DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor ADİLE ÖZGÖREN
FACULTY OF MEDICINE BASIC MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT OF BIOPHYSICS
E-Mail :   adile.oniz@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4124498 - 0
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
PhD (Doctorate)  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı  2006
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2008
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik  2010
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2015
NO NAME YEAR
1  Koku Duyusunun Değerlendirilmesinde Elektrofizyolojik (objektif) Koku Testleri...  2016
2  Acute Supramaximal Exercise Increases the Brain Oxygenation in Relation to Cognitive Workload...  2016
3  Chemosensory Function in Congenitally Blind or Deaf Teenagers...  2016
4  Brain Responsiveness to Non-painful Tactile Stimuli Prior and During Sleep...  2016
5  Explicit and implicit memory during sleep...  2015
6  Assessing Olfactory Function in Parkinson's Disease via Entropy Analysis of Chemosensory Event Relat...  2015
7  İnsan Faktörü: Bilişsel İşlevler ve İzlenme Yaklaşımlarına Genel Bakış...  2015
8  Brain morphometry and electrophysiological recordings in relation to illness duration in schizophren...  2015
9  Olfactory dysfunction in children with Kallmann syndrome: relation of smell tests with brain magneti...  2015
10  The Development of A Psychomotor Vigilance Test Battery and The Assesment of Vigilance in Reaction t...  2015
11  Basit Dokunsal Uyarılma Potansiyellerinin Uykunun İlk ve İkinci Yarısında Değişimleri...  2014
12  Ağrısız Dokunsal Uyaranlar ve Uyku...  2014
13  The Modified Sniffin' Sticks Test in Turkish Population Based on Odor Familiarity Survey...  2013
14  The Relationship Between Illness Duration And Brain Morphometry in Schizophrenia: Heschl's Gyrus and...  2013
15  Amplitude and phase-shift effects on dichotic listening performance...  2012
16  On the analysis of BIS stage epochs via fuzzy clustering...  2010
17  EEG correlates of cognitive strategies: Forced choice in uncertain conditions...  2010
18  Uykuda İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...  2010
19  Spectral pattern analysis of propofol induced spindle oscillations in the presence of auditory stimu...  2010
20  Brain function assessment in different conscious states...  2010
21  Bispektral indeks ışığında uyku elektrofizyolojisi....  2009
22  The assesment of acoustical and electromagnetic noise on EEG monitorization during spinal surgery op...  2009
23  Brain asymmetry measurement using EMISU (embedded interactive stimulation unit) in applied brain bio...  2009
24  Dichotic Listening Revisited: Trial-by-trial ERP Analysis Reveal Intra- and Interhemispheric Differe...  2009
25  Dokunsal olay ilişkili yanıtlar ışığında öğrenme sürecinin irdelenmesi...  2009
26  Partial Least Squares analysis in electrical brain activity...  2009
27  Analysis of non-REM sleep staging with electroencephalography bispectral index...  2008
28  Modified Multiple Block Design: Memory Measurements in Anesthesia...  2008
29  Prolongation of alpha oscillations in auditory oddball paradigm...  2008
30  Dokunsal Uyaranlara Karşı Olay-İlişkili Delta ve Teta Yanıtları...  2008
31  Brain oscillations evoked by the face of a loved person...  2008
32  Dikotik dinlemede dikkatin kulak tercihlerine etkisi...  2008
33  Dikotik dinleme paradigması ile beyin asimetrisinin elektrofizyolojik değerlendirilmesi...  2008
