En

PROF.DR. SERAP ALPER (Emeklilik Tarihi : 18/09/2017 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1979
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1985
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1992
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
 • NO AD YIL
  1  Is Continuous Passive Motion Effective in Patients with Lymphedema? A Randomized Controlled Trial...  2018
  2  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin klinik, laboratuvar ve yaşam k...  2014
  3  Efficacy of EMG-biofeedback in knee osteoarthritis...  2010
  4  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  5  Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia...  2008
  6  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  7  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  8  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  9  Lomber spinal stenozda objektif ve subjektif değerlendirme ölçütleri arasındaki ilişki...  2006
  10  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  11  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  12  Kemik kalitesi...  2005
  13  Kartagener Sendromunda uzun süreli göğüs fizyoterapisinin önemi (olgu sunumu)...  2002
  14  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  15  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi...  2001
  16  Parkinson hastalığının rehabilitasyonu...  2001
  17  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  18  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  19  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  20  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  21  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  22  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  23  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  24  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  25  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  26  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  27  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  28  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  29  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  30  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  31  İnmeli hastalarda lezyon tarafı ile fonksiyonel iyileşme ilişkisi...  1997
  32  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  33  İnmeli hastalarda bilgisayarlı beyin tomografisi bulguları ile fonksiyonel sonuç ilişkisi...  1997
  34  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları...  1996
  35  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  36  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  37  Nail-Patella sendromu:olgu sunumu...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  2  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  3  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  4  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  5  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  6  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  7  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  8  Postmenopozal osteoporozlu hastalarda stronsiyum ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vert... 15/10/2008 - 19/10/2008
  9  Postmenopozal osteoporozlu hastalarımızda kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ile kemik mi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  10  Fibromyalji sendromunda aerobik egzersizle kas güçlendirme egzersizlerinin etkinliğinin karşıla... 24/10/2007 - 29/10/2007
  11  Reliability and validity of the Turkish version of the ECOS-16 Questionnarie... 18/10/2006 - 21/10/2006
  12  effects of physical therapy an surgical treatment on activities of daily living in patients with dge... 14/12/2005 - 17/12/2005
  13  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  14  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  15  Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda diz ekleminin propriosepsiyon duyusunun değerlendirilmes... 22/06/2005 - 26/06/2005
  16  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  17  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  18  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  19  Huzurevi ve geriatrik bakım merkezi sakinlerinde osteoporoz risk faktörleri ve radyografik absorbs... 24/06/2004 - 27/06/2004
  20  Erkeklerde osteoporoz bilgi düzeyi ve farkındalığı... 24/06/2004 - 27/06/2004
  21  Dejeneratif Spondilolistezisli Hastalarda Cerrahi Tedavinin Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etki... 22/05/2004 - 26/05/2004
  22  Koşu Bandı Testinin Dejeneratif Spondilolistezisli Hastaların Klinik Değerlendirmesinde Kullanı... 22/05/2004 - 26/05/2004
  23  Lomber spinal stenozda değerlendirme... 04/10/2003 - 08/10/2003
  24  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  25  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  26  Derece I ve II Dejeneratif Spondilolistezisli Hastalarda Cerrahi ve Fizik Tedavinin Günlük Yaşam ... 30/09/2003 - 30/09/2003
  27  Efficacy of biofeedback in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  28  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  29  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  30  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  31  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  32  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  33  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  34  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  35  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  36  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  37  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  38  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  39  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  40  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  41  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  42  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  43  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  44  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  45  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  46  Serebrovasküler olay sonrası gelişen hemiplejilerde omuz subluksasyonu, kol fonksiyonları, ve om... 15/05/1997 - 18/05/1997
  47  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  48  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  49  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  50  Endojen üveitli hastalarda sistemik tutulumlar ve lokomotor sistem bulguları... 10/05/1993 - 15/05/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Manyetik Alan Tedavisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2011
  2  Transkutan Elektriksel Sinir Stimülasyonu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Postmenopozal osteoprozlu hastalarda Stronsiyum Ranelat tedavisinin kemik mineral yoğunluğu, vertebral kırık, kemik döngüsü belirteçleri ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi...  2/2007 - 2/2007
  2  Stronsiyum ranelat tedavisi gören postmenopozal osteoporozlu hastalarda tedavinin klinik, laboratuar ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin gözlenmesi....  12/2006 - 12/2007
  3  Diz osteoartriti olan hastalarda ev egzersiz programı ve yürüyüşün ağrı, kas gücü, yaşam kalitesi üzerine olan etkisi...  3/2006 - 3/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2004- Nisan 2007
  2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Temmuz 2001- Temmuz 2004
  3 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1998- Aralık 2001
  4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ağustos 1996- Ağustos 1999