En

PROF.DR. ENDER BERAT ELLİDOKUZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1995
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı  1999
  Doçent  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2004
  Profesör  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
 • NO AD YIL
  1  PREVALANCE OF CELİAC DİSEASE İN PATİENTS WİTH INFLAMMATORY BOWEL DİSEASE İN TURKİSH POPULAT...  2019
  2  Machine learning for differentiating metastatic and completely responded sclerotic bone lesion in pr...  2019
  3  Genetik (Gluten Enteropatisi Özel Sayısı)...  2015
  4  Wister-Albino Sıçanlarda Işınlama Sonrası İntestinal Mukozada Oluşan Değişiklikler ve Askor...  2014
  5  Role of the polymorphisms on progression of chronic hepatitis and cirrhosis...  2011
  6  Coexistence of symptomatic iron-deficiency anemia and duodenal nodular lymphoid hyperplasia due to g...  2009
  7  Frequency of TP53 codon72 polymorphism in cases with colon cancer...  2009
  8  Gastric polypoid intramucosal carcinoma and an adjacently located leiomyoma at the cardia...  2008
  9  Activation of peripheral opioid receptors has no effect on heart rate variability...  2008
  10  Nutritional changes and effects in hospitalized patients....  2006
  11  Endoscopic submucosal resection of a rectal carcinoid tumor by cap aspiration - snare resection meth...  2006
  12  Transient postpartum diabetes insipidus associated with HELLP syndrome...  2006
  13  Effect of sildenafil citrate on postprandial gallbladder motility,?...  2006
  14  Kurumda ve evde yaşayan yaşlılarda sağlık durumu değerlendirmesi...  2005
  15  Ultrasonografide Kitle Lezyonunu Taklit Eden Asemptomatik Bir Fasciola Hepatica İnfestasyonu: Olgu ...  2005
  16  Risk factors for death and injuries in earthquake: cross-sectional study from Afyon, Turkey...  2005
  17  Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3: Kabızlık şikayeti ile gelen bir hasta...  2004
  18  Efficient and non-invasive method for investigating Helicobacter pylori in gravida with hyperemesis ...  2004
  19  Malatyon Entoksikasyonunda Akut İnterstisyel Pankreatit ve Akciğer Ödemi...  2004
  20  Vitamin B12 Eksikliği...  2004
  21  Gastrointestinal sistem kanamaları ve endoskopi hemşireliği...  2004
  22  Effects of carbon dioxide pneumoretroperitoneum on free radical formation in remote organs and use o...  2004
  23  Kolorektal Polip ve Kanser Lokalizasyonu arasındaki ilişki...  2003
  24  The Role of Serum Leptin Levels in Chronic Hepatitis C with Steatosis...  2003
  25  Serum Leptin Levels in Patients with Liver Cirrhosis and Chronic Viral Hepatitis...  2003
  26  The Effect of Metoclopramide on QT Dynamicity: Double Blind, Placebo Controlled and on Crossover Stu...  2003
  27  The Effect of Dopamine Type-2 Receptor Blockade on Autonomic Modulation to the Heart: A Double Blind...  2003
  28  Birinci Basamakta Dispepsiye Güncel Yaklaşım...  2003
  29  Kolorektal malign poliplerde erken invaziv kanser...  2003
  30  Gelişmekte olan ülkelerde Helicobacter pylori için test ve tedavi yöntemi tamamen kabul edilebil...  2003
  31  Kolorektal polip ve kanser lokalizasyonu arasındaki ilişki...  2003
  32  Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-2 Bacaklarda lezyonlar ve yan ağrısıyla başvuran bir kadı...  2001
  33  Somatostatin and Ranitidine in The Treatment of Non-variceal Upper Gastrointestinal Bleeding: A Pros...  2000
  34  İnflamatuar barsak hastalıklarında Tc-99m poliklonal human immunoglobulin G sintigrafisi...  2000
  35  Hepatic Schistosomiasis (Report of a Case Metastatic Tumor in Liver)...  2000
  36  Hyperinsulinemia and Insulin Resistance in Non-alcoholic Steatohepatitis...  1999
  37  Helicobacter pylori and Behçet's disease...  1999
  38  Hemosuccus Pancreaticus Treated by Transvascular Selective Arterial Embolization...  1999
  39  Increased Serum Nitrite and Nitrate Concentrations in Chronic Hepatitis...  1998
  40  Exrahepatik maligniteli hastalarda HbsAg /anti-HCV seropozitifliği ve risk faktörleri...  1998
  41  Surgery a possible risk for hepatitis C in Turkey...  1997
  42  Domperidonun insan safra kesesi ve oddi sfinkter motilitesine etkisi,...  1997
  43  Birinci basamakta helikobacter pylori tanı ve tedavisi...  1997
  44  Hepatoselüler Karsinom: Üç yılda izlenen 15 olgunun analizi,...  1997
  45  The Pathology of Hepatitis C with reference to grade and stage of the disease...  1996
  46  Erişkinlerde Hepatit B Bağışıklaması...  1996
  47  The Prokinetic Effect of Domperidone in Gallbladder Not Upon Dopaminergic Receptors...  1996
  48  Adverse Allergic Reaction to Tecnetium-99m-Mebrofenin...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Kolon kanserinde alt tip transkriptom veri analizi... 16/01/2020 - 18/01/2020
  2  A Web Based Decision Support Tool For Gastrointestinal Submucosal Tumors... 17/10/2019 - 18/10/2019
  3  Development of a Colon PDX Model to Analyze the Effect of a Point Mutation in Metabolism... 22/09/2019 - 24/09/2019
  4  Hepatobiliary IgG4 related disease datas in a single center... 21/09/2019 - 24/09/2019
  5  Subtype analysis of ovarian cancer in RNA sequencing data... 01/03/2019 - 03/03/2019
  6  UZUN SÜRELİ ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA DİSPLAZİ TARAMASINDA KOLON MUKOZASININ '?FLEXIBLE S... 22/11/2016 -
  7  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  8  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu... 22/11/2016 -
  9  MİDE MALT LENFOMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  10  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  11  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  12  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  13  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  14  Karaciğer transplantasyonu sonrası portal hipertansiyon gelişen olguda Roux en Y anastomoz hattı... 11/09/2013 - 15/09/2013
  15  araciğer Transplantasyonu Sonrası İmmünsupresif Tedavide Everolimusun Yeri... 11/09/2013 - 15/09/2013
  16  Roux-en-Y hepatikojejunostomi sonrası gelişen jejunal varislere bağlı kanamanın N-butyl-2- siya... 11/09/2013 - 15/09/2013
  17  Pankreas solid lezyonlarında EUS eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları: ... 11/09/2013 -
  18  Anovel concept: occult HBV infection in the western region of Turkey... 03/07/2006 - 04/07/2006
  19  P53 and APC gene mutation analyses in cases with colon cancer... 15/05/2006 - 18/05/2006
  20  Test and treat yaklaşımında helicobacter pylori stool antijen testinin katkısı... 30/09/2003 - 05/10/2003
  21  65 yaş üzeri kişilerde sağlık algısı: Çay ilçesi yaşlıları... 23/06/2003 - 25/06/2003
  22  Dopamin Tip 2 Reseptör Blokajının Sempatovagal Denge Üzerine Etkisinin Kalp Hızı Değişkenli... 05/10/2002 - 06/10/2002
