DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
Associate Professor ÖZGÜR ÖZÇELİK
FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING STRUCTURAL ENGINEERING
E-Mail :   ozgur.ozcelik@deu.edu.tr Phone :   +90 232 - 3017005 -
Education/Academic Info
Undergraduate Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü  1999
Master's Degree  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (Yapı) Anabilim Dalı  2002
PhD (Doctorate)  Yabancı Ülke Üniversiteleri University of California İnşaat (Yapı) Mühendisliği  2008
Assistant Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2009
Associate Professor  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği  2014
NO NAME YEAR
1  Performance evaluation of suspended ceiling systems using shake table test...  2016
2  The behavior of double-whyte hollow clay brick walls under bidirectional loads in R/C frames...  2015
3  The behavior of infill walls in RC frames under combined bidirectional loading...  2015
4  A practical and efficient coupling method for large scale soil'structure interaction problems...  2015
5  Betonarme çerçeve içerisindeki sandviç duvarların birleşik iki yönlü yükler altındaki davranışı - Th...  2015
6  Gevrek bölme duvarların bina deprem davranışına etkileri...  2015
7  Moment Aktaran Kompozit İç Kolon-Kiriş Bağlantı Testleri ve Sayısal Model Çalışmaları...  2014
8  Variability of Modal Parameter Estimations Using Two Different Output-Only System Identification Met...  2013
9  Çelik Model Köprünün Sistem Tanımlama Yöntemleri ile Modal Parametrelerinin Tahmini...  2013
10  Experimental work on seismic behavior of various types of masonry infilled RC frames...  2012
11  UNESCO - Disaster Preparedness and Mitigation/ Reports on post-earthquake assessment mission in Van,...  2012
12  Integrating OpenSees with other software with application to coupling problems in civil engineering...  2011
13  Experimental study of the dynamic interaction between the foundation of the NEES/UCSD Shake Table an...  2011
14  Doğal Titreşim Periyotları Farklı İki Basit Yapının Çeşitli Şekillerde Birbirlerine Bağlanmalarından...  2011
15  Kolon kiriş birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi...  2011
16  Kolon-kiriş birleşimlerinin ve birleşim bölgelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar...  2010
17  Yapısal olmayan elemanların hasar görebilirliğinin azaltılması ve sarsma tablası testleri...  2010
18  Acceleration Tracking Performance of UCSD-NEES Shake Table...  2009
19  Girdi-çıktı sistem tanılama yöntemlerinin yapıların dinamik parametrelerinin belirlenmesinde kullanı...  2009
20  Deprem verilerinin yapıların dinamik parametrelerinin belirlenmesinde kullanımı...  2009
21  Kolon-kiriş birleşimlerinin davranışlarının değerlendirilmesi ve konu üzerine yürütülen deneysel çal...  2009
22  Experimental Characterization, Modeling, and Identification of the NEES-UCSD Shake Table Mechanical ...  2008
23  Identification of the Mechanical Subsystem of the NEES-UCSD Shake Table by a Least Square Approach...  2008
NO NAME DATE
1  Modal identification results of RC frames at different damage levels...
 07/09/2015 - 09/09/2015
2  Betonarme çerçevelerin farklı hasar seviyelerindeki modal parametre tahmin sonuçları...
 29/05/2015 - 30/05/2015
3  Yapı mekaniği laboratuvarları için iş tehlike analizleri ve bir uygulama örneği: dolgulu çerçeve tes...
 29/05/2015 - 30/05/2015
4  Mevcut yapı stoklarının deprem riski tayininde çoklu karar ağacı yaklaşımı...
 11/05/2015 - 15/05/2015
5  İzmir'de yapı stoku envanter çalışmaları...
 11/05/2015 - 15/05/2015
6  Modal identification results of quasi-statically tested RC frames at different damage levels...
 02/02/2015 - 05/02/2015
7  Yapı stoku envanter çalışmaları: İzmir Balçova ve Seferihisar pilot projeleri...
 25/09/2013 - 27/09/2013
8  Model bir yapının hasar tanımlaması ve model-sarsıcı etkileşiminin azaltılması için kullanılan offli...
 25/09/2013 - 27/09/2013
9  System identification of a base-isolated bridge using ambient vibration data...
 09/09/2013 - 11/09/2013
10  Elektrodinamik sarsma tablası deneylerinde kullanılan offline-tuning tekniği ve çerçeve sarsıcı etki...
 03/05/2013 - 04/05/2013
11  Betonarme çerçeve içerisindeki farklı dolgu duvar türlerinin düzlemiçi ve düzlemdışı davranışının de...
 03/05/2013 - 04/05/2013
12  Asma tavan sistemlerinin deprem performanslarının araştırılması...
 03/05/2013 - 04/05/2013
13  Cyclic characterization of locked and standard brick infilled reinforced concrete frames under quasi...
 17/10/2012 - 19/10/2012
14  Sensör yoğunluğu ve gürültü faktörlerinin model bir köprünün dinamik parametrelerinin tahminine etki...
 11/10/2011 - 14/10/2011
15  Çelik model köprünün yapı sağlığının gözlenmesi...
 28/09/2011 - 30/09/2011
16  Farklı tipte dolgu duvarlı betonarme çerçevelerin tersinir tekrarlı yükler altındaki davranışı...
 14/05/2011 - 15/05/2011
17  Prefabrik betonarme moment aktaran kolon kiriş birleşimlerinin iyileştirilmesi...
 14/05/2011 - 15/05/2011
18  Basınçlı tüp sabitleyicilerin sarsma tablası deneyleri ve kırılganlık eğrileri...
 14/05/2011 - 15/05/2011
19  Dynamic Interaction between the Foundation of the Large-Scale NEES/UCSD Shake Table and the Surround...
 10/01/2011 - 13/01/2011
20  Experimental Study of the Dynamic Interaction Between the Foundation of the NEES/UCSD Shake Table an...
 24/05/2010 - 29/05/2010
21  Gerçek zamanlı, uzaktan erişimli sarsma tablası laboratuarı...
 06/11/2009 - 07/11/2009
22  İzmir eski gümrük (Balık Hali- Konak Pier) binasının güçlendirilmesi...
 15/10/2009 - 17/10/2009
23  Sistem Tanılama Yöntemleri Kullanılarak Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Hasar...
 30/04/2009 - 20/04/2009
24  Sarsma Tablası Teknolojisindeki Son Gelişmeler...
 20/11/2008 - 20/11/2008
25  Seismic Performance Curves of NEES-UCSD Shake Table...
 19/06/2008 - 21/06/2008
26  NEES Experimental Site Spotlight: Shake Tables...
 18/06/2008 - 20/06/2008
27  Shake Table Control: Fidelity in Signal Reproduction and Sources of Signal Distortion...
 17/09/2007 - 18/09/2007
28  Elements of Experimental Characterization and Modeling of UCSD-NEES Shake Table - Current State of t...
 19/06/2007 - 21/06/2007
29  Elements of Experimental Characterization and Modeling of NEES-UCSD Shake Table...
 22/02/2007 - 22/02/2007
30  Virtual Model of the UCSD-NEES High Performance Outdoor Shake Table...
 11/07/2006 - 13/07/2007
31  Depreme Bağlı Yangınların Oluşum Mekanizmaları ve Alınabilecek Önlemler...
 01/11/2001 - 03/11/2001
NO NAME YEAR
1  Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi ...  2012
2  Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi ...  2012
NO CHAPTER TITLE YEAR
1  Gerçek zamanlı, uzaktan erişimli sarsma tablası laboratuarı 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu...  2009
NO NAME DATE
1  Demiryolu Köprülerinin Umumi Ve Periyodik Kontrollerinin İyileştirilmesi Için Çelik Bir Demiryolu Köprüsünün Yapı Sağlığının Sonlu Elemanlar Modeli Güncellenmesi Tekniği Ile İzlenmesi...  4/2015 - 4/2017
2  Çerçeve ve Elektro-Dinamik Sarsıcı Etkilesiminin Azaltılmasına Yönelik Offline-Tuning Tekniğinin Gelistirilmesi ve Betonarme Çerçevelerde Artan Hasar Düzeyleri ile Bu Düzeylerle İliskili Sönüm Oranlarının Arastırılması...  1/2013 - 1/2016
3  Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin Birleşik Düzlemiçi ve Düzlemdışı Yükler Altındaki Davranışlarının Araştırılması...  2/2013 - 8/2013
4  Asma Tavan Sistemlerinin Sasma Tablası Deneyleri ve Kırılganlık Eğrilerinin Elde Edilmesi...  5/2012 - 11/2013
5  İnternet tabanlı gerçek-zamanlı uzaktan erişimli sarsma tablası laboratuarı: webdensars...  3/2011 - 3/2013
6  Balçova ve Seferihisar (Merkez) ilçelerinde Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi...  11/2011 - 9/2012
7  Ovacık altın madeni ana kırıcısının vibrasyon testleri...  11/2009 - 11/2009
8  Yeni tip lento tuğlaları ile üretilen lento numunelerinin TS EN 846-9 standardına göre kayma ve eğilme dirençlerinin belirlenmesi...  3/2009 - 4/2009
9  Kompozit ızgaraların taşıma kapasitelerinin deneysel olarak belirlenmesi...  4/2009 - 4/2009
10  Yeni tip tuğla ile oluşturulmuş dolgu duvarlı betonarme düzlem çerçevelerin yanal yük altındaki davranışlarının deneysel olarak incelenmesi...  11/2009 - 4/2010
NO NAME YEAR
1  Yükseköğretim Kurulu  2002
2  University of California, San Diego  2006
NO Responsibility
1 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ekim 2016-Devam ediyor
2 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2016-Devam ediyor

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi