En

DOÇ. AYNUR MAKTAL GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ TEZHİP ANASANAT DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü  1987
  Yüksek Lisans  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1989
  Sanatta Yeterlik  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  1998
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Geleneksel Sanatlar  2018
 • NO AD YIL
  1  Türk Sanatlarında Ebrunun,Hat ve Tezhip Disiplinleriyle Tasarlanmasında Yeni Yaklaşımlar...  2019
  2  Estampaj Örneklerinde,Ayasofya Şadırvanı kubbe Kasnağındaki celî Talîk Kitâbeler...  2019
  3  Türk Tezyînatındaki yarı Üsluplaştırma Anlayışının "PORTAKAL ÇİÇEĞİ "Örneğinde İn...  2019
  4  MOTİF VE ÇİZİM ŞEMALARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASININ TEZYÎNÎ SANATLARDAKİ TASARIM SÜR...  2018
  5  İzmir'in Bazı Tarihi Yapılarındaki Nazar Kitâbeleri...  2018
  6  "Besmele-i Şerife" örneğinde Hat sanatının Kompozisyon Zenginliği...  2002
  7  Sakızlı Ohannes in Fünun ı Nefise Tarihi Medhali Isimli Eseri...  1998
  8  Ayasofya Sadırvan Yazıları...  1996
  9  ÖDEMIS Merkezindeki Üç Camiin Yazı ve Kitâbeleri. D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi(VII...  1994
  10  Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Üzerine Genel Bir Degerlendirme...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Sembol Bir Değer Olarak MAŞAALLAH in Türk Hat Sanatındaki Örnekleri... 13/06/2019 - 14/06/2019
  2  Türk Tezyinatındaki Yarı Üsluplaştırma Anlayışıyla Portakal Çiçeğinin Yorumlandığı Ö... 03/05/2018 - 05/05/2018
  3  Motif Ve Çizim Şemalarının Dijital Ortama Aktarılmasının Tezyini Sanatlardaki Tasarım Süre... 03/05/2018 - 05/05/2018
  4  Tezyini Sanatlarda Tabiattan Kaçış Felsefesine Bir Örnek:Rûmî... 15/07/2017 - 18/07/2017
  5  Hat Sanatında İmzadan Sanata Bir Başkalaşım Örneği "TUĞRA "... 19/10/2016 - 21/10/2016
  6  Türk Tezyinatında Bulut Örneğinde Motiflerin Doğadan Sanata Göçü... 19/10/2016 - 21/10/2016
  7  Türk Tezyinâtıntaki Hurdeleme Tekniğinin Yarı Uslüplaştırılmış Motiflerde Gösterdiği... 19/10/2016 - 21/10/2016
  8  "İzmir'in Bazı Camilerinde Kitâbeye Dönüşmüş Hadisler"... 20/10/2014 - 25/10/2014
  9  "Bir Doğal Dönüşüm Ve Altınlı Kâğıtlar"... 20/10/2014 - 25/10/2014
  10  " Birgi Karaoğlu Camii Haziresi Mezartaşı Bezemeleri "... 12/12/2013 - 13/12/2013
  11  BursaTürk İslâmEserleri Müzesi?ndeSergilenen 206 Envanter NumaralıMEMLÛK MUSHAF-I ŞERÎF'İ... 17/09/2012 - 21/09/2012
  12  "Tezyinat-ı Kur'aniye "... 09/04/2007 - 15/04/2007
  13  "D.E.Ü.İâhiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde Bulunan Hüsn-i Hat Levhaları "... 16/11/2006 - 18/11/2006
  14  "Tire Necip Paşa Kütüphanesi'nde Bulunan Yazmalarda Zahriye Sayfası Tezhipleri "... 07/06/2002 - 07/06/2002
  15  "Bergama Müzesi'nde Bulunan Osmanlı Dönemi Mezar Taşları "... 16/04/2002 - 16/04/2002
  16  Çivril'deki Osmanlı Dönemi Kitabelerine Genel bir Bakış... 18/09/2001 - 19/09/2001
  17  "Balıkesir-Burhaniye'deki Hacı Ahmet ve Koca Cami'lerin Kitâbe ve Yazıları "... 01/06/1998 - 02/06/1998
  18  "Hüsni Hat Sanatında Yazı-Mekan İlişkisi... 25/11/1997 - 27/11/1997
  19  Hat Sanatı Eserlerinin Günümüzdeki Durumlarıyla İlgili Bazı Tespitler... 21/11/1997 - 24/11/1997
  20  "Yakın Geçmişte Hat Sanatı Eğitimi "... 18/11/1992 - 20/11/1992
  21  " Ödemiş Merkezinde Üç Camiin Yazı ve Kitâbeleri "... 29/05/1992 - 30/05/1992
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu...  2008
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ruhu t talîkTDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ / Ruhu t talîk...  2008
 • NO AD TARIH
  1  ABD North Carolina State Üniversitesi'nde Kağıt Bilimi, Doğal Kaynaklar Bölümü'ndeki Kağıt Üretimine Dair Çalışmaların Yazma Eser Restorasyonu ve Sanatsal Tasarımlara Yönelik Üretilmesi ...  10/2014 - 10/2017
  2  Alanya Kitabeleri...  4/1997 - 10/1999
  3  İSTANBUL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ'NDE YAZMA ESER RESTORASYONUNUN ARAŞTIRILMASI VE SONUÇLARININ BÖLÜMÜMÜZ EĞİTİMİNDE KULLANILMASI...  2/1996 - 3/1998
  4  Ege Bölgesindeki Müzelerle ve Koleksiyonlarda Bulunan Türk El Sanatı Örneklerinin Kataloglanması Atina ve Budapeşte'deki Müzelerdeki Eserlerle Karşılaştırılması, DEÜ. Araştırma Fon Saymanlığı Projesi...  9/1993 - 12/1994
  5  Ege Bölgesi'ndeki Kütüphanelerde Yazma Eserlerin İncelenmesi...  6/1993 - 6/1995
  6  Ege Bölgesindeki Selçuklu,Beylikler ve Osmanlı Eserlerinde Süsleme Unsurlarının Saptanması...  9/1991 - 3/1994
 • NO AD TARIH
  1  8.EGEART İZDÜŞÜM, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  09/12/2019 - 15/12/2019
  2  D.E.Ü. G.S.F. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü,Öğretim Elemanları Sergisi, Karma Sergi...  22/04/2019 - 01/05/2019
  3  DEÜGSF Kadın Öğretim Üyeleri Sergisi, Karma Sergi...  06/03/2019 - 15/03/2019
  4  Sanat Akademisyenleri Sergisi, Özel Kuruluşun Düzenlediği Sergi...  01/03/2019 - 07/03/2019
  5  "Tezhipli Hatlar", Bireysel(Kişisel) Sergi...  16/01/2019 - 31/01/2019
  6  YEDİTEPE BİENALi / Ehl-i Hiref, Bienaller, Trianeler...  19/04/2018 - 15/05/2018
  7  7. Uluslararası EGEART Sanat Günleri / GELENEKSEL İZLER, Karma Sergi...  29/11/2017 - 12/12/2017
  8  Anadolu da Selçuklu Dönemi, Karma Sergi...  04/05/2017 - 11/04/2017
  9  DEÜ GSF GTS Bölümü Ö E. Sergisi, Karma Sergi...  03/04/2017 - 17/04/2017
  10  GÖÇ MEKAN AİDİYET Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  20/10/2016 - 20/11/2016
  11  "GÜL", Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  05/05/2016 - 13/05/2016
  12  İzmirde Musiki Günleri Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  13  "İZMİR", Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  28/04/2016 - 03/05/2016
  14  ANNE/ÇOCUK, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  15/04/2016 - 21/04/2016
  15  DÜNYA SANAT GÜNÜ İZMİR"Geleneksel Türk SanatlarıSergisi", Karma Sergi...  15/04/2016 - 22/04/2016
  16  3. Uluslar Arası Türk Kültürü ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı, Kamu Kuruluşunun Düzen...  18/03/2016 - 21/03/2016
  17  "Empathy", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  08/03/2016 - 18/03/2016
  18  D.E.Ü. GSF GELNEKSEL TÜRK SANTALRI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELMANLARI SERGİSİ, Kamu Kuruluşunun Dü...  20/12/2015 - 03/10/2016
  19  40 Yıl-40 Etkinlik/ SANATUAR3, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  01/10/2015 - 10/01/2016
  20  D.E.Ü. GSF GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELAMANLARI SERGİSİ, Kamu Kuruluşunun ...  19/02/2015 - 24/02/2015
  21  "Son Bin Yılda Anadolu Başkentleri'ndenGörseller", Karma Sergi...  10/04/2014 - 17/04/2014
  22  lI.İzmir SANAT BİENALi, Bienaller, Trianeler...  30/04/2013 - 05/05/2013
  23  Unesco 2013 Piri Reis Haritasının 500. Yılı Sergisi 22-25 Mart 2013 Kuşadası, Karma Sergi...  22/03/2013 - 27/03/2013
  24  500. Yılında Piri Reis Sergi ( 15-21 Mart 2013 İzmir )?, Karma Sergi...  15/03/2013 - 21/03/2013
  25  E.Ü.Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi Sergisi, Karma Sergi...  12/12/2012 - 22/12/2012
  26  Uluslararası Milano Sergisi, Karma Sergi...  17/09/2012 - 21/09/2012
  27  Akdeniz Ü.Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumuve Ebru Sanatı Çalıştayı? Sergisi, Karma Se...  22/03/2012 - 24/03/2012
  28  DEU.GSF.Öğr. Elemanları Sergisi ,Konak Belediyesi,Güzelyalı Kültür Merkezi,, Karma Sergi...  04/01/2012 - 27/01/2012
  29  I.İzmir Sanat Bienali Sergisi, Bienaller, Trianeler...  04/05/2011 - 11/05/2011
  30  DEÜ. GSF. 10.. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Öğretim Elemanları Karma Sergisi,, Üniversiteni...  19/11/2009 - 24/11/2009
  31  BURHANİYE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ SERGİSİ, Karma Sergi...  10/07/2009 - 12/07/2009
  32  ULUSLARARASI1. VAN GÖLÜ FESTİVAL SERGİSİ "FESTİVAN", Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/06/2009 - 30/06/2009
  33  iZMİR DEU .GSF ÖĞRETİM ELEMANLARI KARMA SERGİSİ, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  02/03/2009 - 06/03/2009
  34  iZMİR İÇİN SANAT SERGİSİ, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  02/12/2008 - 15/01/2009
  35  DEU.GSF.Geleneksel Türk El Sanatları Bl.Öğretim Elemanları Sergisi,, Üniversitenin Düzenledi...  01/09/2008 - 29/09/2008
  36  İzmirli Sanatçılar Sergisi- Tema, Karma Sergi...  21/03/2008 - 11/04/2008
  37  D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  23/02/2008 - 28/02/2008
  38  Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Resim Sergisi, Özel Kuruluşun Düzenlediği Sergi...  01/02/2008 - 07/02/2008
  39  geçmişten geleceğe doğru hat san'atı sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  28/01/2008 - 12/02/2008
  40  hz. mevlana sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  17/12/2007 - 30/12/2007
  41  Hat Tezhip Sergisi (D.E.Ü. 25. Yıl Etkinlikleri, İlahiyat Fakültesi Mevlana Haftası), Bireysel(...  10/12/2007 - 14/12/2007
  42  mevlana uluslar arası sempozyumu, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  29/09/2007 - 15/10/2007
  43  "50. Yılda Büyük Buluşma, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/09/2007 - 25/10/2007
  44  "Altın Yazılar"Hat Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  13/08/2007 - 24/08/2007
  45  Uluslar Arası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  16/11/2006 - 18/11/2006
  46  D.E.Ü.G.S.F Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Sergisi, Üni...  05/05/2005 - 23/05/2005
  47  D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/05/2004 - 18/06/2004
  48  9. Sanat ve El Sanatları Fuarı Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Serg...  11/10/2003 - 19/10/2003
  49  D.E.Ü G.S.F. 8. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Öğretim Elemanları Karma Sergisi,, Üniversiten...  13/11/2002 - 15/11/2002
  50  D.E.Ü.G.S.F Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Bireysel(Kişi...  17/06/2002 - 30/06/2002
  51  D.E.Ü.G.S.F Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Öğretim Elemanları Se...  06/11/2001 - 20/11/2001
  52  Hüsn-i hat ( Türk Hat sanatında, nesih,divani,celidivani,talik Esma-i Hüsnalar ), Bireysel(Ki...  20/09/2001 - 29/09/2001
  53  "D.E.Ü.G.S.F Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/02/1999 - 14/02/1999
  54  2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının ,Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik ...  25/11/1998 - 27/11/1998
  55  Hüsn-i hat ve Tezhip Sergisi, Bireysel(Kişisel) Sergi...  29/07/1998 - 15/08/2007
  56  "Türkiyede El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Üniversitenin...  22/11/1995 - 24/11/1995
  57  "Yesevi Hat, Tezhip ve Minyatür Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  25/11/1993 - 02/12/1993
  58  D.E.Ü. G.S.F. Öğretinm Elemanları Karma Sergisi, Karma Sergi...  01/05/1993 - 07/05/1993
  59  "Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde Üniversitelerde el Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunla...  18/11/1992 - 20/11/1992
  60  "D.E.Ü.G.S.F.Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  04/05/1992 - 15/05/1992
  61  "D.E.Ü.G.S.F. Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Üniversitenin Düzenlediği Sergi...  01/04/1991 - 07/04/1991
 • NO AD YIL
  1  I. Uluslararası İzmir Bienali...  2011
 • NO Görev
  1 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Şubat 2019-Devam ediyor
  2 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Şubat 2019-Devam ediyor
  3 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Şubat 2019-Devam ediyor
  4 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2016- Ocak 2018
  5 Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Şubat 2017
  6 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
  7 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2010- Kasım 2013
  8 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2007- Kasım 2010
  9 Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı Başkanı, Kasım 2004- Kasım 2007