En

PROF.DR. BİNNUR GÜRLER EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ KLASİK ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı  1985
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Öğretim Programı  1988
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Öğretim Programı  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  İzmir'de Uluslararası Arkeolojik Kollokyum....  2010
  2  Torbalı'nın Göllüce ve Subaşı Köylerinde Ele Geçen Hellenistik ve Roma Dönemlerine ait Sera...  2007
  3  Klasik Gelenek III: Antik Çağın Giriştiği Çabanın Uzatılması ya da Rönesans...  2006
  4  Tire Müzesinden Dört Kalıp Yapımı kase...  2006
  5  Tire'nin Hisarlık Köyü'nden Roma Dönemi Seramikleri...  2005
  6  Tire Müzesi'nden M.S.5.-7. Yüzyıllara Ait Kandiller...  2004
  7  Klasik Gelenek II: Ortaçağın Eskiçağ Yorumu ya da Bellekte Kalan Anılar...  2004
  8  A Few Hellenistic and Roman Vessels From The Kaystros Valley...  2004
  9  Tire'nin Bazı Köylerinden (Çobanköy, Kahrat, Doyranlı, Yiğenli (Sauenda) ve Turgutlu) Roma Dö...  2004
  10  Kaystros (Küçük Menderes) Ovasında Yeni Bir Antik Yer/ Birgi Yakınlarındaki Hacı Hasanlar Kö...  2003
  11  Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler...  2003
  12  Ephesos Lampen im Museum von Tire...  2003
  13  Et In Arcadia Ego...  2002
  14  Et In Arcadia Ego...  2002
  15  Metropolis'ten Bir Hydria...  2002
  16  Tanrıça Athena ve İkonografisi...  2002
  17  Arkeolojik Değerleriyle Tire ve Çevresi...  2002
  18  Ephesos Lampen aus Metropolis/Ionien...  2002
  19  Tire Ayaklıkırı'ndan Bir Lagynos...  2001
  20  Tire'nin Uzgur Köyü'nde Bulunmuş Olan M.S.2. Yüzyıl Sonu- 3. Yüzyıl Başına Ait mezar Grubu...  2001
  21  Yeni Kronolojik Veriler Işığında İonia Kalıp Yapımı Kaselerinin Bazı Serilerinin Değerlend...  2000
  22  A Roman Tomb Group From West Anatolia...  2000
  23  Klasik Gelenek I: Kökler, İzler ve Etkiler...  1999
  24  Tire'nin Eski Oba Köyü'nde Bulunmuş Bir Mezar Grubu...  1999
  25  Klasik Gelenek I: Kökler, İzler ve Etkiler...  1999
  26  Tire'de Bulunmuş Erken Roma Devrine Ait Cam Eserlerden Oluşan Mezar Grubu...  1999
  27  Sanatın Sosyal Tarihinde Rasyonel Düşünce ve İlk Adım...  1999
  28  Sanatın Sosyal Tarihinde Rasyonel Düşünce ve İlk Adım...  1999
  29  An Inscribed Bowl Decorated With Wheel Abrasion Technique In Western Anatolia...  1998
  30  Kaynak ve Yön Verici Olarak Antik Dünya Mirası...  1998
  31  Pompei'den Antiokheia'ya Fantastik Kurgular ve Gerçekçi Dışa Vurumlar...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Smyrna'dan Geç Antik Çağ Camları... 02/05/2014 - 03/05/2014
  2  Smyrna Agorası Cam Buluntuları... 10/04/2013 - 12/04/2013
  3  Arkeolojik ve Tarihsel Bulgular Işığında Ortaçağ'da Mersin ve Çevresinde Deniz Ticareti.... 07/04/2011 - 08/04/2011
  4  Smyrna Agorası'nda Geç Antik Çağ Cam Repertuarı... 11/11/2010 - 21/11/2010
  5  Hadrianoupolis Arkeolojik Kazılarının Türkiye Tarihine Katkıları.... 20/09/2010 - 24/09/2010
  6  Smyrna Agorası Avlu Sondajı No.2'de Bulunmuş Olan Helenistik Dönem Seramikleri... 12/10/2009 - 14/10/2009
  7  Smyrna Agorasi Avlu Sondajlarinda Bulunmuş Doğu Sigillata B Seramikleri... 04/09/2009 - 05/09/2009
  8  Hellenistic Pottery from Southwestern Paphlagonia: New Hellenistic Ceramic Genres from the Black Sea... 05/05/2009 - 09/05/2009
  9  Kuzeybatı Anadolu'da Antik Çağ'da Bağcılık ve Şarapçılık.... 06/11/2008 - 08/11/2008
  10  Bodrum Yarımadası'nın Çevresel ve Yapısal Geçmişi: İlkçağda Halikarnassos.... 06/03/2008 - 08/03/2008
  11  İZMİR MÜZESİ ÖRNEKLERİYLE İÇ KALIP TEKNİĞİYLE YAPILMIŞ CAMLAR... 18/05/2007 - 24/05/2007
  12  İzmir Agorası'nda Bulunan Antik Tıp Aletleri I: Ön Değerlendirme... 18/10/2006 - 20/10/2006
  13  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi?nde Dekanlık Bazında İzleme ve Değerlendirme ... 06/12/2003 -
  14  Smyrna Agorasında Cam Buluntular... 21/07/2003 - 23/07/2003
  15  Şirince ve Çevresi Yüzey Araştırması... 26/05/2003 - 31/05/2003
  16  M.S.1.-4. Yüzyıllarda Kıbrıs ve Anadolu Camlarında İzlenen Ortak Formlar ve Değerlendirilmele... 28/11/2002 - 29/11/2002
  17  Arkeolojik Değerleriyle Ödemiş ve Çevresi... 11/09/2002 - 12/09/2002
  18  Şirince ve Çevresi 2001 Yılı Yüzey Araştırması... 27/05/2002 - 31/05/2002
  19  Kıbrıs Prototipi ve Batı Anadolu?da Arkaik Dönem Saray Planlamasına Etkileri... 13/11/2000 - 17/11/2000
  20  Kaystros Havzası Yerleşimlerinden Hypaipa?da Bulunmuş Bazı Erken Roma İmparatorluk Devri Seram... 23/10/2000 - 30/10/2000
  21  Pisidia Bölgesindeki Roma Dönemi Ev Mimarlığı Plan Tipleriyle İlgili Bir Değerlendirme... 02/07/1999 - 04/07/1999
  22  Bazı Ürünler Işığında Roma Döneminde Kıbrıs ve Anadolu Cam Üretimleri Arasındaki İlişk... 24/11/1998 - 27/11/1998
  23  A Tomb Group Of Roman Ceramics From The Village Of Uzgur In Tire... 27/09/1998 - 04/10/1998
  24  Some Roman Ceramics Found In The Villages Of Tire... 27/09/1998 - 04/10/1998
  25  Passing to the Prostas Type House in West Anatolia and the Location of This type in the City Plannin... 05/06/1996 - 07/06/1996
  26  Hellenistic Ceramic of Metropolis in Ionia: Chronology, Production and Related Cities... 23/05/1996 - 24/05/1996
  27  Manisa Yöresi Kökenli Bir Grup Roma Dönemi Seramiği... 04/09/1995 - 05/09/1995
 • NO AD YIL
  1  İzmir'in Osmanlı Dönemi Tanıkları: Smyrna/İzmir Agorasından Cam Objeler...  2016
  2  Bergama Müzesi Cam Eserleri...  2009
  3  Tire Müzesi Bronz Eserleri/Bronz Objects at Tire Museum...  2004
  4  Tire Müzesi Cam Eserleri...  2000
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Frühbyzantinische Glaskunst in Kleinasien. Byzanz-das Römerreich im Mittelalter. Teil 1: Welt der Ideen, Welt der Dinge....  2010
  2  Middle and Late Roman Glass from the Agora of Smyrna from the Excavation Seasons 1997 and 2002-2003. Glass in Byzantium. Production, usage, analyses/Glas in Byzanz. Produktion, Verwendung, Analysen....  2010
  3  Kaystros Ovasında Roma İmparatorluk İmajı: Buluntularla Kültür ve Kimliği Tanımlamak Prof. Dr Haluk Abbasoğlu'na 65. Yaş Armağanı EUERGETES Festschrift für Prof. dr. Haluk Abbasoğ...  2008
  4  DÜŞÜN VE DÜŞÜNCENİN MEKANLARI/ANTİK ÇAĞ BAHÇELERİ ÜZERİNE NOTLAR TARİH VE ARKEOLOJİ YAZILARI İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR...  2007
  5  Die Erforschung der Umgebung von Ephesos am Beispiel von Şirince Synergia, Festschrift Für Friedrich Krinzinger...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma Restorasyon Çalışmaları...  4/2016 - 12/2016
  2  İzmir İli Merkez İlçeleri ile Menemen İlçesi Yüzey Araştırması...  10/2016 - 10/2016
  3  İzmir ve çevresindeki arkeolojik bölgelerde bulunan antik cam ve metal objelerin LIBS tekniği ile analizi ve sınıflandırılması...  7/2015 - /
  4  Smyrna Antik Kenti Kazı Araştırma ve Restorasyon Çalışmaları 2015...  1/2015 - 9/2015
  5  Metropolis'de Bulunan Pişmiş Toprak Heykelciklerin Restore Edilmesi ve İncelenerek Yayınlanması...  2/2009 - 2/2011
  6  smyrna agora kazılarında buluntusu terra sigillata ve geç roma kırmızı astarlı kapları...  6/2009 - 6/2012
  7  Ege Bölgesindeki Müzelerle ve Koleksiyonlarda Bulunan Türk El Sanatı Örneklerinin Kataloglanması Atina ve Budapeşte'deki Müzelerdeki Eserlerle Karşılaştırılması, DEÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi...  9/1993 - 12/1994
 • NO Görev
  1 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2016-Devam ediyor
  2 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2016-Devam ediyor
  3 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2016-Devam ediyor
  4 Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Haziran 2015-Devam ediyor
  5 Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2015-Devam ediyor
  6 Batı Anadolu Seramiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2013- Eylül 2016
  7 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  8 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  9 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2013- Ocak 2016
  10 Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2012- Nisan 2015
  11 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2012- Şubat 2015
  12 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2011- Eylül 2014
  13 Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  14 Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2012
  15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Nisan 2013
  16 Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2010- Nisan 2013
  17 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2010- Haziran 2010
  18 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2010- Haziran 2010
  19 Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2009- Haziran 2010
  20 Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2008- Kasım 2011
  21 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekanı, Temmuz 2004- Temmuz 2007
  22 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Vekili, Mart 2004- Temmuz 2004
  23 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2002- Ocak 2005
  24 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Dekan Yardımcısı, Mart 2001- Mart 2004
  25 Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Şubat 2000- Nisan 2001