34  Increased frontal phase-locking of event-related theta oscillations in Alzheimer patients treated wi...  2007
35  The Prevalence and Causes of Sexual Problems among Premenopausal Turkish Women...  2007
36  Brain oscillations differentiate the picture of one's own grandmother...  2007
37  Principles of oscillatory brain dynamics and a treatise of recognition of faces and facial expressio...  2006
38  Vaginal Akıntı Yakınması ile Başvuran Hastaların Akıntı Örneklerinin direkt Misroskobik Değerlendiri...  2004
39  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...  2004
40  Menapoz Öncesi ve Sonrası Dönemde Depresyon-Anksiyete ve Yetiyitimi...  2004
41  TTB-GPE İletişim Becerileri Eğitim Programı...  2003
42  Kantitatif Ultrasonografik Yöntemle Osteoporoz Araştırılması...  2003
NO NAME DATE
1  Tat Uyaranlarına Karşı Beyinde Oluşan Yanıtların Elektrofizyolojik Olarak ve Frekans Analizi ile İnc...
 03/11/2016 - 05/11/2016
2  Genlik ve Frekans Analizi ile Uykuda Ağrısız Dokunsal Uyaranların İncelenmesi: Ön Bulgular...
 03/11/2016 - 05/11/2016
3  De-novo Parkinson'da Görsel Uyaranlar İçin Yeni Bir Analiz Yaklaşımı: Ön Bulgular...
 03/11/2016 - 05/11/2016
4  Different conscious states and a new approach to sleep...
 15/04/2016 - 17/04/2016
5  Objective Tactile Electrophysiology during Sleep...
 15/04/2016 - 17/04/2016
6  Topological distribution of non-painful tactile evoked potentials...
 31/10/2015 - 03/11/2015
7  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Olay İlişkili Potansiyeller...
 31/10/2015 - 03/11/2015
8  Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Konservatif Tedavi Gravite Merkezindeki Değişimleri Nasıl E...
 23/10/2015 - 24/10/2015
9  Adölesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalara Elektrofizyolojik Bakış...
 22/10/2015 - 24/10/2015
10  Uykuda Öğrenmek Mümkün mü? Bir Olgu Serisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
11  İnsan Beyninin Bilinmeyenleri...
 30/09/2015 - 30/09/2015
12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tat Duyularının Subjektif Olarak Değerlendiril...
 30/09/2015 - 30/09/2015
13  Gündüz Uykusunun Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
14  Farklı Bilinç Durumlarında Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtları...
 30/09/2015 - 30/09/2015
15  Uyku ve Uyanıklık Süreçlerinde Olay İlişkili Potansiyellerin İncelenmesi...
 30/09/2015 - 30/09/2015
16  İnsan Faktörü: Fiziksel ve Bilişsel İş Yükünün Etkileri...
 12/09/2015 - 13/09/2015
17  Akut Supramaksimal Egzersizin Farklı Bilişsel Testlerdeki Tepki Süreleri Üzerine Etkisi...
 29/05/2015 - 30/05/2015
18  BEYİN İZLEME TEKNOLOJİLERİNİN HAVACI EĞİTİMİ VE PERFORMANSINI GELİŞTİRMEDE ROLÜ: EEG (ELEKTROANSEFAL...
 28/03/2015 - 30/03/2015
19  İnsan Faktörü Açısından Beyin Biyofiziği...
 28/03/2015 - 30/03/2015
20  Total Larenjektomili Olgularda Koku Duyusunun ve Olfaktör Bulbus Hacminin Değerlendirilmesi...
 05/11/2014 - 09/11/2014
21  Uyku Süreçlerine Yeni Bir Bakış...
 01/11/2014 - 05/11/2014
22  Uykunun Bellek Konsolidasyonuna Etkisi...
 01/11/2014 - 05/11/2014
23  Sleep and Sleepiness: How to Get More Out of Vigilance Measure...
 22/09/2014 - 24/09/2014
24  Sleep and sleepiness: How to get more out of vigilance measur...
 21/09/2014 - 26/09/2014
25  Uykuda Dokunsal ve İşitsel Uyaranlara Karşı Oluşan Beyin Yanıtlarının İncelenmesi...
 19/09/2014 - 19/09/2014
26  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız...
 22/05/2014 - 25/05/2014
27  Uyku Sırasında Bilişsel İşleme...
 06/10/2013 - 10/10/2013
28  Kallmann sendromu tanılı olgularda olfaktör bulbus volümleri ile objektif ve subjektif koku testinin...
 01/10/2013 - 05/10/2013
29  Clinical features of Kallmann syndrome and the importance of smell tests and brain magnetic resonanc...
 19/09/2013 - 22/09/2013
30  Beyin Yanıtlılığı ve Vijilans Ölçümleri...
 10/09/2013 - 14/09/2013
31  Farklı Bilinç Durumlarında Beyin Ölçümü...
 10/09/2013 - 14/09/2013
32  Non-Painful Tactile Stimulation in NREM Sleep...
 27/05/2013 - 28/05/2013
33  Biophysical Properties of the Brain in Search Sleep Continuum...
 26/05/2013 - 28/05/2013
34  Vigilance and Sleepiness Revisited...
 26/05/2013 - 28/05/2013
35  A Multimodal Approach to Scizophrenia via Heschl Gyrus Volumetry, Electropysiology and Dichotic List...
 21/04/2013 - 25/04/2013
36  Uygulamalı Biyofizik: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnekleri...
 16/02/2013 - 17/02/2013
37  Uykuda Dokunsal Uyaranlar: Beyin Asimetrisi...
 12/12/2012 - 16/12/2012
38  Uyku ve Uyanıklık Göstergesi Olarak Vijilans Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
39  Uyarlanmış Bellek Bataryası: Uykuda Bellek Ölçümü...
 12/12/2012 - 16/12/2012
40  Uyku ve Bilişsel Fonksiyonların Araştırılması...
 12/12/2012 - 16/12/2012
41  Implicit Memory and Tactile Stimulation in Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
42  Brain Responsiveness to Non-Painful Tactile Stimulation in Different Sleep Stages...
 30/11/2012 - 02/12/2012
43  Application of the Modified Memory Battery in Different Process of Sleep...
 30/11/2012 - 02/12/2012
44  Uyku Süreçlerinde Ağrısız Dokunsal Uyaranlara Beyin Yanıtları...
 03/10/2012 - 05/10/2012
45  Kelimeye İlişkin Anlamsal Etkilerin OİP Tasarımlı Bir Seyrek Uyaran Paradigması ile İncelenmesi...
 03/10/2012 - 05/10/2012
46  Anestezi Altında Farkındalık...
 28/09/2012 - 28/09/2012
47  Non-Painful Tactile Responses During Sleep...
 13/09/2012 - 17/09/2012
48  Multimodal Sensory Evoked Potentials in Blind, Deaf and Healthy Individuals...
 13/09/2012 - 17/09/2012
49  Event Related Potentials via Non-Painful Tactile Stimuli in Sleep...
 04/09/2012 - 08/09/2012
50  Effect of Body Position on NIRS Based Hemodynamic Measures from Prefrontal Cortex...
 11/07/2012 - 14/07/2012
51  Tactile Measurements in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
52  Positional Effects of fNIR for Sleep and Anesthesia...
 30/04/2012 - 02/05/2012
53  Implicit Memory in Different Conscious States...
 30/04/2012 - 02/05/2012
54  Cognitive Research and Measurability in Sleep...
 30/04/2012 - 02/05/2012
55  Applied Biophysics for Multimetric Thermal Measurements: Hypothetical Question...
 19/04/2012 - 22/04/2012
56  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 22/04/2012
57  Tilt Table Application Effects on Frontal Brain Oxygenation...
 19/04/2012 - 22/04/2012
58  Delta Oscillatory Responses to Somatosensory Stimuli in Sleep...
 19/04/2012 - 19/04/2012
59  The Chemosensory Responses in Blind, Deaf and Healthy Humans...
 02/12/2011 - 04/12/2011
60  Pozisyonun Ölçüme Olan Etkisi: Uykuda İşlevsel Yakın Kızılötesi İşaretleme (fNIR) Yöntemi Yaklaşımı...
 21/10/2011 - 24/10/2011
61  Biyoritm ve Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
62  Yüzeyel Uykuda Dokunsal Uyaranlara Karşı Beyin Yanıtlılığı...
 21/10/2011 - 25/10/2011
63  Davranışsal Tat Duyusu Verilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
64  Video "Neurofeedback" Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi...
 23/09/2011 - 23/09/2011
65  Sesin şiddet ve zamansal özelliklerinin dikotik test sonuçlarına etkisi: Ön bulgular...
 23/09/2011 - 
66  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklarda Performans İzlemenin Çoklu Yöntem...
