En

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEVDİYE KÖKSAL TEİCHERT EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA) ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilimdalı  1985
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı (Alman Dili ve Edebiyatı)  1989
  Doktora  Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Seyahat Rehberlerinde Kültüre Özgü Ögelerin Aktarımı: İzmir Örneği...  2016
  2  Çeviride Cinsiyetin İzdüşümü: Bachmann'ın "Undine Geht" Çevirileri....  2012
  3  Zur Übertragung des Lokalkolorits in Ingeborg Bachmanns Roman "Malina"...  2010
  4  Çeviri Eğitiminde İşlevsel Metin Örneğinde Çeviri Amaçlı Metin Çözümleme...  2008
  5  Bir Çevirmen: Nazım Hikmet...  2007
  6  Yazın ve Gerçeklik...  2004
 • NO AD TARİH
  1  Überlegungen zur Übersetzungspoetik von Nazım Hikmet... 25/09/2019 - 28/09/2019
  2  Kulturübertragung in touristischen Texten... 08/11/2018 - 10/11/2018
  3  Historical, Archaeological and Mythological Elements in Destination Promotion at Hotel Websites in F... 03/10/2017 - 07/10/2017
  4  Turizm Rehberlerinde Kültüre Özgü Ögelerin Aktarımı... 08/05/2013 - 10/05/2013
  5  Günümüz Bulgar Dilinde Türkçe Alıntılar... 18/02/2011 - 20/02/2011
  6  Bulgar Basınında Türkçemiz... 16/12/2010 - 18/12/2010
  7  Günümüz Bulgarcasında Türk Söz Varlığı... 19/04/2010 - 25/04/2010
  8  AB Metinleri Çevirilerinde Terim Çevirisine İlişkin Gözlemler... 12/11/2009 - 13/11/2009
  9  Nazım Hikmet Masallarının Kadın Kişileri... 13/10/2009 - 16/10/2009
  10  Çevirmenin Cinsiyetinden Çeviriye Bakış... 13/10/2009 - 16/10/2009
  11  Nazım Hikmets Maerchen "Die verliebte Wolke" im Licht der Interkulturalitaet, intersemiotischer und... 20/05/2009 - 22/05/2009
  12  Çeviri Eğitiminde Masala Yaklaşım Önerileri... 29/04/2009 - 01/05/2009
  13  Tolstoy'un "Kreutzer Sonat"ına Göstergelerarası ve Dillerarası Çeviri Odaklı Bir Bakış... 13/11/2008 - 15/11/2008
  14  Aktif Eğitimde Çeviri Amaçlı Tür Tabanlı Metin Çözümleme: Bir Uygulama... 07/06/2008 - 08/06/2008
  15  Zur Übertragung des Lokalkolorits in Ingeborg Bachmanns Roman "Malina"... 06/12/2007 - 09/12/2007
  16  Çeviri Bölümünde Metin Türü Temelli Modüler Eğitim... 08/06/2006 - 09/06/2006
  17  Çeviri Eleştirisine Edimdilbilimsel Yaklaşım... 11/05/2006 - 12/05/2006
  18  "Berci Kristin" ve Almanca Çevirisinde Bedenin Dile Gelişi... 15/03/2006 - 17/03/2006
  19  Bir Çevirmen: Nazım Hikmet... 18/04/2005 - 19/04/2005
  20  İkinci Bir Dilin Köprüsünden Çehov'a Ulaşma Çabasına Bir Örnek: "Yeni Bulunmuş Hikayeler"... 04/11/2004 - 05/11/2004
  21  Türkçe'de Gogol'ün Palto'su ya da Çeviri Sınırları Üstüne... 07/05/2003 - 09/05/2003
  22  Ecoculture in Literary Translation (Yazınsal Çeviride Çevre Kültürü Sorunsalı)... 23/10/2002 - 25/10/2002
  23  Ezikovi granitsi - razdelyat ili sıedinyavat?... 29/08/2001 - 30/08/2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Doğu Avrupa Mutfağı Gastronomi ve Turizm. (Kavramlar - Uygulamalar - Uluslararası Mutfaklar - Reçeteler)...  2016
  2  Söylenceden Gerçekliğe Foça'nın Simgesi Foklar Bölgesel Turizm...  2016
  3  Çeviride Kültürel Filtreleme: Bir Uygulama. Çeviribilimden Kesitler. Turgay Kurultay'a Bir Armağan....  2011
 • NO AD YIL
  1  DAAD  1992
  2  DAAD  2005
  3  Goethe Enstitüsü  1987
 • NO Görev
  1 Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2008- Eylül 2008