DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Professor Doctor ŞEVKET ERBİL ÜNSAL
FACULTY OF MEDICINE INTERNAL MEDICINE DEPARTMENT OF PEDIATRICS Pediatric Romatology
E-Mail :   erbil.unsal@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 4126160 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
Specialization in Medicine  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1994
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2003
Full Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
Specialization in Minor  Sağlık Bakanlığı Çocuk Romatolojisi  2011
NO NAME YEAR
1  Colchicine resistance and low vitamin D in familial Mediterranean fever...  2016
2  Inactive Disease in Enthesitis-related Arthritis: Association of Increased Body Mass Index....  2016
3  Association Between Vitamin D Receptor Polymorphism and Familial Mediterranean Fever Disease in Turk...  2016
4  Development of a medication adherence scale for familial Mediterranean fever (MASIF) in a cohort of ...  2015
5  An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain...  2015
6  How Pricing And Reimbursement Policies Affect The Budget Impact of The Treatment of Systemic Juvenil...  2015
7  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
8  Response to: mean platelet volume and neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with Henoch-Schonle...  2014
9  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
10  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever....  2014
11  Cardiac autonomic functions in children with familial Mediterranean fever...  2014
12  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever....  2014
13  Psoriatik eritrodermi ve Juvenil Romatoid Artritli olguda süt dişi dentisyonunda mine hipoplazisi....  2014
14  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
15  Juvenile idiopathic arthritis...  2013
16  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
17  Çocuklarda Latent Tüberküloz Tanısında Tüberkülin Deri Testi ve İn Vitro İnterferon-Gama Salınım Tes...  2013
18  Nörogörüntülemede Multipl Skleroz İle Karışan Bir Hastalık...  2012
19  Mevalonate Kinase Deficiency (Hyper IgD Syndrome with Periodic Fever) - Different Faces with Separat...  2012
20  A pediatric patient with familial mediterranean fever presented with vomiting...  2012
21  Assessing the effect of ANA positivity on clinical picture of the juvenile idiopathic arthritis in a...  2012
22  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
23  The distribution of juvenile idiopathic arthritis in the eastern Mediterranean: results from the reg...  2011
24  Depression and anxiety in children and adolescents with familial Mediterranean fever...  2010
25  Does breast-feeding affect severity of familial mediterranean fever?...  2009
26  Altered circadian rhythm: possible trigger of familial mediterranean fever attacks....  2009
27  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
28  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...  2009
29  Subscapular abscess after blunt trauma...  2009
30  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in a patient with selective immonglobulin M deficiency....  2009
31  Health-related quality of life of school-age children with familial mediterranean fever...  2009
32  The interaction of oxidative stress response with cytokines in the thyrotoxic rat: is there a link?...  2009
33  Mean platelet volume in children with familial mediterranean fever...  2009
34  Does c-reactive protein play a role in the development of autoimmunity in hashimoto thyroiditis?...  2009
35  Can we use faecal calprotectin to distinguish abdominal pain of familial mediterranean fever from ac...  2009
36  Intra-articular triamcinolone acetonide injection in juvenile idiopathic arthritis...  2008
37  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis....  2008
38  Noninflamatuar kas iskelet sistemi ağrı sendromları...  2008
39  Etanercept for therapy-resistant macrophage activation syndrome...  2008
40  Çocukluk çağının ender görülen vaskülitleri...  2008
41  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
42  Rhupus arthropathy as the presenting manifestation in Juvenile SLE: a case report...  2007
43  Çocukluk çağında Behçet Hastalığı...  2007
44  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
45  Familial Mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum...  2007
46  Comparison of serum antigliadin and antiendomysium antibodies in patients with familial mediterranea...  2007
47  An unusual complication of dorsal penile nerve block for circumcision...  2006
48  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
49  An international consensus survey of the diagnostic criteria for juvenile dermatomyositis (JDM) on b...  2006
50  Juvenil Skleroderma...  2006
51  Juvenil Dermatomiyozit...  2006
52  Juvenil sistemik lupus eritematozus...  2006
53  Pediatrik romatolojide klinik değerlendirme...  2006
54  Lineer skleroderma...  2005
55  Limping Child; Hıp Tuberculosis in the Differential Diagnosis...  2004
56  Tanı Makalelerinde Eleştirel Değer Biçme...  2003
57  Interobserver reliability of articular examination in juvenile idiopathic arthritis...  2003
58  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
59  Andersson lesion: spondylitis erosiva in adolescents. two cases and review of the literature...  2002
60  The association of HLA-DR4 antigen with juvenile chronic arthritis and slipped capital femoral epiph...  2001
61  Uveitis in juvenile arthritis...  2001
62  Short-term follow-up of the juvenile rheumatoid knee with fat-saturated 3D MRI...  2001
63  The Turkish version of childhood health assessment questionnaire (CHAQ) and the child health questio...  2001
64  Assessment of protein energy malnutrition in children with chronic arthritis...  2001
65  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 2...  2000
66  Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıklarına Yaklaşım 1...  2000
67  Early assessment of pulmonary involvement in limited scleroderma. A case report....  1998
68  An acute vasculitis resembling polyarteritis nodosa...  1998
69  Akut Romatizmal Ateş, Juvenil Romatoid Artrit, Lyme Artriti. Ne kadar benziyorlar? Ne kadar birbirin...  1998
70  Posterior fossa tumor due to viral encephalitis in a child...  1997
71  A case of juvenile ankylosing spondylitis and crohn's disease...  1997
72  İzmir'in Çeşme Alaçatı ve Urla ilçelerinde Beta Talasemi taşıyıcılığı...  1994
73  Akut lenfoblastik lösemi ve hepatorenal kandidiazis...  1994
74  Bir Apert sendromu olgusu...  1994
75  A case of mixed gonadal dysgenesis with 45X/ 46XY karyotype and aortic coarctation...  1993
76  Oculocerebral hypopigmentation syndrome (cross syndrome)...  1991
77  Heterozigot beta talaseminin ortaya çıkarılmasında ozmotik frajilite testlerinin önemi...  1989
NO NAME DATE
1  Evaluation of intestinal inflammation in children with FMF...
 11/11/2016 - 16/11/2016
2  the rate of obesıty and overweıght among turkısh chıldren wıth juvenıle ıdıopathıc arthrıtıs...
 28/10/2016 - 01/11/2016
3  the systemıc onset juvenıle ıdıopathıc arthrıtıs natıonal regıstry ın turkey: a prelımınary report...
 28/10/2016 - 01/11/2016
4  ınvestıgatıng the frequency of restless leg syndrome and growıng paın ın famılıal medıterranean feve...
 28/10/2016 - 01/11/2016
5  ATAKSİ TELENJİEKTAZİ VE JÜVENİL İDYOPATİK ARTRİT BİRLİKTELİĞİ...
 21/04/2016 - 24/04/2016
6  Entezit İlişkili Artritte İnaktif Hastalık: Artmış Vücut Kitle İndeksi ile İlişki...
 21/04/2016 - 24/04/2016
7  JIAda Semptomların İdaresinde Kinesiotape Alternatif Bir Yöntem Olabilir Mi Bir Olgu Sunumu...
 21/04/2016 - 24/04/2016
8  Vaskülit ile Karışan Nimesulidin Tetiklediği Ayak Parmaklarında Dolaşım Bozukluğu...
 21/04/2016 - 24/04/2016
9  İzotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Sakroiliit...
 21/04/2016 - 24/04/2016
10  JIA lı Çocuklarda Intraartiküler Kortikosteroid Enjeksiyonları Sonrası Alt Ekstremite Fonksiyonel So...
 21/04/2016 - 24/04/2016
11  Ailesel Akdeniz Ateşli Çocuklarda Büyüme Ağrısı ve Huzursuz Bacak Sendromu Ölçütlerinin Araştırılmas...
 21/04/2016 - 24/04/2016
12  Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit : Olgu Sunumu...
 21/04/2016 - 24/04/2016
13  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda intestinal inflamasyonun değerlendirilmesi....
 21/04/2016 - 24/04/2016
14  Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu....
 14/04/2016 - 17/04/2016
15  Yaygın Pulmoner Hemoraji ile Seyreden ANCA (-) Vaskülit: İki Olgu Sunumu...
 10/04/2016 - 14/04/2016
16  Gövde kas enduransı adölesan yüzücülerde 200metre yüzme performansı üzerinde rol oynar mı?...
 06/11/2015 - 08/11/2015
17  PUBLICATION RATES AND FEATURES OF PEDIATRIC RHEUMATOLOGY ABSTRACTS: INVESTIGATION OF EULAR 2009 CONG...
 10/06/2015 - 13/06/2015
18  Decreased vitamin D levels in children with familial Mediterranean fever...
 19/09/2013 - 22/09/2013
19  Ailesel akdeniz ateşi olan çocuklarda D vitamini düzeyi...
 08/10/2012 - 10/10/2012
20  The emergence of relapsing-remitting multiple sklerosis in an adolescent with juvenile ankylosing sp...
 16/05/2012 - 19/05/2012
21  Pulmoner Kaviter Lezyon Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Antite; Nekrotizan Sarkoid Granulomatozis...
 03/05/2012 - 05/05/2012
22  Behçet disease: evaluation of clinical manifestations in Turkish children...
 14/09/2011 - 18/09/2011
23  Relationship of serum ghrelin, leptin, resistin, adiponectin levels with nutritional status and infl...
 14/09/2011 - 18/09/2011
24  Juvenile idiopathic arthritis and Wegener granulomatosis: causal or casual relationship?...
 14/09/2011 - 18/09/2011
25  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı...
 11/05/2011 - 15/05/2011
26  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo...
 09/09/2010 - 12/09/2010
27  Behçet's disease in the differential diagnosis of multiple sclerosis...
 09/09/2010 - 12/09/2010
28  Anne sütü ailesel Akdeniz ateşi hastalığının ağırlığını etkileyebilir mi?...
 16/06/2009 - 21/06/2009
29  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki...
 16/06/2009 - 21/06/2009
30  Ailesel Akdeniz ateşi tanılı çocuklarda ortalama platelet hacminin değerlendirilmesi...
 16/06/2009 - 21/06/2009
31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 Eğitim Programı İyileştirme Çalışmaları...
 04/06/2009 - 05/06/2009
32  Clues to remind leukemia in patient withs arthritis: case presentations....
 14/09/2008 - 17/09/2008
33  Jüvenil idiyopatik artritli hastalarda tüberkülin deri testi...
 14/06/2008 - 18/06/2008
34  Artritli bir çocukta lösemi düşündürecek ipuçları: olgu sunumları...
 14/06/2008 - 18/06/2008
35  Otoimmun Hepatit ya da sistemik lupus eritematozus? Tanısal bir bilmece...
 14/06/2008 - 18/06/2008
36  Splenomegali ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olguları...
 07/05/2008 - 10/05/2008
37  Adölesan kızda pulmoner nokardiozis...
 23/04/2008 - 27/04/2008
38  Electronic database system instead of paper based documentation for childhood chronic arthritis...
 05/09/2007 - 09/09/2007
39  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis associated with selective IgM deficiency...
 05/09/2007 - 09/09/2007
40  Inadequate PPD response in polyarticular and systemic JIA...
 05/09/2007 - 09/09/2007
41  Common variable immunodeficiency mimicking systemic-onset juvenile idiopathic arthritis...
 05/09/2007 - 09/09/2007
42  Etanercept for therapy resistant macrophage activation syndrome...
 21/06/2006 - 24/06/2006
43  The frequency of autoimmune thyroid disorders in juvenile idiopathic arthritis and systemic lupus er...
 21/06/2006 - 24/06/2006
44  Tedaviye dirençli makrofaj aktivasyon sendromunda etanercept...
 26/04/2006 - 30/04/2006
45  Juvenil idiyopatik artirit ve sistemik lupus eritamatazuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı...
 26/04/2006 - 30/04/2006
46  Juvenil idiopatik artrit ve sistemik lupus eritematozuslu hastalarda otoimmun tiroidit sıklığı....
 26/04/2006 - 30/04/2006
47  Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelitte Göz Tutuluşu: İnflamasyonun Yeni Bir Bulgusu mu?...
 26/04/2006 - 30/04/2006
48  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda intraartiküler triamsinolon asetonid uygulamasının etkinliği...
 26/04/2006 - 30/04/2006
49  Chronic recurrent multifocal osteomyelitis in the differential diagnosis of JIA...
 15/09/2005 - 18/09/2005
50  Recurrent acute scrotum in mediterranean fever...
 15/09/2005 - 18/09/2005
51  PFAPA syndrome in childhood: 3 cases and review of the literature....
 07/11/2004 - 11/11/2004
52  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome...
 09/10/2004 - 12/10/2004
53  Hip tuberculosis in childhood...
 09/09/2004 - 12/09/2004
54  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis...
 09/09/2004 - 12/09/2004
55  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler...
 21/04/2004 - 24/04/2004
56  Çocukluk çağında kalça tüberkülozu: iki vaka sunumu...
 20/04/2004 - 22/04/2004
57  Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...
 04/10/2003 - 09/10/2003
58  Ailevi Akdeniz Ateşinde Yanlış Tanı...
 20/05/2003 - 23/05/2003
59  Yedi yaşında bir çocukta omuz ağrısı ve ateşin nadir bir nedeni: subskapuler kas içinde apse...
 15/10/2002 - 19/10/2002
60  Takayasu arteriti...
 30/09/2001 - 05/10/2001
61  Comprasion of serum antigliadin, antiendomysium antibodies by IFA and ELISA in patients with Familia...
 01/04/2001 - 04/04/2001
62  Uveitis in juvenil arthritis...
 18/06/2000 - 23/06/2000
63  Juvenile idiopathic arthritis: impact of rehabilitation on clinical outcome...
 03/06/2000 - 07/06/2000
64  A Case of Mixed Gonadal Dysgenesis with 45X/46XY Karyotype and Aortic Coarctation...
 24/10/1993 - 27/10/1993
65  The Prevalence of Thalassemia in Çeşme, İzmir...
 24/10/1993 - 27/10/1993
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  kollojen doku hastalıkları pediatrinin esasları...  2016
2  Juvenile SLE: wolf in a sheep's clothing Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
3  Localized scleroderma Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
4  Pulmonary involvement in rheumatic diseases: from children to adulthood Current Opinions in Pediatric Rheumatology...  2007
5  Andersson lesion in early spondyloarthropathies Focus on Arthritis Research...  2004
6  Pediatrik Romatolojide Muayene Pediatri: Kliniğe Giriş...  2001
NO NAME DATE
1  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda serum ghrelin, leptin, rezistin ve adiponektin düzeylerinin nutrisyonel durum ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
2  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
3  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
4  Validation of the Eular/PReS endorsed consensus criteria for the classification of childhood vasculitides...  2/2007 - 2/2009
5  Methotrxate withdrawal in juvenile idiopathic arthritis...  12/2006 - 12/2007
NO NAME YEAR
1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2001
3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1 tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2002
4  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
5  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2001
7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmaları Teşvik ve Ödüllendirme Kurulu (BATOK),...  2002
NO Responsibility
1 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Nisan 2015-Devam ediyor
2 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2014-Devam ediyor
3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
4 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
5 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2003- Kasım 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi