DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor ADİLE ÖZGÖREN
FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF BIOPHYSICS
E-Mail :   adile.oniz@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124498 - 0
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  2006
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik  2010
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
NO NAME YEAR
1  Koku Duyusunun Değerlendirilmesinde Elektrofizyolojik (objektif) Koku Testleri...  2016
2  The Development of A Psychomotor Vigilance Test Battery and The Assesment of Vigilance in Reaction t...  2016
3  Acute Supramaximal Exercise Increases the Brain Oxygenation in Relation to Cognitive Workload...  2016
4  Chemosensory Function in Congenitally Blind or Deaf Teenagers...  2016
5  Brain Responsiveness to Non-painful Tactile Stimuli Prior and During Sleep...  2015
6  Explicit and implicit memory during sleep...  2015
7  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2015
8  İnsan Faktörü: Bilişsel İşlevler ve İzlenme Yaklaşımlarına Genel Bakış...  2015
9  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
10  Olfactory dysfunction in children with Kallmann syndrome: relation of smell tests with brain magneti...  2015
11  Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri...  2014
12  Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku...  2014
13  The Modified Sniffin' Sticks Test in Turkish Population Based on Odor Familiarity Survey...  2013
14  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
15  Amplitude and phase-shift effects on dichotic listening performance...  2012
16  On the analysis of BIS stage epochs via fuzzy clustering...  2010
17  Uykuda İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...  2010
18  EEG correlates of cognitive strategies: Forced choice in uncertain conditions...  2010
19  Spectral pattern analysis of propofol induced spindle oscillations in the presence of auditory stimu...  2010
20  Brain function assessment in different conscious states...  2010
21  The assesment of acoustical and electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery op...  2009
22  Bispektral indeks ışığında uyku elektrofizyolojisi....  2009
23  Dichotic Listening Revisited: Trial-by-trial ERP Analysis Reveal Intra- and Interhemispheric Differe...  2009
24  Brain asymmetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain bio...  2009
25  Dokunsal olay ilişkili yanıtlar ışığında öğrenme sürecinin irdelenmesi...  2009
26  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
27  Modified Multiple Block Design: Memory Measurements in Anesthesia...  2008
28  Analysis of non-REM sleep staging with electroencephalography bispectral index...  2008
29  Prolongation of alpha oscillations in auditory oddball paradigm...  2008
30  Brain oscillations evoked by the face of a loved person...  2008
31  Dokunsal Uyaranlara Karşı Olay-İlişkili Delta ve Teta Yanıtları...  2008
32  Dikotik dinlemede dikkatin kulak tercihlerine etkisi...  2008
33  Dikotik dinleme paradigması ile beyin asimetrisinin elektrofizyolojik değerlendirilmesi...  2008
34  Increased frontal phase-locking of event-related theta oscillations in Alzheimer patients treated wi...  2007
35  Brain oscillations differentiate the picture of one's own grandmother...  2007
36  The Prevalence and Causes of Sexual Problems among Premenopausal Turkish Women...  2007
37  Principles of oscillatory brain dynamics and a treatise of recognition of faces and facial expressio...  2006
38  Vaginal Akıntı Yakınması ile Başvuran Hastaların Akıntı Örneklerinin direkt Misroskobik Değerlendiri...  2004
39  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...  2004
40  Menapoz Öncesi ve Sonrası Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yetiyitimi...  2004
41  TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı...  2003
42  Kantitatif Ultrasonografik Yöntemle Osteoporoz Araştırılması...  2003
NO NAME DATE
1  Tat Uyaranlarına Karşı Beyinde Oluşan Yanıtların Elektrofizyolojik Olarak ve Frekans Analizi ile İnc...
 03/11/2016 - 05/11/2016
2  Topological distribution of non-painful tactile evoked potentials...
 31/10/2015 - 03/11/2015
3  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Olay İlişkili Potansiyeller...
 31/10/2015 - 03/11/2015
4  Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Konservatif Tedavi Gravite Merkezindeki Değişimleri Nasıl E...
 23/10/2015 - 24/10/2015
5  Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalara Elektrofizyolojik Bakış...
 22/10/2015 - 24/10/2015
6  Uykuda Öğrenmek Mümkün mü? Bir Olgu Serisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
7  İnsan Beyninin Bilinmeyenleri...
 30/09/2015 - 30/09/2015
8  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tat Duyularının Subjektif Olarak Değerlendiril...
 30/09/2015 - 30/09/2015
9  Gündüz Uykusunun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
10  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtları...
 30/09/2015 - 30/09/2015
11  Uyku ve Uyanıklık Süreçlerinde Olay İlişkili Potansiyellerin İncelenmesi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
12  İnsan Faktörü: Fiziksel ve Bilişsel İş Yükünün Etkileri...
 12/09/2015 - 13/09/2015
13  Akut Supramaksimal Egzersizin Farklı Bilişsel Testlerdeki Tepki Süreleri Üzerine Etkisi...
 29/05/2015 - 30/05/2015
14  BEYİN İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN HAVACI EĞİTİMİ VE PERFORMANSINI GELİŞTİRMEDE ROLÜ: EEG (ELEKTROANSEFAL...
 28/03/2015 - 30/03/2015
15  İnsan Faktörü Açısından Beyin Biyofiziği...
 28/03/2015 - 30/03/2015
16  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi...
 05/11/2014 - 09/11/2014
17  Uyku Süreçlerine Yeni Bir Bakış...
 01/11/2014 - 05/11/2014
18  Uykunun Bellek Konsolidasyonuna Etkisi...
 01/11/2014 - 05/11/2014
19  Sleep and sleepiness: How to get more out of vigilance measur...
 21/09/2014 - 26/09/2014
20  Uykuda Dokunsal ve İşitsel Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtlarının İncelenmesi...
 19/09/2014 - 19/09/2014
21  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız...
 22/05/2014 - 25/05/2014
22  Uyku Sırasında Bilişsel İşleme...
 06/10/2013 - 10/10/2013
23  Kallmann sendromu tanılı olgularda olfaktör bulbus volümleri ile objektif ve subjektif koku testinin...
 01/10/2013 - 05/10/2013
24  Clinical features of Kallmann syndrome and the importance of smell tests and brain magnetic resonanc...
 19/09/2013 - 22/09/2013
25  Beyin Yanıtlılığı ve Vijilans Ölçümleri...
 10/09/2013 - 14/09/2013
26  Farklı Bilinç Durumlarında Beyin Ölçümü...
 10/09/2013 - 14/09/2013
27  Non-Painful Tactile Stimulation in NREM Sleep...
 27/05/2013 - 28/05/2013
28  Biophysical Properties of the Brain in Search Sleep Continuum...
 26/05/2013 - 28/05/2013
29  Vigilance and Sleepiness Revisited...
 26/05/2013 - 28/05/2013
30  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List...
 21/04/2013 - 25/04/2013
31  Uygulamalı Biyofizik: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnekleri...
 16/02/2013 - 17/02/2013
32  Uykuda Dokunsal Uyaranlar: Beyin Asimetrisi...
 12/12/2012 - 16/12/2012
33  Uyku ve Uyanıklık Göstergesi Olarak Vijilans Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
34  Uyarlanmış Bellek Bataryası: Uykuda Bellek Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
35  Uyku ve Bilişsel Fonksiyonların Araştırılması...
 12/12/2012 - 16/12/2012
36  Implicit Memory and Tactile Stimulation in Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
37  Brain Responsiveness to Non-Painful Tactile Stimulation in Different Sleep Stages...
 30/11/2012 - 02/12/2012
38  Application of the Modified Memory Battery in Different Process of Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
39  Uyku Süreçlerinde Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Beyin Yanıtları...
 03/10/2012 - 05/10/2012
40  Kelimeye İlişkin Anlamsal Etkilerin OİP Tasarımlı Bir Seyrek Uyaran Paradigması ile İncelenmesi...
 03/10/2012 - 05/10/2012
41  Anestezi Altında Farkındalık...
 28/09/2012 - 28/09/2012
42  Non-Painful Tactile Responses During Sleep...
 13/09/2012 - 17/09/2012
43  Multimodal Sensory Evoked Potentials in Blind, Deaf and Healthy Individuals...
 13/09/2012 - 17/09/2012
44  Event Related Potentials via Non-Painful Tactile Stimuli in Sleep...
 04/09/2012 - 08/09/2012
45  Effect of Body Position on NIRS Based Hemodynamic Measures from Prefrontal Cortex...
 11/07/2012 - 14/07/2012
46  Tactile Measurements in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
47  Positional Effects of fNIR for Sleep and Anesthesia...
 30/04/2012 - 02/05/2012
48  Implicit Memory in Different Conscious States...
 30/04/2012 - 02/05/2012
49  Cognitive Research and Measurability in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
50  Applied Biophysics for Multimetric Thermal Measurements: Hypothetical Question...
 19/04/2012 - 22/04/2012
51  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 22/04/2012
52  Tilt Table Application Effects on Frontal Brain Oxygenation...
 19/04/2012 - 22/04/2012
53  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 19/04/2012
54  The Chemosensory Responses in Blind, Deaf and Healthy Humans...
 02/12/2011 - 04/12/2011
55  Pozisyonun Ölçüme Olan Etkisi: Uykuda İşlevsel Yakın Kızılötesi İşaretleme (fNIR) Yöntemi Yaklaşımı...
 21/10/2011 - 24/10/2011
56  Biyoritm ve Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
57  Yüzeyel Uykuda Dokunsal Uyaranlara Karşı Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
58  Davranışsal Tat Duyusu Verilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
59  Video "Neurofeedback" Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
60  Sesin şiddet ve zamansal özelliklerinin dikotik test sonuçlarına etkisi: Ön bulgular...
 23/09/2011 - 
61  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Performans İzlemenin Çoklu Yöntem...
 14/09/2011 - 18/09/2011
62  Bimodal Sensory Processing in Auditory Disabled...
 14/09/2011 - 18/09/2011
63  Dichotic tonal processing in musicians...
 14/09/2011 - 18/09/2011
64  Target controlled propofol infusion linearly supresses auditory evoked potentials and bispectral ind...
 02/06/2011 - 05/06/2011
65  Determining consiousness in terms of brain responsiveness...
 02/06/2011 - 05/06/2011
66  An examination of behavioral odor data in sensory disabled individuals...
 02/12/2010 - 04/12/2010
67  The brain responsiveness during different stages and microstates of sleep...
 01/09/2010 - 04/09/2010
68  The evaluation of learning via event-related tactile potentials...
 01/09/2010 - 04/09/2010
69  Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states...
 01/09/2010 - 04/09/2010
70  Phase shift effect on dichotic paradigm...
 01/09/2010 - 04/09/2010
71  Vücut Sıcaklığının Gözlenmesi İçin Temaslı/Temassız Sensör Ağı...
 21/04/2010 - 24/04/2010
72  Beyin Yanıtlılığı Uyaran ve Vücut Parametrelerinin Etkisi: Uykuda Multimetrik Ön Çalışma...
 08/12/2009 - 12/12/2009
73  Uykunun İlk ve İkinci Yarısında İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...
 08/12/2009 - 12/12/2009
74  Differentiation of simple and complex auditory stimuli during sleep...
 24/10/2009 - 28/10/2009
75  Volumetric Evaluation in Schizophrenia...
 21/10/2009 - 24/10/2009
76  Bariton ve soprano seslerinde uygulanan dikotik dinleme testi sonuçlarının cinsiyet açısından karşıl...
 20/05/2009 - 24/05/2009
77  REM UYKUDA ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 20/05/2009 - 24/05/2009
78  Görme Engelli Bireylerde Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Delta Yanıtları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
79  EEG ve sLORETA: Dikotik dinleme testi ön bulguları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
80  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients...
 28/03/2009 - 01/04/2009
81  Assessment of neural capacity in the blind...
 12/03/2009 - 13/03/2009
82  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik yan...
 18/12/2008 - 18/12/2008
83  UYKUDA BİLGİ İŞLEMLEME: ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 04/11/2008 - 08/11/2008
84  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması...
 22/10/2008 - 25/10/2008
85  Görme engelli bireylerde erken işitsel yanıtlar...
 22/10/2008 - 25/10/2008
86  Farklı Ele Uygulanan Basit Dokunsal Uyranların Oluşturduğu Delta Uyarılma Potansiyeli...
 19/09/2008 - 
87  DEU Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Koku Algılama Farklılığının Analizi...
 19/09/2008 - 
88  EEG correlates of strategies used for making choice in uncertain conditions...
 08/09/2008 - 13/09/2008
89  Evaluation of sound and ear advantage relationship via Turkish consonant-vowel dichotic syllables pa...
 08/09/2008 - 13/09/2008
90  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients...
 08/09/2008 - 13/09/2008
91  Auditory Discrimination Throughout Stages And Microstates: Sleep and Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
92  The BIS and EEG Relationship During Non-REM Sleep...
 08/09/2008 - 13/09/2008
93  Beta In Simple And Complex Cognitive Processes...
 08/09/2008 - 13/09/2008
94  Memory Function Assessment Under Propofol Anaesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
95  Slow Oscillatory Responses to Tactile Stimuli...
 08/09/2008 - 13/09/2008
96  Electrophysiology During General Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
97  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
98  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
99  Beyinde Multimodal Alfa Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
100  Anestezi Sırasında İşitsel Uyaran EEG Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
101  Beyin Elektriksel Faaliyetinde Olay-ilişkili Potansiyellerin Yeri:Duyumlar, Elektriksel Bileşenleri,...
 29/05/2008 - 31/05/2008
102  Independent component analysis on EEG sweating artifact applied accelerometer data logging system...
 21/02/2008 - 23/02/2008
103  Multi Methodological Approach to Brain Biophysics...
 21/02/2008 - 23/02/2008
104  Anestezi Ortamında Elektrofizyoloji Kaydı...
 21/02/2008 - 23/02/2008
105  EEG Correlates Of Cognitive Strategies: Forced Choise in Uncertain Conditions...
 21/02/2008 - 23/02/2008
106  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms...
 21/02/2008 - 23/02/2008
107  Multi-Methodological Approach to Sleep Electrophysiology Through BIS Monitoring...
 21/02/2008 - 23/02/2008
108  Event-Related Delta Oscillatory Responses by Tactile Stimuli...
 21/02/2008 - 23/02/2008
109  BIS Monitoring Analysis of Sleep Data via Clustering...
 21/02/2008 - 23/02/2008
110  Memory Processes During Anesthesia and Sleep: Preliminary Study...
 21/02/2008 - 23/02/2008
111  Conscious States Via Dichotic Listening Paradigm...
 21/02/2008 - 23/02/2008
112  Prolongations of Alpha During Working Memory...
 19/10/2007 - 21/10/2007
113  Dikotik Dinleme Paradigması ve EEG Frekans Değişimleri...
 15/10/2007 - 19/10/2007
114  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
115  Quantative EEG Analysis in Childhood Neural Disorders...
 09/05/2007 - 11/05/2007
116  Zaman Serisi ve Nedensellik...
 09/05/2007 - 11/05/2007
117  Klinik Bilimler ve Psikofizyoloji Çalışmalarında Olası Çıkmazlar...
 09/05/2007 - 11/05/2007
118  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity...
 09/05/2007 - 11/05/2007
119  Bilinç düzeyi değişikliklerinin beyin biyofiziği yöntemleri ile irdelenmesi?...
 09/05/2007 - 11/05/2007
120  Anestezinin bellek süreçleri ile ilişkisi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
121  Biometrical Source Identification in Complex EEG Signals...
 09/05/2007 - 11/05/2007
122  Basit Işık ve Ses Uyaranlarına Karşı Beyinde Osilasyonel Yanıtlar...
 17/11/2006 - 17/11/2006
123  Farklı Frekans Bantlarında Kortekste Seçici Koherent Yanıtlar...
 18/09/2006 - 22/09/2006
124  Cholinesterase Inhibitors Have Modulating Effect On Frontal Theta Oscillations In Alzheimer?s Diseas...
 10/09/2006 - 14/09/2006
125  Beyinde koherans analizi:Seçici dağılımlı frekans yanıtları ve lokalizasyon ilişkileri...
 06/09/2006 - 09/09/2006
126  Face Recognition Paradigm Evokes Selectively Distributed Coherences In Delta, Theta, Alpha, Beta, an...
 28/08/2006 - 02/09/2006
127  Occipital Delta Responses In Face Detection....
 28/08/2006 - 02/09/2006
128  Oscillatory responses in visual and auditory oddball...
 28/08/2006 - 02/09/2006
129  Psikodrama, Bellek ve Elektrofizyoloji...
 28/05/2006 - 02/06/2006
130  Alzheimer Hastalığında Olaya İlişkin Teta Osilasyonları...
 05/12/2005 - 10/12/2005
131  Öğrenme Sürecinde Teta Osilasyonlarının Rolü...
 11/10/2005 - 11/10/2005
132  Brain Oscillations Differentiate Faces and Facial Affections...
 06/10/2005 - 09/10/2005
133  Event Related Theta Oscillations in Alzheimer Disease...
 06/10/2005 - 10/10/2005
134  The Role of Fast Theta Oscillations During Learning...
 21/09/2005 - 24/09/2005
135  What Does the Brain Tell to The Picture of The Own Grandmother?...
 21/09/2005 - 21/09/2005
136  Brain Oscillations Differentiate familiar From Unfamilier Faces...
 31/08/2005 - 02/09/2005
137  Brain Oscillations in Alzheimer Disease and Their Modulation by Cholinergic Treatment...
 14/05/2005 - 18/05/2005
138  What does the brain tell to the picture of the own grandmother?...
 14/05/2005 - 18/05/2005
139  The Theta Oscillatory Responses in model of Dynamic Memory...
 18/09/2004 - 23/09/2004
140  Öğrenme ve Bellekte Teta Tepkisinin Yeri...
 14/06/2004 - 14/06/2004
141  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
142  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
143  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Buşaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
144  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri ve Önemi...
 16/05/2003 - 18/05/2003
145  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 20/04/2003 - 24/04/2003
146  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
147  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
148  Vajinit ve Vaginoz Tanısında Doğrudan Mikroskopi ve Gram Boyalı Preparat İncelenmesinin Değeri...
 30/03/2003 - 03/04/2003
149  Konversiyon Bozukluğu...
 09/10/2002 - 13/10/2002
150  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri Ve Önemi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
151  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
152  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinde Ultrasonografinin Yeri...
 20/04/2001 - 23/04/2001
153  Aile Planlaması İçin Başvuran Kişilere Uygulanan Danışmanlık Hizmetinin Başvuran Kişi Sayısındaki Ar...
 20/04/2001 - 23/04/2001
154  Marmara Depremi iki ay sonrasında Şirinköy Çadırkentinde posttravmatik stres bozukluğu yaygınlığı...
 11/01/2001 - 12/01/2001
155  The Prevalance of Postraumatic Stress Disorder in Şirinköy Tent-camp two Mounts after from the Marma...
 08/10/2000 - 12/10/2000
NO NAME YEAR
1  The Applied Brain Biophysics...  2009
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
2  Yoğun Bakımda Elektroensefalogram ve Elektroensefalogram Temelli Cihazların Kullanımı Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
3  BIS verilerinin analizinde FCM ve FN-DBSCAN kümeleme yöntemlerinin karşılaştırılması The Applied Brain Biophysics...  2009
4  Beyin Biyofiziği Uygulamalar The Applied Brain Biophysics...  2009
5  Biometrical Source Identification in complex EEG signals The Applied Biophysics - Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
NO NAME DATE
1  İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi...  3/2015 - 3/2017
2  İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi...  3/2015 - 9/2017
3  Beş Duyumuz ve Engelsiz Yaşam...  10/2015 - 3/2016
4  TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı...  1/2014 - 12/2018
5  Dokuzgen Bilişim Platformu: Şehrim Kampüsüm...  12/2014 - 12/2015
6  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - /
7  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi Projesi...  5/2014 - /
8  Uyku Sürecinde Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimlerin Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
9  Akut Tüketici Egzersizin Beyin Oksijenlenmesine Etkisi...  2/2014 - 12/2015
10  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
11  Dokunma, Koku ve Tat Duyu Sistemlerinin Hastalık Tanı ve Tedavi İzleminde Kullanılmasına Yönelik Modelleme...  8/2012 - 8/2015
12  Akut Egzersizin Bilişsel Performansa Etkisi...  7/2012 - 7/2013
13  EEG'de kaynak analizi (EEG source analysis)...  1/2011 - 1/2013
14  Uyaran parametrelerinin EEG'de dinamik etkileri: İleri analiz modulü...  6/2010 - 6/2013
15  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
16  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
17  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
18  Uyku Dinamiğinin Çoklu Uyaranlarla İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
19  İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE KOGNİTİF SÜREÇLER VE BEYİN DİNAMİĞİ ÇALIŞMASI...  6/2008 - 6/2011
20  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
21  Görme Engelli Bireylerde Kognitif Süreçler ve Beyin Dinamiği...  11/2007 - 11/2010
22  Beyin Damar Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değişimler...  11/2007 - 11/2007
23  Şizofrenide BDNF Düzeyi, Bilişsel Elektrofizyoloji ve Beynin Yapısal Bozuklukları...  11/2006 - 11/2006
24  Aging Related Changes of the Brain Electrical Oscillations and their Cognitive Correlates...  1/2006 - 1/2006
25  Öğrenmede Kognitif Süreçler ve P300 Ossilasyon Topografisi...  5/2005 - 11/2006
26  Hafızanın Dinamik Süreçleri ve Beyin Dalgaları Araştırma Projesi...  5/2003 - 7/2006
27  Beyin Dinamiği Araştırma Sistemleri Projesi...  5/2002 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülü...  1991
2  En İyi Poster/İkincilik...  2006
3  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülleri...  1992
4  Yeni Yöntemler Ödülü...  2007
5  Doktora İkincilik Ödülü...  2007
6  Poster Üçüncülük Ödülü...  2008
7  En İyi Araştırma Ödülü...  2008
8  Takdirname...  1995
9  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
10  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
11  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
12  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
13  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
14  V. ÖÇM Sempozyumu Poster İkincilik Ödülü...  2011
15  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Araştırma Sunu Birincilik Ödülü...  2012
16  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2016-Devam ediyor
2 Rektörlük Detto-Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Detto - Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü, Mart 2016-Devam ediyor
3 Rektörlük Rektörlük Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2(Tgb2) Koordinatörü, Ocak 2014-Devam ediyor
4 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Ekim 2016
6 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
7 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
8 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi