En

PROF.DR. ADEM AYDINTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SOSYAL PEDİATRİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  2  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  3  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  4  İnfantil kolik patogenezinde kortizolün rolü...  2016
  5  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  6  İzole hepatit ile başvuran maternal kızamıkçık aşısının neden olduğu doğumsal kızamık...  2014
  7  NÖROLOJİK SORUNU OLAN HASTALARDA BESLENME...  2014
  8  Comparison of acellular pertussis-tetanus-diphtheria vaccines and whole-cell pertussis-tetanus-dipht...  2014
  9  Allerjik Hastalıkları Olan Çocuklarda Aşılama...  2014
  10  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  11  Hormones and cytokines in childhood obesity...  2010
  12  Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları: anket çal...  2007
  13  Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının de...  2006
  14  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  15  Clinical quiz. Molybdenum cofactor deficiency...  2000
  16  Clinical quiz: Molybdenum cofactor deficiency in an infant presenting with intractable seizures and ...  2000
  17  Investigation of relationship between idipatic hypercalciurian and urinary enzyyme activites...  1998
  18  Ağır ve orta valvüler pulmoner darlıkta balon valvuloplasti uygulaması...  1997
  19  Relationship between serum unconjugated bilirubin levels and the autofluorescence of white blood cel...  1995
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Merkezindeki İlkokullarda 6 ve 7 Yaşlarındaki Okul Çocuklarında Febril Konvulsiyon Preva... 09/11/2016 - 13/11/2016
  2  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  3  Çocuk sağlığı izleminde yapay belirti/işaret/hastalık... 17/12/2014 - 20/12/2014
  4  Traffic injuries in children and adolescents in Lithuania: Mortality trends by road users... 15/06/2014 - 18/06/2014
  5  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  6  3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı nedir?... 30/04/2014 - 03/05/2014
  7  Trafik yaralanmalarında 0- 19 yaş grubunda karayolunu kullananlara göre mortalite... 08/04/2014 - 11/04/2014
  8  Çocuk istismarı şüphesi oluşturan deri bulguları... 09/12/2013 - 12/12/2013
  9  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  10  Cinsel İstismar Şüphesi Oluşturan Diğer Bir Neden... 07/11/2012 - 11/11/2012
  11  Asperger Bozukluğu... 07/11/2012 - 11/11/2012
  12  Çocuk Güvenliği İçin Bireysel Danışmanlık... 07/11/2012 - 11/11/2012
  13  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  14  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  15  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  16  Sağlıklı süt çocuklarında beslenme, özel çalışma modülü ile tıp fakültesi öğrenciler... 22/10/2007 - 25/10/2007
  17  Tıp eğitiminde özel çalışma modülü örneği: Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipler... 09/06/2007 - 10/06/2007
  18  Mediastende Multipl Apseler... 05/05/2006 - 08/05/2006
  19  Ciddi Stridor nedeni olarak retrofaringeal apse... 19/04/2006 - 23/04/2006
  20  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  21  Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi... 04/09/2000 - 08/09/2000
  22  İzmir ili 7-17 yaş okul çocuklarında epilepsi prevalansının araştırılması... 14/05/2000 - 16/05/2000
  23  Ege bölgesi kökenli Duchenne ve Becker kas distrofili hastalarda moleküler delesyon paterni... 03/05/2000 - 06/05/2000
  24  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  25  non nefropatik insüline bağımlı olmayan diyabetis mellitusta B-D glukozaminidaz aktivitesinin ar... 08/10/1997 - 10/10/2007
  26  idipatik hiperkalsiüri ile idrar idrar enzim asktivitesi arasındaki ilişkinin araştırılması... 04/06/1995 - 08/06/1995
  27  the relation beetween serum unconjegated bilurubin levels and intracelular bilurubin accumulation i... 19/11/1994 - 22/11/1994
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2016- 2017...  2016
  2  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk izlemi. Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2015- 2016...  2015
  3  Sosyal Pediatri. Sağlam Çocuk İzlemi Dönem IV Pediatri Bloğu, TASK Klinik Çalışma Rehberi 2014- 2015....  2014
  4  Yenidoğan-Çocuk Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  2  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
 • NO AD YIL
  1  bilim yarışması ikincilik ödülü 2008...  2008
  2  X. wyeth bilimsel araştırma yarışması B grubu bilim teşvik ödülü...  1997
  3  Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı, 1996, birincilik ödülü...  1996
  4  Sanofi Pharma firması ile Türk Epilepsi ile savaş derneği, 1999, Proje birincilik ödülü....  1999
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2000...  2000
  7  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2001...  2001
  8  Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2002....  2002
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2003...  2003
  10  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B2 tipi Yayın Teşvik Ödülü, 2004...  2004
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Ağustos 2009- Şubat 2010
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  5 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Haziran 2006- Haziran 2009
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009