 14/09/2011 - 18/09/2011
67  Bimodal Sensory Processing in Auditory Disabled...
 14/09/2011 - 18/09/2011
68  Dichotic tonal processing in musicians...
 14/09/2011 - 18/09/2011
69  Target controlled propofol infusion linearly supresses auditory evoked potentials and bispectral ind...
 02/06/2011 - 05/06/2011
70  Determining consiousness in terms of brain responsiveness...
 02/06/2011 - 05/06/2011
71  An examination of behavioral odor data in sensory disabled individuals...
 02/12/2010 - 04/12/2010
72  The brain responsiveness during different stages and microstates of sleep...
 01/09/2010 - 04/09/2010
73  The evaluation of learning via event-related tactile potentials...
 01/09/2010 - 04/09/2010
74  Probing into cognitive control: Auditory processes in different conscious states...
 01/09/2010 - 04/09/2010
75  Phase shift effect on dichotic paradigm...
 01/09/2010 - 04/09/2010
76  Vücut Sıcaklığının Gözlenmesi İçin Temaslı/Temassız Sensör Ağı...
 21/04/2010 - 24/04/2010
77  Beyin Yanıtlılığı Uyaran ve Vücut Parametrelerinin Etkisi: Uykuda Multimetrik Ön Çalışma...
 08/12/2009 - 12/12/2009
78  Uykunun İlk ve İkinci Yarısında İşitsel Uyarılma Potansiyelleri...
 08/12/2009 - 12/12/2009
79  Differentiation of simple and complex auditory stimuli during sleep...
 24/10/2009 - 28/10/2009
80  Volumetric Evaluation in Schizophrenia...
 21/10/2009 - 24/10/2009
81  Bariton ve soprano seslerinde uygulanan dikotik dinleme testi sonuçlarının cinsiyet açısından karşıl...
 20/05/2009 - 24/05/2009
82  REM UYKUDA ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 20/05/2009 - 24/05/2009
83  Görme Engelli Bireylerde Dokunsal Uyaranlara Karşı Oluşan Delta Yanıtları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
84  EEG ve sLORETA: Dikotik dinleme testi ön bulguları...
 20/05/2009 - 24/05/2009
85  Multiblock auditory approach in schizophrenia patients...
 28/03/2009 - 01/04/2009
86  Assessment of neural capacity in the blind...
 12/03/2009 - 13/03/2009
87  Şizofreni hastalarında dikotik ve monotik hece dinleme paradigmalarında oluşan elektrofizyolojik yan...
 18/12/2008 - 18/12/2008
88  UYKUDA BİLGİ İŞLEMLEME: ELEKTROFİZYOLOJİ ve BİSPEKTRAL İNDEKS UYGULAMALARI...
 04/11/2008 - 08/11/2008
89  Görme engelli bireylerde erken işitsel yanıtlar...
 22/10/2008 - 25/10/2008
90  Sizofreni Hastalarında Beyinde Yapısal Degisiklikler: Frontal MR Volumetri Önçalısması...
 22/10/2008 - 25/10/2008
91  Farklı Ele Uygulanan Basit Dokunsal Uyranların Oluşturduğu Delta Uyarılma Potansiyeli...
 19/09/2008 - 
92  DEU Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Koku Algılama Farklılığının Analizi...
 19/09/2008 - 
93  Beta In Simple And Complex Cognitive Processes...
 08/09/2008 - 13/09/2008
94  The BIS and EEG Relationship During Non-REM Sleep...
 08/09/2008 - 13/09/2008
95  Auditory Discrimination Throughout Stages And Microstates: Sleep and Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
96  Electrophysiology During General Anesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
97  Evaluation of sound and ear advantage relationship via Turkish consonant-vowel dichotic syllables pa...
 08/09/2008 - 13/09/2008
98  Memory Function Assessment Under Propofol Anaesthesia...
 08/09/2008 - 13/09/2008
99  Modified MMN and dichotic listening paradigm applied in schizophrenia patients...
 08/09/2008 - 13/09/2008
100  Slow Oscillatory Responses to Tactile Stimuli...
 08/09/2008 - 13/09/2008
101  EEG correlates of strategies used for making choice in uncertain conditions...
 08/09/2008 - 13/09/2008
102  Optimal mismatch negativity applied in schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
103  Modified dichotic listening applied in Turkish schizophrenia patients...
 21/06/2008 - 25/06/2008
104  Anestezi Sırasında İşitsel Uyaran EEG Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
105  Beyinde Multimodal Alfa Yanıtları...
 29/05/2008 - 31/05/2008
106  Beyin Elektriksel Faaliyetinde Olay-ilişkili Potansiyellerin Yeri:Duyumlar, Elektriksel Bileşenleri,...
 29/05/2008 - 31/05/2008
107  EEG Correlates Of Cognitive Strategies: Forced Choise in Uncertain Conditions...
 21/02/2008 - 23/02/2008
108  Anestezi Ortamında Elektrofizyoloji Kaydı...
 21/02/2008 - 23/02/2008
109  Multi Methodological Approach to Brain Biophysics...
 21/02/2008 - 23/02/2008
110  Independent component analysis on EEG sweating artifact applied accelerometer data logging system...
 21/02/2008 - 23/02/2008
111  Event-Related Delta Oscillatory Responses by Tactile Stimuli...
 21/02/2008 - 23/02/2008
112  BIS Monitoring Analysis of Sleep Data via Clustering...
 21/02/2008 - 23/02/2008
113  Memory Processes During Anesthesia and Sleep: Preliminary Study...
 21/02/2008 - 23/02/2008
114  Conscious States Via Dichotic Listening Paradigm...
 21/02/2008 - 23/02/2008
115  Modelling Dichotic and EEG Data Using PLSR with Kernel Matrix Based Algorithms...
 21/02/2008 - 23/02/2008
116  Multi-Methodological Approach to Sleep Electrophysiology Through BIS Monitoring...
 21/02/2008 - 23/02/2008
117  Prolongations of Alpha During Working Memory...
 19/10/2007 - 21/10/2007
118  Dikotik Dinleme Paradigması ve EEG Frekans Değişimleri...
 15/10/2007 - 19/10/2007
119  Bilinç düzeyi değişikliklerinin beyin biyofiziği yöntemleri ile irdelenmesi?...
 09/05/2007 - 11/05/2007
120  Partial Least Squares Analysis in Electrical Brain Activity...
 09/05/2007 - 11/05/2007
121  Beynin Yapısal Özelliklerinin Elektrofizyolojisi ile Ortak Değerlendirilmesi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
122  Zaman Serisi ve Nedensellik...
 09/05/2007 - 11/05/2007
123  Quantative EEG Analysis in Childhood Neural Disorders...
 09/05/2007 - 11/05/2007
124  Anestezinin bellek süreçleri ile ilişkisi...
 09/05/2007 - 11/05/2007
125  Biometrical Source Identification in Complex EEG Signals...
 09/05/2007 - 11/05/2007
126  Klinik Bilimler ve Psikofizyoloji Çalışmalarında Olası Çıkmazlar...
 09/05/2007 - 11/05/2007
127  Basit Işık ve Ses Uyaranlarına Karşı Beyinde Osilasyonel Yanıtlar...
 17/11/2006 - 17/11/2006
128  Farklı Frekans Bantlarında Kortekste Seçici Koherent Yanıtlar...
 18/09/2006 - 22/09/2006
129  Cholinesterase Inhibitors Have Modulating Effect On Frontal Theta Oscillations In Alzheimer?s Diseas...
 10/09/2006 - 14/09/2006
130  Beyinde koherans analizi:Seçici dağılımlı frekans yanıtları ve lokalizasyon ilişkileri...
 06/09/2006 - 09/09/2006
131  Oscillatory responses in visual and auditory oddball...
 28/08/2006 - 02/09/2006
132  Face Recognition Paradigm Evokes Selectively Distributed Coherences In Delta, Theta, Alpha, Beta, an...
 28/08/2006 - 02/09/2006
133  Occipital Delta Responses In Face Detection....
 28/08/2006 - 02/09/2006
134  Psikodrama, Bellek ve Elektrofizyoloji...
 28/05/2006 - 02/06/2006
135  Alzheimer Hastalığında Olaya İlişkin Teta Osilasyonları...
 05/12/2005 - 10/12/2005
136  Öğrenme Sürecinde Teta Osilasyonlarının Rolü...
 11/10/2005 - 11/10/2005
137  Event Related Theta Oscillations in Alzheimer Disease...
 06/10/2005 - 10/10/2005
138  Brain Oscillations Differentiate Faces and Facial Affections...
 06/10/2005 - 09/10/2005
139  The Role of Fast Theta Oscillations During Learning...
 21/09/2005 - 24/09/2005
140  What Does the Brain Tell to The Picture of The Own Grandmother?...
 21/09/2005 - 21/09/2005
141  Brain Oscillations Differentiate familiar From Unfamilier Faces...
 31/08/2005 - 02/09/2005
142  What does the brain tell to the picture of the own grandmother?...
 14/05/2005 - 18/05/2005
143  Brain Oscillations in Alzheimer Disease and Their Modulation by Cholinergic Treatment...
 14/05/2005 - 18/05/2005
144  The Theta Oscillatory Responses in model of Dynamic Memory...
 18/09/2004 - 23/09/2004
145  Öğrenme ve Bellekte Teta Tepkisinin Yeri...
 14/06/2004 - 14/06/2004
146  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
147  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Buşaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
148  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 15/10/2003 - 19/10/2003
149  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri ve Önemi...
 16/05/2003 - 18/05/2003
150  Lise Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşabilen Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyi...
 20/04/2003 - 24/04/2003
151  Menapoz Verilerinin Epidemiyolojik Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
152  45-55 Yaş Grubunun Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğiyle Değerlendirilmesi...
 20/04/2003 - 23/04/2003
153  Vajinit ve Vaginoz Tanısında Doğrudan Mikroskopi ve Gram Boyalı Preparat İncelenmesinin Değeri...
 30/03/2003 - 03/04/2003
154  Konversiyon Bozukluğu...
 09/10/2002 - 13/10/2002
155  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinde Ultrasonografinin Yeri...
 20/04/2001 - 23/04/2001
156  14 Nolu AÇSAP Eğitim Merkezi Hizmetlerinin Değerlendirilmesi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