  23  The role of serum leptin levels in chronic Hepatitis C with steatosis... 17/08/2002 - 20/08/2002
  24  Postprandaial Hyperinsulinemia in Chronic Hepatitis C Associated Liver Steatosis... 07/08/2002 - 10/08/2002
  25  Serum lipoprotein (a) and other lipid parameters in patients with liver cirrhosis and chronic active... 06/08/2002 - 09/08/2002
  26  İzole kobay trekea düz kası ve akciğer parakiminde karnitinin gevşetici etkisinin araştırılm... 22/09/2000 - 25/09/2000
  27  Insulin resistance and postprondial hyperinsulinemia in nonalcoholic steatohepatit... 07/08/1998 - 10/08/1998
  28  Serum concentrations of insulinlike growth factor-I and insulinlike growth factor binding protein-3 ... 06/05/1998 - 08/05/1998
  29  The distribution of colorectal adenomas and carcinomas and its effect on the mortality... 06/05/1998 - 08/05/1998
  30  The effect of omeprazole on isolated tracheal and bronchial smooth muscle... 06/05/1998 - 08/05/1998
  31  The gallbladder motility in patients with cholelithiasis... 06/05/1998 - 08/05/1998
  32  Is `?test and treat?? strategy for Helicobacter pylori completely acceptable for developing countrie... 06/05/1998 - 08/05/1998
  33  Meta-analysis of the efficacy of PPI, amoxicillin, clarithromycin for Hp eradication in Turkey... 06/05/1998 - 08/05/1998
  34  Hepatitis C virus infection and its characteristics in patients with diabetes mellitus... 06/05/1998 - 08/05/1998
  35  The response to interferon therapy in HbeAg-negative, HBV DNA-positive chronic hepatitis B patients... 06/05/1998 - 08/05/1998
  36  Increased hepatic sinusoidal iron depositis predict poor response to interferon theraphy in patients... 05/05/1998 - 08/05/1998
  37  Mean platelet volume in chronic viral hepatitis and cirrhosis... 05/05/1998 - 08/05/1998
  38  Evaluation of mucozal changes around gastric carcinoma... 07/12/1997 - 09/12/1997
  39  Hepatitits C; More Victims in Turkey... 03/09/1997 - 06/09/1997
  40  Endoman: a new software for endoscopic database... 08/08/1997 - 10/08/1997
  41  HbsAg/Anti HCV prevalence and its relationship with risk factors in extrahepatic malignacies... 08/08/1997 - 10/08/1997
  42  The Frequency of Cholelithiasis in Patients with Chronic Viral Hepatitis doesn?t Increase... 08/08/1997 - 10/08/1997
  43  Kronik viral hepatit ve sirozda ortalama trombosit hacmi... 06/08/1997 - 08/08/1997
  44  Kronik viral hepatit ve sirozda safra kesesi taşı sıklığı... 06/08/1997 - 08/08/1997
  45  Kronik hepatit B ve C?de interferon alfa tedavisine yanıt oranları... 06/08/1997 - 08/08/1997
  46  Sirozlu Hastalarda Propranololun Serum Nitrit ve Nitrat Düzeylerine Etkisi... 05/06/1997 - 07/06/1997
  47  Kronik Viral Hepatitlerde Serum Nitrit ve Nitrat Düzeyleri... 05/06/1997 - 07/06/1997
  48  Increased Serum Nitrite and Nitrate concentrations in chronic hepatitis... 09/04/1997 - 12/04/1997
  49  Rektoskopi hazırlığında iki ayrı yöntemin karşılaştırılması... 05/11/1996 - 07/11/1996
  50  Gastroskopi ünitesinde çalışanlarında anti Helikobakter pilori IgG seroprevalansı... 05/11/1996 - 07/11/1996
  51  Kolesistektomili semptomatik hastalarda koledok boşalmasının sintigrafik değerlendirilmesi... 05/11/1996 - 07/11/1996
  52  Kolesistektomi sonrası koledok çapı (ERCP çalışması)... 05/11/1996 - 07/11/1996
  53  Hepatik scihistosomiasis ve metastatik karaciğer hastalığı... 05/11/1996 - 07/11/1996
  54  İnfektif Endokardit ve İnflamatuar Barsak Hastalığı... 08/10/1996 - 13/10/1996
  55  Transvenöz Karaciğer Biyopsisi... 08/10/1996 - 13/10/1996
  56  Cholescintigraphic Assessment of Bile Flow Delay in Symptomatic Cholecystectomized Individuals,?... 07/07/1996 - 09/07/1996
  57  Kronik karaciğer hastalarında HCV sıklığı ve özellikleri... 06/06/1996 - 07/06/1996
  58  Hepatit C Virus HCV İnfeksiyonlarında Transfüzyon Sıklığı... 05/09/1995 - 08/09/1995
  59  Geriatrik Hastalarda üst GİS Endoskopi Bulguları... 05/09/1995 - 08/09/1995
  60  Hepaman: Karaciğer Hastalıkları takip programı... 07/07/1995 - 10/07/1995
  61  Endoman: Endoskopi bulgularının bilgisayar veri tabanı programlarına kaydı... 07/07/1995 - 10/07/1995
  62  Duodenal ülser, gastrik ülser ve gastritlerde Helicobacter pylori kolonizasyonu... 13/06/1994 - 15/06/1994
  63  Mechanism of the Effect of Domperidone on Gallbladder; Not Upon Dopaminergic Receptors... 06/04/1994 - 08/04/1994
  64  The effect of domperidon on biliary in asymptomatic volunteers after cholecyctectomy... 15/05/1993 - 21/05/1993
  65  Geriatrik gastrik ülserler... 05/05/1993 - 07/05/1993
  66  Domperidon kolesistektomili olgularda bilier boşalmayı arttırır... 05/05/1993 - 07/05/1993
  67  safra kesesine Domperidonun etkisi... 05/05/1993 - 05/07/1993
  68  Epi, CDDP ve 5-FU kombinasyonunun ilerlemiş gastrointestinal neoplazilerdeki terapötik değeri... 03/05/1993 - 07/05/1993
  69  Therapeutic value of epirubicin in combination with cis-platin 5-flurouracil in the treatment of adv... 02/06/1991 - 07/06/1991
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Wilson Hastalığı Karaciğer...  2003
  2  siroz Karaciğer...  2003
  3  İlişkili hastalıklar Karaciğer...  2003
  4  Yağlı karaciğer ve non-alkolik steatohepatit Karaciğer...  2003
  5  Hemokromatozis Karaciğer...  2003
  6  Otoimmün Hepatitler Karaciğer...  2003
  7  Tıpta bilgisayar kullanımı İç Hastalıkları Pratik Bilgiler...  1998
  8  Significant delay in diagnosis of patients with familial Mediterranean Fever Significant delay in diagnosis of patients with familial Mediterranean Fever...  1997
  9  Editör Steven L. Berk, Çeviri Editörü: Kadir Biberoğlu. Çevirmen olarak. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme. Pretest Dahiliye Kendi Kendine Değerlendirme ve Gözden Geçirme....  1997
  10  Barsağın diğer inflamatuvar hastalıkları Temel İç Hastalıkları...  1996
  11  Zollinger-Ellison sendromu Temel İç Hastalıkları...  1996
 • NO AD TARIH
  1  TÜSEB Ağ-tabanlı bir sistem biyolojisi yaklaşımı ile kolorektal kanseri gelişiminde ve karaciğer metastazında etkili olan yolakların ve biyo-belirteçlerin tespiti...  4/2020 - /
  2  Kronik Hepatit C Virus Enfeksiyonlarında Virus Genotip ve Yükünün İnterferon Tedavisine Yanıtı Belirlemedeki Yeri...  12/1996 - /
  3  İnsan Bronş Düz Kasına Omeprazolün etkisi...  5/1995 - /
 • NO AD YIL
  1  En iyi bildiri ödülü: Gevher Nesibe Tıp Günleri-Kronik karaciğer hastalarında HCV sıklığı...  1996
  2  Serbest Bildiri Birincilik ödülü - XIII. Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu- Behçet Sayrılı...  1997
  3  Mansiyon Ödülü: II. Bilimsel Araştırma Projeleri yarışmasın Karnitinin Bronkodilatatör Etki...  2000
 • NO Görev
  1 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2016- Eylül 2017
  3 Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018