En

PROF.DR. ELİF AKALIN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1999
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2005
 • NO AD YIL
  1  Is Continuous Passive Motion Effective in Patients with Lymphedema? A Randomized Controlled Trial...  2018
  2  Shoulder proprioception in patients with subacromial impingement syndrome...  2017
  3  Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up...  2016
  4  Efficacy of Proprioceptive Exercises in Patients with Subacromial Impingement Syndrome: A Single-Bli...  2016
  5  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalite...  2016
  6  Effects of participatory ergonomic intervention on the development of upper extremity musculoskeleta...  2016
  7  Functional magnetic resonance imaging of the effects of low-frequency transcutaneous electrical nerv...  2012
  8  Anxıous Personality Is A Risk Factor For Developing Complex Regional Pain SyndromeType I...  2012
  9  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel ...  2011
  10  Tc-99m HIG Scintigraphy in Detection of Active Inflammation in Ankylosing Spondylitis...  2011
  11  Üst ekstremite replantasyon ve revaskülarizasyonu sonrası kemik mineral yoğunluğunun değerlend...  2011
  12  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  13  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri; Dört Olgunun Sunumu...  2010
  14  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  15  Replante Üst Ekstremitede Rehabilitasyon Sonuçlarımız...  2009
  16  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  17  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  18  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  19  Hypermobility syndrome increases the risk for low bone mass...  2006
  20  The effects of continuous passive motion on outcome in total knee arthroplasty...  2006
  21  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  22  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  23  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  24  Task-based learning programme for clinical years of medical education...  2006
  25  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  26  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  27  Regular exercise improves outcome in droopy shoulder syndrome...  2005
  28  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  29  Omuz instabilitelerinde cerrahi sonrası rehabilitasyon...  2005
  30  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  31  Patoloji laboratuvarında mesleki riskler ve güvenlik önlemleri....  2005
  32  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  33  Task-based learning ( TBL) in Dokuz Eylül University Medical School Turkey...  2004
  34  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
  35  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative...  2002
  36  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  37  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Programı, süreçleri ve eği...  2002
  38  Efficacy of two forms of electrical stimulation in increasing quadriceps strength: a randomized cont...  2002
  39  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  40  The importance of gender in predicting the outcome of the conservative treatment in frozen shoulder...  2002
  41  Faculty Development Programs in Dokuz Eylul School of Medicine: In the Process of Curriculum Change ...  2002
  42  Evre II omuz sıkışma sendromunda rehabilitasyon etkinliğinin klinik ve izokinetik değerlendiril...  2002
  43  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  44  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi...  2001
  45  The droopy shoulder syndrome...  2001
  46  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları...  2001
  47  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  48  Mezuniyet Öncesi Klinik Tıp Eğitiminde Taska Dayalı Öğrenim ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp...  2001
  49  The effectiveness of intermittent pneumatic compression in patients with chronic venous insufficienc...  2001
  50  Probleme dayalı Öğrenim oturumlarında izlenen süreçler ve eğitim yönlendiricilerinin rolü...  2001
  51  Postmenapozal Dönemde Serum Magnezyum, Bakır, Çinko Düzeyleri ile Osteoporoz Arasındaki İlişk...  2000
  52  Rahatsız bacak sendromu:olgu sunumu...  2000
  53  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  54  Travmatik spinal kord yaralanmalı hastalarımızın klinik özellikleri ve rehabilitasyon sonuçlar...  2000
  55  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  56  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  57  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  58  Osteoporozu olan ve olmayan postmenapozal dönemdeki kadınlarda kemik biokimyasal marker düzeyleri...  1999
  59  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  60  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  61  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  62  The effects of electrical stimulation shoulder subluxation, shoulder pain, and arm functions of pati...  1999
  63  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  64  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  65  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  66  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  67  Postmenopozal osteoporoz ile tip-2 diabetes mellitus ilişkisi ve kalsitriolün tedavi etkinliği...  1998
  68  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
  69  Omuz periartriti tedavisinde fonoforezis...  1998
  70  İnmeli hastalarda lezyon tarafı ile fonksiyonel iyileşme ilişkisi...  1997
  71  Boyun-kol ağrıları ve bel-bacak ağrılarında karşılaşılan radyolojik bulgular...  1997
  72  Osteoporoz tanısına yaklaşımda kemik mineral yoğunluğu standart sapma değerinin etkinliği...  1997
  73  Postmenopozal osteoporozda kalsitriol ve vitamin D3 tedavi sonuçları...  1996
  74  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  75  Akut ağrılı kas spazmlarının tedavisinde klorzoksazon ve tizanidinin etkinliğinin karşılaşt...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Awereness and knowledge level of osteoporosis in patients with neuromuscular diseases- multicentre s... 27/06/2018 - 29/06/2018
  2  Meme kanseri tedavisine ikincil gelişen lenfödemi olan hastalarda üst ekstremite problemleri ve y... 29/09/2017 - 30/09/2017
  3  Meme kanseri tedavisine sekonder gelişen lenfödemin saptanmasında kolay ölçüm volumetresi vali... 29/09/2017 - 30/09/2017
  4  Meme kanseri tedavisi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilit... 29/09/2017 - 30/09/2017
  5  Meme kanserine bağlı lenfödem tedavisinin sellülit ataklari uzerine etkisi... 29/09/2017 - 30/09/2017
  6  Subakromial sıkışma sendromu tanısıyla izlediğimiz hastalara ne oluyor?... 15/12/2016 - 17/12/2016
  7  Üst ekstremite periferik sinir tamiri yapılan hastaların rehabilitasyonunda ayna tedavisinin etki... 15/12/2016 - 17/12/2016
  8  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  9  Reliability of Turkish PEDSQL 3.0 neuromuscular module in children with neuromuscular diseases aged ... 03/11/2016 - 06/11/2016
  10  Miyofasiyal ağrı sendromunda kinesiotape uygulamasına yönelik eğitim alan ve eğitim almayan uy... 03/11/2016 - 06/11/2016
  11  Turkish Adaptation and Reliability of Indıvıdualized Neuromuscular Quality of Life Questionnaıre... 03/11/2016 - 06/11/2016
  12  Meme kanseri ile ilişkili lenfödem tedavisinde sürekli pasif hareket cihazı ile yapılan egzersi... 30/09/2016 - 01/10/2016
  13  Meme kanseri tedavisi sonrasında lenfödem gelişen hastalarda çok katlı bandajlama yöntemi ile ... 30/09/2016 - 01/10/2016
  14  Güçlü bağlar projesi kapsamında kas hastalarında ev ziyareti: Fiziyatrist bakış açısı... 22/04/2015 - 26/04/2015
  15  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 -
  16  Ftr Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 -
  17  Soğuk intoleransının periferik sinir onarımının erken dönem sonuçları üzerine etkisi... 22/04/2015 - 26/04/2015
  18  FTR Pratiğinde Meslek Hastalıkları Poliklinik Deneyimi: İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastal... 22/04/2015 - 26/04/2015
  19  Başparmak Karpometakarpal Eklem Osteoartritinde Artroplastinin Etkinliği: Uzun Dönem Takip... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  Kurşun Maruziyetine İkincil Osteoporoz Gelişen Bir Olgu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  21  The association between knee pain, symptoms, function and quality of life after anterior cruciate li... 23/09/2014 - 27/09/2014
  22  Hekimlerde Kas İskelet Sistemi Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi... 19/09/2014 - 19/09/2014
  23  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlarının Değerlendiril... 07/05/2014 - 09/05/2014
  24  Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Eğitici ve Öğrenci Geri Bildirimleri... 02/05/2013 - 03/05/2013
  25  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  26  Meme kanserli hastalarımızda 25 OH vitamin D düzeyleri... 15/11/2012 - 18/11/2012
  27  Effects of participatory ergonomics intervention on office workers working with computer on upper ex... 11/09/2011 - 15/09/2011
  28  Subakromial sıkışma sendromu olan hastalarda omuz propriosepsiyonu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  29  Alt Ekstremitede Nadir Görülen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Atipik Bir Olgu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  30  Gerçek nörojenik torasik çıkış sendromlu bir olgu sunumu... 04/11/2010 - 07/11/2010
  31  Subakromial sıkışma sendromu olan kişilerde proprioseptif egzersizlerin etkinliği üzerine yap... 04/11/2010 - 07/11/2010
  32  Ofis çalışanlarında iş gerilimi ve cinsiyetin üst beden bölgesi semptom şiddeti ile ilişkis... 18/10/2010 - 22/10/2010
  33  Bilgisayar kullanan ofis çalışanları için kas-iskelet sorunları tutum formu: psikometrik özel... 18/10/2010 - 22/10/2010
  34  Bilgisayar kullanan ofis çalışanlarında katılımcı ergonomi girişiminin üst beden bölgesi (... 18/10/2010 - 22/10/2010
  35  Effect of hot application on shoulder proprioception in normal individuals... 09/07/2010 - 12/07/2010
  36  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Müfredat Revizyonu Çalışmaları... 02/06/2010 - 05/06/2010
  37  Ağrının algılanmasında fonksiyonel MRG bulguları... 04/11/2009 - 09/11/2009
  38  Clinical and functional outcome following conservatively treated distal radius fractures... 13/06/2009 - 17/06/2009
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları... 04/06/2009 - 05/06/2009
  40  Effects of anaerobic training on serum paraoxonase/arylesterase enzyme activity... 18/11/2008 - 23/11/2008
  41  Meme Karsinomu Olan Hastalarda Brakial Pleksopati Nedenleri: Üç olgu sunumu... 24/10/2007 - 29/10/2007
  42  Radius Distal Uç Kırığı Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip 1 Gelişimi; Psikolojik... 24/10/2007 - 29/10/2007
  43  Replante Elde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi... 24/10/2007 - 29/10/2007
  44  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  45  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  46  Replante Elde Rehabilitasyon Sonuçlarımız... 24/10/2007 - 29/10/2007
  47  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  48  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  49  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  50  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  51  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  52  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  53  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  54  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  55  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  56  Kalça kırıklı hastalarda osteoporoz risk faktörleri... 24/06/2004 - 27/06/2004
  57  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  58  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Total diz artroplasti rehabilitasyonunda sürekli pasif hareket cihazının klinik etkinliğinin ara... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  62  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  63  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  64  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  65  The determined to shoulder problems at chronic obstructive pulmonary disease... 01/09/2003 - 01/09/2003
  66  Exercise treatment in droopy shoulder syndrome... 18/05/2003 - 22/05/2003
  67  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  68  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  69  Benign eklem hipermobilite sendromu ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi... 07/10/2002 - 11/10/2002
  70  Technetium-99m Human Immunoglobulin Scintigraphy in the Detection of Active Inflammation in Patients... 31/08/2002 - 04/09/2002
  71  Technetium-99m Human Immunoglobulin in Patients with Adhesive Capsulitis: A Correlative Study with B... 31/08/2002 - 04/09/2002
  72  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği... 06/03/2002 - 09/03/2002
  73  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  74  Adheziv kapsülitte teknesyum 99-m human immunglobulin sintigrafisinin yeri... 06/03/2002 - 09/03/2002
  75  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  76  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  77  Humerus Proksimal Uç Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  78  Kronik obstrüktif akciğer hastalığında omuz problemlerinin incelenmesi... 01/03/2002 - 01/03/2002
  79  Kronik bel ağrılı hastalarda kaplıca tedavisinin etkinliği (Ön rapor)... 27/09/2001 - 30/09/2001
  80  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  81  Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda bel okulu sonuçlarımız... 12/05/2001 - 17/05/2001
  82  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  83  Postmenopozal osteoporozda kombine veya tek başına alendronat ve hormon replasman tedavisinin kemi... 12/05/2001 - 17/05/2001
  84  Electrical Stimulation of quadriceps femoris muscle:a comparison of 2 methods... 03/06/2000 - 07/06/2000
  85  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  86  Clinical characteristics of spinal cord injury patients and results of rehabilitation... 03/06/2000 - 07/06/2000
  87  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome... 03/06/2000 - 07/06/2000
  88  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  89  Postmenapozal ve senil osteoporozda alfakalsidol tedavi sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  90  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  91  Hipermobilite sendromu, patellofemoral uyumsuzluk ve düşük omuz sendromu birlikteliği nedeniyle ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  92  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  93  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  94  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  95  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  96  Serum magnezyum, bakır, çinko düzeyleri ve osteoporoz... 27/09/1998 - 30/09/2008
  97  Calcitriol and vitamin D3 treatment results in postmenopausal osteoporosis... 11/09/1998 - 15/09/1998
  98  The relationship between diabetes mellitus type II and postmenopausal osteoporosis and efficiency of... 11/09/1998 - 15/09/1998
  99  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  100  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  101  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  102  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  103  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  104  Serebrovasküler olay sonrası gelişen hemiplejilerde omuz subluksasyonu, kol fonksiyonları, ve om... 15/05/1997 - 18/05/1997
  105  Postmenopozal osteoporoz ile tip II DM ilişkisi ve kalsitriol tedavi etkinliği... 15/05/1997 - 18/05/1997
  106  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  107  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  108  Omuz periartriti tedavisinde fonoforez... 15/05/1997 - 18/05/1997
  109  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  110  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  111  Romatoid artritli bir olguda fonksiyonel splint uygulaması... 10/05/1993 - 15/05/1993
  112  Diffüz idyopatik skeletal hiperostoz (DISH)'a bağlı servikal omurga tutulumu ve disfaji: olgu sun... 27/10/1991 - 02/11/1991
 • NO AD YIL
  1  Probleme Dayalı Öğrenim...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lenfödemde Kompresyon Tedavisi Lenfödem Tanı ve Tedavi...  2017
  2  Ön Çapraz bağ Rehabilitasyonu Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  3  Rehabilitation principles of chronic childhood arthritides Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
  4  Probleme Dayalı Öğrenim Dokuz Eylül Yayınları...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Düşük frekanslı TENS uygulamasının santral ağrı modulasyonuna etkisinin FMRG ile araştırılması...  7/2007 - 7/2008
  2  Kokstrartrozu olan hastalarda kısa dalga diatermi tedavisinin etkinliği...  1/2006 - 1/2006
  3  Chopart ve ayak bileğinin üç boyutlu incelenmesi, kuvvet analizi ve yeni bir ayak bileği protezi geliştirilmesi...  1/2005 - 1/2007
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2010- Ağustos 2011
  2 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şubat 2007- Şubat 2010
  3 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2007- Şubat 2007
  4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Temmuz 2004- Haziran 2005
  5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2005
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2005
  7 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Ağustos 2002- Eylül 2004
  8 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2000- Kasım 2003