157  Aile Planlaması İçin Başvuran Kişilere Uygulanan Danışmanlık Hizmetinin Başvuran Kişi Sayısındaki Ar...
 20/04/2001 - 23/04/2001
158  Okullarda Aile Planlaması Eğitiminin Etkileri Ve Önemi...
 20/04/2001 - 23/04/2001
159  Marmara Depremi iki ay sonrasında Şirinköy Çadırkentinde posttravmatik stres bozukluğu yaygınlığı...
 11/01/2001 - 12/01/2001
160  The Prevalance of Postraumatic Stress Disorder in Şirinköy Tent-camp two Mounts after from the Marma...
 08/10/2000 - 12/10/2000
NO NAME YEAR
1  The Applied Brain Biophysics...  2009
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Brain Responsiveness to Tonal and Atonal Chords: An EEG Study In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey...  2015
2  Yoğun Bakımda Elektroensefalogram ve Elektroensefalogram Temelli Cihazların Kullanımı Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
3  BIS verilerinin analizinde FCM ve FN-DBSCAN kümeleme yöntemlerinin karşılaştırılması The Applied Brain Biophysics...  2009
4  Beyin Biyofiziği Uygulamalar The Applied Brain Biophysics...  2009
5  Biometrical Source Identification in complex EEG signals The Applied Biophysics - Uygulamalı Beyin Biyofiziği ve Multidisipliner Yaklaşım...  2009
NO NAME DATE
1  İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi...  3/2015 - 6/2016
2  İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir) Projesi...  3/2015 - 9/2017
3  Beş Duyumuz ve Engelsiz Yaşam...  10/2015 - 3/2016
4  TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı...  1/2014 - 12/2018
5  Dokuzgen Bilişim Platformu: Şehrim Kampüsüm...  12/2014 - 12/2015
6  Dokuz Eylül Girişimcilik Akademisi Girişimcilik Sertifika Programı - DEGA...  3/2014 - /
7  Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi Projesi...  5/2014 - /
8  Uyku Sürecinde Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimlerin Belirlenmesi...  9/2014 - 9/2015
9  Akut Tüketici Egzersizin Beyin Oksijenlenmesine Etkisi...  2/2014 - 12/2015
10  Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Tat Ve Koku Duyusunun Değerlendirilmesi ve Manyetik Rezonans görüntüleme ile olfactor bulbus hacminin ölçülmesi...  9/2013 - 9/2014
11  Dokunma, Koku ve Tat Duyu Sistemlerinin Hastalık Tanı ve Tedavi İzleminde Kullanılmasına Yönelik Modelleme...  8/2012 - 8/2015
12  Akut Egzersizin Bilişsel Performansa Etkisi...  7/2012 - 7/2013
13  EEG'de kaynak analizi (EEG source analysis)...  1/2011 - 1/2013
14  Uyaran parametrelerinin EEG'de dinamik etkileri: İleri analiz modulü...  6/2010 - 6/2013
15  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
16  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
17  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
18  Uyku Dinamiğinin Çoklu Uyaranlarla İncelenmesi...  3/2008 - 3/2010
19  İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERDE KOGNİTİF SÜREÇLER VE BEYİN DİNAMİĞİ ÇALIŞMASI...  6/2008 - 6/2011
20  Şizofrenide Beyin Elektrofizyolojisi ve MRI ile SPECT Ortak Değerlendirilmesi...  11/2008 - 11/2011
21  Görme Engelli Bireylerde Kognitif Süreçler ve Beyin Dinamiği...  11/2007 - 11/2010
22  Beyin Damar Hastalıklarında Elektrofizyolojik Değişimler...  11/2007 - 11/2007
23  Şizofrenide BDNF Düzeyi, Bilişsel Elektrofizyoloji ve Beynin Yapısal Bozuklukları...  11/2006 - 11/2006
24  Aging Related Changes of the Brain Electrical Oscillations and their Cognitive Correlates...  1/2006 - 1/2006
25  Öğrenmede Kognitif Süreçler ve P300 Ossilasyon Topografisi...  5/2005 - 11/2006
26  Hafızanın Dinamik Süreçleri ve Beyin Dalgaları Araştırma Projesi...  5/2003 - 7/2006
27  Beyin Dinamiği Araştırma Sistemleri Projesi...  5/2002 - 7/2006
NO NAME YEAR
1  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülü...  1991
2  En İyi Poster/İkincilik...  2006
3  Prof. Dr. Nusret Fişek Bilimsel Araştırma Özendirme Ödülleri...  1992
4  Yeni Yöntemler Ödülü...  2007
5  Doktora İkincilik Ödülü...  2007
6  Poster Üçüncülük Ödülü...  2008
7  En İyi Araştırma Ödülü...  2008
8  Takdirname...  1995
9  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
10  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
11  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2008
12  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
13  TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü...  2009
14  V. ÖÇM Sempozyumu Poster İkincilik Ödülü...  2011
15  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Araştırma Sunu Birincilik Ödülü...  2012
16  13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi/Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2012
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2016-Devam ediyor
2 Rektörlük Detto-Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Detto - Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü, Mart 2016- Ocak 2017
3 Rektörlük Rektörlük Teknoloji Geliştirme Bölgesi-2(Tgb2) Koordinatörü, Ocak 2014-Devam ediyor
4 Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2013- Kasım 2016
5 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Ekim 2016
6 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
7 Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Ekim 2012- Ekim 2015
8 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi