... 29/06/2006 - 02/07/2006
  8  Tiroid papiller karsinomuna bağlı cilt tutulumu ve ülserasyonu... 24/05/2006 - 28/05/2006
  9  Tiroid biyopsilerinde işlem sırasında sitopatolog yardımı gerekli mi?... 26/10/2005 - 30/10/2005
  10  Adrenal kaynaklı feokromasitomaya bağlı CRH salgısı sonucunda gelişen Cushing sendromu (Olgu s... 21/09/2005 - 25/09/2005
  11  Rupture of peroneus brevis tendon in primary hyperparatyhroidism due to atypical parathyroid adenoma... 03/09/2005 - 07/09/2005
  12  Pediatrik yaş grubunda tümefaktif demyelinizan lezyon: Olgu sunumu... 27/05/2005 - 31/05/2005
  13  Paratiroidektomi :144 olgunun retrospektif incelemesi... 10/12/2004 - 12/12/2004
  14  SCHWANNOMALARIN PATOLOJİL ÖZELLİKLERİ VE 117 OLGUNUN SUNUMU... 01/10/2004 - 06/10/2004
  15  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  16  Stabil bir prostasiklin analoğu olan İloprost?un tavşan modelinde medulla spinalis iskemisi üzer... 01/09/2004 - 05/09/2004
  17  Cerebellar Gangliocytoma in a 8-year old Child... 29/08/2004 - 02/09/2004
  18  Paratiroidektomi: 115 olgunun retrospektif incelenmesi... 26/05/2004 - 30/05/2004
  19  Glial tümörler : Optik gliomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  20  Glial tümörler : Beyin sapı gliomları... 24/10/2003 - 25/10/2003
  21  Glial tümörler : Astrositomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  22  Glial tümörler : Ependimomlar... 24/10/2003 - 25/10/2003
  23  Adrenal kortikal neoplazilerin histopatolojisi (11 olgu)... 29/05/2003 - 31/05/2003
  24  Tiroid papiller karsinomunun timus metastazı: olgu sunumu... 20/10/2001 - 26/10/2001
  25  Baş bölgesinde lokalize diffüz nörofibroma: Nörofibromatozis Tip I birlikteliği olan bir olgu ... 20/10/2001 - 26/10/2001
  26  Ekinokokkozis patolojisi ve Batı Anadolu'da güncel ekinokokkozis sorunu (80 olgunun patolojik bulg... 20/10/2001 - 26/10/2001
  27  İdyopatik skrotal kalsinozis: olgu sunumu... 20/10/2001 - 26/10/2001
  28  The pathology of echinococcosis and the current echinococcosis problem in Western Turkey... 04/06/2001 - 08/06/2001
  29  Lomber diskektomi sonrası patolojik incelemenin önemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  30  Servikal diskektomi sonrası histopatolojik incelemenin önemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  31  Amiloid içeren prolaktinoma ile meningiom birlikteliği gösteren bir olgunun dokukimyasal immun do... 22/05/2001 - 26/05/2001
  32  İnvazif meme karsinomu ile glioblastoma multiforme'nin senkron gelişmesi: Olgu sunumu... 22/05/2001 - 26/05/2001
  33  Lomber diskektomi sonrası patolojik incelemenin önemi... 22/05/2001 - 26/05/2001
  34  Tiroidin Mikst Medüller-Foliküler Karsinomu-2 Olgu Sunumu... 24/05/2000 - 27/05/2000
  35  Primer mediastinal B hücreli lenfoma ve bir olgu sunumu... 24/05/2000 - 27/05/2000
  36  Tiroid Papiller karsinomlarında nükleer morfometrinin tanısal değeri... 24/05/2000 - 27/05/2000
  37  İzmir Bölgesinde Tiroid Kanserleri (159 Olgu)... 27/04/1999 - 01/05/1999
  38  Metastatic spinal tumors... 10/09/1998 - 14/09/1998
  39  Efficacy of Ultrasound - Guided Aspiration Biopsy of Thyroid Nodules... 25/04/1998 - 28/04/1998
  40  Anaplastik Oligodendrogliomların Patolojisi (2 Olgu Sunumu)... 30/03/1998 - 01/04/1998
  41  Glioblastome Multiformenin Histopatolojik Özellikleri... 30/03/1998 - 01/04/1998
  42  Troid Nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi : 1993-1997 yıllarına ait ... 28/10/1997 - 02/11/1997
  43  Troid nodüllerinde US kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi: yöntemin başarısını et... 28/10/1997 - 02/11/1997
  44  Orta Kranial Fossanın Ekstraserebral Kavernöz Anjiyomu,... 16/05/1997 - 20/05/1997
  45  Clear cell meningiomların patolojisi (2 olgu sunumu)... 31/03/1997 - 05/04/1997
  46  Medulloblastomlarda nöronal diferansiyasyon, proliferatif aktivite ve apoptotik indeks-mitotik inde... 31/03/1997 - 05/04/1997
  47  Tiroglossal duktus kistlerinin patolojisi (13 olgu).... 12/10/1996 - 15/10/1996
  48  Lomber Yerleşimli Multipl Konjenital Patoloji... 24/05/1996 - 28/05/1996
  49  Hipofiz Adenomlarında AgNOR değerleri (27 olgu)... 24/05/1996 - 28/05/1996
  50  Patient characteristics, treatment modalities and results of primary brain tumors treated at Dokuz E... 09/10/1995 - 12/10/1995
  51  Analysis of prognostic factors in supratentorial malign glial tumors.... 09/10/1995 - 12/10/1995
  52  Çocukluk Çağı Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Klinik ve Patolojik Özellikleri... 31/05/1995 - 03/06/1995
  53  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (65 Olgu)... 31/05/1995 - 03/06/1995
  54  Dermal diffuse Neurofibroma-a case report... 01/05/1995 -
  55  Medulloblastomların histopatolojik ve immundokukimyasal özellikleri (12 Olgu)... 09/04/1995 - 14/04/1995
  56  The parasitic appendices in İzmir and Erzurum region of Turkey... 10/10/1994 - 14/10/1994
  57  Tiroid Karsinomlarının Patolojisi (46 olgu)... 05/10/1994 - 09/10/1994
  58  Metastatik Beyin Tümörleri... 05/10/1994 - 09/10/1994
  59  Meningiomlarda AgNOR ile histopatolojik bulgular ve biyolojik davranış ilişkisinin araştırılma... 05/10/1994 - 09/10/1994
  60  Nevüslerin Patolojik Bulguları... 05/10/1994 - 09/10/1994
  61  Oligodendrogliomların histopatolojik ve immundokukimyasal özelliklerinin prognostik önemi... 05/10/1994 - 09/10/1994
  62  Adamantinöz kraniofaringiomlar (5 olgunun patolojik özellikleri)... 05/10/1994 - 09/10/1994
  63  Gangliogliom: Olgu sunumu... 05/09/1994 - 09/09/1994
  64  Corpus Callosum Lipomu:olgu sunumu... 05/09/1994 - 09/09/1994
  65  Glioblastoma Multiformelerde Histopatolojik Özellikler ve Rekürrens... 15/05/1994 - 19/05/1994
  66  Intraspinal glioma: a case report,... 24/10/1993 - 27/10/1993
  67  Germinoma (A case report)... 24/10/1993 - 27/10/1993
  68  Clinico-Pathological Findings Of Endometrial Carcinoma... 07/09/1992 - 11/09/1992
  69  Normokalsemik Seyreden ve Değişik Yöntemlerle Görüntülenen Primer Hiperparatiroidi Olgusu... 01/10/1991 - 04/10/1991
 • NO AD YIL
  1  Temel patoloji...  2007
  2  Patolojide makroskopik yöntemler...  1993
 • NO AD TARIH
  1  Böbrek nakli yapılmış hastalarda triod kanseri sıklığının araştırılması...  1/2007 - 1/2008
 • NO Görev
  1 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Aralık 2010- Eylül 2011
  2 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü, Kasım 2006- Kasım 2010