En

PROF. ABDULLAH MÜMTAZ SAĞLAM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü  1984
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Anabilim Dalı  1989
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  1992
  Doçent  Güzel Sanatlar Fakültesi Resim  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Tekinsiz Boşluklara Sinen Muğlak Bir Tasavvur...  2011
  2  Sessizlik ve Fırtına ya da .......  2011
  3  Figür Resminde Usta Bir Yorumcu: Fahri Sümer / Hayattan İzlenimler (Katalog), Türkçe-İngilizce...  2011
  4  Mekanda Sıkışan Zaman ya da Yokoluş Düşüncesi Üzerine Odaklanan Bir Estetik Algı Üzerine...  2010
  5  Erotik Çağrışımlar Üzerine Kurulu Muğlak ve Manidar Bir Anlamın Peşinde...  2010
  6  Gülay yaşayanlar'ın Resimleri ya da İtiraf Ötesi Bir Bağlam Üzerine / On Gülay Yaşayanlar's...  2009
  7  Günümüz Türk Resminde Figüre Bakış...  2009
  8  Çağdaş Türk Resminde Renkçi Yaklaşımlar...  2009
  9  Üslupta Belirginleşen Aykırı Bir Estetik...  2009
  10  Çağdaş Bir Müze Kurmak .......  2009
  11  Bir Ara Durum Stratejisi Olarak Son Dönemde Sanat...  2008
  12  Tartışılan Modernlik, Bir Kitap ve Ötesi...  2008
  13  Kuramsal Zemine Sürüklenen Sanat Eğitimi Üzerine...  2008
  14  Türk Resminde Doğaya Bakış...  2008
  15  Lirizmle Buluşan Farklı ve Özgün Bir Söylem Alanı...  2008
  16  Saflık Derecesinin Simgesi Haline Gelen Kavramsal Bir İlişki...  2007
  17  Günümüz Türk Resminde Çağdaş Yaklaşımlar...  2007
  18  Lanetlenmiş Sanatsal Günceler: Wols...  2007
  19  Türk Resminde Yöresel Açılım...  2006
  20  Sınırda Bir Ressam: Fikret Mualla...  2006
  21  Görkemli Bir Mekansal Bütünlük: Boşluk...  2006
  22  Anlatı Sınırlarında Gezinen Üslupçu Bir Deneyim...  2006
  23  Çok Katmanlı İnce Bir Doku ya da Kötücül Bir Dünyadan İzlenimler / A Delicate Multi Layered ...  2006
  24  Değişen Algı Süreçleri ve Dönüşen Heykel/Changing Perception Processes and Converting Sculpt...  2006
  25  TCMB Koleksiyon Kitabı üzerine...  2005
  26  Farklı Bir Tahayyül Biçimi Olarak Umur Türker'in Resimleri / As a Different Form of Imagination ...  2005
  27  Düş İçeriğine Yığılan Anlatı...  2005
  28  Resim Anlatı Özdeşliği ya da Aykırı Bir Resme Giriş İçin Denemeler...  2003
  29  Nadide Akdeniz'in Resim Anlayışı Üzerine...  2003
  30  Devrim Erbil'in Resimlerinde Dışavurumsal Niteliği Barındıran Soyutlam Üzerine...  2002
  31  Düzen Dışı Bir Resim İçin Tanımlar: Ömer Uluç...  2002
  32  Arada Kalmak...  2002
  33  Adem Genç ile Söyleşi...  2001
  34  Nadide Akdeniz...  2001
  35  Anlama Uygulanan Şiddet: Erdoğan Zümrütoğlu...  2001
  36  Fevzi Saydam Resmine Yönelik Bir Çift Okuma Denemesi...  2001
  37  Gölgenin Ucunda...  2001
  38  Fahri Sümer'de Yerellik Düşüncesi...  2001
  39  İzmir Tutkunu Bir Ressam; Cavit Atmaca...  2000
  40  Bilal Erdoğan'ın Son Dönem Resimleri (Türkçe/İngilizce)...  2000
  41  Cinselliğe Eğilimli Tedirgin ve Gerilimli Bir Boyut...  2000
  42  Yakup Öztuna'nın Baskıresimleri Üzerine...  2000
  43  Gotthard Garubner'in Sanat tavrı...  2000
  44  Figüratif Resimde Bir Algı Modeli: Cuma Ocaklı / A Perception Model in Turkish Figurative Paintin...  1999
  45  Kıyamet Olgusu ve Sanatsal İfadesi Üzerine...  1999
  46  Gülay Yaşayanlar'ın Resimleri...  1998
  47  Tarihsel Bir kolaj: 1929...  1998
  48  Neş'e Erdok Resmini nasıl Okumalı...  1998
  49  Adem Genç'in Resimleri...  1996
  50  Neşet Günal...  1996
  51  A. Yeşil'in İp Biçimleri...  1996
  52  Resimde Bir Varoluş Düzlemi: Desen...  1996
  53  Resimde Bir İç Dünya Tasarımı: Mustafa Horasan...  1996
  54  Kimlik Sorunları Açısından Yeni Kadın ve Resim ilişkisi...  1996
  55  Çağdaş sanat ve Düşünce Bağlamında Kavramsal sanat...  1996
  56  Sanat-Politika İlişkileri Sürecinde Bedri Baykam...  1996
  57  Dışavurumcu Resmimizde Bir Soyutlama Ustası: Adnan Turani...  1996
  58  Sanat Eleştirisinde Tavır ve Düzey Sorunları...  1996
  59  Burhan Doğançay'ın Sanatında Üslup Tavrı...  1996
  60  Bir Duyarlık Formu: Adem Genç (Türkçe/İngilizce)...  1995
  61  Dönemler ve Üslup Yaklaşımları Açısından Türk Resminin Gelişimi...  1994
  62  Resimde Bir Yapılaşma Modeli: Halil Akdeniz...  1994
  63  Necati Abacı ve Çizgilerle Sanat Kadınları...  1991
 • NO AD TARİH
  1  Akademide Canlı Model Eğitimi, Canlı Modelin Yeri ve Ötesi... 06/03/2006 - 05/04/2006
  2  Türk Resminde Eleştiri Olgusu... 05/05/2001 - 07/05/2001
  3  Kuzey kıbrı Türk Resminde İki Tavır: İnci Kansu ve Ali Atakan... 05/04/2001 - 10/04/2001
  4  Kuzey kıbrıs Türk Resmi Üzerine Yapısal Bir Analiz... 03/04/2000 - 07/04/2000
 • NO AD YIL
  1  Desen, Günce, Nevhiz...  2018
  2  Tahayyül ve Mesafe / Imagination and Distance...  2016
  3  İmgelem, Mekan ve Zaman / Imagination, Place and Time...  2015
  4  Halil Akdeniz / Retrospekif-Retrospective...  2015
  5  Kent/Mekan/Süreç: İzmir'de Biçimlenen Resim Sanatına Dönemsel Bir Bakış...  2014
  6  Gelenek, Kültür ve Modernite: Türkiye'den Çağdaş Sanat / Tradition, Culture and Modernity: Con...  2014
  7  Çağdaş Türk Resim Sanatında Estetik Tavır ve Yaratıcı Düşünce / Aesthetic Attitude and Cr...  2013
  8  Değişen Algılar ve Yeni Arayışlar: Çağdaş Türk Resim Sanatı, (Türkçe, İngilizce, Bulgar...  2012
  9  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Koleksiyonu'ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı...  2011
  10  Çağdaş Türk Resim Sanatı (Türkçe/İngilizce ve Makedonca)...  2010
  11  Türk -Resim Sanatında Soyut Eğilimler/Abstract Tendencies in Turkish Paintings...  2009
  12  Güven Zeyrek-Retrospektif, SAĞLAM, Mümtaz, Güven Zeyrek-Retrospektif, Türkçe-İngilizce, Türk...  2007
  13  Contemporary Turkish Painting (İngilizce), TC Merkez Bankası Yayını, Washington DC-Istanbul, E...  2007
  14  TC Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu Cilt 1 (Türkçe/İngilizce)...  2004
  15  İzmirli Ressamlar Ansiklopedisi...  2001
  16  Umur Türker (Türkçe/İngilizce)...  1997
  17  Fahri Sümer (Türkçe/İngilizce)...  1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  1- Alternatif Arayışlarla Biçimlenen Bir Eğitim Modeli: DEÜ GSF / An Educational Model Shaped by a Quest for Alternatives DEU FFA 2- Bir Yeniden İnşa Eylemi olarak Snat ve Tasarım Eğitimi / Art and Design Education as an Act of Reconstruction Deneyimin Ötesi/Beyond Experience...  2012
  2  Sanat Eğitiminde Canlı Modelin tarihi Canlı Modelin Sanat Eğitimindeki Yeri...  2006
  3  Devrim Erbil ve Mavi'nin Titreşimi Devrim Erbil 100 Yüze...  2004
  4  DEÜ GSF Mezuniyet Sergileri, Nevhiz Tanyeli, Üç Çağdaş Alman Sanatçı: Thieler, Schultze ve Schumacher Türkiye Sanat Yıllığı 2003...  2004
  5  İfade ve Yorum ayrıcalıkları Bakımından Cavit Atmaca'nın Resimleri Cavit Atmaca / Yaşamı ve Eserleri...  2003
  6  Türk Resim Sanatındaki Gruplara Göre Müze Koleksiyonunun Oluşum Süreci İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi...  2002
  7  Bilal Erdoğan (sf.34-35) ve Gotthard Graubner (sf.64-65) Türkiye Sanat Yıllığı 2000...  2001
 • NO AD TARIH
  1  DENEYİMİN ÖTESİ / BEYOND EXPERIENCE Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Projeleri Sergisi...  1/2012 - 8/2012
  2  Deneyimin Ötesi /Beyond Experience...  3/2012 - 9/2012
  3  2.Egeart Sanat Günleri...  5/2006 - 12/2007
 • NO AD TARIH
  1  "5 Kentten Sanat", Karma Sergi...  17/03/2004 - 30/03/2004
  2  Karma Sergi, Karma Sergi...  03/05/2001 - 10/05/2001
  3  "Ataya Saygı III", Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi,, Karma Sergi...  15/10/2000 - 22/10/2000
  4  "İzler ve İzdüşümler", Karma Sergi...  04/10/2000 - 12/10/2000
  5  Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi, Karma Sergi...  25/10/1999 - 30/10/1999
  6  Karma Resim Sergisi, Karma Sergi...  15/10/1999 - 30/10/1999
  7  "Karma Baskıresim Sergisi", Karma Sergi...  04/05/1999 - 15/05/1999
  8  "III. IAM, Internationale Akademie Marmaris", Karma Sergi...  01/03/1999 - 14/03/1999
  9  "Cumhuriyetin 75. Yılı Anısına", Karma Sergi...  15/10/1998 - 22/10/1998
  10  "Cumhuriyetin 75. Yılı Anısına", Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği İzmir Şubesi, Karma...  03/10/1998 - 10/10/1998
  11  "1.Uluslararası Ege Sanat Festivali", Karma Sergi...  23/08/1998 - 30/08/1998
  12  Karma Resim Sergisi, Karma Sergi...  25/10/1997 - 17/11/1997
  13  Cumhuriyetin 74. Yılı Anısına "Büyük Sergi", Karma Sergi...  15/10/1997 - 30/10/1997
  14  Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi, "Uğur Mumcu'yu Anma Sergisi", Karma Sergi...  24/01/1995 - 14/02/1995
  15  "Sergi 3", Sanatçı Öğretmenler Resim Sergisi, Karma Sergi...  24/11/1994 - 30/11/1994
  16  "55. Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  15/06/1994 - 30/06/1994
  17  Karma Sergi, Karma Sergi...  02/06/1994 - 30/06/1994
  18  DEÜ, GSF "20. Yıl Kutlamaları Kapsamında Resim-Heykel ve Seramik Sergisi", Karma Sergi...  16/05/1994 - 30/05/1994
  19  "Sergi 2", Sanatçı Öğretmenler Resim Sergisi, Karma Sergi...  24/11/1993 - 30/11/1993
  20  "Yaz Sergisi'91", Karma Sergi...  18/06/1991 - 01/07/1991
  21  "52. Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  15/06/1991 - 30/06/1991
  22  DEÜ, GSF "Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi", Karma Sergi...  15/03/1991 - 25/03/1991
  23  Karma Sergi, Karma Sergi...  12/04/1990 - 22/04/1990
  24  DEÜ, GSF "Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi", Karma Sergi...  18/04/1989 - 28/04/1989
  25  "49. Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  15/06/1988 - 30/06/1988
  26  "21.DYO Resim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  01/11/1987 - 10/11/1987
  27  "21.DYO Resim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  22/10/1987 - 30/10/1987
  28  "Teleteknik Commodore Show Karikatür Sergisi", Karma Sergi...  01/06/1986 - 15/06/1986
  29  Joseph Beuys Anısına "Bir Başka Sanat" Sergisi, Karma Sergi...  10/03/1986 - 21/03/1986
  30  "20.DYO Resim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  22/10/1985 - 30/10/1985
  31  "II.Viking Baskıresim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  17/12/1984 - 24/12/1984
  32  "II.Viking Baskıresim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  10/12/1984 - 14/12/1984
  33  "II.Viking Baskıresim Sergisi", Aralık 1984, Yarışmalı Sergi...  01/12/1984 - 07/12/1984
  34  "45.Devlet Resim ve Heykel Sergisi", Devlet Resim ve Heykel Sergisi...  01/08/1984 - 21/08/1984
  35  "Efes Festivali Resim Sergisi ", Karma Sergi...  01/07/1984 - 14/07/1984
  36  "Resim-Heykel-Grafik Ürünleri Sergisi", Karma Sergi...  01/06/1984 - 14/06/1984
  37  "3.Turgut Pura Yarışmalı Resim ve Heykel Sergisi", Yarışmalı Sergi...  01/05/1984 - 14/05/1984
  38  "I.Viking Baskıresim Sergisi", Yarışmalı Sergi...  01/12/1983 - 07/12/1983
  39  "Sergi'83", Buca Eğitim Fakültesi Sergisi, Karma Sergi...  03/10/1983 - 17/10/1983
  40  "2.Turgut Pura Yarışmalı Resim ve Heykel Sergisi", Yarışmalı Sergi...  05/05/1983 - 25/05/1983
 • NO Görev
  1 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017- Mart 2018
  2 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Mart 2018
  3 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2017- Mart 2018
  4 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2017- Mart 2018
  5 Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Ekim 2016- Nisan 2017
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2016- Ağustos 2017
  7 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ağustos 2017
  8 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2016- Ağustos 2017
  9 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Ekim 2016
  10 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2016- Ekim 2016
  11 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2016- Ekim 2016
  12 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2016- Ekim 2016
  13 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  14 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  15 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  16 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  17 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  18 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  19 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  20 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2010- Şubat 2013
  21 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Başkanı, Şubat 2010- Şubat 2013
  22 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdürü, Şubat 2010- Şubat 2013
  23 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2010- Şubat 2013
  24 Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Danışmanı, Ekim 2008- Şubat 2011
  25 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2007- Şubat 2010
  26 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Temmuz 2007- Şubat 2010
  27 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  28 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  29 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Temmuz 2007- Temmuz 2010
  30 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Şubat 2007- Şubat 2010
  31 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2004- Ekim 2007
  32 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Anasanat Dalı Başkanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  33 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Bölüm Başkanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  34 Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2000- Mayıs 2002