En

PROF.DR. OĞUZ ALTUNGÖZ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Polysomy 8 Syndrome: A Distinct Clinical Entity Comprising of Myelomonocytic/Monocytic Lineage Invol...  2019
  2  HER-2/neu alterations in non-small cell lung cancer: A comprehensive evaluation by fluorescence in s...  2019
  3  Coexistence of Klippel Feil syndrome, Poland syndrome and mirror movements: A genetic case study...  2018
  4  Analysis of sporadic neuroblastic tumors reveals a novel PHOX2B mutation in neuroblastoma...  2018
  5  Rapid identification of Helicobacter pylori and assessment of clarithromycin susceptibility from cli...  2017
  6  KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ...  2016
  7  The Detection of Genetic Parameters for Prognostic Stratification of Neuroblastoma Usinig MLPA Techn...  2016
  8  Expression and activity levels of matrix metalloproteinase-7 and in situ localization of caseinolyti...  2014
  9  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
  10  Copy number status and mutation analyses of anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene in 90 sporadic neu...  2012
  11  The Association of MYCN Amplification and 1p Deletion in Neuroblastomas with High Tumor Vascularity...  2007
  12  Detection of Helicobacter pylori and Determination of Clarithromycin Susceptibility using Formalin-f...  2007
  13  Correlation of modified Shimada Classification with MYCN and 1p36 status detected by fluorescence in...  2007
  14  Diabetik hasta serumunun sıçanda schwan hücre canlılığı üzerine in vitro etkisi...  2004
  15  Esansiyel Trombositemi ve Parsiyel Trizomi 1....  2004
  16  DNA copy number changes detected by comparative genomic hybridization and their association with cli...  2003
  17  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  18  Testing of Nonlinear Electrofrictiophoresis in Agarose Gel...  2000
  19  A De Nova Reciprocal Translocation of (Y;2) in an Azospermic Male...  2000
  20  Familyal Parasentrik İnversiyon 7 (q21?2;q31)...  1999
  21  Molecular Analysis of Chromosome 7q21.3 in Uterine Leiomyoma: Analysis using Markers with Linkage to...  1998
  22  Habis Melanom ve Melanositik Nevuslarda Sitogenetik Çalışmalar...  1997
  23  Molecular detection of BCR/ABL mRNA and cytogenetic analysis in CML patients:comparıson of results ...  1997
  24  Translocation (6;10) (p21;q22) in Uterine Leiomyomas...  1995
  25  Deletion 6q in Three Cases of Mixed-Type Liposarcoma in Addition to t(12;16)(q13;p11)...  1995
  26  Cytogenetic Findings in 101 Uterine Leiomyomas...  1995
  27  Cytogenetic Findings in 21 Malignant Melonomas...  1994
  28  Cytogenetic Findings in 19 Malignant Bone Tumors...  1994
  29  Coexistence of Chronic Neutrophilic Leukemia with Light Chain Myeloma...  1994
  30  Cytogenetic abnormalities in laryngeal carcinoma: a case report...  1994
  31  Alveolar rhabdomyosarcoma in a child with diffuse bone marrow involvement...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Treatment of neuroblastoma in infants younger than 18 months: the 30 years experience of Dokuz Eylul... 16/11/2018 - 19/11/2018
  2  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Eleştirel Değerlendirme Uygulamaları... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitiminde Araştırma Becerileri Özel Çalışma ... 09/05/2018 - 12/05/2018
  4  Onsekiz aylıktan küçük süt çocukluğu dönemi nöroblastomda Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyi... 02/05/2018 - 06/05/2018
  5  Adolesan ALL olgusunda (12;21) translokasyonuna eşlik eden 11Q23 delesyonu... 01/11/2017 - 04/11/2017
  6  Klippel Feil sendromu, Poland sendromu ve mirror fenomeni birlikteliği: Genetik bir çalışma... 24/10/2017 - 29/10/2017
  7  The Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2003 (Tpog NBL 2003) Protocol: Factors that effec... 28/10/2011 - 31/10/2011
  8  Nöroblastik Tümörlerde PHOX2B Geni Kopya Sayısı Değişimlerinin QPCR ile Saptanması... 27/10/2011 - 30/10/2011
  9  PHOX2B Gene Mutations in Neuroblastomas... 27/06/2011 - 30/06/2011
  10  Detection of Multiple Genetic Changes in Neuroblastoma by MLPA... 27/06/2011 - 30/06/2011
  11  Nöroblastom olgularında çoklu genetik değişikliklerin MLPA ile saptanması... 20/04/2011 - 24/04/2011
  12  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NB 2003) Protokolü Yaşam Hızlarına Etkil... 20/04/2011 - 24/04/2011
  13  The Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2003 (TPOG-NBL-2003): Treatment results of the in... 21/10/2010 - 24/10/2010
  14  Expression Levels of Matrix Metalloproteinase-7 and In Situ Localization of Caseinolytic Activity in... 26/06/2010 - 01/07/2010
  15  TPOG NB 2003 İnfant tedavi sonuçları... 19/05/2010 - 22/05/2010
  16  Sporadik Nöroblastomda 2p23.2-2p24.3 Kromozom Bölgesindeki Segmental Dengesizliklerle ALK Geni De... 18/05/2010 - 22/05/2010
  17  nöroblastomlarda telomeraz aktivitesinin biyolojik ve prognostik önemi... 07/11/2009 - 11/11/2009
  18  kolorektal kanserde matriks metalloproteinaz-7 ekspresyonu ve aktivitesinin lokalizasyonu... 28/10/2009 - 31/10/2009
  19  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL 2003) Protokolü: Yüksek Risk Grubu Ted... 21/04/2009 - 26/04/2009
  20  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL 2003) Protokolü: Düşük ve Orta Risk ... 21/04/2009 - 26/04/2009
  21  The Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2003 (TPOG NB 2003) Treatment Results of the High... 22/03/2009 - 24/03/2009
  22  35 delG Mutasyonuna bağlı İşitme Kayıplılarda Odyolojik Değerlendirme... 08/10/2008 - 12/10/2008
  23  The Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2003 (TPOG-NBL-2003): Treatment Results of the Lo... 02/10/2008 - 06/10/2008
  24  The Turkish Pediatric Oncology Group Neuroblastoma 2003 (TPOG NB 2003) : Treatment Results of the Hi... 02/10/2008 - 06/10/2008
  25  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL 2003) Protokolü: Düşük ve Orta Risk ... 21/05/2008 - 25/05/2008
  26  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2003 (TPOG NBL 2003) Protokolü: Yüksek Risk Grubu Ted... 21/05/2008 - 25/05/2008
  27  Çocukluk Çağı Larinks Skuamoz Hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu... 21/05/2008 - 25/05/2008
  28  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde, Fluoresan in-situ Hibridizasyon İle Her-2/Neu Am... 06/09/2007 - 09/09/2007
  29  Prenatal Tanıda Saptanan İlave Marker Kromozomlar (sSMC): Prevalans ve Kromozomal Köken... 06/09/2007 - 09/09/2007
  30  Ege Bölgesindeki 88 pre-lingual işitme kaybı olgusunda GJB2 (Cx26) genindeki mutasyon türleri ve... 06/09/2007 - 09/09/2007
  31  The association of MYCN amplification and 1p deletion in Neuroblastomas with high tumor vascularity... 14/09/2006 - 16/09/2006
  32  The Association of MYCN Amplication and 1p Deletion in Neuroblastomas With High Tumor Vascularity... 14/09/2006 - 16/09/2006
  33  Helicobacter pylori ve Klaritromisin Direncinin Floresan İn Situ Hibridizasyon Metodu (FISH) ile Sa... 12/09/2006 - 16/09/2006
  34  Nöroblastomlarda MYCN Amplifikasyonu ve 1p Delesyonunun Artmış Tümör Vaskülaritesi ile Birlikt... 07/05/2006 - 11/05/2006
  35  Concordance of FISH and IHC in evaluation of HER2 levels in Breast Cancer... 26/03/2006 - 31/03/2006
  36  Meme Kanserinde HER2 Protoonkogeni ve HER2 Ölçümünde FISH Yönteminin IHC ile Karşılaştırıl... 24/11/2005 - 27/11/2005
  37  Sıçan Hepatik İskemi-Reperfüzyon Modelinde İskemik Ön koşullandırma: Nitrik Oksid'in NFkB Yo... 30/08/2005 - 04/09/2005
  38  Nitric oxide induced by ischemic preconditioning fails to stabilize NFKB/IKB complex during hepatic ... 20/07/2005 - 23/07/2005
  39  Nöroblastom Olgularının MYCN ve 1p36 Lokuslarındaki Genetik Dengesizliklerin Moleküler Sitogene... 20/04/2005 - 24/04/2005
  40  Esansiyel Trombositemi Seyrinde Saptanan Parsiyel Trizomi 1... 21/04/2004 - 24/04/2004
  41  DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarında 1999-2004 yılları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  42  Ambiguous Genitalia'lı Bir Vakanın Klinik, Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Açıdan İncelen... 21/04/2004 - 24/04/2004
  43  Retrospective evaluation of antenatal screening using different median values for Down's Syndrome i... 01/06/2003 - 05/06/2003
  44  Ailesel Geçişli, Tek Segment Değişimli Dengesiz Bir Translokasyonun Prenatal Olarak Kromozom Öz... 18/04/2002 - 22/04/2002
  45  Kronik Myeloid Lösemi Hastalarının Sitogenetik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Değerlendirilm... 30/04/2001 - 04/05/2001
  46  Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Ön Tanılı Olgularda Sitogenetik Analiz Sonuçları... 30/04/2001 - 04/05/2001
  47  INF- Tedavisi Alan 30 KML Hastasının Sitogenetik Takip Sonuçları... 30/04/2001 - 04/05/2001
  48  Çocukluk Donemi KML Olgularında Sitogenetik Analiz Sonuçları... 30/04/2001 - 04/05/2001
  49  Akut Myeloid Lisemi (AML) ön tanlı olgularda sitogenetik analiz sonuçları... 30/04/2001 - 05/05/2001
  50  161 MDS Olgusunun Sitogenetik analiz sonuclarının değerlendirilmesi... 30/04/2001 - 04/05/2001
  51  Komparatif Genomik Hibridizasyonla 8q Kazanımı Saptanan Bir Medüller Meme Karsinomu Olusu... 30/04/2001 - 04/05/2001
  52  Meme ve Kolon Adenokarsinom Hücre Hatlarının Konvansiyonel G-Bantlama, Komparatif Genomik Hibridi... 30/04/2001 - 04/05/2001
  53  2300 Olgunun İnversiyonlar Açısından Değerlendirilmesi... 03/05/2000 - 06/05/2000
  54  Genetik Analizi Yapılan 1100 Prenatal Tanı Olgusunun, Polimorfik Varyant Kromozomlar, Kalıtımsal... 03/05/2000 - 06/05/2000
  55  DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Çalışılan 2300 Olgunun Translokasyonlar A... 03/05/2000 - 06/05/2000
  56  Çocukluk çağında renal hücreli karsinom: Özel bir translokasyon... 26/04/2000 - 29/04/2000
  57  Probleme dayalı eğitimde özel çalışma modülleri... 12/11/1998 - 15/11/1998
  58  Identification of varient and additional chromosomal changesin chronic myeloid leukemia... 10/10/1998 - 14/10/1998
  59  KML Vakalarında Varyant Translokasyonlar... 21/09/1998 - 24/09/1998
  60  Sayısal Anomaliler Gösteren Fötal Hücrelerde Genotoksik Etki... 21/09/1998 - 24/09/1998
  61  Familiyal Parasentrik İnversiyon 7 (q21.1-q21.2;q31)... 21/09/1998 - 24/09/1998
  62  MDS Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar... 21/09/1998 - 24/09/1998
  63  Tıp Fakültelerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: DEÜ Tıp Fakü... 21/09/1998 - 24/09/1998
  64  Periferik Kan Sitogenetik Çalışmalarının Değerlendirilmesi... 21/09/1998 - 24/09/1998
  65  Correlation between the t(22;22)(q11;q13) Translocation and Disease Phenotype In Two Patients Diagno... 10/09/1998 - 14/09/1998
  66  Yalancı Mozaiklik ve In Situ Preparasyon... 26/04/1998 - 30/04/1998
  67  Azospermik Bir Bireyde (Y;2) (q12;q12) Resiprokal Translokasyonu... 26/04/1998 - 30/04/1998
  68  Plazma hücreli lösemide sitogenetik ve immünofenotipik özellikler... 12/11/1997 - 15/11/1997
  69  1992-1995 yılları arasında DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında KML ön tanısı ile gönderil... 23/04/1997 - 26/04/1997
  70  Malign Melanomlar ve Melanositik Nevuslarda Sitogenetik Çalışmalar... 23/04/1997 - 26/04/1997
  71  Klinikte Fibrosarkoma Nüksü Olarak Düşünülen Olguda Lipoma Tanısı ile Uyumlu Sitogenetik Bul... 04/09/1996 - 08/09/1996
  72  Prenatal Sitogenetik Çalışmalar... 24/06/1996 - 28/06/1996
  73  KML ve AML Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar... 24/06/1996 - 28/06/1996
  74  46,XX,r(15) Karyotipine Sahip VSD'li Olgu... 24/06/1996 - 28/06/1996
  75  Down Sendromlu Vakalarda Sitogenetik Veriler: 141 Olgunun Değerlendirilmesi... 24/06/1996 - 28/06/1996
  76  Frajil-X sendromu Ön tanısı ile gelen olgularda sitogenetik analiz... 24/06/1996 - 28/06/1996
  77  Tekrarlayan Düşüklerde Kromozomal Anomaliler... 24/06/1996 - 28/06/1996
  78  Cinsiyet Kromozomlarında Saptanan Sitogenetik Anomaliler... 24/06/1996 - 28/06/1996
  79  Bir Larinks Karsinomu Olgusunda Hücre Kültürü ile Kromozom Analizi... 22/09/1992 - 24/09/1992
  80  Merkezi Sinir Sistemi Tümörlerinde Sitogenetik Analiz... 02/06/1991 - 07/06/1991
  81  Çocukluk Çağı Neoplazmlarında Sitogenetik Çalışma... 02/06/1991 - 07/06/1991
  82  Kemik İliği Tutulumu ve der(2q+)'liği Gösteren Bir Alveoler Rabdomiyosarkom Vakası... 02/06/1991 - 07/06/1991
 • NO AD YIL
  1  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
  2  Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Jinokolojik Kanserlerin Moleküler Biyolojisi Jinokolojik Onkoloji...  1998
  2  Kanser Moleküler Biyolojisinde Genel Kavramlar Jinokolojik Onkoloji...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Dört Farklı Antitenin Bir Arada Görüldüğü Ailede Sorumlu Genin Belirlenmesi (Pilot Çalışma)...  3/2016 - 12/2017
  2  Kanser kökenli hücre hatlarında gözlenen sessiz tümör gen mutasyonlarının mRNA işlemlenmesi üzerine olası etkilerinin saptanması...  9/2015 - 1/2017
  3  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Nöroblastoma 2009 (TPOG NBL 2009) Tedavi Protokolü, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Çok Merkezli Araştırma Projesi...  1/2009 - /
  4  Nöroblastom Olgularında Edinsel PHOX2B Mutasyonlarının Saptanması ve Tümör Davranışı ile Birlikteliğinin Araştırılması...  12/2009 - 12/2010
  5  Nöroblastom Hücre Hatlarındaki miRNA Ekspresyon Profilleriyle Genetik Parametreler Arasındaki İlişkilerin Araştırılması...  6/2009 - 6/2011
  6  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
  7  Nöroblastik Tümörlerdeki Bölgesel DNA Kopya Sayısı Değişikliklerinin, Allelik Dengesizliklerin Tanımlanması ve Schwann Hücresi-Nöroblastik Hücre Etkileşiminin Hücre Hattı Modellerinde Araştırılması...  9/2007 - 8/2010
  8  Kolorektal Kanser Hastalarında Kazein Zimografi ve In Situ Kazein Zimografi Yöntemi ile Matriks Metalloproteinaz-7 Aktivitesinin ve Lokalizasyonunun Belirlenmesi...  11/2007 - 8/2009
  9  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Toksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
  10  Nöroblastom MYCN Amplifikasyonunda C-MYB Protein Kümesi ile CDT1/Geminin, P53, SiklinA / CDK2, P21 ve P27'nin Rolü...  10/2006 - 4/2009
  11  Ph (+) Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Der(9) Delesyonlarının ve Hastalık Prognozundaki Etkisinin İn Situ Hibridizasyon Yöntemi ile Araştırılması...  6/2005 - 6/2006
  12  Helicobacter pylori ve klaritromisin direncinin parafin bloklarda floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile belirlenmesi...  5/2005 - 8/2006
  13  Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde (NSCLC) Floresan in-situ Hibridizasyon ile HER-2/neu Amplifikasyonunun Saptanması...  7/2005 - 7/2007
  14  Kalıtımsal ve non-sendromik işitme kaybı olgularının aday lokuslardaki mutasyonel analizi...  5/2005 - 1/2007
  15  Türkiye'de görülen Nöroblastoma olgularında önemli prognostik kriterler MYCN amplifikayonu, 1p-delesyonu sıklığı ve DNA İndeksinin Araştırılması...  7/2004 - 7/2006
  16  Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) Nöroblastoma 2003 Tedavi Protokolü...  10/2002 - 10/2002
  17  HNPCC Sendromlu Olduğu Saptanmış Geniş Bir Ailede Etiyopatogeneze Yönelik Moleküler Biyolojik Çalışmalar...  12/1997 - 12/1999
  18  Meme Tümörlerinde Bölgesel DNA Kopya Sayısı Değişikliklerinin Moleküler Sitogenetik Tekniklerle Saptanması- D.E.Ü. Araştırma Fonu, 0923.99.01.03., 1999-2000, Doktora Tez Araştırması, Araştırmacı, Yurt dışı makale olarak yayınlandı (CV ve yayınlara bakınız)....  1/1990 - 1/2000