En

PROF.DR. RAİF ÇAKMUR TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  The difference of mild cognitive impairment in Parkinson's disease from amnestic mild cognitive impa...  2019
  2  Auditory Brain Oscillatory Responses in Drug-naïve Patients with Parkinson's Disease...  2019
  3  Decrease of Delta Oscillatory Responses in Cognitively Normal Parkinson's Disease...  2017
  4  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular...  2017
  5  The Effects of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Simulation and Brunnstrom Movement Therapy...  2017
  6  Demonstration of Early Cognitive Impairment in Parkinson's Disease with Visual P300 Responses...  2017
  7  Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation or Brunnstrom Hand Manipulation: Which Treatm...  2016
  8  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2015
  9  Low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation for dyskinesia and motor performance in P...  2014
  10  Mutation analysis of ATP7B gene in Turkish Wilson disease patients:identification of five novel muta...  2013
  11  Evaluation of the effects of home-based breathing exercises in Parkinson's Disease patients...  2012
  12  The effect of supervised exercises on static and dynamic balance in parkinsons disease patients...  2012
  13  Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarında Depresyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesinin Karşılaşt...  2011
  14  The effects of rasagiline on cognitive deficits in Parkinson's disease patients without dementia: a ...  2011
  15  Is it Always Necessary to Apply Botulinum Toxin into the Lower Facial Muscles in Hemifacial Spasm?A ...  2011
  16  Increased intracranial pressure due to hyperthyroidism...  2010
  17  Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Uzerine Etkisi...  2010
  18  Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kanıta Dayalı Yaklaşım...  2008
  19  Parkinson Hastalığı'nda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2007
  20  Parkinson hastalarında düşme riskini etkileyen faktörlerin incelenmesi...  2007
  21  Cerebral venous thrombosis initially considered as a complication of spinal-epidural anesthesia...  2005
  22  Parkinson Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanım...  2005
  23  Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şid...  2005
  24  Servikal Distonide Botulinum Toksin Tedavisinin Planlanmasında Klinik Ve Elektrofizyolojik Değerle...  2005
  25  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg...  2005
  26  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  27  Parkinsonizmin Eşlik ettiği Mitokondriyal Miyopati....  2005
  28  Evidence of Widespread Impairment of Motor Cortical Inhibition in Focal Dystonia: A Transcranial Mag...  2004
  29  Putaminal Cavernous Angioma Presenting with Hemichorea...  2004
  30  Cortical relay time for long latency reflexes in patients with definite multiple sclerosis...  2004
  31  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  32  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  33  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  34  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu...  2001
  35  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  36  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle...  2001
  37  The droopy shoulder syndrome...  2001
  38  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  39  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  40  Pür akinezi: bir olgu sunumu...  2000
  41  Beta interferon sağaltımı alan multipl sklerozlu hastalarda seri P300 ve "Contingent Negative Var...  2000
  42  Primary progressive aphasia....  2000
  43  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  44  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
  45  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  46  KONVERSİYON BOZUKLUKLARINDA OLAYA BAĞLI İŞİTSEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER (P300): DEPRESYON VE ...  1998
  47  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  48  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri...  1997
  49  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit...  1996
  50  Serebral kan akım hızları ve etkileyen faktörler. Transkranyal Doppler ultrasonografi çalışma...  1996
  51  Kortikobazal dejenerasyon. Olgu sunumu....  1995
  52  Leuko-araiosis ve kognitif işlevler....  1993
  53  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
 • NO AD TARİH
  1  De-Novo Parkinsonda Alfa Osilasyonlarının Görsel Uyaranlar Sırasında İncelenmesi... 02/05/2018 - 05/05/2018
  2  Bilateral Oftalmopleji ile Prezente Olan Unilateral Karotikokavernöz Dural AV Fistül Olgusu... 24/11/2017 - 30/11/2017
  3  Parkinson Hastalığında Kognitif Süreçlerin P300 Yanıtları ve Nöropsikolojik Testler ile İnc... 24/11/2017 - 30/11/2017
  4  Decreased Visual Delta Event-Related Oscillations in Parkinson's Disease with Mild Cognitive Impairm... 29/03/2017 - 27/04/2017
  5  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular... 03/11/2016 - 05/11/2016
  6  Parkinson Hastalığı'nda Subkortikal Gri Cevher Yapılarında Atrofi Değerlendirmesi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  7  Parkinson hastalığında sarkopeninin değerlendirilmesi... 27/11/2015 - 03/12/2015
  8  Kognitif Bozukluğu Olmayan Parkinson Hastalarında Subkortikal Gri Cevher Hacim Analizi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  9  Reduced responsiveness to both visual sensory and cognitive stimuli in non-demented Parkinson's dise... 30/09/2015 - 04/10/2015
  10  Evaluation of Sarcopenia in Parkinson's Disease... 14/06/2015 - 18/06/2015
  11  İnme Olgularında Navigasyonlu Repetetif Transkranial Magnetik Stimulasyon (RTMS) ve Brunnstrom El... 20/05/2015 - 24/05/2015
  12  Parkinson Hastaları ile Sağlıklı Yaşlılarda Görsel P300 Yanıtları... 15/04/2015 - 19/04/2015
  13  EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: İKİ OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  14  STRİATAL EL VE STRİATAL AYAK: OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  15  Analyzing the effects of navigated repetetive transcranial magnetic stimulation (rMTS) in upper extr... 22/10/2014 - 25/10/2014
  16  Effect of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (RTMS) and Brunnstrom Hand Trainin... 22/10/2014 - 25/10/2014
  17  A study on the effects of exercises performed in front of a mirror or without a mirror in Parkinson'... 05/06/2011 - 09/06/2011
  18  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  19  The investigation of the effect of exercises on static and dynamic balance using balance master... 13/06/2010 - 17/06/2010
  20  Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Genini 8,9,12,13,14,16 ve 18 nolu Ekzonlarındak... 10/11/2009 - 15/11/2009
  21  Parkinson hastalarında fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizlerin fonksiyonellik, depresyon ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  22  Parkinson hastalarında solunum egzersizlerinin pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi... 11/11/2008 - 16/11/2008
  23  Effect of lumbosacral corset on position sense of trunk, performance and balance of Parkinson's dise... 22/06/2008 - 26/06/2008
  24  The effect of breathing exercises on pulmonary function in Parkinson's disease... 22/06/2008 - 26/06/2008
  25  The effect of arm position on pulmonary function in subjects with Parkinson's disease and in healty ... 22/06/2008 - 26/06/2008
  26  Parkinson hastalarında ev programı şeklinde verilen egzersizlerin etkilerinin incelenmesi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  27  Servikal distonide kas hipertrofisi: Manyetik rezonans görüntülemeye dayalı değerlendirme... 10/11/2007 - 15/11/2007
  28  Parkinson hastalığında repetetif transkraniyal manyetik uyarımın diskinezi ve motor performans ... 10/11/2007 - 15/11/2007
  29  Effects of repetetive transcranial magnetic stimulation on levodopa induced dyskinesia and motor per... 03/06/2007 - 07/06/2007
  30  Muscle hypertrophy in cervical dystonia: A magnetic resonance imaging (MRI) based analysis... 03/06/2007 - 07/06/2007
  31  Is it always necessary to apply botulinum toxin into the lower facial muscles in hemifacial spasm? A... 03/06/2007 - 07/06/2007
  32  Esansiyel tremorda depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/04/2007 - 28/04/2007
  33  Wilson Hastalarında ATP7B Geninin 8,12,13,14 ve 17 Nolu Ekzonlarında DNA Dizi Analizi ile Mutasyon... 17/11/2006 - 17/11/2006
  34  Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Alt Fasiyal Kaslara Botulinum Toksin Uygulaması: Randomize, Plasebo K... 12/11/2006 - 17/11/2006
  35  Parkinson hastalığında depresyon ve yaşam kalitesi... 01/11/2006 - 05/11/2006
  36  A case with orthostatic tremor: Improvement with levetiracetam.... 30/10/2006 - 02/11/2006
  37  Valvular heart disease and pergolide treatment in Parkinson's disease... 05/06/2005 - 09/06/2005
  38  Parkinsonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:... 19/05/2005 - 22/05/2005
  39  Servikal Distonide Klinik Değerlendirme ve Elektromiyografinin Botulinum Toksin Tedavisinin Planlan... 19/05/2005 - 22/05/2005
  40  Pergolid Kullanan Ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı Ve Şid... 19/05/2005 - 22/05/2005
  41  Ortostatik Tremor: Olgu Sunumu... 19/05/2005 - 22/05/2005
  42  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg... 19/05/2005 - 22/05/2005
  43  Determination of the Contribution of the Clinical Examination and the EMG in Planning and Applicatio... 05/03/2005 - 08/03/2005
  44  Shortened cortical silent period both dystonic and non-dystonic muscles of patients with cervical dy... 14/06/2004 - 17/06/2004
  45  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  46  Kavernoma Bağlı Hemikore: Olgu Sunumu... 22/10/2003 - 26/10/2003
  47  Assessment of Impairment of Cortical Inhibitory Mechanisms in Blepharospasm and Cervical Dystonia: A... 10/11/2002 - 14/11/2002
  48  Parkisonizmin eşlik ettiği iki mitokondrial myopati olgusu.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  49  Taupatiler: Klinik tanı alt grupları ve özellikleri.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  50  Fokal Distonilerde Kortikal İnhibitör Kontrol Bozukluğu: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle... 19/10/2002 - 23/10/2002
  51  Servikal Distonide Distonik Ve Nondistonik Kaslarda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle Sessiz ... 19/10/2002 - 23/10/2002
  52  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  53  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  54  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  55  Pür akinezi sendromu... 24/10/1999 - 28/10/1999
  56  Hemifasiyal spazmda botulinum toksin A tedavisi.... 24/10/1999 - 28/10/1999
  57  Servikal Distoni ve Botulinum Toksin-A Uygulaması... 24/10/1999 - 28/10/1999
  58  Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulaması Sonuçları: Preseptal ve Pretarsal Uygulam... 24/10/1999 - 28/10/1999
  59  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  60  Serial recordings of endogenous evoked potentials in patients with multiple sclerosis during interfe... 02/11/1997 - 05/11/1997
  61  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  62  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle... 24/10/1997 - 28/10/1997
  63  Primer Progresif afazi olgu sunumu... 24/10/1997 - 29/10/1997
  64  Beta interferon 1-A (Rebif) sağaltımı alan multpl sklerozlu hastalarda P300 ve Contingent Negativ... 24/10/1997 - 28/10/1997
  65  A left cerebral atrophy. A case of primary progressive aphasia.... 14/06/1997 - 18/06/1997
  66  Crossed aphasia due to right perisylvian infarction.... 14/06/1997 - 16/06/1997
  67  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  68  Which factors effect cerebral blood flow velocity? A multivariate analysis in 210 patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  69  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  70  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  71  Brainstem auditory evoked potentials in patients with cervical spondylarthrosis and vertigo.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  72  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  73  Hemiplegia vegetativa alterna.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  74  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  75  Multipl sklerozda bazal ganglion sinyal intensitesi değişiklikleri, .... 14/05/1996 - 15/05/1996
  76  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  77  Kortikobazal dejenerasyon: Bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  78  Yarımalan Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Genikulokalkarin Lezyonlarda İncelenmesi... 08/11/1990 - 11/11/1990
 • NO AD TARIH
  1  Alzheimer ve Parkinson Hastalığı için Biyomarkır Geliştirilmesi...  8/2012 - 8/2015
  2  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
  3  Düşen ve düşmeyen Parkinson Hastalarında kas gücü, denge ve osteoporotik kırık ilişkisi...  6/2008 - 6/2009
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2010- Eylül 2010
  3 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2007- Eylül 2010
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  5 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2004- Eylül 2007
  7 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2004- Haziran 2005
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007