En

PROF.DR. MURAT CELİLOĞLU TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1990
  Doçent  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  Fertility and Breast Cancer: Recommendations of the 2019 Izmir Consensus Conference...  2020
  2  Prenatal Dönemde Saptanan Tanatoforik Displazi Olgusu...  2017
  3  Thanatophoric dysplasia detected during prenatal period...  2017
  4  Evaluation of Obstructive Sleep Apnea in Menopausal Women Menapozdaki Kadınlarda Obstruktif Uyku Ap...  2016
  5  Contraction-based uterine artery Doppler velocimetry: novel approach for prediction of preterm birth...  2016
  6  Polypoid endometriosis presenting as a mass at the pouch of Douglas...  2015
  7  Delayed interval delivery of a second twin after the preterm labor of the first one in twin pregnanc...  2012
  8  a case of heterotopic pregnancy treated with laparascopic tubal protective surgery :case report...  2011
  9  Laparoscopic removal of extrauterine mislocated IUDs: Report of six cases...  2011
  10  Primary Pelvic Hydatid Cyst: Case Report...  2010
  11  Follicular Dynamics and Apoptosis Following Unilateral Oophorectomy...  2010
  12  İmplantasyon öncesi insan embriyo kültüründe kullanılan medyumların gelişimi...  2009
  13  The effect of alendronate sodium on carotid artery intima-media thickness and lipid profile in women...  2009
  14  FROZEN KESİT İNCELEMESİNİN OVER KAYNAKLI NEOPLAZİLERİ TEŞHİS ETMEDEKİ DOĞRULUK ORANI: PATO...  2007
  15  Case Report: Endodermal Sinus Tumor Existing With Pregnancy....  2007
  16  Intraperitoneal Levonorgestrel-Releasing Intrauterine Device Maintaining Its Contraceptive Effect: A...  2007
  17  Bir olguda kontraseptif etkinin devam ettiği intraperitoneal levonorgestrel salan intrauterin araç...  2007
  18  Second trimester cervical ectopic pregnancy treated by conservative surgery...  2007
  19  Gebelikte toxoplasmosis tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, Ig G, Ig A antikor ve Ig G avidite...  2005
  20  Comparison of leptin levels in serum and follicular fluid during the oestrous cycle in cows....  2005
  21  Endocervicosis in a Caesarean incision scar....  2004
  22  Splenosis presenting with adnexal mass: a case report...  2004
  23  Anesthetic effect of intrauterine lidocaine plus naproxen sodium in endometrial biopsy....  2004
  24  İzmir Bölgesindeki İki Merkez Hastanede Ektopik Gebeliklerin Epidemiolojik İncelenmesi...  2003
  25  Primer Ovaryan Gebelik: Olgu Sunumu...  2003
  26  renal agenezi ile seyreden iki obstrüktif müllerian anomali vakası...  2002
  27  Vaginal akıntılı hastalarda Trichomonas vaginalis araştırılması...  2002
  28  Premenapozal Dönemde Tamoxifen Kullanımı ile Uyarılmış Endometriyozis Olgusu...  2002
  29  uterin leiomyomlarda mitotik aktivite ,prolifere olan hücre nükleer antijeni pcna ve östrojen ,pr...  2002
  30  Human Koryonik Gonadotropinin triod fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması: İn vivo bi...  2001
  31  Goldston Syndrome: report of a case...  2001
  32  Human koryonik gonadotropin'in tiroid fonksiyonları üzerine etkisinin araştırılması.İn vivo b...  2001
  33  Hydroxyurea treatment for chronic myeloid leukemia during pregnancy...  2000
  34  İmmünohistokimyasal yöntemlerle umblikal kordda nöronal elemanların varlığının a...  2000
  35  desidual prolaktinin fetal zarlardan elektrolit transportuna etkisinin arastırılması...  1995
  36  Gentamicin excretion and uptake from breast milk by nursing infants...  1994
  37  Maternal, fetal and amniotic fluid prolactin levels in term and postterm pregancys...  1993
  38  türkiye de nöral tüp defekti ve bununla ilişkili anomali insidansı...  1993
  39  Plasenta previa olgularinda yeni dogan sex oranlarinin arastirilmasi...  1992
  40  rates and indications of the ceserean births in izmir konak maternity hospital between 1983-1989...  1992
  41  The epidemiology of nural tube defects in İzmir, Turkey...  1992
  42  Bir Primer İnvaziv Vagina Karsinomu Olgusu...  1992
  43  a propos d une grossesse gemellaire developpee dans un uterus bicorne...  1991
  44  jinekolojide gonadotropin releasing hormon analoglarının klinik kullanımı...  1991
  45  Ektopik gebelik tanisi almis yüz olgunun retrospektif incelenmesi. Tani ve tedavi metodalarinin, ri...  1991
  46  Jinekolojide transplantasyon...  1991
  47  Bir brenner tümör olgusu...  1990
  48  Normal ve riskli gebelerde serum beta human koryonik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri arasında...  1990
  49  İzmir nöral tüp defektleri, insidansı ve epidemiyolojisi...  1990
  50  bilateral pelvik aktinomikozis...  1990
  51  polikistik over hastalıgının tanısında ultrasonografi sonuçlarının laparaskopi ve klinik mua...  1989
  52  Hellp sendromlu bir preeklampsi vakası...  1989
  53  Türk toplumunda görülen hymen tipleri üzerine bir araştırma...  1989
  54  Luteinizan Hormon (LH)/Follikül Stimülan Hormon(FSH) Oran Yüksek Olan Polikistikover Hastalıklı...  1989
  55  Kadın Hayatının değişik devrelerinde serum prolaktin (PRL) düzeylerinin araştırılması....  1989
  56  Üreme çağındaki kadınların serolojik olarak sitomegalovirus enfeksiyonu açısından araştır...  1989
  57  Gebe ve gebe kalmak isteyen kadınların serum rubella antikor düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
  58  Gebelerde serum alfa-fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi....  1989
  59  Gece perinatal mortaliteyi arttırır mı?...  1989
  60  polikistik overli hastaların ultrasonografik degerlendirmesinin klinik ve laparaskopik bulgularla k...  1989
  61  iki vulvada fibrom olgusu...  1989
  62  Vulva Sitolojisinin Değerlendirilmesi...  1989
  63  myoma uteri olgularında serum bakır ve seruloplazmin düzeyleri...  1989
  64  oligohipomenorelerde anovulatuar siklusun rolü...  1989
  65  Ovulation induction and neural tube defects...  1989
  66  nörofibramotozis ve gebelik...  1988
  67  vulvanın paraklitoral bir granüler hücreli myoblastoma olgusu...  1988
  68  over tekomu...  1988
  69  Çiftlerde CMV enfeksiyonunda seksüel ilişkinin rol oynayıp oynamadığının araştırılması....  1988
  70  Kronik pelvik enfeksiyonların ve endometriosisin ultrasonografik değerlendirilmesi....  1988
  71  İntrauterin araç kullanan kadınlarda trofoblastik aktivitenin saptanması...  1988
  72  Myoma uteri, endometrial hipreplazi ve endometrium Ca'da endometrial doku glikojen düzeyleri...  1988
  73  oral kontraseptif alanlarda görülen hipomenorenin izahı...  1987
 • NO AD TARİH
  1  Caryotype evaluation in patients with premature ovarian failure... 04/10/2017 - 08/10/2017
  2  prenatal dönemde saptanan tanatoforik displazi olgusu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  3  The importance of maternal ischemia modified albumin in foreseeing perinatal asphyxia... 20/05/2015 - 22/05/2015
  4  Uterusun dev adenomatoid tümörü: Bir olgu sunumu... 16/11/2011 - 20/11/2011
  5  Gebeliğin intrahepatik kolestazı ve hepatit B reaktivasyonu... 24/11/2010 - 27/11/2010
  6  Sıçanlarda Tek Taraflı Ooferektomi Sonrası Kalan Overde Follikül Dinamiği ve Apoptozisin İnce... 07/10/2009 - 11/10/2009
  7  Effects of Postmenopausal Hormone Therapy on Leimyoma and Uterine Artery Doppler Indices: One Year P... 16/05/2007 - 20/05/2007
  8  Ofis Histeroskopi'de Paraservikal ve İntrauterin Lokal Anestezi Uygulamasının Etkinliği... 04/04/2007 - 07/04/2007
  9  gebelikte saptanan over kaynaklı endodermal sinüs tümörü... 17/01/2007 - 21/01/2007
  10  Frozen Kesit İncelemesinin Over Kaynaklı Neoplazileri Teşhis Etmedeki Doğruluk Oranı ve Patolo... 17/01/2007 - 21/01/2007
  11  kontraseptif etkinin devam ettiği intraperitoneal levonergosterol salan intrauterin araç... 17/01/2007 - 21/01/2007
  12  İneklerin siklus dönemlerindeki serum ve foliküler sıvı örneklerinde leptin, IGF-1 ve östroje... 01/09/2003 - 05/09/2003
  13  Splenosis presenting with adnexal mass... 15/05/2003 - 19/05/2003
  14  Sigaranın sperm motilitesi ve konsantrasyonu ile ilişkisi.... 08/05/2003 - 09/05/2003
  15  Hormone replacement therapy and the breast: mammographic follow-up findings in various treatment pro... 07/03/2003 - 11/03/2003
  16  Hormon replasman tedavisi altında meme dokusunda değişimler: mamografik bulgular... 05/11/2002 - 08/11/2002
  17  The effects of human chorionic gonadotropin on thyroid function tests- An in vivo study... 21/10/2000 - 26/10/2000
  18  Toxoplasmos tanısında spesifik IgA antikorlarının tanısal değeri... 03/10/1999 - 08/10/1999
  19  a study of hymenal types in Turkish population... 25/10/1992 - 29/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Angiomyxoma:Arare tumor of umblical cord Pediatric Umblical Reconstruction...  2017
  2  Adolesanlarda Görülen Anormal Uterin Kanamalar Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Postmenapozal kadınlarda klinik pilates ve vibrasyon tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması...  9/2018 - 9/2019
  2  Postmenapozal kadınlarda klinik pilates ve vibrasyon tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması...  9/2018 - 9/2019
  3  Ratlarda tek taraflı ooforektomi sonrası kalan overde folükül dinamiği ve apoptozisin araştırılması...  1/2007 - 7/2007
  4  Maternal periferik kanda fetal genomik DNA'nın belirlenmesi...  5/2005 - 5/2007
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2020-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Satınalma Komisyonu (İMİD) Üyesi, Ocak 2020- Ağustos 2020
  3 Veteriner Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Aralık 2019-Devam ediyor
  4 Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Ekim 2019- Nisan 2020
  6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Nisan 2020
  7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019- Nisan 2020
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ağustos 2019- Eylül 2019
  9 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  10 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili, Mayıs 2019- Ağustos 2019
  11 DEÜ Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi, Nisan 2019-Devam ediyor
  12 DEÜ Rektörlüğü Değişim Programları ve Akademik İşbirliği Protokolleri Değerlendirme Komisyonu (Dış İlişkiler Koord.) Üyesi, Şubat 2019-Devam ediyor
  13 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Döner Sermaye İşletmesi Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Ocak 2020
  14 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2019- Haziran 2020
  15 Tıp Fakültesi Dekanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  16 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  17 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2018- Haziran 2020
  18 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Kasım 2018- Mayıs 2019
  19 Tıp Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2018- Aralık 2018
  20 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  21 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2018- Aralık 2018
  22 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2018- Ağustos 2018
  23 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanı, Haziran 2017- Haziran 2020