En

PROF.DR. ÖZDEN ANAL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2000
 • NO AD YIL
  1  Re: HLA genes as a predictive screening tool for celiac disease...  2017
  2  Celiac disease in children and adolescents with Hashimoto Thyroiditis...  2016
  3  Effects of Quercetin Treatment on Epithelium-derived Cytokines and Epithelial Cell Apoptosis in a Al...  2016
  4  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  5  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  6  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  7  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  8  Chanarin Dorfman Syndrome with multisystem involvement in two siblings....  2013
  9  Lymphoid tissue histology in a patient with ICF sydrome...  2012
  10  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  11  Progressive encephalopathy with edema, hypsarrhythmia, and optic atrophy and PEHO-like syndrome: Rep...  2011
  12  Characteristics of children with positive tuberculin skin test...  2011
  13  Pulmonary tuberculosis in infants under one year of age....  2011
  14  An 11-year-old girl with burning sensation in her hands....  2010
  15  Stridor ile başvuran tüberkülozlu süt çocuğu olgusu...  2010
  16  Infection caused by Nocardia Farcinica mimicking pulmonary metastasis in an adolescent girl...  2009
  17  Chlamydia pneumonia mimicking milliary tuberculosis...  2009
  18  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...  2009
  19  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency....  2009
  20  Invasive pulmonary aspergillosis in an immunocompetent infant associated with short term steroid...  2009
  21  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
  22  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  23  Chlamydia And Mycoplasma Serology In Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  24  An infant with miliary tuberculosis...  2006
  25  Detection and clinical evaluation of antineutrophil antibodies in neonates who had a blood transfusi...  2005
  26  Sigmoid sinus thrombosis following mastoiditis: early diagnosis enhances good prognosis...  2005
  27  A case of Takayasu disease with findings of incomplete Alagille syndrome...  2005
  28  Tüberkülozun nadir bir formu: İzole mezenter lenf nodu Tüberkülozu...  2005
  29  Longitudinal investigation of the relationship between breast milk leptin levels and growth in breas...  2005
  30  Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis...  2004
  31  Endobronchial tuberculosis complicated with staphylococcus aureus pneumoniae and empyema in a child...  2003
  32  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
  33  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  34  Kronik granülomatöz hastalıkta retinoblastoma ile karışan aspergilloz...  2001
  35  Landau-Kleffner syndrome: Relation of clinical, EEG and Tc-99m-HMPAO brain SPECT findings and improv...  1999
  36  Transfusion-associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn...  1999
  37  Atopik ve non atopik hastalarda tüberkülin cevabı...  1999
  38  Maternal preeclampsia and jitteriness in preterm infants...  1999
  39  Efficacy of leucocyte filters during transfusions in preventing the development of anti-HLA antibodi...  1998
  40  Arsenic in human and cow's milk: A reflection of environmental pollution...  1998
  41  MHC class I antigen expression in patients with IDDM and their siblings....  1997
  42  Rapid Diagnosis of Tuberculous Meningitis Using Polymerase Chain Reaction...  1996
  43  Organophosphate-induced delayed polyneuropathy...  1995
  44  Sağlıklı Çocuklarda CD4+ ve CD8+ T-Lenfosit Alt Grupları....  1995
  45  Antiemetic efficacy of 5-HT3 antagonist ondansetron in cancer treatment...  1995
  46  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Beta laktam alerjilerinde penisilin spesifik IgE değerleri oral yükleme testi kararında yol göst... 23/04/2018 - 23/04/2018
  2  Alerjik rinit ve kronik ürtikerli iki olguda omalizumab etkinliği... 21/04/2018 - 23/04/2018
  3  Nonsteroid Anti İnflamatuvar İlaç Alerjili Olgularımız... 18/11/2017 - 22/11/2017
  4  Alerjik Proktokolit ve Enterokolitli Hastalarımızın Klinik Seyri... 18/11/2017 - 22/11/2017
  5  Efficacy of allergen blocker mechanical barrier gel on symptom and quality of life in patients with ... 26/10/2017 - 28/10/2017
  6  The effectiveness of symptom-based score on the diagnosis and follow-up of food allergy... 26/10/2017 - 28/10/2017
  7  Evaluation of the oral food challenge with baked milk and egg in pediatric patients... 26/10/2017 - 28/10/2017
  8  The correlation between monosymptomatic enuresis and allergic diseases in children... 06/06/2017 - 09/06/2017
  9  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 23/04/2017 - 26/04/2017
  10  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 23/04/2017 - 26/04/2017
  11  Kistik fibrosisli çocuklarda tiroid fonksiyon testleri: Tiroid disfonksiyonu bu hastalarda tahmin e... 23/04/2017 - 26/04/2017
  12  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  13  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  14  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  15  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  16  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  17  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  18  Celiac Disease in Childrenand Adolescents with Hashimoto Thyroiditis... 10/09/2016 - 12/09/2016
  19  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  20  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  21  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  22  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  23  idiopatik Konjenital Hemihiperlazi: Olgu sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  24  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  25  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  26  Haşimato Tiroiditi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Çölyak Hastalığı Taraması Rutin Olarak Yapı... 20/10/2015 - 22/10/2015
  27  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  28  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  29  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  30  Effects of placental derived mesenchymal stem cells on experimental asthma... 06/06/2015 - 10/06/2015
  31  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  32  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  33  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  34  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  35  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  36  Quercetin theraphy in experimental asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  37  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  38  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  39  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  40  Deneysel alerjik rinit tedavisinde quercetinin yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  41  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  42  Kısa süreli steroid ile ilişkili immunkompetan bir olguda invaziv pulmoner aspergilloz... 20/10/2010 - 24/10/2010
  43  Lymphoid histology in a patient with ICF syndrome... 06/10/2010 - 09/10/2010
  44  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  45  Altı aylık bir olguda kaviter akciğer tüberkülozu... 18/05/2010 - 22/05/2010
  46  Eritromelalji ile başvuran bir kız çocuğunda sistemik lupus eritematozus.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  47  Chanarin Dorfman Sendromu tanısı alan iki kardeş:Periferik yaymanın önemi... 21/10/2009 - 25/10/2009
  48  Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi... 14/06/2008 - 18/06/2008
  49  Adölesan kızda pulmoner nokardiozis... 23/04/2008 - 27/04/2008
  50  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency... 05/09/2007 - 09/09/2007
  51  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis... 05/09/2007 - 09/09/2007
  52  Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA... 05/09/2007 - 09/09/2007
  53  Havayolu basısıyla başvuran milier tüberkülozlu süt çocuğu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  54  Miler tüberkülozu düşündüren klamidya pnömonisi olgusu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  55  An infant with miliary tuberculosis: the importance of early diagnosis.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  56  Pozitif tüberkülin deri testi saptanan 60 çocuğun değerlendirilmesi... 11/05/2005 - 13/05/2005
  57  Milier Tüberkülozlu bir olgu:Erken taninin önemi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  58  Hip tuberculosis in childhood... 09/09/2004 - 12/09/2004
  59  A three-month old pulmonary tuberculosis case with positive sputum culture... 04/09/2004 - 08/09/2004
  60  Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu... 20/04/2004 - 22/04/2004
  61  sporadik lefödemli bir vaka... 20/04/2004 - 22/04/2004
  62  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  63  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  64  Balgam kültüründe mycobacterium tuberculosis üreyen 3 aylık olgu... 07/04/2004 - 10/04/2004
  65  Anne sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki ilişkinin l... 27/09/2001 - 29/09/2001
  66  Hiperimmunglobulin E Sendromunda ARDS Gelişen Olgu... 13/09/2001 - 05/10/2001
  67  Detection and clinical evaluation of antineutrophil antibodies in transfused neonates... 09/09/2001 - 09/09/2001
  68  Endobronchial tuberculosis presenting as a mass lesion in a child... 30/05/2001 - 02/06/2001
  69  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  70  Kitle görünümü veren bir endobronşial tüberküloz olgusu... 04/09/2000 - 08/09/2000
  71  Kan transfüzyonu ve kan değişimi yapılan yenidoğanlarda antinötrofil antikorların araştırı... 26/03/2000 - 30/03/2000
  72  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  74  Exchange transfüzyonu takiben graft-versus-host hastalığı gelişen bir yenidoğan olgusu... 25/10/1998 - 28/10/1998
  75  The Role of Keratinocyte Growth Factor(KGF) Receptor and Heparin Proteoglycans (HSPGs) on the Cell S... 10/09/1998 - 14/09/1998
  76  Evoluation of tuberculin response in atopic children... 09/08/1998 - 14/08/1998
  77  Transfusion-associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn... 09/08/1998 - 14/08/1998
  78  Neonatal outcome after premature rupture of membranes at 14 weeks gestation... 09/08/1998 - 14/08/1998
  79  Are the stool characteristics of preterm infants affected by infant formulas?... 09/08/1998 - 14/08/1998
  80  Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight infants with respiratory distress syndro... 09/08/1998 - 14/08/1998
  81  Kronik granülamatöz hastalıkta retinoblastoma ile karşan aspergillozis... 15/06/1998 - 20/06/1998
  82  Konjenital Kalp Hastalıklarında Timusun Histopatolojik İncelenmesi... 30/03/1998 - 01/04/1998
  83  Yenidoğanlarda kan transfüzyonunda lökosit filtresi kullanılmasının anti-HLA antikorlarının ... 23/09/1996 - 27/09/1996
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Büyümenin Değerlendirilmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  SIÇANLARDA OLUŞTURULAN ASTIM MODELİNDE PLASENTA KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER HİSTOLOJİSİNE VE TH2 ARACILIKLI İNFLAMASYONA MOLEKÜLER DÜZEYDEKİ ETKİLERİ...  10/2013 - 10/2015
  2  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  3  Keratinosit büyüme faktörü (KGF) ile keratinosir büyüme faktörü reseptörü reseptörü (KGFR) ekspresyonlarının ve heparin benzeri proteoglikanların (HCPGs) tümör hücresindeki iyonize radyasyon ile ölüme dirençteki rolü...  6/1997 - 9/1999
  4  Yenidoğanlarda kan transfüzyonu esnasında lökosit filtresi kullanımının anti-HLA antikorlarının oluşumuna etkisi...  1/1994 - 1/1995
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2015- Eylül 2018
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2012- Eylül 2012
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2011- Mart 2012
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mayıs 2011- Kasım 2011
  7 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Kasım 2010- Mayıs 2011
  8 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mayıs 2010- Kasım 2010
  9 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  10 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2004- Mayıs 2007