En

PROF.DR. MİRAÇ FEZA AKGÜR TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI ÇOCUK ÜROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  1983
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Ürolojisi  2011
 • NO AD YIL
  1  Successful outcomes in adolescent varicocele treatment with high-level laparoscopic varicocelectomy...  2019
  2  Vezikoüreteral reflü tedavisinde subüreterik enjeksiyon tedavisi: Tek merkez deneyimi...  2017
  3  The role of water-soluble meconium subfraction and lipid-soluble meconium subfraction on the superio...  2017
  4  Distribution of interstitial cells of Cajal in the bladders of fetal rats with retinoic acid induced...  2016
  5  The density of interstitial cells of Cajal is diminished in choledochal cysts...  2016
  6  Nuss Procedure: Technical modifications to ease bending of the support bar and lateral stabilizer pl...  2016
  7  The intestinal damage induced by lipid soluble meconium subfraction is profound compared to the inte...  2016
  8  Conventional single port laparoscopic appendectomy for complicated appendicitis in children: Efficie...  2016
  9  Distribution of Interstitial Cells of Cajal in the Esophagus of Fetal Rats with Esophageal Atresia...  2015
  10  Effect of Meconium on the Contractility of the Superior Mesenteric Artery: A Clue to Intestinal Dama...  2015
  11  Percutaneous transhepatic balloon dilatation of the hepaticojejunal anastomosis for the definitive t...  2015
  12  Complex fetal ovarian cysts cause problems even after regression...  2014
  13  Tubularized incised plate urethroplasty for the treatment of penile fistulas after hypospadias repai...  2014
  14  Pectus carinatum: The effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual compression on p...  2013
  15  Cholecystectomy Conducted With Single Port Incisionless-Intracorporeal Conventional Equipment-Endosc...  2013
  16  Intra-amniotic administration of urinary tripsin inhibitor preserves intestinal contractility in me...  2013
  17  Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taşlarının Endoskopik Cerrahi Yöntemlerle Tedavisine İlişkin ...  2013
  18  Altered expression of interstitial cells of Cajal in primary obstructive megaureter...  2013
  19  The Diagnosis of Yo-Yo Reflux with Dynamic Renal Scintigraphy in a Patient with Incomplete Ureteral ...  2012
  20  Laparoscopic ureterouretrostomy in children with a duplex collecting system plus obstructed ureteral...  2012
  21  Induction of Fetal Diuresis with Intraamniotic Furosemide Injection Reduces Intestinal Damage in a R...  2011
  22  Çocuklarda ekstrahepatik portal hipertansiyona güncel yaklaşım...  2010
  23  Appendectomy conducted with single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopi...  2010
  24  Gastroşizisli Civciv Embriyolarında Intraamniyotik Mekonyumla Oluşan Barsak Hasarında Üriner Tr...  2009
  25  Rosuvastatin protects tissue perfusion in the experimental testicular torsion model...  2009
  26  Veziko-Üreteral Reflü Sağaltımında Subüreterik İmplant Enjeksiyonu...  2009
  27  Üreteropelvik bileşke tıkanıklığının transperitoneal laparoskopik onarımı...  2009
  28  çocuklarda laparoskopik kolesistektomi...  2009
  29  laparoskopik splenektomi...  2009
  30  laparoskopik nefrektomi ve heminefrektomi...  2009
  31  çocuklar olgularda laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz...  2009
  32  Late presentation of cystic adenomatoid malformation type 4 of lung in an asymptomatic child...  2008
  33  Stromal-predominant mesenchymal hamartoma of the liver with elevated serum alpha-fetoprotein level....  2008
  34  Hipospadias onarımı sonrası fistül tedavisinde "tübülarize insize plak" üretroplasti yöntemi...  2008
  35  Prenatal tanılı over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi...  2008
  36  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu ile eş zamanlı perkutan endoskopik gastrostomi uygulaması...  2008
  37  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromüsküler şerit çıkarma ve katlama tekniği...  2008
  38  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı (Nuss yöntemi): Tedavisi tamamlanan olgular...  2008
  39  Tek taraflı kasık fıtığı onarımı sırasında karşı taraf processus vaginalis açıklığı...  2008
  40  Congenital cystic adenomatoid malformation and intrauterine cystoamniotic shunt....  2008
  41  Amniotic fluid ferritin as a marker of intestinal damage in gastroschisis: a time course experimenta...  2007
  42  The effect of dilated ganglionic segment on anorectal and urinary functions during 1-stage transanal...  2007
  43  Single-port laparoscopic appendectomy conducted intracorporeally with the aid of a transabdominal sl...  2007
  44  Can pulse oxymetry be used for measuring intestinal blood flow?...  2007
  45  An infants with bilateral congenital idiopathic cylothorax that required tharacic duct ligation...  2007
  46  A rare presentation of hydatid cyst in a child...  2007
  47  Başka nedenlerle laparoskopi yapılan hastalarda processus vaginalis açıklığının değerlendir...  2006
  48  Vezikoüreteral reflü tedavisi için laparoskopik ekstravezikal üreteroplasti: Laparoskopik Lich-G...  2006
  49  Laparoscopic excision of a giant ovarian cyst after ultrasound-guided drainage...  2006
  50  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal ''pull-through'' ameliyatı sıras...  2006
  51  A unique opportunity for the operative treatment of high anorectal malformations: laparoscopy...  2006
  52  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  53  Tek trokar ile karın içinde laparoskopik appendektomi...  2006
  54  Puls oksimetre barsak kan akım hızının ölçülmesinde kullanılabilir mi?...  2006
  55  Vezikoüreteral reflü tedavisinde üreteroneosistostomi...  2006
  56  Urinary trypsin inhibitor present in fetal urine prevents intraamniotic meconium induced intestinal ...  2006
  57  Hemorajik şok sonrası farklı resusitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri....  2006
  58  Mesenterico left portal bypas (MLPB) for variceal bleeding due to extrahepatic portal hypertension c...  2006
  59  The etiology of tracheal mucosal injury in proximal esophageal atresia plus distal tracheoesophageal...  2006
  60  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde yeni bir olanak : Laparoskopi...  2005
  61  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl...  2005
  62  Gastroşizisde barsak hasarı oluşumuna interlökin 8 ve ferritinin etkisi...  2005
  63  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı ( Nuss Yöntemi )...  2005
  64  Tek taraflı açık kasık fıtığı onarımı ameliyatı sırasında karşı taraf kasık kanalın...  2005
  65  Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz...  2005
  66  Percutaneous treatment of hydatid liver cysts in children as a primary treatment: long-term results...  2005
  67  The Contribution of elevated gastric pressure on prevention of gastroesophageal reflux in several di...  2005
  68  Effects of the anti-ICAM-1 monoclonal antibody, allopurinol, and methylene blue on intestinal reperf...  2004
  69  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu...  2004
  70  A case of proximal jejunal ectopic pancreas causing sporadic vomiting...  2003
  71  Az invaziv pektus ekskavatum onarımı(Nuss Yöntemi):İlk deneyimimiz...  2003
  72  Extrahepatic portal hypertension treated by anastomosing inferior mesenteric vein to left portal vei...  2003
  73  The role of simulated models in pediatric surgery to acquire diagnostic skills in inguino-scrotal di...  2003
  74  Karaciğer dışı portal ven trombozunda özofagus varis kanamalarının kontrolü: koruyucu ya da ...  2003
  75  Is Induction of Fetal Diuresis with, Intraamniotic Furasemide Effective for the Removal of Intestina...  2002
  76  Çocuk Cerrahisi Eğitiminde özgün maketler ile mesleksel beceri kazandırılması...  2002
  77  Short-term intestinal ischemia-reperfusion alters intestinal motility that can be preserved by xanth...  2002
  78  Induction of fetal diuresis with intraamniotic furosemid increases the clearance of intraamniotic su...  2002
  79  Kısa bağırsak sendromunda intestinal adaptasyonun uyarılması konusunda yeni gelişmeler...  2001
  80  Deneysel üreter obstrüksiyonu açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi reperfüzyon hasarın...  2001
  81  Intestinal damage in gastroschisis correlates with the concentration of intraamniotic meconium...  2001
  82  Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM)...  2001
  83  Hirschsprung hastalığında tek aşamalı Soave ameliyatı...  2001
  84  amniofusion vs amniotic fluid exchange...  2000
  85  A case of mesenteric panniculitis in a 4 years old child...  2000
  86  Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report...  2000
  87  Gastroşiziste bağırsak hasarının etiyolojisi ve prenatal engellenebilirliği...  2000
  88  Amniotic fluid exchange for the prevention of neural tissue damage in myelomeningocele: an alternati...  2000
  89  Sacrococcygeal extraspinal ependymomas: the role of coccygectomy...  2000
  90  The effects of intraamniotic human neonatal urine and meconium on the intestines of the chick embryo...  2000
  91  Gastroesophageal reflux associated with dystonic movements: Sandifer's syndrome...  1999
  92  An experimental study investigating the effects of intraperitoneal human neonatal urine and meconium...  1998
  93  Laparoscopic appendectomy in children performed using single endoscopic GIA stapler for both mesoapp...  1998
  94  A case of split notochord syndrome: Presence of dorsal enteric diverticulum adjacent to the dorsal e...  1998
  95  Pretreatment of gastroschisis with transabdominal amniotic fluid exchange...  1998
  96  Colonic atresia associated with Hirschsprung's disease: it is not a diagnostic challenge...  1998
  97  a prospective study investigating routine usage of ultrasonography as the initial diagnostic modalit...  1997
  98  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Endoskopik çocuk cerrahisi uygulamalarımızın çocuk cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencisi eğit... 24/10/2018 - 27/10/2018
  2  Tiroid ve paratiroid cerrahisi deneyimimiz... 24/10/2018 - 27/10/2018
  3  Yüksek konfluensli ürogenital sinüs anomalilerinin rektumu kesmeden perineal prone yaklaşım ile... 03/06/2018 - 06/06/2018
  4  Dextranomer hyaluronik asit kopolimer (Dx/HA) enjeksiyonunun, mesane üreter orifisi düzeyinde olu... 29/10/2016 - 30/10/2016
  5  Adölesanlarda laparoskopik non-selektif ve selektif arter koruyucu varikoselektomi sonuçlarının ... 29/10/2016 - 30/10/2016
  6  Çocukluk çağı over patolojilerinin cerrahi tedavisinde deneyimlerimiz... 27/10/2016 - 30/10/2016
  7  Effects of dextranomer hyaluronic acid copolymer (Dx/HA) injection into the different layers of uret... 15/06/2016 - 18/06/2016
  8  İntrakorporeal düğüm tekniği ile konvansiyonel tek port inguinal herni onarımı... 28/10/2015 - 31/10/2015
  9  Laparoskopi yardımlı anorektal malformasyon onarımı uygulanan hastalarda rektumun sfinkterik kas... 28/10/2015 - 31/10/2015
  10  Uzun aralıklı özofagus atrezisi tedavisinde gastrik transpozisyon deneyimlerimiz... 28/10/2015 - 31/10/2015
  11  Ekstrahepatik portal hipertansiyon tedavisinde mezenteriko-sol portal bypass yöntemi kullanılan ha... 28/10/2015 - 31/10/2015
  12  Distribution of the Interstitial Cells of Cajal in the Human Choledochal Cysts and Gallbladders... 05/09/2015 - 09/09/2015
  13  The effects of water and lipid soluble components of meconium on the intestines of chick embryos wit... 17/06/2015 - 20/06/2015
  14  Inguinal herni repair with single port-single instrument incisionless endoscopic surgery: Preliminar... 17/06/2015 - 20/06/2015
  15  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde interstisyel cajal hücresi dağılımı... 19/11/2014 - 23/11/2014
  16  Gastroşizisli civciv embriyolarında intraamniyotik mekonyum ile oluşan barsak hasarında mekonyum... 17/09/2014 - 20/09/2014
  17  Ultrasonografi eşliğinde uygulanan hidrostatik invajinasyon redüksiyonu sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  18  Künt toraks travmasına bağlı sağ ana bronşta kopma... 17/09/2014 - 20/09/2014
  19  Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti: 10 yıllık Sonuçlarımız... 17/09/2014 - 20/09/2014
  20  İnsan koledok kistleri ve safra keselerinde intersitisiyel Cajal hücresi dağılımı... 17/09/2014 - 20/09/2014
  21  Ürodinamide mesane disfonksiyon bulguları saptanan vezikoüreteral reflüsü olan hastaların değ... 30/10/2013 - 02/11/2013
  22  Kompleks fetal over kistleri regrese olsalar bile, cerrahi sorunlara sebep olabilirler... 30/10/2013 - 02/11/2013
  23  Pektus karinatum: Göğüs bastırma ortezinin solunum foknsiyonlarına ve kademeli sıkıştırman... 30/10/2013 - 02/11/2013
  24  Mekonyumun su fazi ve yağ fazinin mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 30/10/2013 - 02/11/2013
  25  Perfore apandisitlerde laparoskopik appendektomi sonuçlarımız... 30/10/2013 - 02/11/2013
  26  Koledok kistleri için uygulanan hepatiko-jejunostomi sonrası görülen ortak ve intrahepatik safra... 30/10/2013 - 02/11/2013
  27  Nadir görülen bir primer şiloperikardium olgusu: Cerrahi eksizyon seviyesinin önemi... 30/10/2013 - 02/11/2013
  28  Total kolektomi veya intestinal dismotilite nedeniyle ileostomi açılan hastalarda peptid bazlı fo... 30/10/2013 - 02/11/2013
  29  Esophageal Distribution of Intertitial Cells of Cajal in the Experimental Rat Model of Adriamycin In... 05/06/2013 - 08/06/2013
  30  A new incisionless noninvasive treatment method for pectus excavatum deformity:vacuum bell therapy... 13/07/2012 - 16/07/2012
  31  A practical, non-surgical treatment of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children... 13/07/2012 - 16/07/2012
  32  Our initial experience in laparoscopic cholecystectomy conducted with SPICES (Single port incisionle... 15/06/2011 - 18/06/2011
  33  Effects of meconium and amniotic fluid on contractility of mesenteric artery... 15/06/2011 - 18/06/2011
  34  Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for treatment of ureteropelvic junction obstruction in chil... 15/06/2011 - 18/06/2011
  35  Pektus ekskavatum tedavisinde yeni bir yöntem: Vakum terapisi... 16/05/2011 - 19/05/2011
  36  Vajinal ve servikovajinal atrezili hastalarda tedavi deneyimlerimiz... 16/05/2011 - 19/05/2011
  37  Baltimore osteotomisi ile sekonder ekstrofi vesika onarımı sonuçlarımız... 22/09/2010 - 25/09/2010
  38  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) yöntemi ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  39  SPICES (single port incisionless-intracorporeal conventional equipment-endoscopic surgery) - tek ça... 22/09/2010 - 25/09/2010
  40  Mekonyum ve amnion sıvısının mezenterik arter kontraktilitesi üzerine etkileri... 22/09/2010 - 25/09/2010
  41  Rijid bronkoskopide Hopkins teleskop ve optik forseps kullanımı çocuklarda solunum yolu yabancı ... 22/09/2010 - 25/09/2010
  42  Laparoskopik ameliyatlar sırasında askı dikişinin kullanımı... 22/09/2010 - 25/09/2010
  43  Ektopik açılımlı çift toplayıcı sistemi olan bir hastada laparoskopik üreteropyelostomi amel... 22/09/2010 - 25/09/2010
  44  Our experience in laparoscopic appendectomy conducted with a new technique; Single port incisionless... 02/06/2010 - 05/06/2010
  45  The distribution of interstitial cells of Cajal in bladders of rat fetuses with myelomeningocele... 02/06/2010 - 05/06/2010
  46  Sıçan fetüslerinde miyelomeningosel modelinde gelişen nörojenik mesanede intersitisyel Kajal h... 08/04/2010 - 10/04/2010
  47  Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi deneyimlerimiz... 30/09/2009 - 03/10/2009
  48  Laparoskopik splenektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  49  Konvansiyonel Tek Port İle Yapılan Laparoskopik Appendektomilerde Kullanılmak İçin Geliştirile... 30/09/2009 - 03/10/2009
  50  Çocuklarda laparoskopik kolesistektomi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  51  Göğüs bastırma ortezi ile pektus karinatum deformitesinin invaziv olmayan tedavisi... 30/09/2009 - 03/10/2009
  52  A homemade grasper for "single conventional port" laparoscopic appendectomy: swing polypropylene sut... 21/04/2009 - 25/04/2009
  53  Noninvaziv correction of pectus carinatum with compresive orthotic bracing in children: preliminary ... 21/04/2009 - 25/04/2009
  54  Single port intarcorporeal laparoscopic appendectomy (SPI-LA): results of the new technique... 19/06/2008 -
  55  The protective effect of urinary tyrpsin inhibitor on intestinal motility of chick embryos with gast... 19/06/2008 - 21/06/2008
  56  Mesenterico-left portal bypass procedure for the definite treatment of extrahepatic portal hypertens... 19/06/2008 -
  57  Hipospadias fistül onarımında Snodgrass onarımı uygun bir yöntem midir?... 17/06/2008 - 19/06/2008
  58  Pankreas başı tümörü olan bir olguda Whipple ameliyatı deneyimimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  59  Testis torsiyonunun detorsiyonu sonrasında oluşan iskemi/reperfüzyon hasarının rosuvastatin ile... 17/06/2008 - 19/06/2008
  60  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde özgün bir yöntem: laparoskopi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  61  Doğumsal anomalilerin fetal tanı ve tedavi merkezinde tanı ve tedavisi... 17/06/2008 - 19/06/2008
  62  Mesane augmentasyonu deneyimlerimiz... 17/06/2008 - 19/06/2008
  63  Our Transperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty experience: The importance of of reusuable ... 12/06/2008 - 15/06/2008
  64  Single port intracorporeal laparoscopic appendectomi (SPI-LA): A unique apportunity for advancing en... 12/06/2008 - 16/06/2008
  65  Asemptomatik bir çocukta akciğerin geç prezentasyonlu tip 4 kistik adenomatoid malformasyonu... 04/05/2008 - 06/05/2008
  66  Rosuvastatin prevents no-reflow phenomenon due to detorsion of testicular torsion... 23/04/2008 - 26/04/2008
  67  Proksimal jejunal atrezi onarımında seromuskuler strippingile plikasyon tekniğinin etkinliği... 22/10/2007 - 27/10/2007
  68  Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimlerimiz: Tekrar kullanılabilir laparoskopik aletlerin önemi... 22/10/2007 - 27/10/2007
  69  Gastroşizisli civciv embryolarında intraamniotik mekonyumla oluşan bağırsak hasarında üriner ... 22/10/2007 - 27/10/2007
  70  Intrauterine cystoamniotic shunt: A case of congenital cystic adenomatoid malformation... 09/09/2007 - 13/09/2007
  71  Evaluation and guidance of endoscopic treatment of vesicoureteral reflux with preoperative direct cy... 08/05/2007 - 10/05/2007
  72  Single port laparoscopic appendectomy conducted solely intracorporeally with aid of a transabdominal... 08/05/2007 -
  73  Karın duvarından geçilen bir askı dikişi yardımıyla tek port ile karın içinde laparoskopik ... 05/11/2006 - 08/11/2006
  74  Derinde Çalışılan açık ameliyatlarda tepe kamerası ve sayısal tıbbi görüntüleme sistemin... 05/11/2006 - 08/11/2006
  75  İyi bir ergonomi sağlamaya yönelik donanım ile konumlandırılmış endoskopik ameliyat odası... 05/11/2006 - 08/11/2006
  76  Fetal diürezin intraamniotik furosemid enjeksiyonu ile attırılması gastroşiziste gelişen barsa... 05/11/2006 - 08/11/2006
  77  Pektus Carinatum deformitesinde ameliyatsız tedavi yöntemi: göğüs bastırma ortezi... 05/11/2006 - 08/11/2006
  78  Primer obstrüktif megaüreterde intersisyel cajal hücrelerinin dağılımı... 05/11/2006 - 08/11/2006
  79  PEDİATRİK OLGUDA HEPATİK ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ... 11/10/2006 - 15/10/2006
  80  Konjenital Şilotoraks... 19/04/2006 - 23/04/2006
  81  Mesaneye girişim uygulanan hastalarda mesane spazmı ve irritasyonunun giderilmesi amacıyla mesane... 01/10/2005 - 04/10/2005
  82  Vezikoüreteral reflünün endoskopik tedavisini değerlendirmede ve yönlendirmede farklı bir yön... 01/10/2005 - 04/10/2005
  83  Caudal dysgenesis syndrome: a rare cause of female pseudohermaphroditism... 21/09/2005 - 24/09/2005
  84  Karaciğer mezenşimal hamartomunda cavitron ultrasonic surgical aspirator (CUSA) ile karaciğer r... 21/09/2005 - 24/09/2005
  85  Vajen ve üretra atrezisi olan ürogenital sinüs anomalili hastada rektumu ayırmaksızın perineal... 21/09/2005 - 24/09/2005
  86  Kaudal disgenezi sendromu: kız psödohermafroditizm?in nadir bir nedeni... 08/09/2005 - 11/09/2005
  87  Geç Dönem Sekonder Extrofia Vesica Onarımında Distraksyon Osteogenez, Primer Mesane Onarımı ve... 21/09/2004 - 25/09/2004
  88  Vezikoüreteral reflüde açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  89  Üretero-pelvik bileşke darlığında açık ameliyat ile tedavi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  90  Prenatal tanılı over kistlerine olağan ve sıradışı yaklaşımlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  91  İdiopatik trombositopenik purpuranın nadir görülen bir kompikasyonu: korpus hemorajikum rüptür... 08/09/2004 - 11/09/2004
  92  Ürodinamik çalışma sırasında hastalara çizgi film seyrettirmenin önemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  93  Nüks mesane ekstrofisi onarımında kombine vertikal ve horizontal osteotomi (Baltimore osteotomis... 08/09/2004 - 11/09/2004
  94  Yüksek tip anorektal malformasyonların tedavisinde eşsiz bir olanak: laparoskopi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  95  Herhangi bir nedenle laparoskopi yapılan hastalarda prosesus vajinalis açıklığının değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  96  Selim tuba-ovaryan kistlerde laparoskopi deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  97  Açık inguinal herni onarımı sırasında kontralateral kasık kanalının laparoskopik değerlend... 08/09/2004 - 11/09/2004
  98  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through sırasında genişlemi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  99  Az invaziv pektus ekskavatum ameliyatı öncesi hastanın antropometrik ölçümlerine göre hazırl... 08/09/2004 - 11/09/2004
  100  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  101  Antenatal hidronefrozlu olgularımızda tedavi ve takip sonuçlarımız... 08/09/2004 - 11/09/2004
  102  Hemorajik şok sonrası farklı resüsitasyon sıvılarının no-reflow fenomenine etkileri... 08/09/2004 - 11/09/2004
  103  Laparoskopik inguinal herni deneyimlerimiz... 08/09/2004 - 11/09/2004
  104  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  105  Intestinal Perforasyonla Seyreden Konjenital Santral Hipoventilasyon Sendromu (Ondine'nin Laneti) il... 08/09/2004 - 11/09/2004
  106  Pektus ekskavatum cerrahisinde genel anestezi ve epidural analjezi kombinasyonu... 27/11/2003 - 01/12/2003
  107  Gastroşizişli bebeklerde amniotik sıvı değişimi Bianchi Yöntemi ile redüksiyonu kolaylaştı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  108  Nüks ekstrofi vesika olgusunda anterior iliak osteotomi ve eksternal fiksasyon kullanımı... 08/10/2003 - 10/10/2003
  109  Tek endoskopik GIA stepler kullanılarak laparoskopik apendektomi... 01/10/2000 - 04/10/2000
  110  Gastroşizisde intra-amniyotik mekonyum neden olduğu bağırsak hasarının yenidoğan insan idrar... 01/10/2000 - 04/10/2000
  111  İntra-amniyotik furosemid verilmesi intra-amniotik maddelerin klirensini arttırabilir mi?... 01/10/2000 - 04/10/2000
  112  Yanlızca Transanal yoldan yapılan primer tek basamaklı endorektel pull-through... 01/10/2000 - 04/10/2000
  113  Kısa süreli intestinal iskemi/reperfüzyonun yol açtığı no-reflow fenomeninin ksantin oksidaz ... 26/09/1999 - 29/09/1999
  114  Successful revascularization of the late hepatic arterial thrombosis by interpositional saphenous ve... 24/05/1999 - 28/05/1999
  115  Living releated liver transplantation in a low weight infant... 14/05/1999 - 15/05/1999
  116  Experimental prefabricated bladder... 15/04/1999 - 17/04/1999
  117  Focal intestinal perforations due to indomethacin treatment... 14/10/1998 -
  118  Comparison of the two different methods of ultrasonographic evalution of children sustaining blunt t... 14/10/1998 - 17/10/1998
  119  Intestinal ischemia/reperfusion prolongs gastro-intestinal transit time that can be prevented by xan... 14/10/1998 - 17/10/1998
  120  The effects of high doses of allopurinol on the functions of the organs in experimental studies... 14/10/1998 - 17/10/1998
  121  Deneysel üreter obstrüksiyonun açılması sonrası böbrekte gelişen iskemi-reperfüzyon hasarı... 14/10/1998 -
  122  Colonic transposition with the protection of the distal atretic esophageal segment... 20/04/1998 - 22/04/1998
  123  CANLI DONÖRDEN KARACİĞER NAKLİ SONRASI GREFTİN DÖNEM NONANASTOMOTİL ARTERİYEL TROMBOZUNUN İ... 01/11/1997 - 04/11/1997
  124  Canlı donörden karaciğer nakli: İlk deneyimimiz... 28/09/1997 - 03/10/1997
  125  Which waste product in amniotic fluid is responsible for the intestinal damage in gastrochsis: urina... 22/07/1997 - 25/07/1997
  126  Routine usage of ultrasonography for the evaluation of pediatric blunt abdominal trauma... 21/07/1997 - 22/07/1997
  127  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  128  Split notokord sendromu ve dorsal enterik fistül: olgu sunumu... 16/05/1997 - 20/05/1997
  129  Kobaltın testis torsiyonunun düzeltilmesi sonrası gelişen reperfüzyon hasarına etkisi... 09/05/1994 - 13/05/1994
 • NO AD TARIH
  1  DEXTRANOMER HYALURONİK ASİT KOPOLİMER ENJEKSİYONUNUN, ÜRETEROVEZİKAL BİLEŞKENİN FARKLI DOKU KATMANLARINDA OLUŞTURDUĞU HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  6/2015 - 6/2016
  2  Torakoskopide süreye bağlı intratorasik basıncın oksidatif stress üzerine etkilerinin deneysel rat modelinde araştırılması...  1/2015 - 11/2016
  3  İnsan koledok kistleri ve kolesistitlerinde interstisiyel Cajal hücre dağılımı...  2/2013 - 10/2014
  4  Sıçan fetüslerinde deneysel özefagus atrezisi modelinde intersitisyel cajal hücrelerinin dağılımı...  10/2011 - 10/2013
  5  Hirschsprung hastalığında tek basamaklı transanal endorektal pull-through ameliyatı sırasındaki genişlemiş ganglionik segment varlığının anorektal ve üriner fonksiyonlara etkisi...  11/2004 - 11/2007
  6  Mekonyumun doğal içeriğinde bulunan IL-8'in gastroşizisli civciv embryolarında bağırsak hasarına etkisi...  4/2002 - 4/2004
  7  İntra-amniotik furosemid uygulamasının gastroşiziste bağırsak hasarını önlemede kullanabilirliği...  5/2002 - 5/2004
  8  Trakeoözefajiyal fistüllü özefgus atrezisinde amniotik sıvının trakea yoluyla yutulması trakea mukozasında hasar yaratır mı?...  1/1999 - 1/2001
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2019-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2016- Ocak 2019
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2013- Ocak 2016
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2010- Ocak 2013
  5 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2007- Ocak 2010
  6 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2004- Ocak 2007
  7 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2001- Ocak 2004
  8 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 1998- Ocak 2000
  9 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1993- Aralık 1996