En

PROF.DR. ÜZEYİR GÜNENÇ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Evaluation of ocular pulse amplitude in patients with carotid artery stenosis using the Pascal dynam...  2019
  2  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu...  2018
  3  Megalocornea in a Case with Rubinstein-Taybi Syndrome...  2018
  4  Topically applied 1% voriconazole inducesdysplastic changes on the ocular surface: animalstudy...  2018
  5  Suprachoroidal drainage of aqueous humour with a novel implant: Suprajet...  2017
  6  Görme Keskinliği İyi Olan Glokom Hastalarında Transskleral Diod Laser Siklofotokoagülasyon...  2017
  7  İntravitreal Deksametazon İmplantasyonu Sonrası Dirençli Göz İçi Basıncı Yüksekliği Neden...  2016
  8  Glokom Şüphesi Olan Olgularda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri ve Santral Kornea...  2016
  9  Corneal Biomechanical Properties in Patients With Arcus Senilis...  2016
  10  Combined transscleral fixation of an artificial iris prosthesis with an intraocular lens....  2016
  11  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve-year follow-up study...  2015
  12  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents....  2015
  13  Kornea Ödemli Hastalarda Orbscan II Ultrasonik Pakimetri ve Visante Ön Segment Optik Koherens Tomo...  2015
  14  Spektral-Domain Optik Koherans Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalın...  2014
  15  Primer Açık Açılı Glokomda Perifoveal Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Spektral Doma...  2013
  16  Surgical management of spontaneous in-the-bag intraocular lens and capsular tension ring complex dis...  2013
  17  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma....  2012
  18  Glokomlu olgularda katarakt cerrahisine yaklaşım...  2012
  19  Glokom Hastalarında Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi...  2011
  20  Multifokal Göz İçi Lensleri...  2011
  21  Primer Açık Açılı Glokom, Normal Tansiyonlu Glokom ve Oküler Hipertansiyonda Humphrey Görme A...  2011
  22  Glokomda revizyon, reoperasyon...  2011
  23  Plasma Homocysteine Levels in Patients with Pseudoexfoliation...  2011
  24  Glokomatöz görme alanı defektlerinin Humphrey Full Threshold, Fastpac, Sıta Standart ve Sıta Fa...  2010
  25  Goldmann aplanasyon tonometresi ve pascal dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve mer...  2009
  26  İntravitreal triamsinolon asetonid uygulaması sonrası göziçi basınç artışı ve etiyolojid...  2009
  27  Konjonktiva genetiği ve konjenital anomaliler...  2008
  28  Phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with long axial length....  2007
  29  Prespiyopinin çözümünde göziçi lensleri...  2007
  30  Viskokanalostomi...  2006
  31  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis....  2004
  32  Oküler Hipertansiyonlu olgularda görme alanı, kontrast duyarlılık, santral korneal kalınlık ...  2004
  33  Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basınc...  2004
  34  Sturge Weber Sendromu'na bağlı glokomun tedavisinde viskokanalostomi ve T-flux implantasyonu....  2003
  35  Eviserasyon uygulanan gözlerde protez motilitesinin değerlendirilmesi...  2002
  36  Parsiyel penetran keratoplasti olgularında son sütür alımına bağlı astigmatik değişim ve et...  2002
  37  Staar kollamer arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu...  2002
  38  Effects on visual function of glistenings and folding marks in AcrySof intraocular lenses...  2001
  39  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül açıklığı değişimi...  2001
  40  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
  41  Posterior capsule opacification after phacoemulsification: Foldable acrylic versus poly(methyl metha...  2000
  42  Çocukluk çağında Nörofibromatozis Tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları...  2000
  43  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız....  2000
  44  Goldmann aplanasyon tonometresinde hata kaynakları...  1999
  45  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi...  1998
  46  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi,...  1998
  47  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens...  1997
  48  Konjonktivanın akkiz melanozisi...  1996
  49  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humprey otomatik perimetri ile Heidelberg edge perimetrinin ... 13/11/2018 - 18/11/2018
  2  Topikal vorikonazol damla uygulaması oküler yüzeyde displaziye neden olur mu? Hayvan çalışmas... 24/10/2017 - 29/10/2017
  3  Akut primer açı kapanması glokomunde klinik bulgular ve takip sonuçlarımız... 24/10/2017 - 28/10/2017
  4  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanium arka plakalı Boston tip 1 keratoprotez u... 09/11/2016 - 13/11/2016
  5  Yüksek Kornea Astigmatizması Ve İnce Korneası Olan Bir Olguda Refraktif Amaçlı Kornea İçi Ha... 09/11/2016 - 13/11/2016
  6  Yüksek kornea astigmatizması ve ince korneası olan bir olguda refraktif amaçlı intrakorneal hal... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  Bilateral akut iris transluminasyonu:olgu sunumu... 09/11/2016 - 13/11/2016
  8  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  9  Karotis arter darlığının oküler nabız amplitüdü üzerine etkisi... 09/11/2016 - 13/11/2016
  10  İntrakorneal halka implantasyonu ile kornea asferisitesi değişimleri... 09/11/2016 - 13/11/2016
  11  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/07/2016 - 22/07/2016
  12  Outcomes of transscleral diode laser cyclophotocoagulation in refractory glaucoma patients with good... 05/09/2015 - 09/09/2015
  13  Corneal biomechanical properties in patients with Arcus senilis... 06/06/2015 - 09/06/2015
  14  The effect of intranasal steroids on intraocular pressure alterations in children with allergic rhin... 05/11/2014 - 09/11/2014
  15  Glokom drenaj cerrahisinde yeni bir implant: Suprajet... 06/11/2013 - 10/11/2013
  16  Transscleral fixation of artificial iris prosthesis in combination with intraocular lens... 05/10/2013 - 09/10/2013
  17  The effect of water drinking test on central corneal thickness and corneal biomechanical properties... 05/10/2013 - 09/10/2013
  18  Gunenc trabecular shunt implant for the drainage of aqueous humor in glaucoma surgery... 05/10/2013 - 09/10/2013
  19  Evaluation of the efficacy and safety of a novel glaucoma shunt implant "Suprajet" in an animal stud... 17/07/2013 - 20/07/2013
  20  Long-term results of viscocanalostomy and phacoviscocanalostomy: a twelve year follow-up study... 17/07/2013 - 20/07/2013
  21  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda oküler response ... 17/10/2012 - 21/10/2012
  22  Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisinin... 17/10/2012 - 21/10/2012
  23  Artifisyel iris ve göziçi lensinin kombine skleral fiksasyonu... 17/10/2012 - 21/10/2012
  24  Primer açık açılı glokomlu olgularda spektral domain optik koherens tomografi ile perifoveal ga... 17/10/2012 - 21/10/2012
  25  The effect of cataract on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spectral-domai... 17/06/2012 - 22/06/2012
  26  The effect of pupillary dilation on retinal nerve fiber layer thickness measurements taken with spec... 17/06/2012 - 22/06/2012
  27  Corneal hysteresis and its relationship with intraocular pressure in primary open angle glaucoma, lo... 17/06/2012 - 22/06/2012
  28  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  29  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  30  The treatment results of retinoblastoma in Dokuz Eylul University Hospital.... 21/10/2010 - 24/10/2010
  31  Atipik diffüz koroidal hemanjiyom... 29/09/2010 - 03/10/2010
  32  Afakik glokomda trabekülektomi sonrası ciddi koroid dekolmanı: olgu sunumu... 29/09/2010 - 03/10/2010
  33  Glokomda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 29/09/2010 - 03/10/2010
  34  Primer açık açılı glokom, normal tansiyonlu glokom ve oküler hipertansiyonda görme alanı, He... 29/09/2010 - 03/10/2010
  35  The assessment of quality of life in glaucoma patients... 12/09/2010 - 17/09/2010
  36  Comparison of Humphrey visual field, Heidelberg retina tomograph 3 and Stratus optical coherence tom... 12/09/2010 - 17/09/2010
  37  Suprachoroidal shunt implant in refractory glaucoma... 04/09/2010 - 08/09/2010
  38  Limbal stem cell transplantation in different cases... 04/09/2010 - 08/09/2010
  39  Transscleral fixation of subluxed IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  40  Centralization of subluxed lens with Cionni ring, posterior capsulorhexis and IOL implantation... 04/09/2010 - 08/09/2010
  41  Management of traumatic dislocated crystalline lens... 04/09/2010 - 08/09/2010
  42  Anterior segment reconstruction in penetrating injuries... 04/09/2010 - 08/09/2010
  43  Transcanalicular dacryocystorhinostomy with diode laser... 04/09/2010 - 08/09/2010
  44  Partial penetrating keratoplasty with extraction of dislocated crystalline lens and transscleral IOL... 04/09/2010 - 08/09/2010
  45  Fundus autofluorescent images between blue light blocking yellow tinted IOLs and non-tinted IOLs... 04/09/2010 - 08/09/2010
  46  The relationship between obstructive sleep apnea syndrome and glaucoma.... 05/06/2010 - 09/09/2010
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi retinoblastom tedavisi sonuçları.... 19/05/2010 - 22/05/2010
  48  Obstruktif uyku apne sendromu glokom ilişkisi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  49  Goldmann aplanasyon tonometresi ve dinamik kontur tonometrenin karşılaştırılması ve kornea kal... 11/11/2009 - 15/11/2009
  50  Suprakoroidal şant cerrahisi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2009
  51  Limbal kök hücre yetmezliğinde limbal kök hücre nakli cerrahisi uygulaması... 19/11/2008 - 23/11/2008
  52  Keratokonuslu bir olguda uygulanabilecek cerrahi seçenekler... 19/11/2008 - 23/11/2008
  53  endoskopik dsr sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  54  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humphrey full threshold, fastpac, SITA standart ve SITA fast... 30/10/2007 - 02/11/2007
  55  OculusGen implantlı viskokanalostomi ve trabekülektomi: Erken dönem sonuçlarımız... 30/10/2007 - 02/11/2007
  56  İntravitreal triamsinalon asetonid uygulaması sonrasında göz içi basıncı artışı ve etyoloj... 30/10/2007 - 02/11/2007
  57  Trabeculectomy and viscocanalostomy with oculusgen implant: short term results.... 18/07/2007 - 21/07/2007
  58  Plasma homocysteine levels in patients with pseudoexfoliation... 28/03/2007 - 31/03/2007
  59  The efficacy and safety of diode laser cyclophotocoagulation in pediatric glaucoma patients... 28/03/2007 - 31/03/2007
  60  Keratokonusta göz içi basıncının pascal dinamik kontur tonometre, goldmann aplanasyon tonometr... 28/10/2006 - 01/11/2006
  61  Psödoeksfoliatif sendromda santral kornea kalınlığı ve endotel hücre sayısının değerlendir... 28/10/2006 - 01/11/2006
  62  Psödoeksfoliasyonda plazma homosistein düzeyinin incelenmesi... 28/10/2006 - 01/11/2006
  63  Results of phacoemulsification in eyes with long axial length.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  64  Contacts for the cone: Is there a magic formula?... 19/02/2006 - 24/02/2006
  65  Kataraktli gozlerde Heidelberg Retina Tomografi II olcumlerinin guvenilirligi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  66  Viskokanalostomide geç dönem sonuçlarımız.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  67  Efficacy of silicone implant in phacoviscocanalostomy on surgical success, visual acuity, visual fi... 30/03/2005 - 02/04/2005
  68  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis.... 25/04/2004 - 29/04/2004
  69  Fakoviskokanalostomide silikon implant kullanımının cerrahi başarı üzerine etkisi.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  70  Fakoviskokanalostomide implant kullanımının postoperatif orta-uzun dönem görme keskinliği, g... 03/10/2003 - 08/10/2003
  71  Preliminary results with 1CU Humanoptics accommodative intraocular lens.... 06/09/2003 - 10/09/2003
  72  The effect of YAG laser iridotomy on pigment dispersion in pigmentary glaucoma... 07/06/2003 - 12/06/2003
  73  Viscocanalostomy and T-Flux implantation in the management of glaucoma associated with Sturge-Weber ... 19/03/2003 - 22/03/2003
  74  Viscocanalostomy and phaco-viscocanalostomy: Results of the cases with and without implants.... 19/03/2003 - 22/03/2003
  75  Oküler hipertansiyonlu hastalarda görme alanı ve kontrast sensitivitenin değerlendirilmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  76  Akomodatif göz içi lens implantasyonu sonuçlarımız.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  77  Arka kamara fakik göziçi lens implantasyonu (Staar kollamer lens)?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  78  Non-penetran glokom cerrahisinde silikon tüp implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  79  Yüksek miyopide fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonu?,... 05/10/2002 - 09/10/2002
  80  Management of corneal astigmatism after penetrating keratoplasty.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  81  Gonioscopic evaluation and tonometry in Staar collamer posterior chamber phakic intraocular lens... 03/06/2001 - 07/06/2001
  82  Fakoemülsifikasyon sonrası ön kapsül değişimi... 30/09/2000 - 02/10/2000
  83  Transskleral fiksasyonlu primer ve sekonder göziçi lens implantasyonlarının komplikasyonlar yön... 30/09/2000 - 04/10/2000
  84  İki erkek kardeşte mikrokornea, konjenital katarakt, iridokorneal disgenezi ve retina dejeneransı... 30/09/2000 - 04/10/2000
  85  Viscocanalostomy: Two years follow-up results.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  86  The changes of voulting and rotations of staar collamer posterior chamber phakic intraocular lenses ... 02/09/2000 - 06/09/2000
  87  Comperative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  88  Comparative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 26/06/2000 - 29/06/2000
  89  Küçük kesili fakoemülsifikasyon hastalarında keratometrik değişim.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  90  The mobility of acrylic prosthesis after evisceration with silicone sphere implantation,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  91  Management of punctal atresia?,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  92  The early results of viscocanalostomy.... 04/09/1999 - 08/09/1999
  93  Posterior capsule opacification in foldable acrylic and polymethylmethacrylate intraocular lenses... 04/09/1999 - 08/09/1999
  94  Effects on visual functions of the glistenings and folding marks observed in Acrysof® intraocular l... 04/09/1999 - 08/09/1999
  95  Keratometric changes following phacoemulsification through 3.2 mm and 4.0 mm sutured and non-sutured... 04/09/1999 - 08/09/1999
  96  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  97  Topikal beta-bloker ilaçlarda oküler yan etki spektrumu ve hasta toleransı.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  98  Orbital yayılımlı bir retinoblastom olgusunun tedavisi... 16/09/1997 - 20/09/1997
  99  Korneal tünel insizyonu kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon hastalarında erken dönemde ker... 16/09/1997 - 20/09/1997
  100  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi.... 17/10/1995 - 21/10/1995
  101  Gözyaşı yollarının anatomisi, kese biçim ve boyutları ile nazolakrimal kanal trajesinin daktr... 09/09/1989 - 14/09/1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Akomodatif göz içi lensleri ve preleks Akomodatif göz içi lensleri ve Preleks Katarakt ve Tedavisi Editör: Hikmet Özçetin, Scala Bası...  2005
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Polikliniği'nde katarakt tanısı olan hastalarda görme keskinliği ve kontrast duyarlılığın farklı eşellerle değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma...  7/2011 - /
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1999- Kasım 2000
  2 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Kasım 1998- Eylül 2000
  3 Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 1995- Eylül 1998