En

PROF.DR. ÖZDEN ANALTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK İMMUNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1986
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2000
 • NO AD YIL
  1  Celiac disease in children and adolescents with Hashimoto Thyroiditis...  2016
  2  Effects of Quercetin Treatment on Epithelium-derived Cytokines and Epithelial Cell Apoptosis in a Al...  2016
  3  Beta Laktam Alerji Şüphesi Olan Çocukların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma...  2016
  4  Cylosporin Treatment Improves Skin Findings in Omenn Syndrome...  2015
  5  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  6  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Sa...  2013
  7  Chanarin Dorfman Syndrome with multisystem involvement in two siblings....  2013
  8  Primary Pyomyositis Mimicking Transient Synovitis of the Hip in a Child: A Case Report...  2012
  9  Lymphoid tissue histology in a patient with ICF sydrome...  2012
  10  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  11  Progressive encephalopathy with edema, hypsarrhythmia, and optic atrophy and PEHO-like syndrome: Rep...  2011
  12  Characteristics of children with positive tuberculin skin test...  2011
  13  Pulmonary tuberculosis in infants under one year of age....  2011
  14  An 11-year-old girl with burning sensation in her hands....  2010
  15  Stridor ile başvuran tüberkülozlu süt çocuğu olgusu...  2010
  16  Infection caused by Nocardia Farcinica mimicking pulmonary metastasis in an adolescent girl...  2009
  17  Chlamydia pneumonia mimicking milliary tuberculosis...  2009
  18  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...  2009
  19  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency....  2009
  20  Invasive pulmonary aspergillosis in an immunocompetent infant associated with short term steroid...  2009
  21  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
  22  Chlamydia And Mycoplasma Serology in Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  23  Chlamydia And Mycoplasma Serology In Respiratory Tract Infections Of Children...  2006
  24  An infant with miliary tuberculosis...  2006
  25  Detection and clinical evaluation of antineutrophil antibodies in neonates who had a blood transfusi...  2005
  26  Sigmoid sinus thrombosis following mastoiditis: early diagnosis enhances good prognosis...  2005
  27  A case of Takayasu disease with findings of incomplete Alagille syndrome...  2005
  28  Tüberkülozun nadir bir formu: İzole mezenter lenf nodu Tüberkülozu...  2005
  29  Longitudinal investigation of the relationship between breast milk leptin levels and growth in breas...  2005
  30  Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis...  2004
  31  Endobronchial tuberculosis complicated with staphylococcus aureus pneumoniae and empyema in a child...  2003
  32  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
  33  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  34  Kronik granülomatöz hastalıkta retinoblastoma ile karışan aspergilloz...  2001
  35  Landau-Kleffner syndrome: Relation of clinical, EEG and Tc-99m-HMPAO brain SPECT findings and improv...  1999
  36  Transfusion-associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn...  1999
  37  Atopik ve non atopik hastalarda tüberkülin cevabı...  1999
  38  Maternal preeclampsia and jitteriness in preterm infants...  1999
  39  Efficacy of leucocyte filters during transfusions in preventing the development of anti-HLA antibodi...  1998
  40  MHC class I antigen expression in patients with IDDM and their siblings....  1997
  41  Rapid Diagnosis of Tuberculous Meningitis Using Polymerase Chain Reaction...  1996
  42  Organophosphate-induced delayed polyneuropathy...  1995
  43  Antiemetic efficacy of 5-HT3 antagonist ondansetron in cancer treatment...  1995
  44  Sağlıklı Çocuklarda CD4+ ve CD8+ T-Lenfosit Alt Grupları....  1995
  45  KİD Sendromu (Keratitis, Ichthyosis, Deafness)...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Alerjik Rinit Tanılı Hastalarda Alerjen Bloke Edici Mekanik Bariyer Jelin Semptom ve Yaşam Kalite... 27/04/2017 - 27/04/2017
  2  Besin Alerjisinin Takibinde Semptom Bazlı Skorlamanın Etkinliği... 27/04/2017 - 27/04/2017
  3  Fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri ile oral besin provokasyon testleri... 11/10/2016 -
  4  Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Atopi Açısından Değerlendirilmesi... 08/10/2016 - 12/10/2016
  5  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  6  Dirençli seyreden kronik ürtiker : olgu sunumu... 08/10/2016 - 12/10/2016
  7  Pulmoner Alveolar Proteinozis:İki Olgu Sunumu... 29/09/2016 - 01/10/2016
  8  Servikal Lenfadenit ile Başvuran Çocuklarda Mikobakteri Enfeksiyonları... 29/09/2016 - 02/10/2016
  9  Celiac Disease in Childrenand Adolescents with Hashimoto Thyroiditis... 10/09/2016 - 12/09/2016
  10  Evaluation of children with suspected beta lactam allergy: a retrospective study... 11/06/2016 - 15/06/2016
  11  İlaç erüpsiyonu kliniği ile izlenen püstüler psöriyazis: olgu sunumu... 24/04/2016 - 27/04/2016
  12  Adölesan olguda intralober pulmoner sekestrasyona bağlı bronşiektazi... 24/04/2016 -
  13  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ... 21/04/2016 - 24/04/2016
  14  idiopatik Konjenital Hemihiperlazi: Olgu sunumu... 10/04/2016 - 14/04/2016
  15  Ataksi-Telenjiektazi tanılı iki kuzen olgu... 31/03/2016 - 03/04/2016
  16  CMV enfeksiyonuna sekonder gelişen B hücre yetmezliği... 31/03/2016 - 03/04/2016
  17  Haşimato Tiroiditi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Çölyak Hastalığı Taraması Rutin Olarak Yapı... 20/10/2015 - 22/10/2015
  18  Natural course of our patients with egg and cow's milk allergy: single clinical experience... 06/06/2015 - 10/06/2015
  19  Anaphylaxis induced by nebulized salbutamol in an asthmatic boy... 06/06/2015 - 01/06/2015
  20  Effects of placental derived mesenchymal stem cells on experimental asthma... 06/06/2015 - 10/06/2015
  21  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  22  Perspectives and knowledge levels for immunotherapy in parents of children with allergic rhinitis an... 06/06/2015 - 10/06/2015
  23  Anti-inflammatory and anti-apoptotic effects of resveratrol treatment in atopic dermatit like murine... 06/06/2015 - 10/06/2015
  24  Astımlı bir erkek çocukta nebülize salbutamol kullanımı sonrası ortya çıkan anafilaksi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  25  Alerjik rinit ve astım tanısı olan çocukların ailelerinin immunoterapi hakkındaki bilgi düzey... 16/04/2015 - 19/04/2015
  26  İnek sütü ve yumurta Alerjisi Olan Hastalarımızın Doğal Gidişleri;Tek Klinik Deneyimi... 16/04/2015 - 19/04/2015
  27  CHILDHOOD TUBERCULOSIS PRESENTING WITH LYMPHADENOPATHY... 24/03/2015 - 26/03/2015
  28  Quercetin theraphy in experimental asthma... 07/07/2014 - 11/07/2014
  29  Ender Yerleşimli Tüberküloz Osteomiyeliti Olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  30  Antenatal dönemde tanı alan pulmoner sekestrasyonlu bir olgu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  31  Alerjik Cilt Döküntüsü Ayırıcı Tanısında Bir Olgu Sebebeiyle Gianotti-Crosti Sendromu... 23/04/2014 - 26/04/2014
  32  Deneysel alerjik rinit tedavisinde quercetinin yeri... 02/11/2013 - 06/11/2013
  33  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi... 08/03/2012 - 10/03/2012
  34  Kısa süreli steroid ile ilişkili immunkompetan bir olguda invaziv pulmoner aspergilloz... 20/10/2010 - 24/10/2010
  35  Lymphoid histology in a patient with ICF syndrome... 06/10/2010 - 09/10/2010
  36  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  37  Altı aylık bir olguda kaviter akciğer tüberkülozu... 18/05/2010 - 22/05/2010
  38  Eritromelalji ile başvuran bir kız çocuğunda sistemik lupus eritematozus.... 21/10/2009 - 25/10/2009
  39  Chanarin Dorfman Sendromu tanısı alan iki kardeş:Periferik yaymanın önemi... 21/10/2009 - 25/10/2009
  40  Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi... 14/06/2008 - 18/06/2008
  41  Adölesan kızda pulmoner nokardiozis... 23/04/2008 - 27/04/2008
  42  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency... 05/09/2007 - 09/09/2007
  43  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis... 05/09/2007 - 09/09/2007
  44  Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA... 05/09/2007 - 09/09/2007
  45  Miler tüberkülozu düşündüren klamidya pnömonisi olgusu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  46  Havayolu basısıyla başvuran milier tüberkülozlu süt çocuğu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  47  An infant with miliary tuberculosis: the importance of early diagnosis.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  48  Pozitif tüberkülin deri testi saptanan 60 çocuğun değerlendirilmesi... 11/05/2005 - 13/05/2005
  49  Milier Tüberkülozlu bir olgu:Erken taninin önemi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  50  Hip tuberculosis in childhood... 09/09/2004 - 12/09/2004
  51  A three-month old pulmonary tuberculosis case with positive sputum culture... 04/09/2004 - 08/09/2004
  52  sporadik lefödemli bir vaka... 20/04/2004 - 22/04/2004
  53  Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu... 20/04/2004 - 22/04/2004
  54  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  55  Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında chlamydia ve mycoplasma pneumonia serolojisi... 07/04/2004 - 10/04/2004
  56  Balgam kültüründe mycobacterium tuberculosis üreyen 3 aylık olgu... 07/04/2004 - 10/04/2004
  57  Anne sütü ile beslenen bebeklerde anne sütü leptin düzeyi ile büyüme arasındaki ilişkinin l... 27/09/2001 - 29/09/2001
  58  Hiperimmunglobulin E Sendromunda ARDS Gelişen Olgu... 13/09/2001 - 05/10/2001
  59  Detection and clinical evaluation of antineutrophil antibodies in transfused neonates... 09/09/2001 - 09/09/2001
  60  Endobronchial tuberculosis presenting as a mass lesion in a child... 30/05/2001 - 02/06/2001
  61  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  62  Kitle görünümü veren bir endobronşial tüberküloz olgusu... 04/09/2000 - 08/09/2000
  63  Kan transfüzyonu ve kan değişimi yapılan yenidoğanlarda antinötrofil antikorların araştırı... 26/03/2000 - 30/03/2000
  64  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  66  Exchange transfüzyonu takiben graft-versus-host hastalığı gelişen bir yenidoğan olgusu... 25/10/1998 - 28/10/1998
  67  The Role of Keratinocyte Growth Factor(KGF) Receptor and Heparin Proteoglycans (HSPGs) on the Cell S... 10/09/1998 - 14/09/1998
  68  Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight infants with respiratory distress syndro... 09/08/1998 - 14/08/1998
  69  Neonatal outcome after premature rupture of membranes at 14 weeks gestation... 09/08/1998 - 14/08/1998
  70  Are the stool characteristics of preterm infants affected by infant formulas?... 09/08/1998 - 14/08/1998
  71  Evoluation of tuberculin response in atopic children... 09/08/1998 - 14/08/1998
  72  Transfusion-associated graft-versus-host disease following exchange transfusion in a newborn... 09/08/1998 - 14/08/1998
  73  Kronik granülamatöz hastalıkta retinoblastoma ile karşan aspergillozis... 15/06/1998 - 20/06/1998
  74  Konjenital Kalp Hastalıklarında Timusun Histopatolojik İncelenmesi... 30/03/1998 - 01/04/1998
  75  Yenidoğanlarda kan transfüzyonunda lökosit filtresi kullanılmasının anti-HLA antikorlarının ... 23/09/1996 - 27/09/1996
 • NO AD YIL
  1  Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Büyümenin Değerlendirilmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  SIÇANLARDA OLUŞTURULAN ASTIM MODELİNDE PLASENTA KAYNAKLI MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN AKCİĞER HİSTOLOJİSİNE VE TH2 ARACILIKLI İNFLAMASYONA MOLEKÜLER DÜZEYDEKİ ETKİLERİ...  10/2013 - 10/2015
  2  Beş Yaş Altı Çocuklarda Nazofaringeal Streptococcus pneumoniae Serotipleri ile Konjuge Pnömokok Aşı Serotiplerinin Karşılaştırılması...  3/2011 - /
  3  Keratinosit büyüme faktörü (KGF) ile keratinosir büyüme faktörü reseptörü reseptörü (KGFR) ekspresyonlarının ve heparin benzeri proteoglikanların (HCPGs) tümör hücresindeki iyonize radyasyon ile ölüme dirençteki rolü...  6/1997 - 9/1999
  4  Yenidoğanlarda kan transfüzyonu esnasında lökosit filtresi kullanımının anti-HLA antikorlarının oluşumuna etkisi...  1/1994 - 1/1995
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2015-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mart 2012- Eylül 2012
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Allerjisi Bilim Dalı Başkanı Vekili, Eylül 2011- Mart 2012
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mayıs 2011- Kasım 2011
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Kasım 2010- Mayıs 2011
  7 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı Vekili, Mayıs 2010- Kasım 2010
  8 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2007- Mayıs 2010
  9 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk İmmunoloji Bilim Dalı Başkanı, Mayıs 2004- Mayıs 2007